PředmětyPředměty(verze: 855)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ACAFR0001 Afrika Interdisciplinární I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-SIAS 11210
detail ACAFR0002 Afrika Interdisciplinární II letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-SIAS 11210
detail AHS400056 Španělština zimní zimní s.:0/4 Z [HT]
letní s.:0/4 Zk [HT]
21-SIAS 11210
detail AIH520008 Hispanoamerická literatura zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520010 Hispanoamerické varianty španělštiny zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520011 Úvod do iberoamerikanistiky zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520012 Prameny ke studiu iberoamerikanistiky letní letní s.:0/3 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520015 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-SIAS 11210
detail AIH520017 Seminář historický letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520018 Dějiny USA letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520019 Dějiny Portugalska zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520020 Dějiny Brazílie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520021 Dějiny Španělska zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520022 Seminář geografický letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520023 Geografie mezinárodní migrace zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520025 Politické systémy Latinské Ameriky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520027 Filosofie španělské kultury zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520028 Filosofie hispanoamerické kultury zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520029 Seminář literární letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520038 Španělština I zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520039 Španělština II letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520049 Dialectología de español americano zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-SIAS 11210
detail AIH520050 Nativní kultury do roku 1492 zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520051 Nativní kultury po 1492 letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520052 Seminář magisterský zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-SIAS 11210
detail AIH520053 Nedemokratické režimy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520054 Dějiny Latinské Ameriky – conquista zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520055 Dějiny Latinské Ameriky – kolonie letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520056 Dějiny Latinské Ameriky – nezávislost/1959 zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520057 Současná Latinská Amerika letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520058 Politické systémy Latinské Ameriky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520059 Geografie Latinské Ameriky zimní zimní s.:3/0 Z [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520061 Hispanoamerická literatura zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520062 Úvod do iberoamerikanistiky zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520063 Historiografie I zimní zimní s.:1/2 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520064 Historiografie II letní letní s.:1/2 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520065 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-SIAS 11210
detail AIH520066 Reálie latinskoamerických zemí letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520069 Geografie Latinské Ameriky zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520070 Variantes hispanoamericanas del español zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520071 Seminario Variantes hispanoamericanas del español letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520072 Dějiny Latinské Ameriky – conquista B zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520073 Dějiny Latinské Ameriky – kolonie B letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520074 Dějiny Latinské Ameriky – nezávislost/1959 B zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520075 Současná Latinská Amerika B letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520076 Úvod do iberoamerikanistiky B zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520080 Historiografie I B zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520081 Historiografie II B letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520084 Geografie mezinárodní migrace B zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520085 Seminář geografický B letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520086 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-SIAS 11210
detail AIH520088 Politické problémy současného Španělska zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520090 Latinos ve Spojených státech amerických v širším kontextu migračních hnuti z Lat. Ameriky do USA a zahraniční politiky USA v regionu zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520091 Contemporary problems of Latin America letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520092 Problémy ekonomického vývoje Latinské Ameriky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520093 Latinoamerikanistická exkurze I oba 0/0 Z [HT] 21-SIAS 11210
detail AIH520094 Latinoamerikanistická exkurze II zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-SIAS 11210
detail AXIBDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBDIS02 Zpráva o prostudované literatuře a pramenech I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBDIS03 Zpráva o prostudované literatuře a pramenech II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBDIS04 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBDIS05 Odevzdání tezí disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBDOS01 Doktorský seminář 1 (I-II) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBDOS02 Doktorský seminář 2 (III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBDOS03 Doktorský seminář 3 (V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBDOS04 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBDOS05 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBDOS06 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBDOS07 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBKON01 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBKON02 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBKON03 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBOAK10 Povinně volitelná odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBPTP01 Překlad obdorného textu - portugalština zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBPTS01 Překlad obdorného textu - španělština zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE01 Předkolumbovské dějiny zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE02 Kolonie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE03 Dějiny období nezávislosti zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE05 Dějiny Mexika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE06 Dějiny Nicaraguy zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE07 Dějiny Argentiny zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE08 Dějiny anglofonního Karibiku zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE09 Dějiny oblasti Střední Ameriky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE10 Dějiny karibské oblasti zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE11 Dějiny andských států zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE12 Dějiny zemí Cono del Sur zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBSPE13 Dějiny Brazílie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
detail AXIBTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-SIAS 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK