PředmětyPředměty(verze: 825)
Vyučované předměty, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AFSV00103 Oborová didaktika zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00104 Oborová praxe oba 0/0 Z [HS] 21-UFAR 11210
detail AFSV00168 Hérakleitos zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00257 Self and Alterity in Contemporary Philosophy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00281 Filosofie hmatu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00282 Classical Contemporary Articles zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00283 Kavárna u Lohengrina zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00284 Leibniz - Rozprava o metafyzice a korespondence s Arnauldem zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00285 Temporalita jako smysl bytí zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00286 Heidegger, Cesta k řeči (1959).: interpretace a komentář II. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00287 Hegelův pojem filosofie II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00289 A Story of the Mind zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00290 Contemporary Theories of Consciousness zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00291 Úvod do současné fenomenologie ve Francii zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00292 Úvod do (filosofického) myšlení zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00293 Humanism for 21st Century zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00294 Pragmatic Perspectives in Phenomenology letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00295 Critical Thinking: a crash course in bullshit detection letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00296 Einleitung in Hegels Ästhetik letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00297 The Evolution of the Mind letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00298 Al-Farabi o intelektu letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00299 M. Heidegger, Báseň (1960) – četba a komentář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00300 Nicota letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00301 “Poznáním osvobozovat budoucí”. Teorie poznání u (raného) Benjamina letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFSV00302 Problematika subjektivity v německé klasické filosofii letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100002 Logika (Bc1 ) zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UFAR 11210
detail AFS100006 Antická filosofie II - komis.zkouška oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100007 Středověká filosofie II - komis. zkouška oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100009 Analytická filosofie II oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100010 Současná kontinentální filosofie II oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100012 Novověká filosofie II - komis. zkouška oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100013 Filosofie 19. a 20. století II - komis. zkouška oba 0/0 Zk [DS] 21-UFAR 11210
detail AFS100188 Etika a politická filosofie II oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100197 Bakalářský seminář oba 0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100219 Rozšiřující cvičení z logiky - zimní semestr zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100324 Tutorský kurs zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UFAR 11210
detail AFS100331 Tutorský kurs II (pouze pro tutory) zimní zimní s.:0/2 Zk [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UFAR 11210
detail AFS100598 Filosofický proseminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100624 Úvod do politické filosofie zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Z [HT]
21-UFAR 11210
detail AFS100690 Antická filosofie zimní zimní s.:2/0 --- [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100691 Láska a přátelství v Platónově filosofii zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100692 Aristotelés: Metafyzika Lambda zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100693 Středověká filosofie zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100694 Origenes, De principiis: latinská četba zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100695 Intersubjektivita zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100696 Hranice filosofie zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100697 Pojem vědomí v německé klasické filosofii zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100698 Frege od A do Z zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100699 Hobbes, Locke, Rousseau. Tři pojetí politického společenství zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100700 Antická filosofie letní letní s.:2/0 --- [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100701 Platónův Theaitétos: co je to vědění? letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100702 Aristotelés, Fyzika II-III, 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100703 Vrcholná a pozdní scholastika letní letní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100704 Nitro a vnějšek letní letní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100705 Frege od A do Z II letní letní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100706 Hranice filosofie II letní letní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100707 Matérie a mysl mezi Descartem a Lockem letní letní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS100708 Newton - Scholium Generale a 23. kvestie k Optice letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS400001 Logika (Bc2) zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS400006 Diplomový seminář oba 0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500004 Řečtina I [Zk] letní letní s.:0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500005 Řečtina I [1] zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500006 Řečtina I [2] letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500019 Písemná práce I (navazující mgr.) oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500024 Řečtina II [1] zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500046 Řečtina I: Cvičení [1] zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500047 Řečtina I: Cvičení [2] letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500048 Řečtina II [Zk] zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500065 Písemná práce II (navazující mgr.) oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500089 Řecká domácí četba: Platónovy mýty [1] zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500132 Písemná práce I (mgr. od 2015) oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500133 Písemná práce II (mgr. od 2015) oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500134 Písemná práce III (mgr. od 2015) oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500135 Diplomový seminář oba 0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500136 Tutorial I oba 0/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500137 Tutorial II oba 0/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500181 Pravda: Korespondenční teorie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500182 Skepticismus zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500183 Politická filosofie Hannah Arendtové zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500184 Co znamená řídit se pravidlem? zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500185 Kantova analytika vznešena zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500186 Aristotelés o smyslovém vnímání zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500187 Čím bylo a jest jsoucnu býti (Aristotelés, Metafyzika Z 1-6) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500188 Heidegger: Vom Wesen des Grundes zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500189 Foucault a historie přítomnosti zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500190 Rozum a myšlení podle Aristotela letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500191 Merleau-Ponty: Vnímání druhého a dialog letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500192 Kantova analytika teleologické soudnosti letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500193 Henri Bergson: čas skutečný a časy fiktivní letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500194 Early-Modern Theories of Vision letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500195 Existence v analytické metafyzice letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500196 Metafyzika a transcendence: Lévinas a Heidegger letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AFS500197 Filosofické zdůvodnění lidských práv letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100002 Technika religionistické práce I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100003 Technika religionistické práce II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100018 Bakalářský seminář oba 0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100040 Teorie rituálu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100080 Fenomén modlitby u Friedricha Heilera (Seminář k fenomenologii náboženství) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100088 Fenomenologie náboženství I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100089 Fenomenologie náboženství II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100090 Moderní filosofie náboženství pro religionisty zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100091 Postmoderní filosofie náboženství pro religionisty letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100092 Sociologie náboženství I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100097 Písemná práce I letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100098 Písemná práce II oba 0/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100109 Řecké náboženství I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100110 Řecké náboženství II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100115 Náboženství Keltů I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100116 Náboženství Keltů II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100123 Náboženství Babylonie a Asýrie I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100124 Náboženství Babylonie a Asýrie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100180 Úvod do islámu I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100181 Úvod do islámu II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100216 Věštění a prorokování v Mezopotámii zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100252 Náboženství starých Seveřanů I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100253 Seminář k náboženství starých Seveřanů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100257 Náboženství starých Seveřanů II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100286 Úvod do dějin archaických náboženství zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100287 Úvod do dějin současných náboženství letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100305 Abraham Joshua Heschel´s Philosophy of Religion  zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100306 Terénní výzkum v religionistice letní letní s.:2/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100307 Baptism and Its Ritual Forms letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100308 Tradice Lotosové sútry letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100309 Buddhist Theory and Practice zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100310 Úvod do náboženství Koreje zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100311 Úvod do religionistiky pro neoborové zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100312 Mytické světy islámu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100313 Korejská náboženství v textech letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100314 Křesťanství 20. století letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100315 Náboženství a literatura: paradoxy posvátného v existenciální literatuře letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100316 Staroseverské mýty: Četba letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100317 Jungiánská interpretace alchymického díla letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100318 Filosofie současných náboženských konfliktů letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL100319 Náboženství v systémové teorii Niklase Luhmanna letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500023 Diplomní seminář [1] oba 0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500024 Diplomní seminář [2] oba 0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500045 Staroseverská četba [1] letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500049 Magisterský seminář k Řeckému náboženství: Tragédie a jejich interpretace letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500075 Sánkhjakáriká I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500076 Sánkhjakáriká II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500091 Četba Hebrejské bible: Josef zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500097 Náboženství Germánů - písemná práce letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500098 Ženské rituály v antickém Řecku [1] zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500103 Ženské rituály v antickém Řecku [2] letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500104 Interpretace křesťanské ikonografie - písemná práce zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500105 Tutorský kurz ke staroegyptskému náboženství zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500106 Syria hurritica (akkadská a ugaritská četba) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500107 The Animal Turn and Buddhist World-Making letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500108 Mimesis as Method: Historical Materialism in the Anthropology of Religion letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500109 Četba Hebrejské bible: Josef II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500110 Křesťanství - písemná práce letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500111 Sánkhjakáriká III letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500112 Náboženství starověké Sýrie - písemná práce letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ARL500113 Náboženství Germánů - písemná práce letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0007 Filosofie (test pro kombinované studium) oba 0/0 Zk [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0032 Moderní filosofie náboženství zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0033 Postmoderní filosofie náboženství letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0034 Filosofický průvodce vlastním já a světem zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0035 Filosofický průvodce současným světem letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0036 Filosofický problém osobní identity zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0037 Filosofie judaismu zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0038 Tělo a duše v dějinách filosofie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0039 Vybrané kapitoly antické filosofie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0040 Komenský - portrét filosofa letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0041 Moderna a modernost v literatuře, filozofii a umění I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0042 Moderna a modernost v literatuře, filozofii a umění II letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0043 Estetika v kontextu filosofie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0044 Estetika v kontextu sémiotiky letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0045 Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0046 Klíčové metafory evropské modernity letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0047 Příběh mysli v moderní filosofii letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0048 Antická filosofie náboženství letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail ASZFS0049 Osobní a společenská identita letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UFAR 11210
detail AXFSDIS01 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSDIS02 První ucelená kapitola disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSDIS03 Další ucelená kapitola disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSDIS04 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSDIS05 Další ucelený výstup disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK10 Publikace v recenzovaném periodiku zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK11 Povinně volitelná odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSOAK12 Povinně volitelná odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSPP001 Písemná práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSDZ01 Teze k SDZK I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSDZ02 Teze k SDZK II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSDZ03 Teze k SDZK III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSDZ04 Teze k SDZK IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSDZ05 Teze k SDZK V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE03 Filosofie umění zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE04 Politická filosofie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE05 Filosofické teorie vědomí a sebevědomí zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE06 Středověká filosofie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE07 Analytická metaetika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE08 Hermeneutika a etika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE09 Historie období normalizace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE10 Novověký racionalismus zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE11 Filosofické koncepty konečnosti zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE12 Pojetí pojmu v antice a ve středověku zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE13 Proměny vědeckého realismu zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE14 Filosofie vědy zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE15 Německá klasická filosofie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE16 Teorie spravedlnosti zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSSPE17 Novověký racionalismus zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSTEZE1 Teze k SDZK I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSTEZE2 Teze k SDZK II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSTEZE3 Teze k SDZK III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSTEZE4 Teze k SDZK IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSTEZE5 Teze k SDZK V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXFSTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXOBEC002 Filosofie oba 0/0 Jiné [HT] 21-UFAR 11210
detail AXREDIS01 Komentovaná rešerše disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXREDIS02 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXREDIS03 Úvodní prezentace k tématu disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXREDIS04 Představení koncepce disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXREDMR01 Dějiny a metody religionistiky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXREDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXREDOS02 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXREDOS03 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXREDOS04 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXREOAK01 Odborný článek ve světovém jazyce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXREOAK02 Aktivní účast na konferenci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXREOAK03 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXRESPE01 Stará arabština zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXRESPE02 Odborná zkouška skládaná u zahraničního konzultanta zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXRESPE03 Mínójská archeologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXRESPE04 Teorie rituálu zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXRESPE05 Písemná práce z dějin buddhismu zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXRESPE06 Sanskrtská četba zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXRETEZE1 Metodologická teze I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
detail AXRETEZE2 Metodologická teze II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UFAR 11210
1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK