PředmětyPředměty(verze: 830)
Vyučované předměty, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AAR10001 Úvod do oboru arabistika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail AAR1002 Úvod do studia arabistiky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AAR1003 Gramatický systém arabštiny zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AAR1010 Moderní arabská literatura zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AAR1011 Literární seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail AAR1012 Bakalářský seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail AAR400004 Praktický kurz arabštiny I zimní zimní s.:0/4 Z [HT]
letní s.:0/4 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AAR400012 Praktický kurz arabštiny III zimní zimní s.:0/4 Z [HT]
letní s.:0/4 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AAR400013 Četba textů zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail ADIV00180 Turecká konverzace 1 -- pro začátečníky letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ADIV00187 Turecká konverzace 3 - pokročilí letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ADI200001 Úvod do studia s historickým proseminářem I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ADI200002 Úvod do studia s historickým proseminářem II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ADI200003 Dějiny Blízkého východu a severní Afriky v klasickém období zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ADI200004 Moderní dějiny Blízkého východu a severní Afriky I letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ADI200011 Islám I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ADI200012 Islám II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ADI200018 Praktický kurz perštiny I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ADI200019 Praktický kurz perštiny II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ADI400005 Klasický islám zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ADZ200005 Moderní dějiny Blízkého východu zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail ADZ200006 Soudobé dějiny Blízkého východu zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail ADZ200007 Politická geografie letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ADZ200010 Moderní islám zimní zimní s.:2/0 Zk [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail ADZ200011 Islámská duchovní kultura zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail ADZ200012 Seminář k islámu zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail ADZ200013 Islám v Evropě zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ADZ200014 Seminář historický zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail ADZ200015 Bakalářský seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail ADZ200018 Praktický kurz arabštiny III. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ADZ200023 Četba perských textů zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ADZ200033 Praktický kurz arabštiny II b zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ADZ200038 Turečtina zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ADZ500006 Islámský fundamentalismus a islamismus zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ADZ500007 Diplomovy seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ADZ500008 Diplomový seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ADZ500019 Analýza perských islámských textů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ADZ500020 Analýza perských hospodářských textů letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AHB100001 Úvod do studia hebraistiky zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail AHB100002 Základní pojmy judaismu zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AHB100003 Gramatika starozákonní hebrejštiny zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AHB100004 Gramatika moderní hebrejštiny zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AHB100005 Praktický kurz moderní hebrejštiny zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AHB100006 Literatura Starého zákona letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail AHB100008 Starověké dějiny Židů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail AHB100009 Dějiny a kultura Židů ve středověku (do r. 1648) letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail AHB500001 Moderní hebrejština I zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AHB500003 Interpretace textů Starého zákona: texty historické zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail AHB500005 Moderní hebrejské žurnalistické a odborné texty zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail AHB500018 Rabínská literatura středověku a raně moderní doby zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail AHB500019 Interpretace středověkých a raně moderních rabínských textů letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail AHB500020 Hebrejská renesanční literatura zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AHB500021 Jazykový seminář hebraistiky zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail AHB500022 Paleografie raně moderního Aškenázu IV zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AHB500023 Paleografie raně moderního Aškenázu V letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AHE100003 Hebrejština SZ- pokročilý kurz zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail AHE100004 hebrejština SZ -- doplňující kurz letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AIR10006 Morfologie a lexikologie perštiny zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AIR10007 Syntax perštiny letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AIR10008 Praktická jazyková cvičení II zimní zimní s.:0/4 Z [HT]
letní s.:0/4 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail AIR10009 Klasická perská literatura zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AIR10010 Moderní dějiny Íránu a Afghánistánu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail AIR10011 Šíitský islám letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ARB000028 Překladatelská cvičení z arabštiny do češtiny letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ARB000030 Překladatelská cvičení z češtiny do arabštiny letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ARB100002 Arabština pro neoborové studenty III zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ARB100003 Arabština pro neoborové studenty IV, letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ATR10001 Úvod do studia turkologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail ATR10004 Praktická jazyková cvičení I zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail ATR10005 Dějiny Turků a Osmanské říše zimní zimní s.:2/0 Kv [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail ATR10011 Praktická jazyková cvičení III zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail ATR10012 Moderní turecká literatura oba 2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ATR10013 Literární seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail ATR10015 Aktuální problémy Blízkého východu oba 1/1 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail ATR10016 Bakalářský seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail ATR10019 Normativní mluvnice turečtiny zimní zimní s.:2/0 Zk [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail ATR10020 Jazykový systém turečtiny zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail ATR10023 Islám oba 2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail ATR10024 Současné Turecko a turkologická studia zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail AUBVA0001 Íránské jazyky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AXDADIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDAOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDASPE01 Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDASPE04 Japonské myšlení na přelomu 19. a 20. století zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDASPE06 Dějiny Číny zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDASPE07 Dějiny a kultury Blízkého východu zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDASPE08 Dějiny a kultury Afriky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDASPE09 Dějiny a kultury jižní a centrální Asie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDASPE10 Dějiny a kultury Dálného východu zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AXDATMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UBVA 11210
detail AZI600001 Úvod do židovských studií zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AZI600002 Metodologie židovských studií letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AZI600004 Diplomní seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail AZI600006 Hebrejština zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UBVA 11210
detail AZI600010 Německo-židovská kultura a média v 19. a 20. století v rakouské monarchii a v ČSR zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AZI600011 Literární obrazy a stereotypy Židů v německé literatuře zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UBVA 11210
detail AZI600012 Přehled moderních židovských dějin zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail AZI600013 Seminář k moderním židovským dějinám letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AZI600014 Praktický kurz jidiš II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AZI600015 Praktický kurz jidiš III letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UBVA 11210
detail AZI600016 Dějiny jidiš literatury v 19. a 20. století zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UBVA 11210
detail AZI600017 Dějiny jidiš literatury v 19. a 20. století letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UBVA 11210
1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK