PředmětyPředměty(verze: 830)
Vyučované předměty, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ASCK100073 Metody výzkumu zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100074 Seminář k bakalářské práci zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100076 Sociální práce s rodinou zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100077 Náhradní rodinná péče letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100078 Rizikové skupiny a rizikové chování letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100080 Lidská práva v kontextu sociální práce letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100081 Sociální služby zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100082 Úvod do trestního práva a kriminologie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100083 Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100084 Základy sociálního práva zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100085 Sociální psychologie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100096 Supervidovaná praxe pro II.ročník I zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100097 Supervidovaná praxe pro II.ročník II letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100098 Supervidovaná praxe pro III.ročník I zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100099 Supervidovaná praxe pro III.ročník II letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100100 Etika sociální práce a profesní chování letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100101 Historické kontexty sociální práce zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100102 Odborná praxe I A zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100103 Odborná praxe I B letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100106 Metody sociální práce I - s jednotlivcem a případem zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100107 Metody sociální práce II - se skupinou letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100115 Právo pro sociální pracovníky I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100116 Právo pro sociální pracovníky II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100122 Teorie sociální práce zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100123 Úvod do psychologie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100125 Úvod do sociologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCK100128 Úvod do studia sociální práce zimní zimní s.:8/0 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASCV50003 Úvod do sociální gerontologie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC100007 Úvod do sociální politiky letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV01 Trestní právo (a) zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV02 Sociální práce s rizikovou mládeží (a) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV03 Krizová intervence (b) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV04 Úvod do supervize (b) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV05 Sociálně právní ochrana dětí (c) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV06 Náhradní rodinná péče v mezinárodní perspektivě (c) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV07 Sociální ekonomie (d) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV08 Sociální právo (d) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV09 Pokročilá práce s lidmi s duševním onemocněním (e) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV10 Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením (e) zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV12 Řízení regionální sociální politiky letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV13 Sociologické praktikum pro SP zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV14 Manažerské dovednosti v sociální práci letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV15 Pokročilá práce s lidmi s duševním onemocněním letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV16 Úvod do supervize letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV17 Základy projektového managementu letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV18 Teorie sociálního práva letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV19 Diskriminace a právo na rovné zacházení zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV20 Úvod do kriminologie a trestní politiky zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51PV21 Sociální ekonomika letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P103 Metody SP - Pokročilá sociální práce s rodinou letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P104 Pokročilé metody výzkumu letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P106 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P108 Sociální služby letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P201 Obory sociální politiky letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P202 Řízení regionální sociální politiky letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P203 Evropská sociální politika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P204 Metody SP - Pokročilá komunitní práce zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P205 Problematika sociálních deviací zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P207 Základy kriminologie a trestní politiky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P208 Terénní výzkum letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P210 Metody SP - Pokročilá případová a skupinová sociální práce II letní letní s.:1/2 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P212 Praxe I b letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P213 Praxe II a zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P214 Praxe II b letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P216 Etická dilemata v praxi sociální práce letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P218 Metody sociální práce - pokročilá práce s jednotlivcem a případem zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P220 Metody SP - pokročilá práce se skupinou letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P221 Pokročilé metody výzkumu letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P222 Sociální správa letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P223 Supervidovaná odborná praxe I A zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P224 Supervidovaná odborná praxe I B letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P228 Teorie sociální politiky zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51P229 Terénní výzkum letní letní s.:1/2 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51V002 Úvod do mediace zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51V023 Aktuální trendy v péči o duševní zdraví perspektivou uživatelů zimní zimní s.:1/2 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51V032 Komunikace s klientem zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51V036 Úvod do somatologie pro sociální pracovníky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51V042 Expresivní přístupy v práci s klientem I zimní zimní s.:0/6 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51V047 Sociální reformy zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51V050 Expresivní přístupy v práci s klientem II zimní zimní s.:0/6 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51V051 Ochrana spotřebitele v praxi zimní zimní s.:16/0 Z [HS] 21-KSOCP 11210
detail ASC51V052 Deinstitucionalizace služeb péče o duševní zdraví zimní zimní s.:3/0 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail ASC51V053 Expresivní přístupy v práci s klientem I letní letní s.:0/6 Z [HT] 21-KSOCP 11210
detail AXSCDIS01 Prezentace designu empirické/výzkumné části práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCDIS02 Komentovaná rešerše z odborné literatury k disertační práci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCDIS03 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCDIS04 Prezentace metodologických otázek disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCDIS05 Kapitola nebo jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCDIS06 Kapitola nebo jiný ucelený výstup z disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCDIS07 Prezentace výsledků výzkumného projektu/analytické části disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCOAK01 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCOAK02 Aktivní účast na odborné konferenci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCOAK03 Odborná publikace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCOAK04 Povinně volitelná odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCSPE01 Teoretický a profesní rámec výzkumu v sociální práci (kolokvium) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCSPE02 Oborová zkouška zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCTMS01 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
detail AXSCTMS02 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KSOCP 11210
1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK