PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrGarant(i) + VyučujícíRozsah, examinacePočet nekontaktních hodinKatedraFakulta
detail EDDP002 Prediktivní a prognostické faktory nádoru žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP003 Ischemie volných laloků zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP004 Molekulárně genetické znaky nádorů slinných žláz v diferenciální diagnostice a predikci prognózy zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP005 Nodální a extranodální lymfomy: klinickopatologická, imunohistochemická, molekulárně-biologická charakteristika zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP006 Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP007 Rizika a limity laparoskopie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP010 Biokompatibilita peritoneálních dialyzačních roztoků zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP011 Mesenchymal stem cells and their regenerative and immunomodulatory potential zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP012 Alternativní možnosti získání autologních cévních náhrad v kardiovaskulární chirurgii zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP013 Neobvyklé tumory kůže a měkkých tkání zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP014 Infekční komplikace po transplantaci ledviny zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP015 Diagnostika a terapie mnohočetného myelomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP016 Prognostic and predictive biomarkers of glial tumors of the central nervous system in the context of personalized medicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP018 Biologická aktivita karcinomu prsní žlázy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP019 Regenerace jaterního parenchymu pomocí aplikace hematopoetických progenitorových buněk po embolizaci portálního řečiště u nemocných s primárně inoperabilními metastázami kolorektálního karcinomu do jater. zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP020 Akutní poškození ledvin u kriticky nemocných: experimentální a klinické přístupy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP021 Analýza a identifikace proteinů při orgánových dysfunkcích pomocí proteomických metod zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP022 Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeliodní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP023 Studium morfologických a funkčních změn autonomní inervace srdce a cév a jejich příčin u chronických chorobných stavů zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP024 Využití robotické chirurgie v otorinolaryngologii zimní MUDr. David Slouka, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP025 HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP026 HPV Asociované karcinomy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulárně biologická korelace zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP027 Molekulárně biologické mechanismy progrese kolorektálního karcinomu ve vztahu k individualizované onkochirurgické léčbě zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP028 Hemodynamická optimalizace u jaterních resekcí zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP029 Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP031 Aspirace žaludečního obsahu a respirační selhání u dětí - proteomická analýza séra a bronchiálního aspirátu zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP032 Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizace léčby nádorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP033 Prevence posturálních vad v populaci zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP034 Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP035 Vzácné nádory urogenitálního traktu, jejich biologické chování, morfologie a cytogenetika zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP036 Elektrofyziologie myokardu ve zdraví a nemoci zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP037 Molekulární biologie nádorů ledvin v klinickém využití zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP038 Biocompatibility of Implantable Materials zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP039 Study of cell interactions with biomimetic material and its application in biomedicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP040 Idiopatické střevní záněty a těhotenství zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP041 Mikroskopická stavba a mechanické vlastnosti aorty a plicnice zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP042 Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP043 Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP044 Molekulární genetika nádoru urogenitálního traktu a jeji vztah k biologickému chování zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP045 Vzácné nádory trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP046 Cirkulující nádorové buňky zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP047 Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP048 Papilární renální karcinom zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP049 Papilární renální karcinom zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP050 Kožní nežádoucí účinky cílené onkologické léčby zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP051 Correlation of Immunohistochemistry and Molecular Biologic Methods in The Diagnosis of Tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP052 Korelace molekulárně-genetických a morfologických znaků vzácných nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP053 Možnosti zlepšení vlastnostní ledvinných štěpů od nebijících dárců pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP054 Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP055 Systémové a lokální alergické reakce po bodnutí hmyzem z hlediska epidemiologického, diagnostického a terapeutického zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP056 Regulace genové exprese v nádorové tkáni zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP057 Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP058 Development and Validation of Methods for Typing of Bacteria by MALDI-TOF Mass Spectrometry zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP059 Molecular epidemiological analysis of carbapenem resistant isolates of Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp. zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP060 Zánětlivé a fibrózní postižení myokardu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP061 Funkční zobrazovací metody karcinomu plic zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP062 Hodnocení účinků léčby jaterních nádorů pomocí zobrazovacích metod zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP063 Imaging Methods in the Evaluation of the Effects of Liver Tumours Therapy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP064 Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP065 Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP066 Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP067 Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP068 Předoperační diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP069 Praktická aplikace imunohistochemických a molekulárně - genetických metod v diferenciální diagnostice lézí urogenitálního a gynekologického traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP070 Využití molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) při vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP071 Poruchy dýchání ve spánku u rizikových gravidit zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP072 Moderní markery orgánového poškození v klinické praxi zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP073 Chirurgické možnosti léčby degenerativního onemocnění thorakolumbální páteře: Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP074 Vyhledávání a hodnocení závažnosti endoteliální dysfunkce u dětí s chronickým autoimunitním onemocněním zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP075 Experimentální studie mechanismů neurodegenerace za různých podmínek zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP076 Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP077 Imunologické markery z krve, sputa, BALTe a plicních biopsií při posuzování aktivity a cílenosti léčby chronických zánětlivých a fibrotizujících nemocích plic a průdušek zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP078 Hemodynamika kardiostimulace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP079 Korelace imunohistochemických a molekulárně biologických metod v diagnostice nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP080 Klinicko-patologické korelace imunohistochemické a molekulární klasifikace high grade karcinomů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP081 The Cell-Nanomaterial Interactions and Their Application in Biomedicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP082 Chromosomal damage and shortening of telomeres in cancer patients and healthy subjects zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP083 Význam orálního zdraví u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP084 Indikace a prognostický význam zobrazovacích metod u polytraumat zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP085 Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenčních ablací zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP086 Optimalizace expozičních hodnot při Výpočetní tomografii. Perfuzní CT mozku zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP087 Epignetic Modifications of the Sperm and the Application in Clinical Practice of Human Assisted Reproduction Therapy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP088 Technické aspekty druhé doby porodní zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP089 Úloha buněčného metabolismu v karcinogenezi. Molekulární patofyziologie chemorezistence karcinomu močového měchýře zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP090 Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP091 Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP092 Obezita a obezogeny zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP093 Vybrané nutrienty v etiologii, prevenci a léčbě obezity zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP094 Nové možnosti prevence a monitorování u kacrinomu prsu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP095 Chirurgická problematika mozkové ischemie. Flowmetrie v klinické praxi a experimentu. zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP096 Modality ovlivňující radikalitu výkonu při endoskopické endonazální transsfenoidální resekci adenomu hypofýzy. zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP097 Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP098 Nejasnosti v diagnostice a terapii zánětlivých afekcí pleurálního prostoru zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP099 Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP285 Osteosyntéza osteoporotických zlomenin zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDKAJLM1 Modern Approaches in Clinical Mikrobiology Diagnostics zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJLM2 Molecular epidemiology of infectious agents zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ001 Technology Transfer Manager - Junior (TTM-J) letní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ002 Course in Medical Statistics letní doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ003 Course in Computer Technology letní Mgr. Martin Navrátil letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ004 Course in the ABC of Scientific Work letní doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ005 Course in Health Informatics letní PhDr. Dana Zdeňková letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKEXCH1 Anestezie v animálním experimentu zimní doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKEXCH2 Farmakogenetika nádorových onemocnění a onkonenomika zimní doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKEXCH3 Úvod do tkáňového inženýrství zimní doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKLBI1 Vybrané kapitoly molekulární patologie a transplační zimní doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDKLBI1E DNA/RNA Sequencing Technology and Bioinformatics zimní doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDKLBI2 Buněčné linie ve výzkumu onkologické léčby zimní doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDKLM01 Moderní postupy v klinické mikrobiologii zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPECH001 Anestezie v animálním experimentu zimní doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPECH0011 Anesthesia in Animal Experiment zimní doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPECH002 Farmakogenomika nádorových onemocnění a onkogenomika zimní RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPECH0021 Pharmacogenomics of Cancer Diseases and Oncogenomics zimní RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPECH003 Úvod do tkáňového inženýrství zimní RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPECH0031 Introduction to Tissue Engineering zimní RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPLB001 Vybrané kapitoly z molekulární patologie a translační medicíny zimní doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPLB002 Buněčné linie ve výzkumu onkologické léčby zimní doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPLM001 Moderní postupy v klinické mikrobiologii zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPLM002 DNA/RNA Sequencing Technology and Bioinformatics zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPLM003 Molekulární epidemiologie infekčních agens zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDP067 Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDP1255 Biologie spermie a oocytu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZAHE1 SDZ - Anatomie, histologie a embryologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZAHE1E SDE - Anatomy, Histology and Embryology zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZBP1 SDZ - Biochemie a patobiochemie zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZEXCH1 SDZ - Experimentální chirurgie zimní MUDr. Jan Liška zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZEXCH1E SDE - Experimental Surgery zimní MUDr. Jan Liška zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZCHIR1 SDZ - Chirurgie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZLBI1 SDZ - Lékařská biologie a genetika zimní doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZLMI1E SDE - Medical Microbiology zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZNP1 SDZ - Neurologie a psychiatrie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZORL1 SDZ - Otorimolaryngologie zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZPAT1 SDZ - Patologie zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZPAT1E SDE - Pathological Anatomy zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZST1 SDZ - Stomatologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZVN1 SDZ - Vnitřní nemoci zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZZM1 SDZ - Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ001 Diferenciální diagnostika vzácných lézí endokrinního systému zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ002 Alergologie a klinická imunologie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ003 Moderní markery oránového poškození v klinické praxi: vliv standardizované zátěže na hladinu kardiálních troponinů zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ004 Výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi - toxicita, apoptóza zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ005 Vliv zevních faktorů na onkologická onemocnnění v Plzeňském kraji s důrazem na psychosociální faktory zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ006 Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost v onkologii zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ007 Diferenciální diagnostika vzácných lézí gastroinstestinálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ0075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ008 Vliv dietární expozice cizorodým látkám na komorbidity obezity zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ009 Obecná fyziologie, fyziologie kardiovaskulárního systému zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ010 Těhotenství a roztroušená skleróza zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ011 Nemoci pleury zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ012 Farmakologie a toxikologie - výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ013 Lékařská mikrobiologie - vyšetření citlivosti u ATB zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ014 Papilární renální karcinom: Diagnostika, terepie, klinické, histologické a genetické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ015 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba preeklampsie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ016 Komplexní problematika sepse zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ017 Méně invazivní aplikace exogenního surfakantu a její vliv na chronickou morbiditu u nedonošených novorozenců zimní doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ018 Prekangerózy a nádory děložního hrdla a těhotenství zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ019 Vědní základy oboru radiologie se zaměřením na problematiku plicních nádorů zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ020 Vliv zevních faktorů na onkoloigická onemocnění v Plzeňském kraji s důrazem na nutriční faktory zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ021 Diferenciální diagnostika vzácných lézí urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ022 Vzácné nádory ledvin - cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ023 Patologie urogenitálního traktu, difernciální diagnostika, genetické změny zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ024 Kmenové buňky v jaterní chirurgii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ025 Lékařská mikrobiologie - klinická bakteriologie, vyšetření citlivosti zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ026 Možnosti přístupu chirurgického řešení u onkologicky nemocných v oblasti pharyngu zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ027 Vývoj a morfologie dočasných a stálých lidských zubů zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ028 Gynekologické malignity v těhotenství zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ029 Korelace molekulárně genetických a morfologických znaků karcinomu slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ031 Ontogeneze a histofyziologie myokardu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ032 Úloha biomarkerů v diagnostice endometriózy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ033 Monitorování charakteristik a kinetiky imunitního systému u pacientů s onkoligickými a imunopatologickými onemocněními zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ034 Diagnostické metody a prognostické faktory karcinomu endometria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ035 Epidemiologie HIV / AIDS zimní doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ036 Etapové resekce jater, využití kmenových buněk - pro a proti zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ037 Předoperační diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ038 Onkochirurgická léčba plicních metastáz zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ039 Akutní srdeční selhání zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ040 Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ041 Úloha farmakogenetiky a farmakogenomiky v optimamizaci léčby nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ042 Morfologie neobvyklých tumorů kůže a měkkých tkání s důrazem zejména na adnexální nádory zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ043 Funkční hodnocení výsledků léčby pacientů s pes equinovarus congenitus zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ044 Ischemická choroba srdeční zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ045 Vliv chirurgické korekce mitrální vady u nemocných s náhradou aortální chlopně zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ046 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba předčasného porodu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ047 Respirační a metabolická funkce plicního parenchymu zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ048 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ049 Studium regulace buněčného cyklu - monitorování dvouřetězových zlomů DNA u rizikové a zdravé populace zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ050 In vivo uplatnění biomateriálů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ051 Psoriáza a přidružené choroby, jejich výskyt a vliv na léčbu zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ052 Radiodiagnostika a zobrazovací metody zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ053 Biomechanická studie přenosu sil v oblasti periprotetické zlomeniny distálního femuru u jednotlivých typů osteosyntézy s aplikací do praxe zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ054 Endoteliální dysfunkce jako časný projev aterosklerózy - metody invazivní a neinvazivní detekce aterosklerotických změn se zaměřením na dětský věk zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ055 Radiologické, histochemické a histologické změny m. erector spinae u pacientů se zlomeninou torakomunální páteře léčenou otevřenou a miniinvazivní stabilizací zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ056 Možnosti chirurgického řešení intrakraniální hypertenze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ057 Využití dentálních implantátů v protetické rehabilitaci zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ058 Nové trendy v léčbě ischemické choroby DK, využití kmenových buněk zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ059 Možnosti zlepšení kvality ledvinných štěpů od NHBD dárců užitím ihned zahájené pulzatilní oxygenové perfuze ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ060 Interakce buněk s nanomateriály v závislosti na sledovaných parametrech zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ061 Prekancerózy a karcinomy vulvy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ062 Srovnání výsledků léčby pacientů po artroskopické operaci femoroacetabulárního impingement syndromu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ063 Studium interakce buněk s biomimetickým materiálem a jeho využití v biomedicíně zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ064 Srovnání operační a konzervativní léčby primoluxací glenohumereálního kloubu u mladých dospělých zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ065 Korelace morfologických a molekulárně-genetických znaků u karcinomu prsu mladých žen zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ066 Hrudní onkologie zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ067 Onkologická problematika trávicího traktu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ068 Myokarditis zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ069 Méně invazivní monitorace hemodynamiky v anestezii a intenzivní medicíně zimní doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ070 Epidemiologie, patofyziologie a prevence srdečního rytmu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ071 HPV asociované karcinomy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulárně biologická korelace zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ072 Možnosti ovlivnění radikality výkonu při endoskopické endonazální resekci adenomů hypofýzy na úrovni současné vědy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ073 Vnitřní lékařství zimní prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ074 Alergologie a klinická imunologie zimní prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ076 Farmakologie a toxikologie - výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ077 Biologické chování, morfologie a molekulární genetika nádorů ledivn zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ078 Fyziologie a patologická fyziologie zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ079 Diagnostika změny šíře kanálu páteřního a diagnostika změny funkce míšních drah v závislosti na změně osy krční páteře zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ080 Rehabilitace po anatomických rekonstrukcích předního zkříženého vazu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ081 Patologie urogenitálního traktu se zaměřením na onkologickou problematiku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ082 Sepse a multiorgánové selhání zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ083 Onkogenní translokace v karcinomech slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ084 Role biomarkerů v managementu ischemických iktů zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ085 Endoskopické metody v onkogynekoligii zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ086 Fyziologie člověka a fyziologie kardiovaskulárního systému zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ087 Mnohočetný myelom zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ088 Transplantace ledviny zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ089 Možnosti urychlení vhojování a ligamentizace štěpů při anatomické rekonstrukci LCA zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ090 Vliv typu anestezie na kognitivní dysfunkce zimní doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ091 Management morfologické diagnostiky molekulárně-geneticky definovaných tumorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ092 Degenerativní onemocnění centrálního nervového systému, aktuální stav se zaměřením na diagnostiku, možnosti léčby a reparace zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ093 Mikro a makroanatomie GIT zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ094 Artroskopické nálezy po aloplastice kyčelního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ095 Cytologie a histologie GIT - markery normálního, nádorového a metastatického růstu a korelace s klinickým vývojem onemocnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ096 Histologie a embryologie - imunologická a molekulárně biologická charakterizace mesenchymálních kmenových buněk (MSC) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ097 Morfologie, molekulární biologie a klinický význam neurologie centrálního nervového systému (CNS) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ098 Fyziologie a patologická fyziologie zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ099 Příčiny a možnosti léčby spasticity u dětských pacientů zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ100 Urogynekologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ101 Imunopatologie chronických zánětlivých a fibrotizujících nemocí plic a průdušek zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ102 Biomarkery u nádorových onemocnění CNS, jejich diagnostika a význam zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ103 Výživa v prevenci a léčbě obezity, význam energetické bilance a jednotlivých faktorů zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ104 Rejekce štěpu - kostní dřeň zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ105 Radiodiagnostika mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ106 Artroskopické nálezy po alopastice kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ107 Kolorektální karcinom - chirurgická léčba ve vztahu k moderním diagnostickým metodám zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ108 Klinická mikrobiologie speciální zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ110 D vitamin - léčba zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ111 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ112 Gynekologie a porodnictví - fetomaternální medicína zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ113 Roztroušená skleróza, klinický obraz zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ114 Zlomeniny čelistí, zákonitosti růstu alveolární kosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ115 Posturální vady: příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a léčby ve specifických populačních skupinách zimní prof. MUDr. Václav Zeman, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ116 Molekulární genetika nádoru urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ117 Ontogeneze, histofyziologie a morfologie mikrocév zimní doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ118 Kardiorenální syndrom zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ119 Cytologie a buněčné dělení zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ120 Genetika nádorů žaludku s ohledem na léčbu karcinomu žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ121 Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ122 Diagnostika, management a operační lléčení zlomenin pávevního kruhu zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ123 Klinické a genetické aspekty diabetu mellitu v dětském věku zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ125 Circulating tumor cells zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ126 Diagnostika a léčba urogenitálních malignit zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ127 Anatomie, histologie a embryologie tlustého střeva a konečníku. Obecná biologie, mikroRNA, polymorfismy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ128 Možnosti prevence ischemie v současné cévní neurochirurgii zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ129 Prognostické faktory u ovariálních a cervikálních karcinomů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ130 Státní zkouška z fyziologie zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ131 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ132 Nové možnosti a trendy detekce a následného zpracování lymfatických uzlin využívané v onkogynekologii v oblasti klinické praxe a výzkumu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ133 Rekonstrukce alveolárního výběžku u pacientů s rozštěpem zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ134 Molekulární patologie v nádorech slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ135 Diferenciální diagnostika lézí urogenitálního a gynekologického traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ136 Štítná žláza a osteoporóza zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ137 Mechanizmy oplození a techniky asistované reprodukce zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ138 Metabolické změny při extrémní sportovní zátěži zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ139 Možnosti léčby astmatu dle jednotlivých fenotypů/endotypů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ140 Vztah orálního zdraví ke kardiovaskulárním onemocněním zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ141 Využití metod imunohistochemie a molekulární genetiky v diagnostice nádorů měkkých tkání zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ142 Chirurgie prekanceróz dolního genitálního traktu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ143 Obecná a buněčná fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ144 Role fibroblastů v regulaci procesu hojení rány zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ145 Mesenchymal stem cells in liver regeneration – presentation of experimental results zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ146 Onkochirurgie plic a mediastina zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ147 Rizikové faktory,medikace a onemocnění vedoucí k osteonekróze čelisti, návrh mezi oborové spolupráce s obory zabývajícími se léčbou skeletu a vytvoření komplexního preventivního a léčebného postupu v návaznosti doporučené postupy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ148 Gamety – jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ149 Etiopatogeneze kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ150 Prognoza u pacientů s kolorektálním karcinomem zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ151 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ152 Léčba ICHDK zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ153 Výsledky srovnání jednotlivých ASK technik ošetření chrupavky a labra u FAI syndromu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ154 Krevní tlak a další rizikové faktory KV onemocnění zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ155 Chirurgická léčba primárních a sekundárních plicních nádorů zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ157 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ158 Urogynekologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ159 Expoziční terapie při léčbě závislosti zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ160 Etiopatogenetické aspekty a rizikové faktory rozvoje idiopatických střevních zánětů zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ161 Brainphysiology and pathophysiology zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ162 Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ163 Ovlivnění tlakových sil aplikací dynamické neuromuskulární stabilizace u ploché nohy dospělého člověka zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ164 Alloplastika velkých kloubů, komplikace a možnosti řešení zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ170 Augmentace osteoporotických zlomenin páteře zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ188 Srovnání výsledků jednotlivých technik ošetření chondrozálních lézí kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ189 Anatomie jater člověka a nejčastějších animálních modelů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ190 Dermatoskopie v diferenciální diagnostice kožních nádorů zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ191 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ192 Fyziologie a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ193 Fyzioloige a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ194 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ195 Diagnostické metody v mikrobiologii zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ196 Farmakochemie antibiotik zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ197 Endoteliální glykokalyx a jeho význam v akutní medicíně zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ198 Moderní diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ199 Lékařská farmakologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ200 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ201 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ202 Státní zkouška zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ203 Státní zkouška zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ204 Léčba diabetu 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ205 Sepse jako příčina kritického stavu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ206 Dieta v kontextu léčby inzulínem a pohybem u osob s diabetem 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ207 Hrudní onkologie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ208 Sociální lékařství, veřejné zdravotnictví, právní gramotnost v medicíně zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ209 Státní zkouška zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ210 State examination in dentistry zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ211 Imunoterapie u gynekologických malignit se zaměřením na karcinom ovaria prsu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ212 Sledování strukturální geometrie kyčle u pacientů po zlomenině femuru a její ovlivnění vitaminem D zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ213 Prediktivní a prognostické faktory v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ214 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ215 Kolorektální karcinom zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ216 Hereditární nádory ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ217 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ218 Sagitální profil krční páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ219 Molekulární mechanismy karcenogeneze u solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ220 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ221 Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ222 Mikroanatomie a fyziologie reprodukčního systému zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ223 Experimentální modely jaterních onemocnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ224 Komorbidity puchýřnatých chorob zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ225 Hodnocení léčeb v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ226 Osteosyntéza proximálního femuru s augmentací zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ227 Molekulární mechanismy karcinogeneze u solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ228 Státní doktorská zkouška zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ229 Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ230 Problematika léčby SAS zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ231 Hematopoeza, klinicko-fyziologický pohled zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ232 Septická porucha mikro a makrohemodynamiky zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ233 Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ234 Výsledky a zhodnocení sutury LCA a jeho augmentace Internal Brace systémem zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ235 Experimentální modely v chirurgii střeva zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ236 MikroRNA a jejich role v regulaci buněk myokardu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ237 Umělá plicní ventilace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ238 Komorbidita posttraumatické stresové poruchy PTSD a schizofrenie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ239 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ240 Fyziologie a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ241 Venerologie - problematika STI zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ242 Korelace molekulárně-biologických, imunohistochemických a morfologických nálezů v nádorech hlavy a krku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ243 Imunologické aspekty poruch plodnosti zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ244 Nádory hepato-pankreato-biliární oblasti a jejich léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ245 Transplantace ledviny zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ246 Ortopedie zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ247 Současný stav prevence kardiovaskulárních nemocí zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ248 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ249 Optimalizace terapie diabetu mellitu 2. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ250 Molecular subtypes of colorectal cancer zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ251 Neurochirurgie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ252 Physiology and pathophysiology zimní doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ253 Embryologie a prenatální diagnostika zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ254 Perinatologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ255 Gamety - jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ256 Gamety - jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ257 Lékařská farmakologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ258 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ259 Role psychického traumatu, copingových strategií a attachmentu u jedinců s psychotickými symptomy - nejnovější poznatky zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ260 Dopady xenobiotik na lidské zdraví v epidemiologických studiích zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ261 Zlomeniny proximálního femuru zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ262 Patologie zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ263 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ264 Perinatologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ265 Maxilofaciální chirurgie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ266 Význam informovanosti pacienta v průběhu léčby zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ267 Nervosvalová onemocnění zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ268 Třmenové náhrady v horní čelisti nesené implantáty zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ269 Návykové choroby zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ270 Moderní léčba diabetu mellitu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ271 Patofyziologie chronického srdečního selhání a možnosti jejího ovlivnění resynchronizační terapií zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ272 Histologické hodnocení chirurgckých experimentů u zvířecích modelů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ273 Behaviorální změny v důsledku psychogenního stresu zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ274 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ275 Principy hemodynamické léčby kriticky nemocných zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ276 Předpokládany dopad implementace nových prognostických faktorů na individualizovaný přístup iupacientek s karcinomem endometria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ277 Psychologie v medicíně zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ278 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ279 Využití viskoelastických metod k řešení koagulačních poruch v akutních stavech zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ280 Karcinom hrdla děložního zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ281 Diagnostika a léčba karcinomu jater zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ282 Vnitřní lékařství zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ283 Krevní destičky ve zdraví a nemoci zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ284 Stomatologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ285 Zlomeniny proximálního humeru zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ286 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ287 Fluidní biopsie kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ289 Význam kostních markerů v etiopatogenezi nádorových onemocnění zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ290 Léčba kožních nádorů melanomového typu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ291 SDE - Physiology and Pathophysiology zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0000001 Anglický jazyk letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0000002 Německý jazyk zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0000005 Kurz-Zdravotnická informatika zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0000006 Kurz lékařské statistiky zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0000842 Státní zkouška oba 0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0000875 Základy fyziologie a patofyziologie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0000878 Lékařská farmakologie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0000894 Gynekologie a porodnictví zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0001000 Onkologie a radioterapie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001001 Stomatologická chirurgie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0001002 Maxilofaciální chirurgie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001082 Anatomie, fyziologie a patologie tlustého střeva letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001083 Nádorová onemocnění tlustého střeva letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001084 Role onkomarkerů u kolorektálního karcinomu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001099 Svalové dysbalance letní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003000 Anglický jazyk letní Mgr. Alena Holá letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003000E English Language letní Mgr. Alena Holá, Katja Kulhánková letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED00030001 Kurz-Zdravotnická informatika letní PhDr. Dana Zdeňková letní s.:2/0 Z [HS] 14-260 11140
detail ED00030004 Kurz-Úvod do vědeckovýzkumné práce a publikační činnosti letní doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. letní s.:0/3 Z [HS] 14-260 11140
detail ED0003001 Transfer znalostí a technologií - Technology Transfer Manager - Senior (TTM-J) zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0003002 Kurz-Lékařská statistika letní doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc. letní s.:0/16 Z [HS] 14-260 11140
detail ED0003003 Kurz-PC letní Mgr. Martin Navrátil letní s.:0/6 Z [HS] 14-260 11140
detail ED0003004 Transfer znalostí a technologií - Technology Transfer Manager - Junior (TTM-J) letní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. letní s.:0/10 Z [HS] 14-260 11140
detail ED0003043 Farmakologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003046 Diagnostika a terapie následků úrazů stálých zubů letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003047 Dentální traumatologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003048 Fraktury kořene stálých zubů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003050 Dentoalveolární traumatologie u dětí letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003051 Problematika současné endodoncie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003052 Problematika úrazů stálých zubů u dětí letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003053 Dětská stomatologie letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003054 Contemporary metods of treatment of injuries and their complications in immature permanent teeth in children letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003055 Metodiky histochemie, imunohistochemie a el. mikroskopie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003056 Morfologie pseudotumorů a nádorů dýchacích cest letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003057 Diferenciální diagnostika pseudotumorů plic letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003058 Diferenciální diagnostika vybraných vzácnějších benigních nádorů plic a pleury letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003059 Metody molekulární biologie v diagnostice nádorů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003060 Patologie adnexálních kožních a salivárních nádorů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003061 Korelace fenotypu a genotypu nádorů letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003062 Korelace morfologických a molekulárně genetických vlastností vybraných nádorů letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003063 Angiogeneze letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003064 Kontrola efektu léčby pomocí nádorových markerů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003065 Nádory trávicího ústrojí letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003066 Význam stanovení nádorových markerů angiogeneze pro prognózu kolorektálního karcinomu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003068 Metody výzkumu inzulínové rezistence se zaměřením na clampovací techniky letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003069 Inzulínová rezistence le