PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AAH100036 Němčina zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100037 Klasická latina zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100038 Základy pomocných věd historických zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100039 Historický proseminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100040 Nauka o pramenech středověku zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100041 Nauka o pramenech raného novověku letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100042 Dějiny správy do roku 1526 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100043 Dějiny správy v letech 1526-1848 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100044 Diplomatika - základní pojmy letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100045 Historická chronologie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100046 Nauka o pramenech novověku zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100047 Čtení středověkých paleografických textů zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100048 Čtení novověkých paleografických textů zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100049 Stará čeština oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100051 Dějiny práva zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100052 Novověká diplomatika zimní zimní s.:1/1 Zk [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100053 Základy archivnictví I zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100055 Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, archivní legislativa zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100056 Základy výpočetní techniky zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100057 Odborná archivní praxe zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100058 Dějiny správy od roku 1848 do současnosti I zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100059 Dějiny správy od roku 1848 do současnosti II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100060 Základní kurz českých dějin středověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100061 Základní kurz českých dějin raného novověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100062 Základní kurz českých dějin novověku a soudobých dějin zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100063 Archivní provoz a technika letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100066 Seminář bakalářské práce zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100067 Základní kurz obecných dějin středověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100068 Základní kurz hospodářských dějin zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100069 Základní kurz sociálních dějin zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100070 Základy pravěké a středověké archeologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100071 Základy klasické archeologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100072 Odborná exkurze letní letní s.:0/0 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100074 Základní kurz obecných dějin raného novověku zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100075 Základní kurz soudobých obecných dějin zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100077 Základy pomocných věd historických zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100078 Úvod do studia historie zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100080 České dějiny středověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100081 České dějiny novověku I. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100082 České dějiny novověku II. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100084 Němčina zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100085 Dějiny správy od roku 1848 do současnosti I. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100086 Dějiny správy od roku 1848 do současnosti II. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100087 Sfragistika, heraldika, genealogie oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100088 Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, archivní legislativa zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100090 Odborná exkurze letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100091 Obecné dějiny středověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100092 Obecné dějiny novověku I. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100093 Obecné dějiny novověku II. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100094 Cvičení ze středověké paleografie oba 0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100095 Cvičení z novověké paleografie letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100096 Seminář z dějin národohospodářské správy oba 0/1 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100097 České dějiny středověku zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100098 Dějiny správy do roku 1526 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100099 Dějiny správy 1526-1848 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100100 Čtení středověkých paleografických textů zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100101 České dějiny novověku I. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100102 Dějiny správy od roku 1848 do současnosti I. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100103 Čtení novověkých paleografických textů zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100104 České dějiny novověku II. zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH100105 Dějiny správy od roku 1848 III. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100107 Dějiny správy od roku 1848 do současnosti II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100108 Základy pomocných věd historických zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100109 Deutsch der historischen Quellen zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100110 Úvod do studia historie I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100111 Úvod do studia historie II letní letní s.:0/2 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100112 Základy archivnictví I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100113 Základy archivnictví II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100114 Klasická latina I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100115 Klasická latina II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100116 České středověké dějiny (do počátku 16. století) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100117 České raně novověké dějiny letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100118 Odborná exkurze letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100119 Novověká diplomatika I letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100120 Novověká diplomatika II zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100121 Archivní provoz a technika zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100122 Odborná archivní praxe letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100123 České moderní a soudobé dějiny (od konce 18. století do současnosti) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100124 Základy heraldiky, sfragistiky a genealogie oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100125 Archivnictví v digitálním věku letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100126 Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, legislativa I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100127 Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, legislativa II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100128 Základy konzervace archiválií letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100129 Cvičení ze středověké paleografie letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100130 Cvičení z novověké paleografie letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100131 Seminář bakalářské práce I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH100132 Seminář bakalářské práce II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH200001 Nauka o pramenech středověku zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH200002 Nauka o pramenech raného novověku letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH200003 Základy diplomatiky a historické chronologie letní letní s.:2/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH200004 Nauka o pramenech novověku letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH400018 Seminář PVH a dějin správy zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500002 Dějiny a kultura tištěné knihy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500004 Středověká a novověká latinská epigrafika zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500005 Numismatika a historická metrologie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500008 Archivní teorie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500010 Základy ikonografie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500013 Diplomní seminář [1] zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 --- [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500014 Diplomní seminář [2] letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500015 Němčina historických pramenů zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500018 Středověká paleografie zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500019 Raně novověká paleografie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500022 Základy výpočetní techniky II zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500040 Odborná praxe oba 0/0 Z [TS] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500042 Archivní exkurze letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500057 Novověká paleografie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500058 Praktické právní a správní otázky pro archiváře letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500071 Historická kultura v českých zemích vrcholného středověku zimní zimní s.:2/0 Jiné [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500088 Historická kultura v českých zemích pozdního středověku zimní zimní s.:2/0 Jiné [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500104 Úřední písemnosti a jejich tvůrci ve středověku a raném novověku zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500109 Numismatika a metrologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500110 Středověká latina zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500111 Deutsch der historischen Quellen (Němčina historických pramenů) zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500112 Diplomatika středověku letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500113 Diplomatika raného novověku oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500114 Diplomatika novověku letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500115 Historická demografie a statistika oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500116 Kodikologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500118 Numismatika a historická metrologie oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500119 Sfragistika, heraldika, genealogie II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500120 Historická geografie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500121 Archivní teorie oba 2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500122 Ediční teorie a praxe I. zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500123 Ediční teorie a praxe II. zimní zimní s.:1/1 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500124 Základy výpočetní techniky II letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500125 Odborná praxe letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500126 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/4 --- [HT]
letní s.:0/4 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500127 Odborná exkurze letní letní s.:0/0 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500128 Historická ikonografie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500132 Cvičení ze středověké paleografie letní letní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500137 Cvičení z diplomatiky zimní zimní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500144 Česká krajina druhé poloviny 18. století zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500149 Historická kultura v českých zemích v pozdním středověku zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500153 Panovnická kancelář ve středověku a raném novověku zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500163 Klasická latina II. zimní zimní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500166 Cvičení ze středověké paleografie II. letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500169 Měna a oběživo v českých zemích od roku 1750 po současnost letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500171 K čemu je diplom? Intelektuálové a společnst ve světle jejich dokladů o vzdělání zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500172 Moje Alma Mater - Univerzita Karlova zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500174 Film a literatura jako historický pramen pro československé dějiny po roce 1945 letní letní s.:0/2 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500177 V osidlech dvouhlavého orla. T.G.Masaryk a jeho akce v Ženevě v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskou službou, policií a justicí (prameny-struktury-příběhy). letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500178 Prameny k českým dějinám středověku zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500179 Cvičení z diplomatiky zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500180 Prameny k misijní činnosti obnovené Jednoty bratrské v 18. a 19. století. zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500182 Archivnictví v praxi. zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500184 K čemu je diplom? Intelektuálové a společnost ve světle jejich dokladů o vzdělání zimní zimní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500185 Středověká Praha a okolí I. zimní zimní s.:0/2 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500186 Film jako historický pramen pro československé dějiny po roce 1945 letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500187 Dějepisné atlasy v Evropě od 16. do 20. století a jejich význam v evropské historiografii a kartografii letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500188 Středověká Praha a okolí II. letní letní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500189 Klasická latina III. zimní zimní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500190 Písemná kultura v českých zemích ve středověku II. letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500192 Prameny k dějinám lesů a lesnictví v Českých zemích zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500193 Národní muzeum ve 20.století zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500194 Dějiny lesů a lesnictví zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500195 Festivity - prameny a interpretace zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500196 Vývoj, interpretace a problémy středověké sfragistiky letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500197 Školy a vzdělání ve středověku zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500198 Středověká Praha a okolí III. zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500199 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500201 Historická kultura doby husitské letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500202 Prameny k dějinám venkova a lidové kultury v 16.-20. století zimní zimní s.:0/2 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500203 Aktuální fenomény středověké sfragistiky oba 1/1 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500204 Aktuální problémy středověké sfragistiky II. letní letní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500205 Bakalářský seminář - středověk zimní zimní s.:0/0 Z [HT]
letní s.:0/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500206 Historická kultura doby pohusitské zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500209 Historická kultura doby pohusitské II. letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500210 Prameny k dějinám vekova a lidové kkultury v 16.-20. století II. letní letní s.:0/2 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500212 Pražské městské domy v zrcadle soupisových pramenů 17. a 18. století zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500213 Archivní věda a správa dokumentů zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500214 Řemesla a živnosti v českých zemích zimní zimní s.:0/0 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500215 Výběrový seminář k edičnímu zpracování tzv. Sedláčkovy sfragistické sbírky I. zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500216 Historická kultura v českých zemích na konci středověku zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500217 Fotografie kradou duši a média rozum - Kapitoly z dějin médií zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500218 Archivní věda v 21. století letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500219 Výběrový seminář k edičnímu zpracování tzv. Sedláčkovy sfragistické sbírky II letní letní s.:0/2 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500220 Prameny k diplomacii a mezinárodním vztahům v raném novověku a v 19. století zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 KLP [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AAH500221 Urban Life in the Middle Ages and Early Modern Periods zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500222 Středověká latina I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500223 Středověká latina II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500224 Středověká paleografie I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500225 Středověká paleografie II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500226 Raně novověká paloegrafie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500227 Novověká paleografie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500228 Diplomatika středověku letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500229 Historická demografie a statistika zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500230 Kodikologie a dějiny tištěné knihy I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500231 Kodikologie a dějiny tištěné knihy II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500232 Moderní technologie v archivnictví zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500233 Sfragistika, heraldika, genealogie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500234 Vybrané problémy z historické geografie a kartografie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500235 Archivní teorie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500236 Ediční teorie a praxe I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500237 Ediční teorie a praxe II letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500238 Ediční teorie a praxe III zimní zimní s.:1/1 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500239 Deutsch der historischen Quellen B I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500240 Deutsch der historischen Quellen B II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500241 Historická ikonografie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500242 Diplomový seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500243 Diplomový seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAH500244 Problémy moderního archivnictví zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AAVR500006 Měnové systémy - historie a současnost oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AHS100028 Základy pomocných věd historických oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AHS222002 Pomocné vědy historické zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AHS400006 Pomocné vědy historické oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100001 Úvod do studia archivnictví a historie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100002 Praktické právní otázky pro spisovou službu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100003 Úvod do problematiky PVH zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100004 Základní pojmy a vývojové linie veřejné správy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100005 Archivní péče zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100006 České a československé právní dějiny zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100007 Dějiny správy 1848-1945 zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AVR100008 České dějiny 1848-1945 zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100009 Elektronické dokumenty ve veřejné správě letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100010 Základy heraldiky, státní a komunální symbolika zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100011 Novověká diplomatika letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100012 České dějiny od roku 1945 zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AVR100013 Základy správního práva letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100014 Základy občanského práva zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100015 Základní ekonomické pojmy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100016 Nauka o aktech letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100017 Spisová služba a předarchivní péče letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100018 Úvod do hospodářské politiky, hospodářská politika EU letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100019 Základy politologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100020 Základy sociologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100021 Základy archivnictví zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100022 Ověřovací prostředky - vývoj a pravidla užívání oba 2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100023 Dějiny správy od roku 1945 zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AVR100024 Odborná praxe oba 0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100025 Základní problémy řízení, archivní management oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100026 Současná organizace veřejné správy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100027 Digitální zdroje vědeckých dat oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100028 Bakalářský seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AVR100029 Seminář z dějin správy od roku 1848 oba 0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100030 Ekonomický seminář letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100031 Ochrana dokumentů úřední povahy letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100032 Ekonomie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100033 Současné daňové předpisy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100034 Ekonomie a právo zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100035 Aktuální problémy archivnictví a spisové služby v ČR letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100036 Svět spisoven a správních archivů - mezi teorií a praxí zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100037 Seminář z dějin národohospodářské správy letní letní s.:0/2 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100038 Úvod do problematiky PVH zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100039 Základy správního práva zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100040 Základy občanského práva letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100041 Nauka o aktech letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100042 Spisová služba a předarchivní péče zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100043 Dějiny správy 1848-1945 I. (1848-1918) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100044 Dějiny správy 1848-1945 II. (1918-1945) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100045 České dějiny 1848-1945 zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100046 Elektronické dokumenty ve veřejné správě letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100047 Základy heraldiky, státní a komunální symbolika letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100048 Základní problémy řízení, archivní management zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100049 Současná organizace veřejné správy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100050 Novověká diplomatika letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100051 Organizace a struktura archivní sítě - praktické otázky zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100052 Digitální zdroje vědeckých dat zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100053 Dějiny správy od roku 1945 I. (1945-1960) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100054 Dějiny správy od roku 1945 II. (od roku 1960) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100055 České dějiny od roku 1945 zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100056 Odborná praxe oba 0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100057 Seminář z dějin správy od roku 1848 oba 0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100058 Ochrana dokumentů úřední povahy oba 0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100059 Aktuální problémy archivnictví a spisové služby v ČR oba 2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100060 History of Archives and Archival Science in European Context oba 2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100061 Přístup k archivním materiálům a ochrana osobních údajů oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100062 Ikonografické prameny oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100063 Specifika implementace spisové služby v orgánech státní správy oba 0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100064 Ekonomický seminář oba 0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100065 Moderní národohospodářská správa oba 0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100066 Současné daňové předpisy oba 2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100067 Hospodářství a podnikání v českých zemích moderní doby oba 2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100068 Daně a poplatky v minulosti oba 2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100069 Bakalářský seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR100070 Bakalářský seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500001 Demografie a statistika oba 1/1 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500002 Archivní management a veřejné zakázky oba 1/1 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500003 Hospodářské dějiny zemí EU oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500004 Státní správa a samospráva I. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500005 Státní správa a samospráva II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500006 Měnové systémy - historie a současnost oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500007 Informační systémy ve veřejné správě zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500008 Archivní a spisová péče ve světě oba 1/1 KLP [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500009 Diplomatika 21. století oba 1/1 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500010 Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, skartační řízení oba 0/2 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500011 Státověda oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500012 Základy publikačních a prezentačních strategií oba 2/0 Zk [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500013 Archivy v proudu informační společnosti, digitalizace a digitální archivy oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500014 Odborná praxe oba 0/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500015 Odborná exkurze oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500016 Diplomový seminář I. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500017 Diplomový seminář II. letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500018 Aktuální otázky správního vývoje v ČR oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500019 Spisovny a jejich fungování v ČR oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500020 Medial and Communication Technologies in the Past and Today oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500021 Legislativní a etické limity zpřístupňování archivních pramenů oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500022 Chování institucí veřejné správy při správě dokumentů ve světle svobodného přístupu k informacím a ochrany osobních údajů oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500023 Kulturní dědictví a jeho prezentace oba 0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500024 Prameny k hospodářským dějinám oba 2/0 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500025 Hmotné prameny v paměťových institucích oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AVR500026 Písemnosti nestátního sektoru oba 1/1 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS02 Představení projektu disertace v doktorandském semináři zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS03 Písemně zpracované výsledky heuristiky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS04 Přednesení přednášky o dílčích výsledcích práce nebo hotové kapitoly disertace v doktorském semináři zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS05 Komentovaná rešerše k disertační práci zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS06 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS07 První kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDIS08 Další ucelené kapitolý disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS02 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS03 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS04 Doktorandský seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS05 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS06 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVDOS07 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVKON01 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVKON02 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVKON03 Konzultace se školitelem zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK09 Odborná recenze zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK10 Odborná publikace I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK11 Odborná publikace II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK12 Aktivní účast na konferenci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK13 Další odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVOAK14 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVSPE01 Oborová zkouška z předmětů užší vědecké specializace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVSPE03 Vývoj správních celků českého státu, jejich písemnosti a metody jejich studia zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVSPE04 Pomocné vědy historické a dějiny správy zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail AXPVTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPVHAS 11210
detail A500242 Diplomový seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPVHAS 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK