PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail APR190002 Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APR190003 Psychologie pro učitele I.: Psychologie žáka a školní třídy zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APR519003 Psychologie pro učitele II.: Edukační dovednosti učitele zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APR519004 Kazuistický seminář: psychologie oba 0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APR519005 Management školní třídy letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APR519006 Vybrané otázky vývojové psychologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APR519007 Vybraná témata kyberpsychologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APR519009 Žák s chronickým zdravotním problémem letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APR519011 Psychologické aspekty specifických poruch učení a chování zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APR519012 Partnerské a rodinné vztahy zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APR519013 Šikana ve školní třídě zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APR519014 Poruchy autistického spektra – úvod do problematiky zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APSV00005 Psychologie pro každý den zimní zimní s.:3/0 --- [HT]
letní s.:3/0 Z [HT]
21-KPS 11210
detail APS100017 Základy klinické psychologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100017E Introduction to Clinical Psychology oba 1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100018 Pedagogická psychologie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100019 Psychologie práce a organizace zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100020 Psychologická metodologie zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/2 Z+Zk [HT]
21-KPS 11210
detail APS100023 Etika v práci s lidmi letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100023E Ethics in Work with People letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100024 Fyziologická psychologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100027 Účast při psychologickém výzkumu oba 0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100029 Obecná psychopatologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100030 Psychologie komunikace zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100033 Seminář bakalářských prací letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100034 Sexuální psychologie zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPS 11210
detail APS100034E Sexual Psychology oba 2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100036 Exkurze letní letní s.:0/5 Z [DS] 21-KPS 11210
detail APS100037 Forenzní psychologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100038 Personální psychologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100038E Personnel Psychology letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100039 Přehled psychologických systémů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100040 Psychologie zdraví letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100042 Srovnávací psychologie zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100044 Sociální psychologie zimní zimní s.:2/1 --- [HT]
letní s.:2/1 Z+Zk [HT]
21-KPS 11210
detail APS100046E History of Psychology oba 2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100048E Developmental Psychology I oba 2/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100050 Evoluční psychologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100051 Experimentální psychologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100052 Psychohygiena zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100052E Mental Hygiene zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100053 Psychologie osobnosti I zimní zimní s.:2/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100054 Psychologie osobnosti II letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100055 Teoreticko-metodologický úvod k bakalářské práci letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100056 Exkurze letní letní s.:0/0 Z [TS] 21-KPS 11210
detail APS100057 Základy psychometrie a psychodiagnostiky zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
21-KPS 11210
detail APS100058 Interakční psychologický výcvik zimní zimní s.:0/6 Z [DS] 21-KPS 11210
detail APS100059 Úvod do studia psychologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100060 Základy statistiky zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100061 Anatomie, fyziologie a genetika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS100062 Dějiny psychologie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100063 Vývojová psychologie zimní zimní s.:2/1 --- [HT]
letní s.:2/1 Z+Zk [HT]
21-KPS 11210
detail APS100064 Základy obecné psychologie zimní zimní s.:2/2 --- [HT]
letní s.:2/2 Z+Zk [HT]
21-KPS 11210
detail APS100065 Základy pedagogiky letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS100066 Neurofyziologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300062 Psychologický rozbor filmu zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300082 Dopravní psychologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300097 Úvod do psychosomatiky I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300102 Vybrané otázky vývojové psychologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300102E Selected Issues of Developmental Psychology letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300104 Autoregulační techniky a hypnóza s praktickým výcvikem I letní letní s.:0/3 Z [DS] 21-KPS 11210
detail APS300110 Psychologické aspekty specifických poruch učení a chování zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300110E Psychologické aspekty specifických poruch učení a chování zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300113 Psychologie sportu letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300118 Úvod do dětské grafognostiky zimní zimní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPS 11210
detail APS300120 Úvod do psychologie náboženství a pastorální psychologie letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-KPS 11210
detail APS300126 Partnerské a rodinné vztahy zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300126E Partner and Family Relationships zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300133 Psychologie ve vyšetřování násilné trestné činnosti letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300139 Pedagogická praxe z psychologie letní letní s.:0/90 Z [HS] 21-KPS 11210
detail APS300141 Sociální dovednosti v profesi psychologa I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300142 Sociální dovednosti v profesi psychologa II letní letní s.:0/2 Z [DS] 21-KPS 11210
detail APS300155 Bálintovská skupina I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300156 Bálintovská skupina II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300159 Syndrom CAN letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300161 Didaktika psychologie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300168 Psychodiagnostická praktika zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300170 Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo letní letní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPS 11210
detail APS300232 Systemický přístup v aplikované psychologii I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300269 Systemický přístup v aplikované psychologii II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300292 Neuropsychologická diagnostika kognitivních poruch dospělých zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300293 Selected Chapters from Forensic Psychology oba 1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300293E Selected Chapters from Forensic Psychology oba 1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300296 Využití videa v psychologickém výzkumu a praxi letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300301 Šikana ve školní třídě letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300301E Bullying in the classroom oba 0/2 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300314 Poruchy autistického spektra – úvod do problematiky zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300317 Úvod do transpersonálního myšlení v psychologii letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300317E Introduction to transpersonal thinking in psychology letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300318 Cross-cultural Psychology letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300322 Základy geropsychologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS30033E Psychology of Negotiation zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300330 Neurobiologické interakce a jejich klinické aspekty I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300330E Neurobiological interactions and their clinical aspects zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300331 Poruchy autistického spektra - diagnostika, výchovně-vzdělávací a terapeutické postupy letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300334 Psychologie vyjednávání zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300342 Seminář analýzy odborných textů z experimentální, srovnávací a biologické psychologie letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300344 Organizational Culture zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300344E Organizational Culture zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300347 Integrativní psychoterapie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300347E Integrative Psychotherapy letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300349 Úvod do adiktologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300354 Tvorba a rozvoj tímov letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300356 Praktika v psychologickém koučování zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300359 Pozitivně psychologické intervence zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300362 EEG signal and its psychological correlates letní letní s.:0/24 Z [HS] 21-KPS 11210
detail APS300362E EEG signal and its psychological correlates letní letní s.:0/24 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300366 Úvod do psychodynamického myšlení: psychoanalýza zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300366E Introduction to Psychodynamic Thinking oba 1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300368 Perinatal Psychology zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300373 Kurz racionálního čtení oba 1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300377E Seminar on Experimental Psychology zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300380 Současné směry a trendy v psychoanalýze letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300383 Psychologie v intenzivní péči zimní zimní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPS 11210
detail APS300385 Psychologické aspekty dlouhodobých partnerských vztahů letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300386 Dialogické jednání letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300387 Právo pro psychology zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300389 Náročné životní situace, stres a coping letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300389E Demanding life situations, stress and coping letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300392 Neurobiologické interakce a jejich klinické aspekty II letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300393 Telefonická krizová intervence letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300394 Preparation for Statistical Programming for Psychologists zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300394E Preparation for Statistical Programming for Psychologists zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300395 Psychological and Educational Assessment letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300399 Introduction to Work and Organizational Psychology zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300400 Psychology in Architecture zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300401 Psychology of Radicalization zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300402 Neuropsychological Assessment zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300403 Úvod do kognitivně behaviorální terapie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300404 Vybraná témata kyberpsychologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300405 Cognitive and affective dimensions of chronic diseases letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS300406 Žák s chronickým zdravotním problémem letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS300407 Psychotrauma zimní zimní s.:1/1 Kv [HT] 21-KPS 11210
detail APS300408 Cvičení z bayesovské statistiky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500003 Základy psychoterapie zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500004 Psychosociální intervence letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500004E Psychosocial Intervention letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500007 Aplikovaná sociální psychologie a její metody letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500008 Metodologická praktika v psychologii zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500008E Methodological Practice in Psychology zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500009 Statistická analýza dat letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500010 Teorie psychodiagnostiky letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500011 Speciální psychopatologie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500012 Dětská klinická psychologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500012E Clinical Child Psychology zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500013E Methods of Educational Psychology Research and Counselling letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500014 Metody psychologie práce a organizace zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500014E Work and Organizational Psychology Methods zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500015 Úvod do diplomového semináře letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500016 Dětská psychodiagnostika zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500017 Manželské a rodinné poradenství zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500018 Školní a poradenská psychologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500018E School and Counselling Psychology oba 1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500020 Diagnostika dospělých zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
21-KPS 11210
detail APS500021 Manažerská psychologie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500023 Praxe a stáže oba 0/400 Z [HS] 21-KPS 11210
detail APS500024 Diplomový seminář teoreticko-výzkumný oba 0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500025 Diplomový seminář psychologie práce a organizace oba 0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500026 Diplomový seminář sociální psychologie oba 0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500027 Diplomový seminář klinické psychologie oba 0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500028 Diplomový seminář pedagogické a školní psychologie oba 0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500030 Kognitivní psychologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500031 Psychologie celoživotního vývoje zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500032 Psychosociální intervence letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500033 Metodologická praktika v psychologii zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500034 Diagnostika dospělých zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Z+Zk [HT]
21-KPS 11210
detail APS500035 Neurovědy pro psychology letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500036 Psychologické koučování letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500037 Školní a poradenská psychologie a její metody zimní zimní s.:1/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail APS500038 Manažerská psychologie a personální poradenství letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-KPS 11210
detail APS500039 Praxe a stáže oba 0/0 Z [HS] 21-KPS 11210
detail APS500040 Diplomový seminář I letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUP510042 Psychologické aspekty specifických poruch učení a chování zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUP510044 Vybrané otázky vývojové psychologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUP510046 Partnerské a rodinné vztahy zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUP510048 Využití videa v psychologickém výzkumu a praxi letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUP510051 Poruchy autistického spektra – úvod do problematiky zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUP510054 Management školní třídy letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUP510055 Žák s chronickým zdravotním problémem letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUP510057 Šikana ve školní třídě zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUP510058 Vybraná témata kyberpsychologie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUS100002 Úvod do psychologie pro učitele oba 2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AUS100003 Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka oba 2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AUS100004 Psychologie pro učitele I.: psychologie žáka a školní třídy oba 1/1 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUS500002 Úvod do psychologie pro učitele oba 2/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AUS500003 Psychologie pro učitele I oba 2/1 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AUS500004 Psychologie pro učitele II oba 0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUS500006 Kazuistický seminář - psychologie oba 0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AUS500008 Psychologie pro učitele II.: Edukační dovednosti učitele oba 0/2 Z [HS] 21-KPS 11210
detail AUS500009 Kazuistický seminář: psychologie letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPS 11210
detail AXKPDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPDIS02 Odevzdání rozpracované teoretické části disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPKON01 Doktorský seminář 1 (I–II) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPKON02 Doktorský seminář 2 (III–IV) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPKON03 Doktorský seminář 3 (IV–V) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPSPE01 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPSPE02 Volitelný předmět II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPSPE03 Klinická psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPSPE04 Psychologická metodologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPSPE05 Psychologie osobnosti zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPSPE06 Neuropsychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPSPE07 Sexuální psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXKPTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXOPDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXOPDIS02 Odevzdání rozpracované teoretické části disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXOPKON01 Doktorský seminář 1 (I–II) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXOPKON02 Doktorský seminář 2 (III-IV) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXOPKON03 Doktorský seminář 3 (V-VI) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXOPSPE01 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXOPSPE03 Obecná psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXOPSPE04 Psychologie zdraví zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXOPTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPKDOS01 Doktorandský seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 --- [HT]
21-KPS 11210
detail AXPKDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPKOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPKOAK03 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPKSPE01 Klinická psychologie pro doktorské studium zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE02 Psychologie zdraví pro doktorské studium zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE03 Psychologie založená na důkazech v oblasti psychologie osobnosti zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE04 Psychologie založená na důkazech v oblasti psychopatologie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE05 Psychologie založená na důkazech v oblasti psychologické diagnostiky zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE06 Psychologie založená na důkazech v oblasti psychoterapie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE07 Psychologie založená na důkazech v oblasti psychologie zdraví zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE08 Psychologie založená na důkazech v oblasti neuropsychologie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE09 Psychologie založená na důkazech v oblasti sexuální psychologie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE10 Teoretické a metodologické základy klinické psychologie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE11 Teoretické a metodologické základy sexuální psychologie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE12 Teoretické a metodologické základy psychologie zdraví zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKSPE13 Teoretické a metodologické základy neuropsychologie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-KPS 11210
detail AXPKTMS01 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPKTMS02 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPKTMS03 Přípravu na obhajobu disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPKTMS04 Oborový teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPDIS02 Odevzdání rozpracované teoretické části disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPDIS03 Přípravu na obhajobu disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPDOS01 Doktorandský seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPKON01 Doktorský seminář 1 (I–II) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPKON02 Doktorský seminář 2 (III-IV) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPKON03 Doktorský seminář 3 (V-VI) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE01 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE03 Psychologie práce a organizace pro doktorské studium zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE04 Sociální psychologie pro doktorské studium zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE05 Psychologie založená na důkazech v oblasti sociální psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE06 Psychologie založená na důkazech v oblasti forenzní psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE07 Psychologie založená na důkazech v oblasti vývojové psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE08 Psychologie založená na důkazech v oblasti psychologie osobnosti zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE09 Psychologie založená na důkazech v oblasti psychologie práce a organizace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE11 Teoretické a metodologické základy sociální psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE12 Teoretické a metodologické základy forenzní psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE13 Teoretické a metodologické základy vývojové psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE14 Teoretické a metodologické základy psychologie osobnosti zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPSPE15 Teoretické a metodologické základy psychologie práce a organizace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPTMS02 Oborový teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXPPTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPDIS02 Odevzdání rozpracované teoretické části disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPKON01 Doktorský seminář 1 (I–II) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPKON02 Doktorský seminář 2 (III-IV) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPKON03 Doktorský seminář 3 (V-VI) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPSPE01 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPSPE03 Sociální psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPSPE04 Vývojová psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPSPE05 Forenzní psychologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
detail AXSPTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPS 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK