PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AAH100038 Základy pomocných věd historických oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100040 Nauka o pramenech středověku zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100041 Nauka o pramenech raného novověku letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100042 Dějiny správy do roku 1526 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100043 Dějiny správy v letech 1526-1848 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100044 Diplomatika - základní pojmy letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100045 Historická chronologie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100046 Nauka o pramenech novověku zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100048 Čtení novověkých paleografických textů zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100049 Stará čeština oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100051 Dějiny práva zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100052 Novověká diplomatika zimní zimní s.:1/1 Zk [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100056 Základy výpočetní techniky zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100057 Odborná archivní praxe zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100060 Základní kurz českých dějin středověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100061 Základní kurz českých dějin raného novověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100062 Základní kurz českých dějin novověku a soudobých dějin zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100063 Archivní provoz a technika letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100064 Seminář ke zpřístupňování a využívání archiválií oba 0/2 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100065 Základy konzervace archiválií oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100066 Seminář bakalářské práce zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100067 Základní kurz obecných dějin středověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100072 Odborná exkurze letní letní s.:0/0 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100074 Základní kurz obecných dějin raného novověku zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100075 Základní kurz soudobých obecných dějin zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100077 Základy pomocných věd historických zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100078 Úvod do studia historie zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100080 České dějiny středověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100081 České dějiny novověku I. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100082 České dějiny novověku II. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100085 Dějiny správy od roku 1848 do současnosti I. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100086 Dějiny správy od roku 1848 do současnosti II. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100088 Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, archivní legislativa zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100090 Odborná exkurze letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100091 Obecné dějiny středověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100092 Obecné dějiny novověku I. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100093 Obecné dějiny novověku II. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100094 Cvičení ze středověké paleografie oba 0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100095 Cvičení z novověké paleografie letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100098 Dějiny správy do roku 1526 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100099 Dějiny správy 1526-1848 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100100 Čtení středověkých paleografických textů zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100101 České dějiny novověku I. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100103 Čtení novověkých paleografických textů oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100104 České dějiny novověku II. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100105 Dějiny správy od roku 1848 III. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100107 Dějiny správy od roku 1848 do současnosti II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100108 Základy pomocných věd historických zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100110 Úvod do studia historie I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100111 Úvod do studia historie II letní letní s.:0/2 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100112 Základy archivnictví I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100113 Základy archivnictví II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100116 České středověké dějiny (do počátku 16. století) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100118 Odborná exkurze letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100119 Novověká diplomatika I letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100129 Cvičení ze středověké paleografie letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100130 Cvičení z novověké paleografie letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100131 Seminář bakalářské práce I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100132 Seminář bakalářské práce II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH200001 Nauka o pramenech středověku zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH400018 Seminář PVH a dějin správy zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500006 Historická geografie II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500013 Diplomní seminář [1] zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 --- [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500014 Diplomní seminář [2] letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500018 Středověká paleografie zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500019 Raně novověká paleografie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500040 Odborná praxe oba 0/0 Z [TS] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500042 Archivní exkurze letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500057 Novověká paleografie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500110 Středověká latina zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500111 Deutsch der historischen Quellen (Němčina historických pramenů) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500112 Diplomatika středověku oba 2/2 Z+Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500113 Diplomatika raného novověku oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500114 Diplomatika novověku letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500116 Kodikologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500119 Sfragistika, heraldika, genealogie II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500120 Historická geografie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500122 Ediční teorie a praxe I. zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500123 Ediční teorie a praxe II. zimní zimní s.:1/1 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500124 Základy výpočetní techniky II letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500125 Odborná praxe letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500126 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/4 --- [HT]
letní s.:0/4 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500127 Odborná exkurze letní letní s.:0/0 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500153 Panovnická kancelář ve středověku a raném novověku zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500163 Klasická latina II. zimní zimní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500199 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500205 Bakalářský seminář - středověk zimní zimní s.:0/0 Z [HT]
letní s.:0/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500222 Středověká latina I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500223 Středověká latina II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500224 Středověká paleografie I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500225 Středověká paleografie II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500226 Raně novověká paloegrafie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500227 Novověká paleografie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500228 Diplomatika středověku letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500229 Historická demografie a statistika zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500233 Sfragistika, heraldika, genealogie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500234 Vybrané problémy z historické geografie a kartografie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500236 Ediční teorie a praxe I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500239 Deutsch der historischen Quellen B I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500240 Deutsch der historischen Quellen B II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500242 Diplomový seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500243 Diplomový seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500244 Problémy moderního archivnictví zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500245 Phaleristics (Medals and Orders) - in the context of other auxiliary historical sciences and other scientific disciplines letní letní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAVR500006 Měnové systémy - historie a současnost oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AHS100028 Základy pomocných věd historických oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AHS222002 Pomocné vědy historické zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AHS400006 Pomocné vědy historické oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100001 Úvod do studia archivnictví a historie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100002 Praktické právní otázky pro spisovou službu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100003 Úvod do problematiky PVH zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100004 Základní pojmy a vývojové linie veřejné správy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100005 Archivní péče zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100006 České a československé právní dějiny zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100007 Dějiny správy 1848-1945 zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AVR100008 České dějiny 1848-1945 zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100010 Základy heraldiky, státní a komunální symbolika zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100011 Novověká diplomatika letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100014 Základy občanského práva letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100015 Základní ekonomické pojmy oba 2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100016 Nauka o aktech letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100017 Spisová služba a předarchivní péče letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100018 Úvod do hospodářské politiky, hospodářská politika EU letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100020 Základy sociologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100023 Dějiny správy od roku 1945 zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AVR100024 Odborná praxe oba 0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100025 Základní problémy řízení, archivní management oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100027 Digitální zdroje vědeckých dat oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100028 Bakalářský seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AVR100033 Současné daňové předpisy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100036 Svět spisoven a správních archivů - mezi teorií a praxí zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100037 Seminář z dějin národohospodářské správy letní letní s.:0/2 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100038 Úvod do problematiky PVH zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100041 Nauka o aktech letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100042 Spisová služba a předarchivní péče zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100043 Dějiny správy 1848-1945 I. (1848-1918) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100044 Dějiny správy 1848-1945 II. (1918-1945) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100047 Základy heraldiky, státní a komunální symbolika letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100050 Novověká diplomatika letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100053 Dějiny správy od roku 1945 I. (1945-1960) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100054 Dějiny správy od roku 1945 II. (od roku 1960) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100056 Odborná praxe oba 0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100059 Aktuální problémy archivnictví a spisové služby v ČR oba 2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100066 Současné daňové předpisy oba 2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500002 Archivní management a veřejné zakázky oba 1/1 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500004 Státní správa a samospráva I. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500005 Státní správa a samospráva II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500007 Informační systémy ve veřejné správě oba 0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500010 Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, skartační řízení oba 0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500011 Státověda oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500014 Odborná praxe oba 0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500015 Odborná exkurze oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500018 Aktuální otázky správního vývoje v ČR oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500019 Spisovny a jejich fungování v ČR oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500020 Medial and Communication Technologies in the Past and Today oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500023 Kulturní dědictví a jeho prezentace oba 0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500024 Prameny k hospodářským dějinám oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500033 Písmoznalectví oba 0/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS02 Představení projektu disertace v doktorandském semináři zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS03 Písemně zpracované výsledky heuristiky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS04 Přednesení přednášky o dílčích výsledcích práce nebo hotové kapitoly disertace v doktorském semináři zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS05 Komentovaná rešerše k disertační práci zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS06 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS07 První kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS08 Další ucelené kapitolý disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS02 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS03 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS04 Doktorandský seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS05 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS06 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS07 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVKON01 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVKON02 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVKON03 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK09 Odborná recenze zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK10 Odborná publikace I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK11 Odborná publikace II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK12 Aktivní účast na konferenci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK13 Další odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK14 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVSPE01 Oborová zkouška z předmětů užší vědecké specializace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVSPE03 Vývoj správních celků českého státu, jejich písemnosti a metody jejich studia zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVSPE04 Pomocné vědy historické a dějiny správy zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail A500242 Diplomový seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK