PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail APDV10013 České školství v 19. a 20. století letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10020 Environmentální výchova letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10022 Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10027 Mediální pedagogika II letní letní s.:0/12 Z [HS] 21-KPED 11210
detail APDV10033 Outdoorové aktivity jako jedna z metod zážitkové pedagogiky zimní zimní s.:0/2 Z [HS]
letní s.:0/2 Zk [HS]
21-KPED 11210
detail APDV10035 Český vzdělávací systém oba 8/0 Zk [HS] 21-KPED 11210
detail APDV10041 Specifika práce s romskou komunitou - kombinované studium oba 0/6 Z [HS] 21-KPED 11210
detail APDV10042 Sociálně pedagogická činnost s dětmi s psychickou deprivací zimní zimní s.:0/12 Z [HS] 21-KPED 11210
detail APDV10043 Mediální pedagogika zimní zimní s.:0/1 Z [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
21-KPED 11210
detail APDV10046 Dopravní výchova zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10049 Kapitoly z pragmatické pedagogiky zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10050 Kontaktní sociálně pedagogická práce letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10051 Dopravní výchova letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10052 Odborné vzdělávání v Čechách v 19. století letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10053 Učitel v současné škole oba 0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10054 Východiska práce s romskými dětmi ve školním prostředí letní letní s.:0/6 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10055 Veřejné vystupování a rétorika oba 0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10056 Interkulturní kompetence oba 3/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10057 Soudobé alternativní pedagogické koncepce oba 2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10058 Sociální komunikace ve vzdělávání oba 1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10061 Diplomový seminář II. letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10062 Alternativní způsoby vyučování I. letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APDV10063 Úvod do Mediace I. letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD0004 Pedagogika volného času II. letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD0007 Evropské vzdělávací instituce a projekty zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD100001 Dějiny pedagogiky zimní zimní s.:3/0 Z [HT]
letní s.:3/0 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APD100003 Biologie člověka letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD100005 Teorie výchovy zimní zimní s.:3/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APD100010 Informační systémy zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD100011 Obecná pedagogika zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APD100013 Sociologie výchovy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD100014 Pedagogická psychologie zimní zimní s.:2/1 Z [HT]
letní s.:2/1 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APD100017 Obecná didaktika zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APD100018 Průběžná pedagogická praxe zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-KPED 11210
detail APD100019 Praxe typu stáže zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-KPED 11210
detail APD100020 Asistentská praxe zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD100023 Základy sociální pedagogiky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD100026 Pedagogika volného času zimní zimní s.:2/0 Zk [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-KPED 11210
detail APD100027 Správa a řízení školství zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD100028 Rodinná výchova a náhradní rodinná výchova oba 2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD100032 Obecná pedagogika II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD100034 Psychologie osobnosti letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD100035 Základy evropské vzdělanosti I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD100036 Základy evropské vzdělanosti II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD100037 Základy sociologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD100039 Základy práva zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD100100 Speciální pedagogika letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160031 Obecná pedagogika I. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160032 Obecná pedagogika II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160033 Obecná psychologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160034 Psychologie osobnosti letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160035 Základy evropské vzdělanosti I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160036 Základy evropské vzdělanosti II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160037 Základy sociologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160038 Sociologie výchovy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160039 Základy práva zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160040 Filosofické a metodologické problémy společenských věd oba 1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160041 Dějiny pedagogiky I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160042 Dějiny pedagogiky II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160043 Teorie výchovy I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160044 Teorie výchovy II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160045 Pedagogická psychologie I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160046 Pedagogická psychologie II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160047 Sociální psychologie I. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160048 Sociální psychologie II. letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160049 Obecná didaktika I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160050 Obecná didaktika II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160051 Bakalářský seminář zimní zimní s.:1/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160052 Srovnávací pedagogika II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160053 Metodologie pedagogiky I. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160054 Metodologie pedagogiky II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160055 Vývojová psychologie I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160056 Vývojová psychologie II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160057 Antropologie oba 2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160058 Průběžná pedagogická praxe I. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160059 Průběžná pedagogická praxe II. letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160060 Praxe typu stáže I. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160061 Praxe typu stáže II. letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160062 Speciální pedagogika I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160063 Speciální pedagogika II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160064 Základy pedagogiky osobnostně sociálního rozvoje zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160065 Základy pedagogického poradenství zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160066 Comparative education I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160067 Multikulturní výchova I. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160068 Multikulturní výchova II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160069 Multikulturní výchova II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160070 Základy sociální pedagogiky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160071 Pedagogika volného času zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APD160072 Správa a řízení školství zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160073 Rodinná a náhradní rodinná výchova letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160074 Etika pro pedagogy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD160075 Biologie člověka zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD160076 Základy Metodologie pro pedagogy zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD190001 Proseminář akademické práce oba 2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD190002 Rodinná výchova a náhradní rodinná výchova letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD190003 Pedagogika volného času I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD190005 Filosofické a metodologické problémy sociálních věd letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD190006 Contemporary Problems in Comparative Education oba 2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD190007 Evropské vzdělávací instituce a projekty oba 2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD190008 Informační systémy zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD300013 Pedagogická psychologie zimní zimní s.:3/0 Z [HT]
letní s.:3/0 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APD300035 Souvislá praxe - školní pedagogika oba 0/3 Z [TS] 21-KPED 11210
detail APD30098 Obecná didaktika zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APD510003 Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD510004 Srovnávací pedagogika zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APD510005 Metodologie pedagogiky zimní zimní s.:2/1 Z [HT]
letní s.:2/1 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APD510006 Školní didaktika zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD510007 Statistika pro pedagogy letní letní s.:1/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD510008 Didaktický seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-KPED 11210
detail APD510009 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD510011 Specifické poradenské problémy zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD510013 Sociálně pedagogické teorie zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Z [HT]
21-KPED 11210
detail APD510014 Sociálně pedagogické metody zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD510015 Didaktika osobnostní a sociální výchovy letní letní s.:1/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD510016 Aktuální otázky výchovy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD510017 Psychologie učení zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APD510019 Výchova, vzdělávání a diverzita oba 1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD510020 Andragogika zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD510021 Životní styl a lidské zdraví zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD510024 Školská reforma v ČSR ve 30. letech 20. století oba 1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD510027 Úvod k aktuálním otázkám výchovy zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD510028 Výchova k partnerství oba 2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD510040 Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení zimní zimní s.:0/5 Z [DS] 21-KPED 11210
detail APD516041 Teorie člověka I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516042 Teorie člověka II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516043 Filosofie výchovy I. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516044 Filosofie výchovy II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516045 Teorie školy zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516046 Metodologie pedagogiky I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516047 Metodologie pedagogiky II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516048 Statistika pro pedagogy zimní zimní s.:1/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516049 Didaktický seminář I. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516050 Didaktický seminář II. letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516051 Soudobé pedagogické teorie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516052 Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516053 Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516054 Scénické postupy v edukaci zimní zimní s.:1/2 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516055 Výchova, vzdělávání a diverzita zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516056 Kooperace a týmová spolupráce oba 1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516057 Sociálně pedagogické metody zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516058 Základy sociologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516059 Profesní etika zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516060 Školská reforma v ČSR ve 30. letech20. století zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516061 Sociologie výchovy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516062 Didaktika osobnostní a sociální výchovy oba 2/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516063 Comparative education III. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516064 Sociálně pedagogické teorie I. oba 1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516065 Sociálně pedagogické teorie II. letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516066 Sociální psychologie I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516067 Sociální psychologie II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516068 Pedagogicko-psychologické poradenství I. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APD516069 Pedagogicko-psychologické poradenství II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APD516070 Integrace osobnostní a sociální výchovy a jiných vzdělávacích oborů oba 1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APEV10008 Úvod do mediace zimní zimní s.:6/0 --- [HS]
letní s.:6/0 Z [HS]
21-KPED 11210
detail APE510001 Teorie člověka zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APE510002 Řízení institucí a vedení lidí zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE510003 Životní styl a lidské zdraví zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE510004 Sociálně pedagogické teorie zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Z [HT]
21-KPED 11210
detail APE510005 Psychopatologie oba 1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE510006 Vybrané otázky rodinného a sociálního práva zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE510007 Specifické poradenské problémy zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE510008 Sociální deviace a prevence letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE510009 Statistika pro pedagogy letní letní s.:1/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE510010 Sociální politika oba 1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE510011 Sociálně pedagogické metody zimní zimní s.:0/3 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE510012 Výchova, vzdělávání a diverzita zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE510013 Krizová intervence zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE510014 Diplomový seminář oba 0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE510015 Asistentská stáž oba 0/8 Zk [TS] 21-KPED 11210
detail APE510021 Metodologie pedagogiky zimní zimní s.:2/1 Z [HT]
letní s.:2/1 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APE510022 Sociologie výchovy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE510025 Základy sociální politiky oba 2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE510026 Rodinná výchova a náhradní rodinná výchova oba 1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE510029 Reflexe sociálně pedagogických aktivit v institucích letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE510032 Didaktika zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE510033 Základy sociologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE510035 Psychologie učení zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail APE510041 Sociálně pedagogická praxe oba 0/3 Z [TS] 21-KPED 11210
detail APE510042 Souvislá praxe k poradenství oba 0/3 Z [TS] 21-KPED 11210
detail APE516043 Teorie člověka I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516044 Teorie člověka II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516045 Řízení sociálně pedagogických institucí letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516046 Komunitní vzdělávání a plánování letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516047 Sociálně pedagogické teorie I. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516048 Sociálně pedagogické teorie II. letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516049 Základy sociálního práva letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516050 Didaktika zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516051 Sociální deviace a prevence letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516052 Diplomový seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516053 Praktikum sociální výchovy a primární prevence letní letní s.:2/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516054 Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516055 Asistentská stáž oba 0/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516056 Metodologie pedagogiky I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516057 Metodologie pedagogiky II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516058 Sociologie výchovy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516059 Speciální pedagogika I. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516060 Speciální pedagogika II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516061 Sociální psychologie I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516062 Sociální psychologie II. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516063 Základy sociální politiky oba 1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516064 Kooperace a týmová spolupráce letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516065 Pedagogika volného času I. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516066 Pedagogika volného času II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516067 Reflexe sociálně pedagogických aktivit v institucích letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516068 Sociální dovednosti pedagoga zimní zimní s.:2/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516069 Psychopatologie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516070 Základy sociologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516071 Pedagogicko-psychologické poradenství I. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516072 Pedagogicko- psychologické poradenství II. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516073 Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APE516075 Teorie člověka I. zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516076 Rodinná výchova a náhradní rodinná výchova letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APE516077 Statistika pro pedagogy oba 1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APR170001 Kooperace a týmová spolupráce oba 1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APR170002 Krizová intervence zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APR170003 Evropské vzdělávací instituce, programy a projekty zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APR170004 Aktuální témata osobnostní a sociální výchovy zimní zimní s.:4/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail APR170005 Sociologie výchovy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail APR170006 Speciální pedagogika zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail AUPV10001 Alternativní způsoby vyučování zimní zimní s.:6/0 Z [HS]
letní s.:6/0 Zk [HS]
21-KPED 11210
detail AUP510001 Školní didaktika zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail AUP510002 Didaktický seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-KPED 11210
detail AUP510003 Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail AUP510004 Metodologie pedagogiky zimní zimní s.:2/1 Z [HT]
letní s.:2/1 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail AUP510005 Výchova, vzdělávání a diverzita oba 1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail AUP510007 Srovnávací pedagogika zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail AUP510008 Souvislá praxe zimní zimní s.:0/5 Z [TS] 21-KPED 11210
detail AUP510021 Teorie člověka zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-KPED 11210
detail AUP510022 Andragogika zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail AUP510025 Specifické poradenské problémy zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail AUP510027 Sociálně pedagogické teorie zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Z [HT]
21-KPED 11210
detail AUP510028 Sociálně pedagogické metody zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail AUP510029 Kooperace a týmová spolupráce letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail AUP510031 Kazuistický seminář - pedagogika oba 0/2 Z [HT] 21-KPED 11210
detail AUP510033 Kazuistický seminář - kombinované studium pedagogika oba 0/1 Z [TS] 21-KPED 11210
detail AUP510052 Bálintovská skupina I. letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail AUP510053 Psychologické aspekty specifických poruch učení a chování letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KPED 11210
detail AUS100001 Úvod do pedagogiky oba 2/0 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail AUS510002 Pedagogika pro učitele I oba 2/1 Z [HT] 21-KPED 11210
detail AUS510003 Pedagogika pro učitele II oba 1/1 Zk [HT] 21-KPED 11210
detail AXPDDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDKON01 Doktorský seminář 1 (I–II) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDKON02 Doktorský seminář 2 (III-IV) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDKON03 Doktorský seminář 3 (V-VI) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDSPE01 Oborová zkouška I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDSPE02 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDSPE03 Obecná pedagogika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDSPE04 Filosofie výchovy zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDSPE05 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDSPE06 Volitelný předmět II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
detail AXPDSPE07 Pedagogická metodologie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KPED 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK