PředmětyPředměty(verze: 944)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail AFSV00402 Kritické myšlení pro učitele letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00406 Medieval Psychology and Empirical Science zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00407 Can I hate God? Evil and Free Will from Aristotle to Ockham zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00408 Teleologie dějin bez teleologie zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00409 Heidegger; Zákony myšlení (1957) – četba a interpretace zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00410 Filosofie náboženství v díle K. Jasperse zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00411 Bůh a příroda. Německá filosofie a mystika 16. a 17. století zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00412 Philosophy and Catastrophe: Accelerationism zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00413 Sociologie a filosofie fyziky za prahem 21. století: konec revoluce zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00414 Úvod do Fenomenologie ducha letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00415 Umění a filosofie v 2. polovině 20 stol. a po něm letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00416 Stručné dějiny pojmu přírody letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00417 Introduction to the Philosophy of Science letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00418 What is a Paradox? letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFSV00419 Renesanční filosofie lásky - Ficino a ti druzí letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100006 Komisionální zkouška z antické filosofie oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100007 Komisionální zkouška ze středověké filosofie oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100009 Analytická filosofie II oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100012 Komisionální zkouška z novověké filosofie oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100013 Komisionální zkouška z filosofie 19. a 20. století oba 0/0, Zk [DS] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100175 Hérakleitos I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100188 Etika a politická filosofie II oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100197 Bakalářský seminář oba 0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100324 Tutorský kurs zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100331 Tutorský kurs II (pouze pro tutory) zimní zimní s.:0/2, Zk [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100598 Filosofický proseminář zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100763 Logická propedeutika zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100764 Formální logika letní letní s.:2/2, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100765 Filosofická řečtina zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100766 Bakalářský seminář oba 0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100767 Písemná práce z praktické filosofie oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100768 Písemná práce ze současné teoretické filosofie oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100769 Písemná práce z hraničních témat filosofie oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100789 Porfyrios, Sentence (řecká četba) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100790 Metaphysical Themes. Aquinas on Essences and Being zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100791 Myšlení obrazem zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100793 Mikuláš Kusánský: De conjecturis (lat. četba) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100795 Vybrané problémy aplikované etiky letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100796 Falibilismus letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100797 Latinská četba: Mikuláš Kusánský, De venatione sapientiae (Honba za moudrostí) letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS100798 Spinoza - Etika I, II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200004 Praktická filosofie A zimní zimní s.:2/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200005 Praktická filosofie B zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200006 Antická filosofie A letní letní s.:2/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200007 Antická filosofie B letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200008 Současná teoretická filosofie A zimní zimní s.:2/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200009 Současná teoretická filosofie B zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200010 Středověká filosofie A letní letní s.:2/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200011 Středověká filosofie B letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200012 Novověká filosofie A zimní zimní s.:2/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200013 Novověká filosofie B zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200014 Hraniční témata filosofie A letní letní s.:2/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS200015 Hraniční témata filosofie B letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS5U0001 Písemná práce oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS5U0002 Průběžná pedagogická praxe zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS5U0003 Souvislá pedagogická praxe zimní zimní s.:0/52, Z [HS] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS5U0004 Oborová didaktika I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS5U0005 Oborová didaktika II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS5U0016 Tvorba metodiky pro rozvoj filosofického myšlení zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500132 Písemná práce I oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500133 Písemná práce II oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500135 Diplomový seminář letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500259 Diplomový seminář letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500260 Seminář akademické práce letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500261 Písemná práce v cizím jazyce oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500262 Oborové kolokvium I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500263 Oborové kolokvium II zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500282 Kolokvium k antické filosofii letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500290 Problémově orientovaná výuka filosofie nejen pro učitele letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500299 Plótínos o sebepoznání zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500300 Filosofie jako terapie mezi Bergsonem a Wittgensteinem zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500301 Filosofie a výtvarné umění: od Hegela ke konceptuálnímu umění zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500302 Will, Intellect, and Human Agency. Medieval and Contemporary Perspectives zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500303 Translation - machines and men (fil. překlad) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500304 Mezi touhou a úkolem (Platón o duši) letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500305 Sebevědomí jako rozum zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500306 Vcítění a druhý ve fenomenologii zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500307 Phenomenology and/or Marxism. Adventures and Misadventures of a Relationship letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500308 Perspektivismus: Nietzsche a ti druzí letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500309 Kant: O jediném možném důkazu Boží existence letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500310 Should I hate myself? Narratives of Self-Love from Aristotle to Freud letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500311 David Hume a lidské vášně (Kemp Smith, Deleuze, Baierová) letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AFS500312 Consciousness: Contemporary Perspectives letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100002 Technika religionistické práce I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100003 Technika religionistické práce II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100018 Bakalářský seminář oba 0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100083 Mýtus a jeho interpretace [1] zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100084 Mýtus a jeho interpretace [2] letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100088 Fenomenologie náboženství I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100089 Fenomenologie náboženství II. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100091 Postmoderní filosofie náboženství pro religionisty letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100094 Psychologie náboženství I letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100097 Písemná práce I letní letní s.:0/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100098 Písemná práce II oba 0/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100109 Řecké náboženství I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100110 Řecké náboženství II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100137 Náboženství Etrusků I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100138 Náboženství Etrusků II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100163 Náboženství starověké Sýrie I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100164 Náboženství starověké Sýrie II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100180 Úvod do islámu I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100181 Úvod do islámu II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100273 Reálie indických náboženství zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100286 Úvod do dějin archaických náboženství zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100287 Úvod do dějin současných náboženství letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100311 Úvod do religionistiky pro neoborové letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100331 Politické mýty letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100353 Příběh Hrdiny v mýtu a pohádce letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100357 Jak rozumět náboženským jevům: úvod do symbolického myšlení a jednání letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100360 Cesty do Jiného světa v staroseverských a staroirských mýtech zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100370 Antropologie sociálních médií letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100371 Aktuální religionistické otázky I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100372 Aktuální religionistické otázky II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100383 Syrské mýty a rituály (Ugarit, Emar) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100384 Konzumerismus z pohledu religionistiky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100385 Současná mytologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100386 Četba Hebrejské bible: Gn 1-11 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100387 Základy etnografického výzkumu zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100388 Popkultura jako mytologie, fandom jako náboženství letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100389 Četba Hebrejské bible: Gn 1-11 II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100390 Koncepty alternativní spirituality letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100391 Politické mýty - praktický seminář letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100392 Theories of Magic letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100393 Chrámy starověké Sýrie letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL100394 Vědmina věštba letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL500023 Diplomní seminář [1] oba 0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL500024 Diplomní seminář [2] oba 0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL500127 Politické mýty (NMgr) letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL500134 Seminář vědecké práce I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL500135 Seminář vědecké práce II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL500154 Paramárthasára II zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL500165 Příprava akademického článku oba 0/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL500170 Konzumerismus z pohledu religionistiky (NMgr.) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ARL500171 Mýtus a jeho interpretace [1] (Nmgr) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0007 Filosofie (test pro kombinované studium) oba 0/0, Zk [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0033 Kapitoly z filosofie náboženství letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0041 Moderna a modernost v literatuře, filozofii a umění I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0042 Moderna a modernost v literatuře, filozofii a umění II letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0043 Estetika v kontextu filosofie zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0044 Estetika v kontextu sémiotiky letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0045 Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0046 Klíčové metafory evropské modernity letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0047 Příběh mysli v moderní filosofii zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0054 Co je dialektika? Pro začátečníky a velmi pokročilé zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0056 Úvod do metafyziky zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0058 Big Books zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0061 Mezní situace a problém životního smyslu zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0065 What is an Image? Philosophical Reflections letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0066 Spor o svobodu letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0067 Filosofie dialogu letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0068 Evolution and the Human Mind letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0070 Filosofie jako způsob života: Kapitoly z antické etiky letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail ASZFS0071 Vědění a věda v západní filosofické tradici letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSDIS01 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSDIS02 První ucelená kapitola disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSDIS03 Další ucelená kapitola disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSDIS04 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSDIS05 Další ucelený výstup disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSDIS06 Aktivní účast na konferenci zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK10 Publikace v recenzovaném periodiku zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK11 Povinně volitelná odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSOAK12 Povinně volitelná odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSPP001 Písemná práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSDZ01 Teze k SDZK I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSDZ02 Teze k SDZK II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSDZ03 Teze k SDZK III zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSDZ04 Teze k SDZK IV zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSDZ05 Teze k SDZK V zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE03 Filosofie umění zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE04 Politická filosofie zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE05 Filosofické teorie vědomí a sebevědomí zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE06 Středověká filosofie zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE07 Analytická metaetika zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE08 Hermeneutika a etika zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE09 Historie období normalizace zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE10 Novověký racionalismus zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE11 Filosofické koncepty konečnosti zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE12 Pojetí pojmu v antice a ve středověku zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE13 Proměny vědeckého realismu zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE14 Filosofie vědy zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE15 Německá klasická filosofie zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE16 Teorie spravedlnosti zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE18 Vztah rozumu a smyslovosti v novověké filosofii zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE19 Filosofický překlad zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE20 Individuální seminář s konzultantem zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE21 Inferencialismus zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE22 Filosofie a literatura zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE23 Filosofie jazyka zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE24 Filosofie logiky zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE25 Antické lékařské spisy zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE26 Filosofie dějin zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE27 Vývoj kritické teorie zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE28 Filosofie 20. století zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE29 Animalita a racionalita zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE30 Základy pramenného jazyka pro filosofy zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE31 Filosofie intersubjektivity zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE32 Normalita a normativita zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSSPE33 Pragmatismus a demokracie zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSTEZE1 Teze k SDZK I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSTEZE2 Teze k SDZK II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSTEZE3 Teze k SDZK III zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSTEZE4 Teze k SDZK IV zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSTEZE5 Teze k SDZK V zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXFSTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXOBEC002 Filosofie oba 0/0, Jiné [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AXOBEC002E Philosophy oba 0/0, Jiné [HT] 21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREDIS01 Komentovaná rešerše disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREDIS02 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREDIS03 Úvodní prezentace k tématu disertace zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREDIS04 Představení koncepce disertace zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREDMR01 Dějiny a metody religionistiky zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREDOS02 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREDOS03 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREDOS04 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREOAK01 Odborný článek ve světovém jazyce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREOAK02 Aktivní účast na konferenci zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXREOAK03 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXRESPE01 Stará arabština zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXRESPE13 Postmoderna zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXRETEZE1 Metodologická teze I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
detail AXRETEZE2 Metodologická teze II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UFAR 11210 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK