PředmětyPředměty(verze: 825)
Vyučované předměty, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ABOE01 Erasmus I oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE02 Erasmus II oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE03 Erasmus III oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE04 Erasmus IV oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE05 Erasmus V oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE06 Erasmus VI oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE07 Erasmus VII oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE08 Erasmus VIII oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE09 Erasmus IX oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE10 Erasmus X oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE10001 Česká literatura 20. století II oba 2/0 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE10002 Česká literatura 20. století II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE10003 Výběrový seminář literární I oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE10004 Výběrový seminář literární II oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABOE10005 Výběrový seminář literární III oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100007 Starší česká literatura zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100030 Starší česká literatura letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100031 Česká literatura 19. století zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100049 Česká literatura 19. století letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100068 Starší česká literatura letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100104 Česká literatura 20. století II (po roce 1939) zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100105 Česká literatura 20. století II (po roce 1939) letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100106 Česká literatura 20. století II (po roce 1939) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100117 Česká literatura 19. století letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100280 Česká literatura 20. století I (do roku 1939) zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100281 Česká literatura 20. století I (do roku 1939) letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100282 Česká literatura 20. století I (do roku 1939) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100330 Čtení děl starší české literatury letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100331 Čtení děl starší české literatury letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100332 Čtení děl české literatury 19. století letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100334 Čtení děl české literatury 19. století letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100335 Čtení děl české literatury 20. století I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100336 Čtení děl české literatury 20. století I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100337 Čtení děl české literatury 20. století II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100338 Čtení děl české literatury 20. století II zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100350 Základy literární historie I zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100353 Základy literární historie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100372 Textologie a ediční praxe zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100463 Český symbolismus a dekadence zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100472 Česká exilová literatura 1970-1989 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100537 Jaroslav Hašek ("největší spisovatel český") letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100573 Příprava a vydání e-knihy letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100643 Literární provoz a literární časopisy šedesátých let 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100648 Základy ediční a redakční práce I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100649 Základy ediční a redakční práce II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO100652 Historická kultura zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCLK 11210
detail ABO100982 Poetika poezie, prózy a dramatu – dvouoboroví (seminář ZS+LS) oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO200100 Základy literární historie I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO200102 Základy literární historie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO200118 Textologie a ediční praxe zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO300159 Nakladatelská teorie zimní zimní s.:3/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO300820 Nakladatelská praxe letní letní s.:0/3 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO4P0004 Četba základních děl světové literatury (postupová zkouška) oba 0/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO4S0002 Dějiny literatury v českých zemích s přihlédnutím k teorii oba 0/0 SZ [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO4S0003 Obhajoba diplomové práce (státní zkouška) oba 0/0 SZ [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500004 Poetika básnického textu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500005 Metody literární teorie – seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500006 Metody literární teorie – přednáška zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500007 Metody literární historie – seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500008 Metody literární historie – přednáška zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500014 Literární test letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500040 V+W v proměnách dobového kontextu letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500059 Diplomový seminář – literatura zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500182 Sci-fi ve škole letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500237 Kapitoly z české lyriky 30. let 20.století letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500255 Naratologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500257 Metody literární teorie – seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500258 Metody literární historie – seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500259 Koncepty lyriky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500279 Naratologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500295 Diplomový seminář – literatura zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500296 Interpretace kánonu literárních děl k maturitě oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500368 Kapitoly z dějin (literárně) kritického myšlení v Čechách letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500808 Základy literární historie I zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500810 Poetika poezie, prózy a dramatu I A zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500811 Poetika poezie, prózy a dramatu II A letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500812 Textologie a ediční praxe zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500813 Čtení děl starší české literatury letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500815 Čtení děl české literatury 20. století I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500816 Čtení děl české literatury 20. století II zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500819 Čtení děl české literatury 19. století letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500822 Bakalářský seminář – literatura oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500824 Poetika poezie, prózy a dramatu I B zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500825 Poetika poezie, prózy a dramatu II B letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO500826 Textologie a ediční praxe B zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700110 Úvod do studia verše zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700113 Kritik Bohumil Doležal: od literatury k politice zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700114 Vyprávěné životy: Moderní česká autobiografie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700115 Proměny epiky a románových forem: významy narativů a estetický systém zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700117 Realistické fantazie. K významu tzv. realismu pro modernistické hnutí zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700118 „Na hraně nejistot“: poetika a ikonologie hranice, meziprostoru, trazitivity zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700119 Lyrika jako antropologický fenomén zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700120 Láska manželská, láska hříšná, rodina, děti a volný čas v literatuře od středověku do 19. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700121 Pohádky, báje a pověsti, jejich funkce a zobrazení zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700122 Studium předmětu. Věci v básních zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700123 Člověk po katastrofě zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700126 Čtenářské dovednosti ve škole zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700127 Intenzivní interpretační seminář: Tolkienův Pán prstenů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700128 Roboti a umělí lidé v literatuře: Frankensteinovo monstrum a jeho gang zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700129 Velké diskuse v literární kritice: 90. léta a přelom tisíciletí zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700130 Čtení z literární topografie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700131 Krize paměti a síla imaginace oba 0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700134 Postmoderna, postmodernismus, postmodernita. Texty a interpretace zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700135 Středoevropská literatura: krutost, morbidita a monstrozita zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700136 Modernistické adaptace - divadlo, film, ilustrace zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700138 Hájkova kronika a česká hagiografie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700139 Roráte karlo-arnoštovské zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700141 Franz Kafka: kratší prózy zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700142 Franz Kafka: romány zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700143 Prózy s tematikou holokaustu v české literatuře a jejich filmové adaptace zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700147 Psaní ve filmu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700148 Literární kritičky 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700149 Civilizovaná žena. Paradox a ideály české kulty meziválečné doby zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700150 Podoby současné české prózy zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700151 Jan Zahradníček 1905–1960. Poetika díla zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700154 Mezi mýtem a vzpomínáním: nostalgie v (normalizační) literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700155 Realistické fantazie. K významu tzv. realismu pro modernistické hnutí (Aplikované metody literární vědy – historie) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700156 „Na hraně nejistot“: poetika a ikonologie hranice, meziprostoru, trazitivity (Aplikované metody literární vědy – teorie) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700157 Literární kritičky 20. století (Aplikované metody literární vědy – kritika) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700158 Intenzivní interpretační seminář: Tolkienův Pán prstenů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700159 Teorie jazyka zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700204 Bondové za železnou oponou: Kapitán Kloss, plukovník Stierlitz a major Zeman letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700205 Obraz a text letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700206 Od karnevalu k pornografii letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700207 Habsburkové v literárně historické reflexi letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700208 Eseje Michela de Montaigne: lidský úděl ‒ subjekt v proměnách času ‒ „poznej sebe sama“ ‒ obhajoba jinakosti ‒ dialogy s předchůdci i dobou letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700209 Psaní o básních letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700210 Domy ze slov. K poetice obývání letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700211 Současná česká literatura v diskusi letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700212 T. G. Masaryk a boje o Rukopisy letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700213 Lekce Musil letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700215 Close Reading: poetika Františka Halase (1927-1938) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700216 Avantgarda a její básníci smrti letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700219 Kritika a "zjevení". Recepce Březinova díla v letech 1893-1918 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700220 Anna Fischerová, "žena akademicky vzdělaná" letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700221 Literární estetika Waltera Benjamina letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700223 Velké diskuse v literární kritice: 90. léta a přelom tisíciletí II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700225 Merleau-Ponty sur le langage et la littérature : séminaire critique letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700226 Mytopoetické texty J. R. R. Tolkiena letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700227 "Vím, jak to chodí se slovy". Trubadúrská poezie, její moc a tradice letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO700228 Interpretative Seminar: Oedipus the King across Medieval Cultures letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail ABO800698 Women in History letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM100100 Odborná stáž v CEFRES letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500012 Úvaha, výklad, reflexe, meditace letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500061 Písemná práce A oba 0/1 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500063 Písemná práce B oba 0/1 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500064 Česká literatura ve srovnávacím kontextu oba 0/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500065 Česká reflexe literatury ve srovnávacím kontextu oba 0/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500066 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500113 Instrumenty a typy literární krajinomalby (se zaměřením na světovou a českou literaturu 18.-19. století) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500136 Epičnost mezi bohy a lidmi: epos a jeho proměny (seminář) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500143 Úvod do obecné a srovnávací literární vědy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500170 Mezi tancem a slzami: Bollywoodská kinematografie jako případová studie populární kultury zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500236 Analýza textu a možnosti interpretace letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500241 Introduction to Modern Poetry zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500248 Úvod do teorie lyriky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AKM500250 Světová poezie I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500001 Úvod do literární historie zimní zimní s.:2/0 Kv+Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500002 Poetika poezie, prózy a dramatu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500011 Didaktika vyučování literatury I letní letní s.:1/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500055 Didaktika vyučování literatury II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500056 Analýza a způsoby psaní učebnic a dalších příruček k výuce literatury letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500065 Základy odborného psaní a redigování textu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC500182 Sci-fi ve škole letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC600005 Analýza a způsoby psaní učebnic a dalších příruček k výuce literatury letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AUC600226 Interpretace kánonu literárních děl k maturitě oba 0/2 Kv [HT] 21-UCLK 11210
detail AXCJDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS02 Prezentace připravované disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS03 Komentovaná rešerše k tématu disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS04 Předložení kapitoly z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS05 Předložení kapitoly z disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDIS06 Předložení tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJOAK10 Odborná publikace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJOAK11 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJOAK12 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJTMS03 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCJTMS04 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS02 Prezentace rozvinutého konceptu disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS03 Prezentace textu určeného k publikaci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS04 Prezentace tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS05 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS06 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDIS07 Obhajoba tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS01 Doktorský seminář 1 zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS02 Doktorský seminář 2 zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS03 Doktorský seminář 3 zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS04 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS05 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS06 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLDOS07 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK10 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK11 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK12 Dějiny kritiky a estetiky v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLOAK13 Dějiny literárních časopisů v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE03 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE04 Teorie literatury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE05 Hispanoamerické drama zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE06 Zahraniční teorie verše zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE07 Dějiny kritiky a estetiky v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLSPE08 Dějiny literárních časopisů v Čechách zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXCLTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXDLSPE03 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS02 Prezentace rozvinutého konceptu disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS03 Prezentace textu určeného k publikaci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS04 Prezentace tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS05 Prezentace ucelené kapitoly disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDIS06 Obhajoba tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK10 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMOAK11 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE04 Dějiny české literatury 20. století zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE05 Písemná práce na stanovené odborné téma zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE06 Teorie literatury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE07 Teorie moderní kultury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMSPE08 Výuka povinně-volitelného semináře na ÚČLK zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMTMS01 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AXKMTMS02 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCLK 11210
detail AZS500100 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AZS500101 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AZS500102 Českožidovská kultura a média v 19. a 20. století I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AZS500103 Českožidovská kultura a média v 19. a 20. století II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
detail AZS500104 Téma šoa ve středoevropských literaturách I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCLK 11210
detail AZS500105 Téma šoa ve středoevropských literaturách II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCLK 11210
1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK