PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ABOE01 Erasmus I oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE02 Erasmus II oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE03 Erasmus III oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE04 Erasmus IV oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE05 Erasmus V oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE06 Erasmus VI oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE07 Erasmus VII oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE08 Erasmus VIII oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE09 Erasmus IX oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE10 Erasmus X oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE10002 Česká literatura 20. století II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE11 Erasmus XI oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE12 Erasmus XII oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE13 Erasmus XIII oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE14 Erasmus XIV oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE15 Erasmus XV oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE16 Erasmus XVI oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100007 Starší česká literatura zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100030 Starší česká literatura letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100031 Česká literatura 19. století zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100049 Česká literatura 19. století letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100068 Starší česká literatura letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100104 Česká literatura 20. století II (po roce 1939) zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100105 Česká literatura 20. století II (po roce 1939) letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100106 Česká literatura 20. století II (po roce 1939) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100117 Česká literatura 19. století letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100280 Česká literatura 20. století I (do roku 1939) zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100281 Česká literatura 20. století I (do roku 1939) letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100282 Česká literatura 20. století I (do roku 1939) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100353 Základy literární historie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100463 Český symbolismus a dekadence zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100484 Česká undergroundová literatura zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100548 Rytmus básně zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100573 Příprava a vydání e-knihy zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100629 Poezie nahlas letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100648 Základy ediční a redakční práce I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100649 Základy ediční a redakční práce II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100911 Základy literární historie letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100912 Poetika poezie, prózy a dramatu letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO200101 Poetika poezie, prózy a dramatu I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO200103 Poetika poezie, prózy a dramatu II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO4P0004 Četba základních děl světové literatury (postupová zkouška) oba 0/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO4S0002 Dějiny literatury v českých zemích s přihlédnutím k teorii oba 0/0 SZ [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO4S0003 Obhajoba diplomové práce (státní zkouška) oba 0/0 SZ [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500005 Metody literární teorie – seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500006 Metody literární teorie – přednáška zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500007 Metody literární historie – seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500008 Metody literární historie – přednáška zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500257 Metody literární teorie – seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500258 Metody literární historie – seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500259 Koncepty lyriky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500279 Naratologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500295 Diplomový seminář – literatura oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500297 Sondy do současné české literatury zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500643 Poetika poezie, prózy a dramatu ve vzdělávacím kontextu se zaměřením na soudobou literaturu letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500731 Didaktika literatury zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500777 Literatura pro děti a mládež zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500812 Textologie a ediční praxe zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500813 Čtení děl starší české literatury letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500815 Čtení děl české literatury 20. století I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500816 Čtení děl české literatury 20. století II zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500819 Čtení děl české literatury 19. století letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500822 Bakalářský seminář – literatura oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500825 Poetika poezie, prózy a dramatu II B letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500826 Textologie a ediční praxe B letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500882 Metody literární teorie pro učitele letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO600101 Starší česká literatura I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO600102 Starší česká literatura II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO600103 Česká literatura 19. století I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO600104 Česká literatura 19. století II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO600105 Česká literatura 1. poloviny 20. století I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO600106 Česká literatura 1. poloviny 20. století II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO600107 Česká literatura 2. poloviny 20. století I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO600108 Česká literatura 2. poloviny 20. století II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO600601 Starší česká literatura – přednáška zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCLK 11210
detail ABO600602 Česká literatura 19. století – přednáška zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCLK 11210
detail ABO600603 Česká literatura 1. poloviny 20. století – přednáška zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCLK 11210
detail ABO600604 Česká literatura 2. poloviny 20. století – přednáška zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCLK 11210
detail ABO700134 Postmoderna, postmodernismus, postmodernita. Texty a interpretace zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700264 Významová typologie epických forem - proměny postupů a tematiky (výběrově: od středověku po preromantismus) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700275 Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700301 Holocaust in Film Adaptations zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700316 Řím jako text. Topopoetika věčného města II zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700317 Paměť a svědectví (Kolář, Diviš, Preisner) II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700338 Lamentace a truchlení zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700339 Středoevropská literatura pro učitele zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700340 Obrazy řek a moře v české literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700341 Slovo dělá věci. Středověká literatura z pragmatického hlediska zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700342 Kategorie literárního vyprávění zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700343 Literatura a medialita. Nástup nového paradigmatu? zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700344 Česká barokní próza zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700345 Písně Jistebnického kancionálu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700346 Základy bibliografie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700347 Analýza učebnic a dalších příruček k výuce literatury zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700348 T. G. M. – iniciativa, výzva, problém zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700349 Česko-německé literární vztahy v letech 1750–1848: četba vybraných textů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700350 Otokar Fischer / Loutka, sen, vzpomínka a jiná „pomezí“ duše a (básnického) slova zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700351 Audiokniha v teorii a praxi zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700352 Rétorická kritika: čtení vybraných projevů a statí zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700353 Daniela Hodrová: mezi teorií a fikcí zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700354 Zvířecí hlas ve středověké literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700355 Bohumil Hrabal and the Others zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700356 Podoby současné literární kritiky a časopisů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700357 Make it new again: literární avantgardy druhé poloviny 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700358 Orientální renesance v evropských literaturách zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700359 Československá filmová pohádka pohledem současného diváka zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700360 "Orální" vyprávění a inscenace slova zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700361 České a slovenské spisovatelky 20. století. Vztahy, poetiky, spolky a časopisy zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700363 Karel Teige 1919-1938. Vize, realizace, divergence zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700738 Metody literární teorie – přednáška zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700739 Metody literární historie – přednáška zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO900110 Závěrečná práce – sběr a analýza dat (literatura) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO900115 Závěrečná práce – diplomový seminář (literatura) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500061 Písemná práce A oba 0/1 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500063 Písemná práce B oba 0/1 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500064 Česká literatura ve srovnávacím kontextu oba 0/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500065 Česká reflexe literatury ve srovnávacím kontextu oba 0/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500066 Diplomový seminář oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500143 Úvod do obecné a srovnávací literární vědy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500224 Moc literatury, literatura moci letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500236 Analýza textu a možnosti interpretace zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500001 Úvod do literární historie zimní zimní s.:2/0 Kv+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500002 Poetika poezie, prózy a dramatu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500056 Analýza a způsoby psaní učebnic a dalších příruček k výuce literatury letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC600005 Analýza a způsoby psaní učebnic a dalších příruček k výuce literatury letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AUVODLV01 Úvod do literární vědy oba 2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AXCJDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS02 Prezentace připravované disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS03 Komentovaná rešerše k tématu disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS04 Předložení kapitoly z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS05 Předložení kapitoly z disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS06 Předložení tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJOAK10 Odborná publikace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJTMS03 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJTMS04 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS02 Prezentace rozvinutého konceptu disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS03 Prezentace textu určeného k publikaci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS04 Prezentace tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS05 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS06 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS07 Obhajoba tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS01 Doktorský seminář 1 zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS02 Doktorský seminář 2 zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS03 Doktorský seminář 3 zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS04 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS05 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS06 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS07 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK10 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK11 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK12 Dějiny kritiky a estetiky v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK13 Dějiny literárních časopisů v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE03 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE04 Teorie literatury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE05 Hispanoamerické drama zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE06 Zahraniční teorie verše zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE07 Dějiny kritiky a estetiky v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE08 Dějiny literárních časopisů v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE09 Hrabalovský samizdat v rámci bibliografického uspořádání zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE10 Textologie pro doktorské studium zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE11 Vývoj indologie do konce 19. století zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLSPE03 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS02 Prezentace rozvinutého konceptu disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS03 Prezentace textu určeného k publikaci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS04 Prezentace tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS05 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS06 Obhajoba tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK10 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK11 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE04 Dějiny české literatury 20. století zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE05 Písemná práce na stanovené odborné téma zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE06 Teorie literatury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE07 Teorie moderní kultury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE08 Výuka povinně-volitelného semináře na ÚČLK zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMTMS01 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMTMS02 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCLK 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK