PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ABO00513 Erasmus I oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO00514 Erasmus II oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO00515 Erasmus III oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO00516 Erasmus IV oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO00517 Erasmus V oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO00610 Erasmus VI oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO00620 Erasmus VII oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100521 Historická mluvnice a historická lexikologie zimní zimní s.:1/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100526 Praxe – aplikovaný modul oba 0/0 Z [HS] 21-UCJTK 11210
detail ABO100533 Morfologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100534 Seminář z morfologie zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100601 Czech for beginners – Survival skills oba 0/2 KZ [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100602 Czech for beginners – Basic curriculum oba 0/4 KZ [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100603 Czech for Pre-Intermediate Students oba 0/4 KZ [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100607 Czech for beginners – Enhanced curriculum oba 0/4 KZ [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100888 Fonetika a fonologie češtiny zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100932 Úvodní jazykový seminář zimní zimní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100942 Ediční práce letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO100997 Čeština nerodilých mluvčích zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO200602 Czech for advanced beginners oba 0/4 KZ [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO300223 Komunikace ve škole letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO300887 Český jazyk pro odborný diskurz zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO300945 Kultura mluveného projevu oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500015 Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500104 Historie jazykového systému češtiny letní letní s.:1/0 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500106 Písemná práce I oba 0/0 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500107 Metody lingvistické práce oba 0/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500113 Teorie jazykové kultury letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500122 Interkulturní komunikace v České republice letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500128 České reálie zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500133 Historie jazykového systému češtiny letní letní s.:1/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500157 Německo-české jazykové kontakty zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500168 Komunikace s dětmi oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500215 Etymologie letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500309 Český jazyk v zahraničí zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500385 Osvojování a vývoj prvního jazyka dětí a mládeže, jazykové poruchy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500386 Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy I zimní zimní s.:1/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500389 Gender a jazyk v minulosti a současnosti zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500396 Výzkum v oboru čeština jako druhý jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500398 Přednášky zahraničních hostů letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500399 Praktická stáž I oba 0/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500400 Praktická stáž II oba 0/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500425 Didaktika češtiny jako cizího jazyka letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500426 Korpusy ve výuce češtiny jako cizího jazyka letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500433 Jazykové komunity a postavení cizinců v ČR letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500436 Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500437 Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500439 Mediální výchova letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500501 Praktická stáž III oba 0/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500502 Praktická stáž IV oba 0/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500507 Metody lingvistické práce oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500528 Introduction to Language Learning and Teaching letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500543 Paleoslavistika zimní zimní s.:1/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500554 Čeština na vlnách letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500584 Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500585 Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500615 Hranice slovních druhů letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500621 Gramatika a sémantika I letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500654 Diplomový seminář – jazyk oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500743 Výzkum v oboru osvojování a vyučování prvního jazyka letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500765 Vyučování češtiny jako cizího jazyka I zimní zimní s.:1/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500766 Vyučování češtiny jako cizího jazyka II letní letní s.:1/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500768 Komunikace v jazykové třídě letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500769 Druhý jazyk - osvojování, učení, užívání; metody jeho studia zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500800 Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500801 Dějiny češtiny letní letní s.:1/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500802 Lexikologie a slovotvorba zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500803 Morfologie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500804 Syntax letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500805 Stylistika a analýza textu letní letní s.:1/2 Z+Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500806 Praktika odborného diskurzu / Základy odborného psaní a redigování textu letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500807 Práce s empirickými daty zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500818 Aplikovaná lingvistika letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500820 Historická mluvnice a historická lexikologie zimní zimní s.:1/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500821 Bakalářský seminář – jazyk oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500823 Praxe – odborný modul oba 0/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500876 Čeština v typologickém a kontrastivním pohledu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500948 Jazyk mládeže ve školním věku zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO500986 Pedagogická praxe III oba 0/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700100 Kruh přátel českého jazyka oba 2/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700101 Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700102 Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700103 Interdisciplinární přístupy k jazyku a jeho užívání – seminář zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700107 Jazyk a kultura texaských Čechů letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700145 Didaktika českého jazyka a literatury v dialogu s praxí zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700170 Words around us – the mystery of their origins and histories zimní zimní s.:0/4 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700171 Psycholingvistická skupina oba 0/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700172 The formation of Europe and its nations letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700229 Lingvistická analýza pro učitele zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700235 Vlastní jména v češtině zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700255 Pražský lingvistický kroužek zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700600 Staročeské překlady Bible letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700700 Empirické metody v lingvistice oba 0/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700701 Current Approaches in Linguistics zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700702 Gramatika a sémantika II zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700703 Praslovanština a slovanské jazyky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700704 Staroslověnština zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700705 Historie jazykového systému češtiny a dialektologie letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700706 Analýza diskurzu zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700707 Teorie jazykové kultury letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700708 Diplomový seminář – jazyk oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700777 Jazykovědné sdružení oba 2/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700807 Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO700977 Pedagogická praxe IV oba 0/0 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO800888 Tutorský seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail AINO2050 Inovační laboratoř oba 0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail AKH100101 Umělecké ateliéry napříč Českou republikou zaměřené na práci s papírem letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail AKH100102 Romani for Beginners letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail AKH100103 Tibetština letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail AKH100104 Divadelní kurz v portugalštině letní letní s.:0/3 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail AUC500112 Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy I zimní zimní s.:1/2 Z [HT] 21-UCJTK 11210
detail AUC500122 Interkulturní komunikace v České republice letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCJTK 11210
detail AUC500245 Pedagogická praxe II oba 0/0 Z [TS] 21-UCJTK 11210
detail AUC500246 Pedagogická praxe oba 0/0 Z [TS] 21-UCJTK 11210
detail AUC500247 Pedagogická praxe oba 0/0 Z [TS] 21-UCJTK 11210
detail AXCJKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJOAK11 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJOAK12 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE03 Písemná práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE04 Onomastika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE05 Sociolingvistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE06 Stratifikace jazyka zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE07 Slang zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE08 Kognitivní lingvistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE09 Písemná práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE10 Textová lingvistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE11 Lingvistická pragmatika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE12 Zdvořilost v komunikaci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE13 Psycholingvistika se zaměřením na problematiku osvojování jazyka dítětem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE14 Korpusová lingvistika - morfologická analýza zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE15 Korpusová lingvistika - LanGr zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE16 Lexikologie a tvoření slov zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE17 Pisemná práce shrnující výzkum terminologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE18 Diachronní lingvistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE19 Diachronní lexikologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE20 Statistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE21 Úvod do programování zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE22 Programování pro korpusovou lingvistiku zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE23 Metody a techniky terénního výzkumu zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE24 Metody analýzy diskurzu zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE25 Současné metody gramatického popisu zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE26 Metody popisu zvukové stránky jazyka zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE27 Psycholingvistické metody zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE28 Neurolingvistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE29 Etymologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE30 Jazyk a folklor zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE31 Kognitivní linvistika a etnolingvistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE32 Jazyková kultura zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE33 Vývoj jazyka a historická mluvnice zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE34 Analýza učebnic zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE35 Didaktika českého jazyka zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJSPE36 Konverzační analýza zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXCJTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE03 Jazyková výstavba žákovských prací zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE04 Testování a měření v jazyce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE05 Kontrastivní lingvistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE06 Pedagogická psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE07 Lingvistická analýza češtiny zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE08 Anglická lingvistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE09 Obecná didaktika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE10 Čeští krajané v zahraničí a jejich jazyková situace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE11 Rozvoj didaktiky na FF UK zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE12 Čeští krajané v zahraničí a jejich jazyková situace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE13 Vyučování češtiny jako cizího jazyka zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJSPE14 Česko-ruská kontrastivní gramatika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
detail AXDJTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCJTK 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK