PředmětyPředměty(verze: 908)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst
detail ACCE00001 1 Jazykový kurs češtiny I. zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00006 2 Ústní a písemné vyjadřování v češtině I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00010 3 Analýza českých autentických textů I. zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00014 4 Ústní a písemné vyjadřování I. zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00023 3,4,5 vol Kapitoly z české historie a kultury I. zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00046 3 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00047 3 Analýza českých autentických textů II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00050 3 Ústní a písemné vyjadřování v češtině II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00053 2 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00057 4 Ústní a písemné vyjadřování II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00060 5 Vybrané kapitoly z české gramatiky II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00076 2 vol Ústní a písemné vyjadřování II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00079 Jazykový kurs češtiny II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00084 1 Jazykový kurs češtiny II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00095 4,5 WRILAB - odborné psaní B letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00096 4,5 WRILAB - odborné psaní A zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00104 3,4,5 vol Korektivní výslovnost pro cizince B I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00108 Korektivní výslovnost češtiny pro cizince A II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00110 3,4,5 vol Korektivní výslovnost češtiny pro cizince B II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00113 3,4,5 vol Bohemistický divadelní seminář I zimní zimní s.:0/4, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00115 2 Jazykový kurz češtiny I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00117 4, 5 Vybrané kapitoly z české gramatiky I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00118 2 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00125 1,2 vol Korektivní výslovnost pro cizince A I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00127 4 Základy české slovotvorby I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00128 3, 4, 5 Běžně mluvená čeština I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00131 4 Základy české slovotvorby II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00144 4, 5 Poslech s porozuměním: zprávy, rozhovory a diskuse o aktuálním dění v ČR I letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00150 3 Poslechová a konverzační cvičení v češtině I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00151 1 Gramatická cvičení v českém jazyce I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00152 3 Poslechová a konverzační cvičení v češtině II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00153 Česká studia letní letní s.:0/4, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00154 4, 5 Poslech s porozuměním: zprávy, rozhovory a diskuze o aktuálním dění v ČR I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00156 5 Interpretace českých literárních textů zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00157 3,4,5 Bohemistický divadelní seminář II letní letní s.:0/4, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00158 Česká studia (Jazykový kurz češtiny) zimní zimní s.:0/17, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACCE00159 Čeština pro krajany letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110001 Česká ortografie pro cizince I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110002 Praktická cvičení z pravopisu zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110003 Wrilab I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110004 Přehled českých dějin zimní zimní s.:2/1, Z [HT]
letní s.:2/1, Zk [HT]
21-UBS 11210 ne
detail ACC110005 Čtení z moderních českých dějin zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110006 Úvod do studia jazykovědné bohemistiky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110007 Čeština ve světě zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110008 Praktická cvičení z lexikologie zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110009 Jazyková cvičení gramatická zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110011 Produktivní dovednosti v kontextu SERRJ zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110012 Interpretace českých literárních textů zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110013 Základy evropské literatury a kultury oba 2/0, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110015 Základy slovotvorby zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110016 Běžně mluvená čeština oba 0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110018 Seminář k úvodu do literární vědy zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110019 Fonetika a fonologie češtiny I zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110020 Fonetika a fonologie češtiny II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110021 Morfologie češtiny I letní letní s.:1/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110022 Morfologie češtiny II zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110023 Lexikologie zimní zimní s.:2/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110024 Vývoj jazyka a nástin dialektologie letní letní s.:2/1, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110025 Syntax I letní letní s.:1/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110026 Syntax II zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110027 Lexikální sémantika letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110028 Stylistika (variantnost češtiny) letní letní s.:1/0, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110029 Stylistika a analýza textu letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110031 Česká kultura a literatura 19. stol. I zimní zimní s.:2/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110032 Česká kultura a literatura 19. stol. II letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110033 Česká kultura a literatura 20. stol. do současnosti I zimní zimní s.:2/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110034 Česká kultura a literatura 20. stol. do současnosti II letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110036 České reálie letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110037 Bakalářský seminář letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110038 Zvuková rovina češtiny pro cizince oba 0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110039 Vybrané problémy české morfologie letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110040 Vybrané problémy české syntaxe zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110041 Základy české frazeologie a idiomatiky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110042 Produkce a percepce odborného textu oba 0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110044 Approaches to Language and Its Use letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110060 Praktická cvičení z morfologie A letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110061 Praktická cvičení z české syntaxe letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110062 Wrilab II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110063 Jevištní tvar jako prostředek výuky oba 0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110064 Četba a rozbor moderní české poezie zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110068 Proměny jazyka a česká literatura zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110069 Čeština v korpusech letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC110070 Překladová cvičení letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500042 Diplomový seminář I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500097 Typologie současných slovanských jazyků I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500098 Současná jazyková situace ve slovanských jazycích v porovnání s češtinou letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500099 Gramatika a sémantika letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500100 Kultura mluveného projevu letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500101 Teoretické a praktické problémy českého jazyka gramatické I zimní zimní s.:1/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500102 Teoretické a praktické problémy českého jazyka gramatické II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500103 Teoretické a praktické problémy českého jazyka lexikální a stylistické I zimní zimní s.:1/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500104 Teoretické a praktické problémy českého jazyka lexikální a stylistické II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500105 Frazeologie a idiomatika češtiny zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500106 Úvod do literární historie a estetiky: metodologie, koncepty a teorie 19. a 20. století zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500107 Úvod do literární teorie: teoretické myšlení o literatuře a umění 19. a 20. století letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500108 Vybrané problémy české kultury a literatury 19. století zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500109 Vybrané problémy české kultury a literatury 20. století letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500110 Česká kultura od roku 1939 do současnosti letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500111 Současné reálie České republiky zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500112 Diplomový seminář II - literatura a reálie letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500113 Diplomový seminář II - jazyk letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500115 Četba lingvistických textů letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500116 Běžně mluvená čeština zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500117 WriLab I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500118 WriLab II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500121 Čtení z české literatury 19. století zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500125 Úvod do práce s jazykovými korpusy zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500127 Idiomatika a frazeologie v korpusu letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500129 Jazykový workshop letní letní s.:0/0, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500130 Vybrané kapitoly z české kultury a historie 19. a 20. století letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500133 Tematická exkurze I zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500134 Tematická exkurze II letní letní s.:0/0, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
detail ACC500138 Bohemistický seminář I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS 11210 ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK