PředmětyPředměty(verze: 941)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. místPro studenty 4EU+
detail ABOE01 Erasmus I oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE02 Erasmus II oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE03 Erasmus III oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE04 Erasmus IV oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE05 Erasmus V oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE06 Erasmus VI oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE07 Erasmus VII oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE08 Erasmus VIII oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE09 Erasmus IX oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE10 Erasmus X oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE11 Erasmus XI oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE12 Erasmus XII oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE13 Erasmus XIII oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE14 Erasmus XIV oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE15 Erasmus XV oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABOE16 Erasmus XVI oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO100261 Česká undergroundová literatura 1948–1989 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO100353 Základy literární historie II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO100548 Rytmus básně zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO100549 Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO100648 Základy ediční a redakční práce I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO100649 Základy ediční a redakční práce II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO100792 Bakalářský seminář – literatura oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO100871 Bakalářský seminář – literatura oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO100911 Základy literární historie letní letní s.:2/2, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO100912 Poetika poezie, prózy a dramatu letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO4P0004 Četba základních děl světové literatury (postupová zkouška) oba 0/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO4S0002 Dějiny literatury v českých zemích s přihlédnutím k teorii oba 0/0, SZ [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO4S0003 Obhajoba diplomové práce (státní zkouška) oba 0/0, SZ [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500005 Metody literární teorie – seminář I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500007 Metody literární historie – seminář I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500040 V+W v proměnách dobového kontextu zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500257 Metody literární teorie – seminář II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500258 Metody literární historie – seminář II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500259 Koncepty lyriky letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500279 Naratologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500387 Texty skrze obrazy zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500445 Světová literatura (pro učitele) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500512 Textologie a ediční praxe B zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500643 Poetika poezie, prózy a dramatu ve vzdělávacím kontextu se zaměřením na soudobou literaturu letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500700 Koncepty lyriky letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500701 Úvod do obecné a srovnávací literární vědy – přednáška zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500702 Úvod do obecné a srovnávací literární vědy – seminář zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500703 Teorie literatury a interpretace textu – přednáška zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500704 Teorie literatury a interpretace textu – seminář zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500705 Pražská škola v evropském kontextu letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500706 Literární dílo ve srovnávacím kontextu oba 0/0, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500707 Literárněvědný pojem či koncept ve srovnávacím kontextu oba 0/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500731 Didaktika literatury zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500777 Literatura pro děti a mládež letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500812 Textologie a ediční praxe zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500813 Čtení děl starší české literatury letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500815 Čtení děl české literatury 20. století I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500816 Čtení děl české literatury 20. století II zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500819 Čtení děl české literatury 19. století letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO500882 Metody literární teorie pro učitele letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600101 Starší česká literatura I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600102 Starší česká literatura II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600103 Česká literatura 19. století I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600104 Česká literatura 19. století II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600105 Česká literatura 1. poloviny 20. století I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600106 Česká literatura 1. poloviny 20. století II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600107 Česká literatura 2. poloviny 20. století I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600108 Česká literatura 2. poloviny 20. století II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600601 Starší česká literatura – přednáška zimní zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600602 Česká literatura 19. století – přednáška zimní zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600603 Česká literatura 1. poloviny 20. století – přednáška zimní zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO600604 Česká literatura 2. poloviny 20. století – přednáška zimní zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700275 Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700331 Kritické psaní letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700347 Analýza učebnic a dalších příruček k výuce literatury zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700368 Český román třicátých let 20. století zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700372 Mezi inspirací a sebeprezentací. Západní koncepty autorství zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700420 Cities of Exile. Prague and Zürich. History, Memory, Theory letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700526 Israeli Minorities: Ethnicity, Gender, and Religion zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700552 Od rukopisu k vydání letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700738 Metody literární teorie – přednáška zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700739 Metody literární historie – přednáška zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700745 Komparatistické středy oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700781 Izraelské menšiny ve filmu a literatuře zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700782 Česká literární kritika a „mainstream“ zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700783 Populární hudba v paradigmatu literární vědy zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700786 Umělecká kritika mezi literaturou a filmem zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700788 V zajetí vášní – emoce mezi klasicismem a romantikou zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700794 Sny v literatuře od antiky do současnosti zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700795 Korespondence Škarka – Čyževskij III zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700796 Časopisectví šedesátých let 20. století zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700797 Maniera grande. Manýrismus a baroko: cesty k moderně zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700798 Mrtvola jako emblém: Durychova neo-barokní antropopoetika zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700799 České moře jako modrý literární fenomén zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO700801 Diplomový seminář – literatura oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO900110 Závěrečná práce – sběr a analýza dat (literatura) letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO900115 Závěrečná práce – diplomový seminář (literatura) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail ABO900216 Závěrečná práce – diplomový seminář II (literatura) letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail AKM500064 Česká literatura ve srovnávacím kontextu oba 0/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail AKM500065 Česká reflexe literatury ve srovnávacím kontextu oba 0/0, Zk [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail AKM500066 Diplomový seminář oba 0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail AUVODLV01 Úvod do literární vědy zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJDIS02 Prezentace připravované disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJDIS03 Komentovaná rešerše k tématu disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJDIS04 Předložení kapitoly z disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJDIS05 Předložení kapitoly z disertační práce II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJDIS06 Předložení tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJOAK10 Odborná publikace zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJTMS03 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCJTMS04 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDIS02 Prezentace rozvinutého konceptu disertace zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDIS03 Prezentace textu určeného k publikaci zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDIS04 Prezentace tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDIS05 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDIS06 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDIS07 Obhajoba tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDOS01 Doktorský seminář 1 zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDOS02 Doktorský seminář 2 zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDOS03 Doktorský seminář 3 zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDOS04 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDOS05 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDOS06 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLDOS07 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK10 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK11 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK12 Dějiny kritiky a estetiky v Čechách zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLOAK13 Dějiny literárních časopisů v Čechách zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLSPE03 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLSPE04 Teorie literatury zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLSPE05 Hispanoamerické drama zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLSPE06 Zahraniční teorie verše zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLSPE07 Dějiny kritiky a estetiky v Čechách zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLSPE08 Dějiny literárních časopisů v Čechách zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLSPE09 Hrabalovský samizdat v rámci bibliografického uspořádání zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLSPE10 Textologie pro doktorské studium zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLSPE11 Vývoj indologie do konce 19. století zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLSPE12 Historie české literatury 19. století zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXCLTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXDLSPE03 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSDIS01 Příprava k tezím doktorské práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSDIS02 Předložení kapitol disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSDOS01 Doktorandský seminář I zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSOAK03 Závěrečná konference letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSSPE01 Interdisciplinární seminář I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSSPE02 Interdisciplinární seminář II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSSPE03 Přednášky a semináře absolvované při pobytu na partnerské univerzitě zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSSPE04 Slovanský jazyk zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSSPE05 Germánské jazyky zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSTMS01 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXGSTMS02 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMDIS02 Prezentace rozvinutého konceptu disertace zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMDIS03 Prezentace textu určeného k publikaci zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMDIS04 Prezentace tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMDIS05 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMDIS06 Obhajoba tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK10 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMOAK11 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE04 Dějiny české literatury 20. století zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE05 Písemná práce na stanovené odborné téma zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE06 Teorie literatury zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE07 Teorie moderní kultury zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE08 Výuka povinně-volitelného semináře na ÚČLK zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE09 Kategorie času v myšlení 20. století zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE10 Pedagogika zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE11 Teorie divadla zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE12 Francouzská tematická kritika zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE13 Politické literární teorie zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE14 Francouzská literatura 19. a 20. století zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMSPE15 Moderní filosofie a moderní teologie zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMTMS01 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AXKMTMS02 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UCLK 11210 ne ne
detail AZS500101 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UCLK 11210 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK