PředmětyPředměty(verze: 941)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraGarant(i)Jazyk výuky:FakultaPro studenty 4EU+
detail GAF158 Toxicology for Pharmacists letní letní s.:28/0, Zk [HS] 16-16170 doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAF189 Veterinary Drugs zimní zimní s.:28/0, Zk [HS] 16-16170 PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAF214 Principles of Dosimetry and Radiation Protection zimní zimní s.:14/0, Z [HS] 16-16170 PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAF248 Radiopharmacy zimní zimní s.:28/28, Zk [HS] 16-16170 prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. angličtina 11160 ne
detail GAF339 Pharmacology I zimní zimní s.:56/42, Z [HS] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAF340 Pharmacology II letní letní s.:56/42, Z+Zk [HS] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAF358 Pharmacokinetics letní letní s.:14/14, Z+Zk [HS] 16-16170 doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAF360 Current Strategies in Pharmacotherapy zimní zimní s.:14/0, Zk [HS] 16-16170 doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAF372 Experimental Pharmacodynamics letní letní s.:14/28, Z+Zk [HS] 16-16170 PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAPS158 Toxicology for Pharmaceutical Sciences letní letní s.:28/0, Zk [HS] 16-16170 doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAPS248 Radiopharmacy zimní zimní s.:28/28, Zk [HS] 16-16170 prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. angličtina 11160 ne
detail GAPS339 Pharmacology I zimní zimní s.:56/42, Z [HS] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAPS340 Pharmacology II letní letní s.:56/42, Z+Zk [HS] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GAPS372 Experimental Pharmacodynamics letní letní s.:14/28, Z+Zk [HS] 16-16170 PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GBN027 Farmakologie a toxikologie zimní zimní s.:28/42, Z+Zk [HS] 16-16170 prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB174 Úvod do farmakologie a toxikologie zimní zimní s.:8/0, Zk [HS] 16-16170 prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB183 Základy dozimetrie a ochrany před zářením zimní zimní s.:4/0, Z [HS] 16-16170 PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB192 Základy dozimetrie a ochrany před zářením zimní zimní s.:14/0, Z [HS] 16-16170 PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GB204 Úvod do farmakologie a toxikologie zimní zimní s.:28/0, Zk [HS] 16-16170 prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDEFXODP1 The Defense of Doctoral Thesis oba 0/0, Dise [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFXSDZ2 SDE-Pharmacology and Toxicology oba 0/0, SZ [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFX01 Mechanisms of Drug Cardiotoxicity oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFX02 Pharmacology Cardiovascular System oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFX03 Veterinary pharmacology of selected groups of pharmacodynamic drug oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFX04 Selected chapters of general pathophysiology oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFX05 Molecular Basis of Pharmacology and Toxicology oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFX06 Pharmacokinetics and pharmacokinetic modeling oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEFX07 The use of radiopharmaceuticals in clinical practice and its prospects oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. angličtina 11160 ne
detail GDEKSF13 Fundamentals of Pharmacology oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. angličtina 11160 ne
detail GDEKSF14 Selected chapters of general pathophysiology oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEKSF16 Clinical Pharmacokinetics oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDEXP05 Selected Chapters of Pharmacology and Toxicology oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GDFXODP1 Obhajoba disertační práce oba 0/0, Dise [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFXSDZ2 SDZ-Farmakologie a toxikologie oba 0/0, SZ [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFX01 Mechanismy kardiotoxicity léčiv oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFX02 Farmakologie kardiovaskulárního systému oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFX03 Veterinární farmakologie vybraných farmakodynamických skupin léčiv oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFX04 Vybrané kapitoly obecné patofyziologie oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFX05 Molekulární základy farmakologie a toxikologie oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFX06 Farmakokinetika a farmakokinetické modelování oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDFX07 Využití radiofarmak v klinické praxi a jeho perspektivy oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. čeština 11160 ne
detail GDKSF13 Základy farmakologie oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. čeština 11160 ne
detail GDKSF14 Vybrané kapitoly obecné patofyziologie oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDKSF16 Klinická farmakokinetika oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GDXP05 Vybrané kapitoly z farmakologie a toxikologie oba 0/0, Zk [HT] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF158 Toxikologie pro farmaceuty letní letní s.:28/0, Zk [HS] 16-16170 doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF189 Veterinární léčiva zimní zimní s.:28/0, Zk [HS] 16-16170 PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF214 Základy dozimetrie a ochrana před zářením zimní zimní s.:14/0, Z [HS] 16-16170 PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF248 Radiofarmaka zimní zimní s.:28/28, Z+Zk [HS] 16-16170 prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. čeština 11160 ne
detail GF339 Farmakologie I zimní zimní s.:56/42, Z [HS] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF340 Farmakologie II letní letní s.:56/42, Z+Zk [HS] 16-16170 prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF356 Personalizovaná farmakoterapie a farmakogenetika zimní zimní s.:10/12, Z+Zk [HS] 16-16170 prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. čeština 11160 ne
detail GF372 Experimental pharmacodynamics letní letní s.:14/28, Z+Zk [HS] 16-16170 PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D. angličtina 11160 ne
detail GF376 Preklinické hodnocení léčiv letní letní s.:24/0, Zk [HS] 16-16170 prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. čeština 11160 ne
detail GR170100 Státní rigorózní zkouška oba 0/0, RZ [HT] 16-16170 čeština 11160 ne
detail GR170101 Obhajoba rigorózní práce oba 0/0, Rigo [HT] 16-16170 čeština 11160 ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK