PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AHSE0002 Séminaire historique franco-tcheque étudiants Erasmus zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSE0003 Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSE0008 Atelier en sciences historiques zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSE0015 Milestones of Modern Czech History (1848–1989) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSE0016 Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSE0017 Milestones of Older Czech History (until 19th Century) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSE0020 Séminaire historique franco-tcheque étudiants Erasmus II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSE0021 Atelier en sciences historiques II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSE0022 Chapters from Social and Cultural History of Communist Dictatorship in Czechoslovakia zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSFF0001 Úvod do historiografie (pro nehistoriky) zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00011 PVP 2 Rebelie! Subkultury mládeže od normalizace do transformace letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00013 PVP 2 Dějiny ve veřejném prostoru I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00018 PVP 2 Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem II letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00044 PVP 2 Konstruování slovenského národního příběhu od 19. století po současnost zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00047 PVP 2 Dějiny Slovenska do roku 1918 zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00049 PVP 2 Barokní šlechta v Čechách a na Moravě (1650–1750) letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00052 PVP 2 Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa II letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00054 PVP 2 Historická antropologie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00078 PVP 2 Čtení a interpretace textů k moderním dějinám I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00079 PVP 2 Čtení a interpretace textů k moderním dějinám II letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00083 PVP 2 Praha - srdce republiky. Kapitoly z dějin výstavby moderní metropole letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00099 PVP 2 Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00106 PVP 2 Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00112 PVP 2 Umírání a smrt v předmoderní době letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00121 PVP 2 Dějiny Slovenska II. (1918-1992) letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00131 PVP 2 Osvícenství v českých zemích letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00135 PVP 2 Public history: dějiny ve veřejném prostoru letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00148 PVP 2 Zachráněni na ostrově. Život v londýnském exilu za 2. světové války zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00150 PVP 2 Proměna českého venkova 1945-1960 letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00157 PVP 2 V ohradě městských zdí. Život v českých a moravských středověkých městech letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00158 PVP 2 Česko-francouzská historická dílna I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00159 PVP 2 Česko-francouzská historická dílna II letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00164 PVP 2 Biografie v historické kultuře zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00166 PVP 2 Zlatý věk české samosprávy letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00173 PVP 2 Historiografie a dějepis letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00175 PVP 2 Naši výtečníci letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00176 PVP 2 Noviny jsou naší školou zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00177 PVP 2 Spotřební imaginace komunistické diktatury – reklama v poválečném Československu letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00178 PVP 2 Chapters from Social and Cultural History of Communist Dictatorship in Czechoslovakia zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00179 PVP 2 Rozpad Československa a vznik samostatné České a Slovenské republiky (1989-1993) zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00180 PVP 2 Prameny k nejstarším českým dějinám zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00181 PVP 2 Čas okupace, čas odboje. Československé dějiny 1939-1945 zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00182 PVP 2 Historická exkurze ke starším dějinám letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00183 PVP 2 Ekologické myšlení v humanitních vědách: čtení textů letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00184 PVP 2 Na frontách informační války. Informace jako nástroj mocenského boje v historickém kontextu letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00185 PVP 2 Mytické aspekty moderních českých dějin letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSN00186 PVP 2 V ohradě městských zdí. Život v českých a moravských středověkých městech II letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00051 VS Česko-francouzský historický seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHSV00208 SP Rozpad Československa a vznik samostatné České a Slovenské republiky (1989-1993) zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00209 PVP 1 Rozpad Československa a vznik samostatné České a Slovenské republiky (1989-1993) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00342 SP Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00343 PVP 1 Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00350 SP Barokní šlechta v Čechách a na Moravě (1650-1750) letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00372 Pedagogická praxe oba 0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00381 SP Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00474 SP Dějiny ve veřejném prostoru I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00475 PVP 1 Dějiny ve veřejném prostoru I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00578 SP Praha - srdce republiky. Kapitoly z dějin výstavby moderní metropole letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00579 PVP 1 Praha - srdce republiky. Kapitoly z dějin výstavby moderní metropole letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00606 SP Rebelie! Subkultury mládeže od normalizace do transformace letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00607 PVP 1 Rebelie! Subkultury mládeže od normalizace do transformace letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00634 SP Náboženský život a zbožnost baroka v českých zemích zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00635 PVP 1 Náboženský život a zbožnost baroka v českých zemích zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00636 PVP 2 Náboženský život a zbožnost baroka v českých zemích zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00688 SP Paleografie a diplomatika raného novověku. Propedeutika I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00689 PVP 1 Paleografie a diplomatika raného novověku. Propedeutika I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00690 PVP 2 Paleografie a diplomatika raného novověku. Propedeutika I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00691 SP Paleografie a diplomatika raného novověku. Propedeutika II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00692 PVP 1 Paleografie a diplomatika raného novověku. Propedeutika II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00693 PVP 2 Paleografie a diplomatika raného novověku. Propedeutika II letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00697 SP Jak psát dějiny? Styly historiografie letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00698 PVP 1 Jak psát dějiny? Styly historiografie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00699 PVP 2 Jak psát dějiny? Styly historiografie letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00720 PVP 1 Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00768 SP Konstruování slovenského národního příběhu od 19. století po současnost zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00769 PVP 1 Konstruování slovenského národního příběhu od 19. století po současnost zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00774 SP Dějiny Slovenska do roku 1918 zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00775 PVP 1 Dějiny Slovenska do roku 1918 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00776 PVP 1 Barokní šlechta v Čechách a na Moravě (1650–1750) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00780 SP Historická antropologie zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00781 PVP 1 Historická antropologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00822 PVP 1 Čtení a interpretace textů k moderním dějinám I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00823 SP Čtení a interpretace textů k moderním dějinám I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00824 SP Čtení a interpretace textů k moderním dějinám II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00825 PVP 1 Čtení a interpretace textů k moderním dějinám II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00858 PVP 1 Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00859 SP Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00872 PVP 1 Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00873 SP Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00884 PVP 1 Umírání a smrt v předmoderní době letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00885 SP Umírání a smrt v předmoderní době letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00902 PVP 1 Dějiny Slovenska II. (1918-1992) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00903 SP Dějiny Slovenska II. (1918-1992) letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00920 PVP 1 Osvícenství v českých zemích letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00921 SP Osvícenství v českých zemích letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00926 PVP 1 Public history: dějiny ve veřejném prostoru letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00927 SP Public history: dějiny ve veřejném prostoru letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00953 SP Zachráněni na ostrově. Život v londýnském exilu za 2. světové války zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00954 PVP 1 Zachráněni na ostrově. Život v londýnském exilu za 2. světové války zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00956 PVP 1 Proměna českého venkova 1945-1960 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00957 SP Proměna českého venkova 1945-1960 letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00970 PVP 1 V ohradě městských zdí. Život v českých a moravských středověkých městech letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00971 SP V ohradě městských zdí. Život v českých a moravských středověkých městech letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00972 PVP 1 Česko-francouzská historická dílna I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00973 SP Česko-francouzská historická dílna I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00974 PVP 1 Česko-francouzská historická dílna II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00975 SP Česko-francouzská historická dílna II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00984 PVP 1 Biografie v historické kultuře zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00985 SP Biografie v historické kultuře zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00986 PVP 1 Zlatý věk české samosprávy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV00987 SP Zlatý věk české samosprávy letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01000 PVP 1 Historiografie a dějepis letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01001 SP Historiografie a dějepis letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01004 PVP 1 Naši výtečníci letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01005 SP Naši výtečníci letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01006 PVP 1 Noviny jsou naší školou zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01007 SP Noviny jsou naší školou zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01008 PVP 1 Spotřební imaginace komunistické diktatury – reklama v poválečném Československu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01009 SP Spotřební imaginace komunistické diktatury – reklama v poválečném Československu letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01010 PVP 1 Chapters from Social and Cultural History of Communist Dictatorship in Czechoslovakia zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01011 SP Chapters from Social and Cultural History of Communist Dictatorship in Czechoslovakia zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01012 PVP 1 Prameny k nejstarším českým dějinám zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01013 SP Prameny k nejstarším českým dějinám zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01014 PVP 1 Čas okupace, čas odboje. Československé dějiny 1939-1945 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01015 SP Čas okupace, čas odboje. Československé dějiny 1939-1945 zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01016 PVP 1 Historická exkurze ke starším dějinám letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01018 SP Historická exkurze ke starším dějinám letní letní s.:0/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01019 PVP 1 Ekologické myšlení v humanitních vědách: čtení textů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01020 SP Ekologické myšlení v humanitních vědách: čtení textů letní letní s.:0/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01021 PVP 1 Na frontách informační války. Informace jako nástroj mocenského boje v historickém kontextu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01022 SP Na frontách informační války. Informace jako nástroj mocenského boje v historickém kontextu letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01023 PVP 1 Mytické aspekty moderních českých dějin letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01024 SP Mytické aspekty moderních českých dějin letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01025 PVP 1 V ohradě městských zdí. Život v českých a moravských středověkých městech II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV01026 SP V ohradě městských zdí. Život v českých a moravských středověkých městech II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHSV11000 Bakalářské, diplomní a výběrové semináře Ústavu českých dějin zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 --- [HT]
21-UCD 11210
detail AHS100024 Kcv České nejnovější dějiny zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS100489 Teorie a praxe školního dějepisu zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110001 Úvod do studia historie zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110002 Historiografie A zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110003 Pomocné vědy historické A zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110004 Dějiny pravěku zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110005 Dějiny starověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110006 České středověké dějiny (do počátku 16. století) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110007 Seminář z českých středověkých dějin (do počátku 16. století) I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110010 Seminář z českých raně novověkých dějin (od počátku 16. do konce 18. stol.) I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110011 Seminář z českých raně novověkých dějin (od počátku 16. do konce 18. stol.) II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110031 Bakalářský seminář I – Ústav českých dějin zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110034 Bakalářský seminář II - Ústav českých dějin zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110052 Seminář z českých středověkých dějin (do počátku 16. století) II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110053 České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. stol.) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110060 České moderní a soudobé dějiny (od konce 18. století do současnosti) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110061 Seminář z českých moderních a soudobých dějin (od konce 18. stol. do současnosti) I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110062 Seminář z českých moderních a soudobých dějin (od konce 18. stol. do současnosti) II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110099 Historiografie zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110100 České středověké dějiny (do počátku 16. století) zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110101 České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. stol.) zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110102 České moderní a soudobé dějiny (od konce 18. století do současnosti) zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110104 Didaktika soudobých dějin zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110115 Úvodní náslechová praxe zimní zimní s.:0/0 Z [DS] 21-UCD 11210
detail AHS110300 Historiografie B zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110301 Pomocné vědy historické B letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110302 Úvod do studia historie zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110303 Seminář z českých středověkých dějin (do počátku 16. století) I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110304 Seminář z českých středověkých dějin (do počátku 16. století) II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110305 Seminář z českých raně novověkých dějin (od počátku 16. do konce 18. stol.) I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110306 Seminář z českých raně novověkých dějin (od počátku 16. do konce 18. stol.) II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110307 Seminář z českých moderních a soudobých dějin (od konce 18. stol. do současnosti) I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110308 Seminář z českých moderních a soudobých dějin (od konce 18. stol. do současnosti) II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS110310 VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110312 VS Česko-francouzský historický seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110313 VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110314 VS Dějiny osídlení ve středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110315 VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110316 VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110317 VS Národ sobě 1818-1918 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110318 VS Všední den v memoárové literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110319 VS Československá společnost v soudobých dějinách zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110320 VS Problémy české společnosti ve 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110321 VS Češi a jejich sousedé zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110322 VS Kulturní dějiny raného novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110323 VS Muzejnictví zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110324 VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110325 VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110327 VS Církev a náboženství v předmoderní době zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110328 VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110329 VS Intelektuální dějiny současnosti II: Demorakcie zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110330 VS Kulturní dějiny pozdního středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110331 VS Panovník a společnost českých zemí. Politické, hospodářské a kulturní proměny v raném novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110332 VS Nejstarší české dějiny ve středoevropském kontextu zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110333 VS Dějiny, paměť a vzdělávání zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS110334 VS Historiografie a didaktika zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111006 České středověké dějiny (do počátku 16. století) A zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111008 České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. století) A zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111013 Historiografie A zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111014 České moderní a soudobé dějiny (od konce 18. století do současnosti) A zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111018 Seminář k českým středověkým dějinám zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111019 Seminář k českým raně novověkým dějinám (od poč. 16. do konce 18. stol.) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111020 Seminář k českým moderním a soudobým dějinám (od konce 18. stol. do souč.) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111032 VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111033 VS Česko-francouzský historický seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111035 VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111036 VS Dějiny osídlení ve středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111037 VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111040 VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111042 VS Národ sobě 1818-1918 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111047 VS Všední den v memoárové literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111051 VS Československá společnost v soudobých dějinách zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111052 VS Problémy české společnosti ve 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111055 VS Češi a jejich sousedé zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111056 VS Kulturní dějiny raného novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111070 VS Muzejnictví zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111073 VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111074 VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111078 VS Církev a náboženství v předmoderní době zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111080 VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111081 VS Intelektuální dějiny současnosti II: Demorakcie zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111084 VS Kulturní dějiny pozdního středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111085 VS Panovník a společnost českých zemí. Politické, hospodářské a kulturní proměny v raném novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111086 VS Nejstarší české dějiny ve středoevropském kontextu zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111087 VS Dějiny, paměť a vzdělávání zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111088 VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111089 VS Česko-francouzský historický seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111090 VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111091 VS Dějiny osídlení ve středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111092 VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111093 VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111094 VS Národ sobě 1818-1918 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111095 VS Všední den v memoárové literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111096 VS Československá společnost v soudobých dějinách zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111097 VS Problémy české společnosti ve 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111098 VS Češi a jejich sousedé zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111099 VS Kulturní dějiny raného novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111100 VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111101 VS Muzejnictví zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111102 VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111103 VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111104 VS Intelektuální dějiny současnosti II: Demorakcie zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111105 VS Církev a náboženství v předmoderní době zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111106 VS Kulturní dějiny pozdního středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111107 VS Panovník a společnost českých zemí. Politické, hospodářské a kulturní proměny v raném novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111108 VS Nejstarší české dějiny ve středoevropském kontextu zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111109 VS Dějiny, paměť a vzdělávání zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111110 VS Historiografie a didaktika zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS111111 VS Historiografie a didaktika zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS222006 České středověké dějiny (do počátku 16. století) B zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS222008 České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. století) B zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS222013 Historiografie B zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS222014 České moderní a soudobé dějiny (od konce 18. století do současnosti) B zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS222018 Seminář k českým středověkým dějinám (do počátku 16. století) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS222019 Seminář k českým raně novověkým dějinám (od poč. 16. do konce 18. stol.) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS222020 Seminář k českým moderním a soudobým dějinám (od konce 18. stol. do souč.) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS222027 Bakalářský seminář - Ústav českých dějin zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333001 Problémy historické vědy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS333002 Metodologie v teorii a praxi oba 1/1 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS333026 České politické myšlení I zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333029 České politické myšlení II zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333033 Problémy soudobé historiografie A zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333037 Němčina historických pramenů zimní zimní s.:1/0 --- [HT]
letní s.:1/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333038 Němčina historických pramenů - seminář zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333039 Čeština historických pramenů zimní zimní s.:1/0 --- [HT]
letní s.:1/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333040 Čeština historických pramenů - seminář zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333050 VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333051 VS Česko-francouzský historický seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333054 VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333055 VS Dějiny osídlení ve středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333056 VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333059 VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333061 VS Národ sobě 1818-1918 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333066 VS Všední den v memoárové literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333070 VS Československá společnost v soudobých dějinách zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333071 VS Problémy české společnosti ve 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333074 VS Češi a jejich sousedé zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333075 VS Kulturní dějiny raného novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333089 VS Češi a jejich sousedé zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333091 VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333092 VS Česko-francouzský historický seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333093 VS Československá společnost v soudobých dějinách zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333095 VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333098 VS Dějiny osídlení ve středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333100 VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333104 VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333105 VS Kulturní dějiny raného novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333107 VS Národ sobě 1818-1918 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333111 VS Problémy české společnosti ve 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333117 VS Všední den v memoárové literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333120 VS Muzejnictví zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333121 VS Muzejnictví zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333126 VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333127 VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333128 VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333129 VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333136 VS Církev a náboženství v předmoderní době zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333137 VS Církev a náboženství v předmoderní době zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333140 VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333141 VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333142 VS Intelektuální dějiny současnosti II: Demokracie zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333143 VS Intelektuální dějiny současnosti II: Demokracie zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333148 VS Kulturní dějiny pozdního středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333149 VS Kulturní dějiny pozdního středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333150 VS Panovník a společnost českých zemí. Politické, hospodářské a kulturní proměny v raném novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333151 VS Panovník a společnost českých zemí. Politické, hospodářské a kulturní proměny v raném novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333152 VS Nejstarší české dějiny ve středoevropském kontextu zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333153 VS Nejstarší české dějiny ve středoevropském kontextu zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333154 VS Dějiny, paměť a vzdělávání zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333155 VS Dějiny, paměť a vzdělávání zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333156 VS Historiografie a didaktika zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS333157 VS Historiografie a didaktika zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS401001 VS Kulturní dějiny raného novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS444V109 PVP 3 Čtení a interpretace textů k moderním dějinám I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V110 PVP 3 Čtení a interpretace textů k moderním dějinám II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V114 PVP 3 Praha - srdce republiky. Kapitoly z dějin výstavby moderní metropole letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V13 PVP 3 Dějiny ve veřejném prostoru I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V130 PVP 3 Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V137 PVP 3 Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V143 PVP 3 Umírání a smrt v předmoderní době letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V152 PVP 3 Dějiny Slovenska II. (1918-1992) letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V162 PVP 3 Osvícenství v českých zemích letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V166 PVP 3 Public history: dějiny ve veřejném prostoru letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V179 PVP 3 Zachráněni na ostrově. Život v londýnském exilu za 2. světové války zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V18 PVP 3 Jak psát dějiny? Styly historiografie letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V181 PVP 3 Proměna českého venkova 1945-1960 letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V189 PVP 3 V ohradě městských zdí. Život v českých a moravských středověkých městech letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V190 PVP 3 Česko-francouzská historická dílna I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V191 PVP 3 Česko-francouzská historická dílna II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V196 PVP 3 Biografie v historické kultuře zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V198 PVP 3 Zlatý věk české samosprávy letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V205 PVP 3 Historiografie a dějepis letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V207 PVP 3 Naši výtečníci letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V208 PVP 3 Noviny jsou naší školou zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V209 PVP 3 Spotřební imaginace komunistické diktatury – reklama v poválečném Československu letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V21 PVP 3 Náboženský život a zbožnost baroka v českých zemích zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V210 PVP 3 Chapters from Social and Cultural History of Communist Dictatorship in Czechoslovakia zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V211 PVP 3 Rozpad Československa a vznik samostatné České a Slovenské republiky (1989-1993) zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V212 PVP 3 Prameny k nejstarším českým dějinám zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V213 PVP 3 Čas okupace, čas odboje. Československé dějiny 1939-1945 zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V214 PVP 3 Historická exkurze ke starším dějinám letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V215 PVP 3 Ekologické myšlení v humanitních vědách: čtení textů letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V216 PVP 3 Na frontách informační války. Informace jako nástroj mocenského boje v historickém kontextu letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V217 PVP 3 Mytické aspekty moderních českých dějin letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V218 PVP 3 V ohradě městských zdí. Život v českých a moravských středověkých městech II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V24 PVP 3 Paleografie a diplomatika raného novověku. Propedeutika I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V25 PVP 3 Paleografie a diplomatika raného novověku. Propedeutika II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V29 PVP 3 Rebelie! Subkultury mládeže od normalizace do transformace letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V50 PVP 3 Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V76 PVP 3 Konstruování slovenského národního příběhu od 19. století po současnost zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V79 PVP 3 Dějiny Slovenska do roku 1918 zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V81 PVP 3 Barokní šlechta v Čechách a na Moravě (1650–1750) letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V83 PVP 3 Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa II letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444V85 PVP 3 Historická antropologie zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-UCD 11210
detail AHS444001 Raněnovověká latina B zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS444002 Středověká latina B zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS600001 Metodologie v teorii a praxi oba 2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600002 Obsahy a formy české státnosti I zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS600003 Obsahy a formy české státnosti II zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS600004 Základní problémy studia starších českých dějin I zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS600005 Základní problémy studia starších českých dějin II zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS600006 Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS600007 Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin II zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS600008 Středověká paleografie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600009 Středověká diplomatika letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600010 Paleografie raného novověku zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600011 Diplomatika raného novověku letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600012 Dějiny práva zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS600013 Čeština historických pramenů - seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600014 Čeština historických pramenů - seminář II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600015 Němčina historických pramenů - seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600016 Němčina historických pramenů - seminář II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600017 Středověká latina – seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600018 Středověká latina – seminář II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600019 Raněnovověká latina – seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600020 Raněnovověká latina – seminář II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600021 Němčina pro historiky I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600022 Němčina pro historiky II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600023 Čtení a interpretace textů k moderním a soudobým dějinám zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS600024 Paleografie moderních dějin zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600025 Diplomatika moderních dějin letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600026 Dějiny správy od roku 1848 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UCD 11210
detail AHS600027 Dějiny politického myšlení I zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS600028 Dějiny politického myšlení II zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606001 VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606002 VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606003 VS Církev a náboženství v předmoderní době zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606004 VS Církev a náboženství v předmoderní době zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606005 VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606006 VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606007 VS Česko-francouzský historický seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606008 VS Česko-francouzský historický seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606009 VS Československá společnost v soudobých dějinách zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606010 VS Československá společnost v soudobých dějinách zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606011 VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606012 VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606013 VS Češi a jejich sousedé zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606014 VS Češi a jejich sousedé zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606015 VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606016 VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606019 VS Dějiny osídlení ve středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606020 VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606021 VS Dějiny osídlení ve středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606022 VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606031 VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606032 VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606033 VS Kulturní dějiny raného novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606034 VS Kulturní dějiny raného novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606035 VS Muzejnictví zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606036 VS Muzejnictví zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606037 VS Národ sobě 1818-1918 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606038 VS Národ sobě 1818-1918 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606039 VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606040 VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606041 VS Problémy české společnosti ve 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606042 VS Problémy české společnosti ve 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606045 VS Všední den v memoárové literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606046 VS Všední den v memoárové literatuře zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606047 VS Intelektuální dějiny současnosti II: Demokracie zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606048 VS Intelektuální dějiny současnosti II: Demokracie zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606053 VS Kulturní dějiny pozdního středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606054 VS Kulturní dějiny pozdního středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606055 VS Panovník a společnost českých zemí. Politické, hospodářské a kulturní proměny v raném novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606056 VS Panovník a společnost českých zemí. Politické, hospodářské a kulturní proměny v raném novověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606057 VS Nejstarší české dějiny ve středoevropském kontextu zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606058 VS Nejstarší české dějiny ve středoevropském kontextu zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606059 VS Dějiny, paměť a vzdělávání zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606060 VS Dějiny, paměť a vzdělávání zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606061 VS Historiografie a didaktika zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS606062 VS Historiografie a didaktika zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-UCD 11210
detail AHS660051 Vybrané problémy z českých a středoevropských dějin zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS660052 Didaktika dějepisu I zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS660053 Didaktika dějepisu II zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UCD 11210
detail AHS660054 Historická kultura zimní zimní s.:0/2 Z [DS] 21-UCD 11210
detail AHS660055 Jak psát dějiny? letní letní s.:0/2 Jiné [DS] 21-UCD 11210
detail AHS660056 Historicko–didaktický specializační seminář – Ústav českých dějin zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UCD 11210
detail AHS660057 Diplomní seminář I – Ústav českých dějin zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS660058 Diplomní seminář II – Ústav českých dějin letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UCD 11210
detail AHS660059 Praxe průběžná zimní zimní s.:0/2 Z [DS] 21-UCD 11210
detail AHS660060 Praxe souvislá oba 0/0 --- [DS] 21-UCD 11210
detail AXCDDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDDIS02 Prezentace ucelené části disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDKON01 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDKON02 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDKON03 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK10 Odborná publikace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDOAK11 Povinně volitelná odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE01 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE03 Soudobé dějiny I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE04 Soudobé dějiny II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE05 Soudobé dějiny III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE06 Odborná stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE07 Oborová zkouška z českých dějin zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE08 Rešerše archivního výzkumu zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE09 Teorie a metodologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE10 Výuka přemětu Základní problémy studia středověkých dějin zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE11 Rebelie! Subkultury mládeže od normalizace do transformace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE12 Vývoj archivní správy v Československu po roce 1945 zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE13 Public history a teorie dějin ve veřejném prostoru zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE14 Praktický projekt vzdělávání ve veřejném prostoru zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDSPE15 Akademické čtení pro historiky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDTMS01 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXCDTMS02 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDDIS02 Rozpracovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDDIS04 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDDOS01 Doktorandský seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK09 Odborná činnost I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK10 Odborná činnost II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDOAK11 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDSPE01 Oborová zkouška zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDSPE02 Oborová zkouška z předmětu Pedagogická psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDSPE03 Oborová zkouška z předmětu Mediální gramotnost a mediální výchova zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDSPE04 Oborová zkouška z předmětu Empirické výzkumy v didaktice dějepisu zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
detail AXDDTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UCD 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK