PředmětyPředměty(verze: 830)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ABOE01 Erasmus I oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE02 Erasmus II oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE03 Erasmus III oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE04 Erasmus IV oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE05 Erasmus V oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE06 Erasmus VI oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE07 Erasmus VII oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE08 Erasmus VIII oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE09 Erasmus IX oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE10 Erasmus X oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE10002 Česká literatura 20. století II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100007 Starší česká literatura zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100030 Starší česká literatura letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100031 Česká literatura 19. století zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100049 Česká literatura 19. století letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100068 Starší česká literatura letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100104 Česká literatura 20. století II (po roce 1939) zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100105 Česká literatura 20. století II (po roce 1939) letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100106 Česká literatura 20. století II (po roce 1939) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100117 Česká literatura 19. století letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100280 Česká literatura 20. století I (do roku 1939) zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100281 Česká literatura 20. století I (do roku 1939) letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100282 Česká literatura 20. století I (do roku 1939) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100353 Základy literární historie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100484 Česká undergroundová literatura zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100549 Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100637 Skupina 42. Souvislosti a osobnosti zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100648 Základy ediční a redakční práce I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100649 Základy ediční a redakční práce II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100983 Poetika poezie, prózy a dramatu (seminář pro dvouoborové studenty) oba 0/4 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO200101 Poetika poezie, prózy a dramatu I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO300159 Nakladatelská teorie zimní zimní s.:3/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO300820 Nakladatelská praxe letní letní s.:0/3 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO4P0004 Četba základních děl světové literatury (postupová zkouška) oba 0/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO4S0002 Dějiny literatury v českých zemích s přihlédnutím k teorii oba 0/0 SZ [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO4S0003 Obhajoba diplomové práce (státní zkouška) oba 0/0 SZ [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500005 Metody literární teorie – seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500006 Metody literární teorie – přednáška zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500007 Metody literární historie – seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500008 Metody literární historie – přednáška zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500059 Diplomový seminář – literatura zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500252 Pohádka, její funkce a zobrazení zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500257 Metody literární teorie – seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500258 Metody literární historie – seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500259 Koncepty lyriky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500279 Naratologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500295 Diplomový seminář – literatura zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500296 Interpretace kánonu literárních děl k maturitě oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500311 "Bohové v uniformách": literární inscenace virilního narcismu zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500332 Vidění světa, literární pole, nebo literární hra? Vybrané koncepce literární sociologie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500339 Životní a myšlenková amplituda. Kritický měsíčník přelomu 30. a 40. let a Svazky úvah a studií zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500344 Literární kritika na přelomu tisíciletí zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500345 J. R. R. Tolkien a dětská literatura zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500346 Le Même et l’ Autre. Le principe de la rencontre dans la littérature francophone du Maghreb zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500347 Muž s veslem – Odysseus jako postava a paradigma ve středověké literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500349 Světová poezie III zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500364 Vančurova Markéta Lazarová. Text a kontexty: literatura, avantgarda, dějiny, film zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500387 Texty skrze obrazy zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500445 Světová literatura (pro učitele) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500604 Česká pobělohorská martyrologia zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500808 Základy literární historie I zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500810 Poetika poezie, prózy a dramatu I A zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500811 Poetika poezie, prózy a dramatu II A letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500812 Textologie a ediční praxe zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500813 Čtení děl starší české literatury letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500815 Čtení děl české literatury 20. století I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500816 Čtení děl české literatury 20. století II zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500819 Čtení děl české literatury 19. století letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500822 Bakalářský seminář – literatura oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500824 Poetika poezie, prózy a dramatu I B zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500825 Poetika poezie, prózy a dramatu II B letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500826 Textologie a ediční praxe B zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700115 Proměny epiky a románových forem: významy narativů a estetický systém zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700126 Čtenářské dovednosti ve škole zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700214 Idyla v české barokní literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700252 Dante: Peklo zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700298 Česko-izraelské literární, kulturní a diplomatické křižovatky ve 20. a 21. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700312 Poetika a estetika českého symbolismu v evropském kontextu I. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500008 Analýza textu a možnosti interpretace letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500061 Písemná práce A oba 0/1 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500063 Písemná práce B oba 0/1 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500064 Česká literatura ve srovnávacím kontextu oba 0/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500065 Česká reflexe literatury ve srovnávacím kontextu oba 0/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500066 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500143 Úvod do obecné a srovnávací literární vědy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500236 Analýza textu a možnosti interpretace zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500241 Introduction to Modern Poetry zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500248 Úvod do teorie lyriky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500001 Úvod do literární historie zimní zimní s.:2/0 Kv+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500002 Poetika poezie, prózy a dramatu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500011 Didaktika vyučování literatury I letní letní s.:1/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500055 Didaktika vyučování literatury II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500056 Analýza a způsoby psaní učebnic a dalších příruček k výuce literatury letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500065 Základy odborného psaní a redigování textu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500182 Sci-fi ve škole letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC600005 Analýza a způsoby psaní učebnic a dalších příruček k výuce literatury letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC600226 Interpretace kánonu literárních děl k maturitě oba 0/2 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail AXCJDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS02 Prezentace připravované disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS03 Komentovaná rešerše k tématu disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS04 Předložení kapitoly z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS05 Předložení kapitoly z disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS06 Předložení tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJOAK10 Odborná publikace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJTMS03 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJTMS04 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS02 Prezentace rozvinutého konceptu disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS03 Prezentace textu určeného k publikaci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS04 Prezentace tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS05 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS06 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS07 Obhajoba tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS01 Doktorský seminář 1 zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS02 Doktorský seminář 2 zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS03 Doktorský seminář 3 zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS04 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS05 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS06 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS07 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK10 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK11 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK12 Dějiny kritiky a estetiky v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK13 Dějiny literárních časopisů v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE03 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE04 Teorie literatury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE05 Hispanoamerické drama zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE06 Zahraniční teorie verše zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE07 Dějiny kritiky a estetiky v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE08 Dějiny literárních časopisů v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE09 Hrabalovský samizdat v rámci bibliografického uspořádání zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE10 Textologie pro doktorské studium zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLSPE03 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS02 Prezentace rozvinutého konceptu disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS03 Prezentace textu určeného k publikaci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS04 Prezentace tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS05 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS06 Obhajoba tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK10 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK11 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE04 Dějiny české literatury 20. století zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE05 Písemná práce na stanovené odborné téma zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE06 Teorie literatury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE07 Teorie moderní kultury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE08 Výuka povinně-volitelného semináře na ÚČLK zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMTMS01 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMTMS02 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AZS500100 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AZS500101 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK