PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AJS1000135 Bakalářský seminář z areálové jazykové oblasti I (2011/2012) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000136 Bakalářský seminář z areálové jazykové oblasti II (2011/2012) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000138 Teoretické základy literární vědy (na materiále literatur jihovýchodoevropského areálu) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000161 Rozbor literárního textu (na materiále literatur jihovýchodoevropského areálu) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000162 Historický vývoj jihovýchodní Evropy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000163 Úvod do teorie překladu (se zaměřením na překlady textů jihovýchodoevropského areálu) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000164 Jihovýchodní Evropa ve středověku a novověku (do konce 19. století) zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000165 Jihovýchodní Evropa od konce 19. století: 20. a 21. století letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000166 Bakalářský seminář oba 0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000169 Morfologie albánštiny II zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000170 Lexikologie albánštiny letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000172 Jazyková cvičení z albánštiny I zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000174 Jazyková cvičení z albánštiny III zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000175 Jazyková cvičení z albánštiny IV a letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000181 Albánská literatura II (do r. 1945) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000182 Literární seminář z albánské literatury II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000190 Jazyková cvičení z bulharštiny I zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000192 Jazyková cvičení z bulharštiny III zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000205 Morfologie chorvatštiny II zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000206 Lexikologie chorvatštiny letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000208 Jazyková cvičení z chorvatštiny I zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000210 Jazyková cvičení z chorvatštiny III zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000211 Jazyková cvičení z chorvatštiny IV a letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000217 Chorvatská literatura II (do r. 1945) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000218 Literární seminář z chorvatské literatury II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000221 Fonetika rumunštiny zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000222 Morfologie rumunštiny I letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000225 Syntax rumunštiny zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000226 Jazyková cvičení z rumunštiny I zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000227 Jazyková cvičení z rumunštiny II a letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000228 Jazyková cvičení z rumunštiny III zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000230 Jazyková cvičení z rumunštiny V zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000231 Souborná zkouška z rumunštiny oba 0/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000232 Jazyková cvičení z rumunštiny VI letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000233 Rumunská literatura I (19. stol.) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000234 Literární seminář z rumunské literatury I letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000237 Literatura română de după al 2-lea război mondial - Rumunská literatura III (po 2. světové válce) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000238 Rumunská historie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000241 Morfologie slovinštiny II zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000242 Lexikologie slovinštiny letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000244 Jazyková cvičení ze slovinštiny I zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000246 Jazyková cvičení ze slovinštiny III zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000247 Jazyková cvičení ze slovinštiny IV a letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000253 Slovinská literatura II (do r. 1945) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000254 Literární seminář ze slovinské literatury II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000257 Fonetika srbštiny zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000258 Morfologie srbštiny I letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000261 Syntax srbštiny zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000262 Jazyková cvičení ze srbštiny I zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000263 Jazyková cvičení ze srbštiny II a letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000264 Jazyková cvičení ze srbštiny III zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000265 Jazyková cvičení ze srbštiny IV a letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000266 Jazyková cvičení ze srbštiny V zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000267 Souborná zkouška ze srbštiny oba 0/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000268 Jazyková cvičení ze srbštiny VI letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000269 Srbská literatura I (19. stol.) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000270 Literární seminář ze srbské literatury I letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000273 Srpska književnost III (nakon Drugog svetskog rata) - Srbská literatura III (po 2. světové válce) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000274 Srbská historie letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000275 Jazyková cvičení z albánštiny II b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000276 Jazyková cvičení z albánštiny IV b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000277 Jazyková cvičení z bulharštiny II b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000278 Jazyková cvičení z bulharštiny IV b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000279 Jazyková cvičení z chorvatštiny II b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000280 Jazyková cvičení z chorvatštiny IV b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000281 Jazyková cvičení z rumunštiny II b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000282 Jazyková cvičení z rumunštiny IV b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000283 Jazyková cvičení ze slovinštiny II b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000284 Jazyková cvičení ze slovinštiny IV b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000285 Jazyková cvičení ze srbštiny II b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000286 Jazyková cvičení ze srbštiny IV b letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS1000287 Ročníková práce (jednooborová) oba 0/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS100078 Lingvistická propedeutika (se zaměřením na jazyky jihovýchodevropského areálu) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000065 Ročníková práce (dvouoborová) oba 0/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000069 Jazyková cvičení z albánštiny III (dvouobor) zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000070 Jazyková cvičení z albánštiny IV (dvouobor) letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000074 Jazyková cvičení z bulharštiny I (dvouobor) zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000075 Jazyková cvičení z bulharštiny II (dvouobor) letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000083 Jazyková cvičení z chorvatštiny III (dvouobor) zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000084 Jazyková cvičení z chorvatštiny IV (dvouobor) letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000087 Morfologie rumunštiny (dvouobor) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000088 Jazyková cvičení z rumunštiny I (dvouobor) zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000089 Jazyková cvičení z rumunštiny II (dvouobor) letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000092 Jazyková cvičení z rumunštiny V (dvouobor) zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000093 Jazyková cvičení z rumunštiny VI (dvouobor) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000097 Jazyková cvičení ze slovinštiny III (dvouobor) zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000098 Jazyková cvičení ze slovinštiny IV (dvouobor) letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000101 Morfologie srbštiny (dvouobor) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000102 Jazyková cvičení ze srbštiny I (dvouobor) zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000103 Jazyková cvičení ze srbštiny II (dvouobor) letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000106 Jazyková cvičení ze srbštiny V (dvouobor) zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS2000107 Jazyková cvičení ze srbštiny VI (dvouobor) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS200048 Bakalářský seminář z areálové jazykové oblasti I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS200049 Bakalářský seminář z areálové jazykové oblasti II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000003 Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka (rumunština) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000005 Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka (srbština) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000008 Funkční stylistika a frazeologie studovaného areálového jazyka (rumunština) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000010 Funkční stylistika a frazeologie studovaného areálového jazyka (srbština) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000013 Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (rumunština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000015 Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (srbština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000018 Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce I (rumunština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000020 Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce I (srbština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000023 Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce II (rumunština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000025 Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce II (srbština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000028 Rozvoj komunikačních dovedností ve studovaném areálovém jazyce I (rumunština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000030 Rozvoj komunikačních dovedností ve studovaném areálovém jazyce I (srbština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000033 Rozvoj komunikačních dovedností ve studovaném areálovém jazyce II (rumunština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000035 Rozvoj komunikačních dovedností ve studovaném areálovém jazyce II (srbština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000036 Teorie a kritika překladu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000037 Překlad odborných textů z/do zvoleného areálového jazyka (bulharština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000039 Překlad odborných textů z/do zvoleného areálového jazyka (rumunština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000041 Překlad odborných textů z/do zvoleného areálového jazyka (srbština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000042 Překlad uměleckých textů z/do zvoleného areálového jazyka (bulharština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000044 Překlad uměleckých textů z/do zvoleného areálového jazyka (rumunština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000046 Překlad uměleckých textů z/do zvoleného areálového jazyka (srbština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000053 Základy slavistiky zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000054 Základy staroslověnštiny a čtení staroslověnských textů I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000055 Základy staroslověnštiny a čtení staroslověnských textů II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000066 Problémy formování spisovných jazyků jihovýchodoevropského areálu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000067 Slovanská a balkánská kontrastivní jazykověda zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000069 Sociolingvistické aspekty spisovných jazyků zemí jihovýchodní Evropy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000072 Zdroje novodobých literárních žánrů zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000078 Jihovýchodní Evropa v mezinárodních vztazích letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000079 Folklór jihovýchodní Evropy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000081 Další areálový jazyk I. Bulharský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000082 Další areálový jazyk II. Bulharský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000083 Další areálový jazyk III. Bulharský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000084 Další areálový jazyk IV. Bulharský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000085 Další areálový jazyk I. Chorvatský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000086 Další areálový jazyk II. Chorvatský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000087 Další areálový jazyk III. Chorvatský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000088 Další areálový jazyk IV. Chorvatský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000089 Další areálový jazyk I. Rumunský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000090 Další areálový jazyk II. Rumunský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000091 Další areálový jazyk III. Rumunský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000092 Další areálový jazyk IV. Rumunský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000093 Další areálový jazyk I Slovinský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000094 Další areálový jazyk II. Slovinský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000095 Další areálový jazyk III. Slovinský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000096 Další areálový jazyk IV. Slovinský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000097 Další areálový jazyk I. Srbský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000098 Další areálový jazyk II. Srbský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000099 Další areálový jazyk III. Srbský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000100 Další areálový jazyk IV. Srbský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000107 Diplomový seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000108 Diplomový seminář II letní letní s.:0/2 KLP [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000109 Vývoj a historická mluvnice studovaného areálového jazyka (albánština) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000110 Funkční stylistika a frazeologie studovaného areálového jazyka (albánština) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000111 Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (albánština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000112 Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce I (albánština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000113 Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce II (albánština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000114 Rozvoj komunikačních dovedností ve zvoleném areálovém jazyce I (albánština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000115 Rozvoj komunikačních dovedností ve zvoleném areálovém jazyce II (albánština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000117 Vybrané problémy historiografie jihovýchodní Evropy zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000118 Další areálový jazyk I. Albánský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000119 Další areálový jazyk II. Albánský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000120 Další areálový jazyk III. Albánský jazyk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000121 Další areálový jazyk IV. Albánský jazyk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000129 Jihovýchodní Evropa v mezinárodních vztazích B letní letní s.:2/0 Kv [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000130 Folklór jihovýchodní Evropy B zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000132 Diplomový seminář II B letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000135 Překlad uměleckých textů z/do zvoleného areálového jazyka (albánština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000136 Překlad odborných textů z/do zvoleného areálového jazyka (albánština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000137 Základy slavistiky zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000143 Starší literatura v albánštině zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000144 Současná literatura v albánštině letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000145 Seminář současné literatury v albánštině zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000146 Literární a kulturní vztahy a kontexty literatury v albánštině letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000149 Seminář současné literatury v bulharštině zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000150 Literární a kulturní vztahy a kontexty literatury v bulharštině letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000155 Starší literatura v rumunštině zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000156 Současná literatura v rumunštině letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000157 Seminář současné literatury v rumunštině zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000158 Literární a kulturní vztahy a kontexty literatury v rumunštině letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000163 Starší literatura v srbštině zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000164 Současná literatura v srbštině letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000165 Seminář současné literatury v srbštině zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000166 Literární a kulturní vztahy a kontexty literatury v srbštině letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000168 Korpusové zdroje popisu jazyka zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000169 Jazyková situace v albánštině letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000172 Jazyková situace v rumunštině letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000174 Jazyková situace v srbštině letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000175 Dějiny slavistiky a balkanistiky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJS5000177 Starší literatura v rumunštině zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00117 Folklor balkánských národů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00129 Folklor balkánských národů zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00172 Praktický kurz albánského jazyka - začátečnici I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00173 Praktický kurz albánského jazyka - začátečnici II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00174 Praktický kurz bulharského jazyka - začátečnici I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00175 Praktický kurz bulharského jazyka - začátečnici II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00176 Praktický kurz bulharského jazyka - pokročilí I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00177 Praktický kurz bulharského jazyka - pokročilí II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00178 Praktický kurz chorvatského jazyka - začátečnici I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00179 Praktický kurz chorvatského jazyka - začátečnici II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00180 Praktický kurz chorvatského jazyka - pokročilí I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00181 Praktický kurz chorvatského jazyka - pokročilí II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00186 Praktický kurz slovinského jazyka - začátečnici I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00187 Praktický kurz slovinského jazyka - začátečnici II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00188 Praktický kurz slovinského jazyka - pokročilí I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00189 Praktický kurz slovinského jazyka - pokročilí II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00190 Praktický kurz srbského jazyka - začátečnici I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00191 Praktický kurz srbského jazyka - začátečnici II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00192 Praktický kurz srbského jazyka - pokročilí I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00193 Praktický kurz srbského jazyka - pokročilí II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00245 Praktický kurz rumunského jazyka - začátečnici I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00246 Praktický kurz rumunského jazyka - pokročilí I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00250 Praktický kurz rumunského jazyka - pokročilí II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00251 Praktický kurz rumunského jazyka - začátečnici II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00254 Praktický kurz albánského jazyka - pokročilí I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00255 Praktický kurz albánského jazyka - pokročilí II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00326 Folkloristický seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00349 Od Vermoshe po Konispol. Regiony Albánie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00355 Chorvatská literatura ve filmu letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00371 Významné osobnosti česko-jihoslovanských kulturních vztahů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00402 Jihovýchodní Evropa v 19. a 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00406 Překladatelská cvičení z chorvatštiny (rozbor a interpretace textů) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00418 Introduction aux langues slaves d'Europe centrale pour les francophones I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00429 Erasmus + Visiting professors from Bosnia and Herzegovina and Serbia letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00434 Jazyk médií (chorvatština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00461 Překladatelský seminář pro albanisty zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00474 Srbština pro středně pokročilé B1-B2 zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00475 Vybrané problémy bulharské literatury od moderny k postmoderně zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00476 Nářečí slovinštiny zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00477 Let's understand Central European Slavic languages zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00478 Socialist? Capitalist? Utopian?: Cultural Life in Yugoslavia from Croatian Perspective zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00479 Fun with Serbian zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00480 Aktuální otázky bulharské neologie a neografie (s přihlédnutím k češtině) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00481 Metoda të mësimdhënies së shqipes për të huajt zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00482 Slovenska moderna in slikarstvo. Slovenski pisatelji in slikarji zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00483 Recepcija dela Ivana Cankarja v češki kulturi zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00484 Jugoslávská a postjugoslávská realita v dokumentárním filmu zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00485 Jugoslávská a postjugoslávská realita v dokumentárním filmu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00486 Vybrané kapitoly z dějin rumunského dramatu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00487 Současná bulharská literatura zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00488 Básnická generace 40. let 20. století: osobnosti a poetiky (N. Vapcarov, V. Petrov, I. Pejčev, V. Chančev, A. Gerov, B. Rajnov, A. Vutimski, I. Radoev) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00489 Kritické čtení syntetických publikací o moderních dejinách Balkánu letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00490 Překlad a tvorba filmových titulků (chorvatské a srbské filmy) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00491 Vybrané kapitoly z dějin albanistiky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00492 Poslech albánštiny pro začátečniky letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00493 Rumunská avantgarda: manifesty a autoři letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00494 Jazyk médií 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00495 Rumunské umění II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00496 Konverzacija v slovenščini letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00497 Bulharština v síti (paralely se situací v češtině) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00498 Jazyková cvičení z albánštiny pro pokročilé C1-C2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-KJBS 11210
detail AJVES00499 Prevodimo na srpski i hrvatski (Vikipedija) letní letní s.:0/2 Jiné [HT] 21-KJBS 11210
detail AXJAZ0010 Srbština oba 0/0 Jiné [HT] 21-KJBS 11210
detail AXSFDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDIS02 Kapitola z disertace či jiný ucelený textový výstup související s tématem disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDIS03 Komentovaná rešerše disertačního projektu zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDIS04 Kapitola z disertace či jiný ucelený textový výstup související s tématem disertace II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDOS01 Doktorský seminář 1 zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDOS02 Doktorský seminář 2 zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDOS03 Doktorský seminář 3 zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDOS04 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDOS05 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDOS06 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDOS07 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDOS08 Oborová filologie zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFDOS09 Metodologie oboru zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK10 Aktivní konferenční účast I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK11 Aktivní konferenční účast II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK12 Publikační činnost I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFOAK13 Publikační činnost II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFSPE01 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFSPE03 Kognitivní lingvistika zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFSPE04 Obecná a srovnávací slovanská jazykověda (synchronní) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFSPE05 Obecná a srovnávací slovanská jazykověda (diachronní) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFSPE06 Rusko-česká konfrontační analýza zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFSPE15 Oborová zkouška I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFSPE16 Obecná jazykověda zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFSPE17 Aktuálnost indoevropeistiky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFSPE18 Éléments de sémantique interprétative zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSFTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSLDIS02 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSLDIS03 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSLDIS04 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSLDIS05 Teze disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSLDIS06 Kapitola disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
detail AXSLDIS07 Kapitola disertace II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-KJBS 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK