PředmětyPředměty(verze: 855)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AADUV00157 Architektura a umění v poválečném světě zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail AADU100254 Seminář umění renesance I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail AADU100338 Seminář umění 19. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail AADU500502 Současné metodologické tendence v dějinách umění II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADUV00094 History of Art in Europe oba 4/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100105 Úvod do dějin umění zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100106 Historiografie a metodologie dějin umění I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100107 Historiografie a metodologie dějin umění II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100108 Úvod do ikonografie zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100110 Úvod do památkové péče zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100112 Umění středověku oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100113 Umění renesance oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100114 Umění baroka oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100115 Umění 19. století oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100116 Umění 20. století oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100118 Exkurze I oba 0/0 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100135 Cvičení ze stavebněhistorického průzkumu zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100137 Umělecké řemeslo zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100138 Exkurze II oba 0/0 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100139 Bakalářský seminář (Bc od 12/13) oba 0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100147 Vybraná témata z dějin a teorie umění (UMPRUM) oba 0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100148 Vybraná témata z dějin a teorie umění (AVU) oba 0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100201 Proseminář z dějin umění I A zimní zimní s.:0/3 Z+Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100202 Proseminář z dějin umění II letní letní s.:0/3 Z+Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100203 Úvod do dějin umění zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100204 Čtení historických pramenů letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100205 Historiografie a metodologie dějin umění I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100206 Historiografie a metodologie dějin umění II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100207 Úvod do ikonografie I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100208 Úvod do ikonografie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100209 Úvod do památkové péče I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100210 Úvod do památkové péče II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100213 Přehled dějin českého umění I zimní zimní s.:4/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100214 Přehled dějin českého umění II letní letní s.:4/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100217 Antické umění I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100218 Antické umění II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100219 Umění středověku oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100220 Umění renesance oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100221 Umění baroka oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100222 Umění 19. století oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100223 Umění 20. století oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100224 Exkurze I oba 0/0 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100225 Exkurze II oba 0/0 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100226 Latina oba 0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100227 Bakalářský seminář oba 0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100272 Cvičení ze stavebně historického průzkumu I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100273 Cvičení ze stavebně historického průzkumu II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100280 Úvod do psaní odborných textů zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100314 Umělecké řemeslo zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100318 Barokní nástěnná malba letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100346 Odborná stáž oba 0/0 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100348 Jak dobře psát odborné texty letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100411 Barokní architektura v Čechách zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100412 Donatello a florentské sochařství té doby zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100413 Le Corbusier zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100414 Románské umění v českých zemích a v Evropě zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100415 Evropa ve 40. a 50. letech III: vybrané kapitoly zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100416 Kanonická díla evropské avantgardy: Vznik, recepce, interpretace, revize zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100417 Raně křesťanské umění zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100418 Kapitoly z malířství střední Evropy 19. století zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100419 Písemné prameny vdějinách umění: Možnosti a meze jejich využití zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100420 Selected Topics from the Czech Art History II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100421 Anachronologies zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100422 Záalpská renesance v souvislostech zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100423 Současná česká architektura: Klíčové postavy soudobé české architektury zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100424 Umění 19. století mezi tradicí a inovací zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100425 Seminář umění středověku I: Desková a nástěnná malba za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců (Bc od 2016) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100426 Seminář umění středověku II: Desková a nástěnná malba za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců (Bc od 2016) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100427 Seminář umění středověku: Desková a nástěnná malba za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců (Bc 2011-2015) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100428 Seminář umění baroka I: Pozdní baroko v českých zemích a v Evropě (Bc od 2016) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100429 Seminář umění baroka II: Pozdní baroko v českých zemích a v Evropě (Bc od 2016) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100430 Seminář umění baroka: Pozdní baroko v českých zemích a v Evropě (Bc 2011-2015) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100431 Seminář umění 19. století I: Umělecké Čechy, "širší vlast" a cizina v 19. století (Bc od 2016) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100432 Seminář umění 19. století II: Umělecké Čechy, "širší vlast" a cizina v 19. století (Bc od 2016) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100433 Seminář umění 19. století: Umělecké Čechy, "širší vlast" a cizina v 19. století (Bc 2011-2015) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100434 Seminář architektury 20. století I: Funkcionalismus (Bc od 2016) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100435 Seminář architektury 20. století II: Funkcionalismus (Bc od 2016) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100436 Seminář architektury 20. století: Funkcionalismus (Bc 2011-2015) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100437 Seminář umění po roce 1945 I: Historik umění jako kurátor (Bc od 2016) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100438 Seminář umění po roce 1945 II: Historik umění jako kurátor (Bc od 2016) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100439 Seminář umění po roce 1945: Historik umění jako kurátor (Bc 2011-2015) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100440 Seminář umění mezi gotikou a renesancí I: Sochařství, malířství, architektura 13.-16. století a jejich kontexty (Bc od 2016) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100441 Seminář umění mezi gotikou a renesancí II: Sochařství, malířství, architektura 13.-16. století a jejich kontexty (Bc od 2016) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100442 Seminář umění mezi gotikou a renesancí: Sochařství, malířství, architektura 13.-16. století a jejich kontexty (Bc 2011-2015) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100443 Seminar of Contemporary Art I: Reaching out - Creating Community (Bc od 2016) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100444 Seminar of Contemporary Art II: Reaching Out - Creating Community (Bc from 2016) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100445 Seminar of Contemporary Art: Reaching Out - Creating Community (Bc 2011-2015+Erasmus) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100446 Seminar of Contemporary Art:Reaching Out - Creating Community (Erasmus) oba 0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100447 Seminář umění první poloviny 20. století I: Rámování evropské moderny a avantgardy (Bc od 2016) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100448 Seminář umění první poloviny 20. století II: Rámování evropské moderny a avantgardy (Bc od 2016) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100449 Seminář umění první poloviny 20. století: Rámování evropské moderny a avantgardy (Bc 2011-2015) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU100450 Kapitoly ze znalectví umění III letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100451 Feminist and Queer Theory in Contemporary Art of Central and Eastern Europe letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100452 Sochařství francouzských katedrál letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100453 Malířství a sochařství v Římě 1600-1650: Vybrané kapitoly letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100454 History of (our) Art History letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100455 History of Art in an Age of Ecological Crisis letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU100456 Desková a nástěnná malba 14. a 15. století v Čechách letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500042 Základy filosofie umění oba 2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500043 Dějiny a legislativa památkové péče oba 2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500044 Exkurse oba 0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500045 Latina pro historiky umění oba 0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500046 Magisterský seminář I oba 0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500047 Umění raného a vrcholného středověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500048 Středověká architektura letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500049 Knižní a nástěná malba vrcholného středověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500050 Umění pozdního sředověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500051 Umění italské renesance a manýrismu zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500052 Umění českého a evropského baroka zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500053 Novověká a moderní architektura zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500054 Umění klasicismu a 19. století zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500080 Umělecké řemeslo zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500082 Umění středověku oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500083 Umění novověku oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500084 Umění 19. a 20. století oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500092 Barokní nástěnná malba letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500100 Magisterský seminář II oba 0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500101 Magisterský seminář III oba 0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500102 Magisterský seminář IV oba 0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500150 Vybraná témata z dějin a teorie umění (UMPRUM) oba 0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500152 Exkurse II oba 0/0 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500214 Umělecké řemeslo zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500215 Úvod do psaní odborných textů zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500235 Vybraná témata z dějin a teorie umění (UMPRUM) oba 0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500237 Odborná stáž oba 0/0 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500238 Jak dobře psát odborné texty letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500281 Barokní architektura v Čechách zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500282 Donatello a florentské sochařství té doby zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500283 Le Corbusier zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500284 Románské umění v českých zemích a v Evropě zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500285 Evropa ve 40. a 50. letech III: vybrané kapitoly zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500286 Kanonická díla evropské avantgardy: Vznik, recepce, interpretace, revize zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500287 Raně křesťanské umění zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500288 Kapitoly z malířství střední Evropy 19. století zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500289 Písemné prameny vdějinách umění: Možnosti a meze jejich využití zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500290 Selected Topics from the Czech Art History II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500291 Anachronologies zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500292 Záalpská renesance v souvislostech zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500293 Současná česká architektura: Klíčové postavy soudobé české architektury zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500294 Seminář umění středověku: Desková a nástěnná malba za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500295 Seminář umění baroka: Pozdní baroko v českých zemích a v Evropě zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500296 Seminář umění 19. století: Umělecké Čechy, "širší vlast" a cizina v 19. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500297 Seminář architektury 20. století: Funkcionalismus zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500298 Seminář umění po roce 1945: Historik umění jako kurátor zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500299 Seminář umění mezi gotikou a renesancí: Sochařství, malířství, architektura 13.-16. století a jejich kontexty zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500300 Seminar of Contemporary Art: Reaching Out - Creating Community zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500301 Seminář umění první poloviny 20. století: Rámování evropské moderny a avantgardy zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500302 Umění 19. století mezi tradicí a inovací zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500303 Kapitoly ze znalectví umění III letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500304 Feminist and Queer Theory in Contemporary Art of Central and Eastern Europe letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500305 Sochařství francouzských katedrál letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500306 Malířství a sochařství v Římě 1600-1650: Vybrané kapitoly letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500307 History of (our) Art History letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500308 History of Art in an Age of Ecological Crisis letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500309 Desková a nástěnná malba 14. a 15. století v Čechách letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500503 Základy filosofie umění oba 2/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500504 Umění středověku oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500505 Umění novověku oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500506 Umění 19. a 20. století oba 0/0 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500507 Exkurze oba 0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500508 Magisterský seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500509 Magisterský seminář II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500510 Magisterský seminář III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500511 Magisterský seminář IV letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UDU 11210
detail ADU500512 Seminář umění středověku: Desková a nástěnná malba za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500513 Seminář umění baroka: Pozdní baroko v českých zemích a v Evropě zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500514 Seminář umění 19. století: Umělecké Čechy, "širší vlast" a cizina v 19. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500515 Seminář architektury 20. století: Funkcionalismus zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500516 Seminář umění po roce 1945: Historik umění jako kurátor zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500517 Seminář umění mezi gotikou a renesancí: Sochařství, malířství, architektura 13.-16. století a jejich kontexty zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500518 Seminar of Contemporary Art: Reaching Out - Creating Community zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail ADU500519 Seminář umění první poloviny 20. století: Rámování evropské moderny a avantgardy zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUDIS02 Komentovaná rešerše podkladů k disertační práci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUDIS03 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUDIS04 Teze disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUDIS05 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUDOS01 Doktorandský seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUKON01 Doktorský seminář 1 (I–II) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUKON02 Doktorský seminář 2 (III-IV) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUKON03 Doktorský seminář 3 (V-VI) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK09 Kapitola v monografii nebo článek v recenzovaném časopise I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK10 Kapitola v monografii nebo článek v recenzovaném časopise II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK11 Účast na konferenci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK12 Povinně volitelná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUOAK13 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUPP001 Písemná práce I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUPP002 Písemná práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUSPE03 České umění 20.století zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUSPE04 Barokní umění I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUSPE05 Barokní umění II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUSPE06 Evropské umění zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUSPE07 České umění zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUSPE08 Středoevropské umění zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUSPE09 Evropské umění zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUSPE10 Mimoevropské umění zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUSPE11 Oborová zkouška z předmětu užší vědecké specializace I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUSPE12 Oborová zkouška z předmětu užší vědecké specializace II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUSPE13 Oborová zkouška II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
detail AXDUTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UDU 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK