PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrGarant(i) + VyučujícíRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail EDDP002 Prediktivní a prognostické faktory nádoru žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP003 Ischemie volných laloků zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP004 Molekulárně genetické znaky nádorů slinných žláz v diferenciální diagnostice a predikci prognózy zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP005 Nodální a extranodální lymfomy: klinickopatologická, imunohistochemická, molekulárně-biologická charakteristika zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP006 Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP007 Rizika a limity laparoskopie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP010 Biokompatibilita peritoneálních dialyzačních roztoků zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP011 Mesenchymal stem cells and their regenerative and immunomodulatory potential zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP012 Alternativní možnosti získání autologních cévních náhrad v kardiovaskulární chirurgii zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP013 Neobvyklé tumory kůže a měkkých tkání zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP014 Infekční komplikace po transplantaci ledviny zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP015 Diagnostika a terapie mnohočetného myelomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP016 Prognostic and predictive biomarkers of glial tumors of the central nervous system in the context of personalized medicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP018 Biologická aktivita karcinomu prsní žlázy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP019 Regenerace jaterního parenchymu pomocí aplikace hematopoetických progenitorových buněk po embolizaci portálního řečiště u nemocných s primárně inoperabilními metastázami kolorektálního karcinomu do jater. zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP020 Akutní poškození ledvin u kriticky nemocných: experimentální a klinické přístupy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP021 Analýza a identifikace proteinů při orgánových dysfunkcích pomocí proteomických metod zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP022 Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeliodní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP023 Studium morfologických a funkčních změn autonomní inervace srdce a cév a jejich příčin u chronických chorobných stavů zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP024 Využití robotické chirurgie v otorinolaryngologii zimní MUDr. David Slouka, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP025 HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP026 HPV Asociované karcinomy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulárně biologická korelace zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP027 Molekulárně biologické mechanismy progrese kolorektálního karcinomu ve vztahu k individualizované onkochirurgické léčbě zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP028 Hemodynamická optimalizace u jaterních resekcí zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP029 Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP030 Biologické vlastnosti karcinomu vaječníku a jejich vztah k terapii zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP031 Aspirace žaludečního obsahu a respirační selhání u dětí - proteomická analýza séra a bronchiálního aspirátu zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP032 Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizace léčby nádorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP033 Prevence posturálních vad v populaci zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP034 Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP035 Vzácné nádory urogenitálního traktu, jejich biologické chování, morfologie a cytogenetika zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP036 Elektrofyziologie myokardu ve zdraví a nemoci zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP037 Molekulární biologie nádorů ledvin v klinickém využití zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP038 Biocompatibility of Implantable Materials zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP039 Study of cell interactions with biomimetic material and its application in biomedicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP040 Idiopatické střevní záněty a těhotenství zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP041 Mikroskopická stavba a mechanické vlastnosti aorty a plicnice zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP042 Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP043 Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP044 Molekulární genetika nádoru urogenitálního traktu a jeji vztah k biologickému chování zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP045 Vzácné nádory trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP046 Cirkulující nádorové buňky zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP047 Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP048 Papilární renální karcinom zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP049 Papilární renální karcinom zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP050 Kožní nežádoucí účinky cílené onkologické léčby zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP051 Correlation of Immunohistochemistry and Molecular Biologic Methods in The Diagnosis of Tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP052 Korelace molekulárně-genetických a morfologických znaků vzácných nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP053 Možnosti zlepšení vlastnostní ledvinných štěpů od nebijících dárců pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP054 Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP055 Systémové a lokální alergické reakce po bodnutí hmyzem z hlediska epidemiologického, diagnostického a terapeutického zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP056 Regulace genové exprese v nádorové tkáni zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP057 Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP058 Development and Validation of Methods for Typing of Bacteria by MALDI-TOF Mass Spectrometry zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP059 Molecular epidemiological analysis of carbapenem resistant isolates of Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp. zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP060 Zánětlivé a fibrózní postižení myokardu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP061 Funkční zobrazovací metody karcinomu plic zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP062 Hodnocení účinků léčby jaterních nádorů pomocí zobrazovacích metod zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP063 Imaging Methods in the Evaluation of the Effects of Liver Tumours Therapy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP064 Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDDP065 Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP066 Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP067 Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP068 Předoperační diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP069 Praktická aplikace imunohistochemických a molekulárně - genetických metod v diferenciální diagnostice lézí urogenitálního a gynekologického traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP070 Využití molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) při vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP071 Poruchy dýchání ve spánku u rizikových gravidit zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP072 Moderní markery orgánového poškození v klinické praxi zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP073 Chirurgické možnosti léčby degenerativního onemocnění thorakolumbální páteře: Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP074 Vyhledávání a hodnocení závažnosti endoteliální dysfunkce u dětí s chronickým autoimunitním onemocněním zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP075 Experimentální studie mechanismů neurodegenerace za různých podmínek zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP076 Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP077 Imunologické markery z krve, sputa, BALTe a plicních biopsií při posuzování aktivity a cílenosti léčby chronických zánětlivých a fibrotizujících nemocích plic a průdušek zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP078 Hemodynamika kardiostimulace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP079 Korelace imunohistochemických a molekulárně biologických metod v diagnostice nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP080 Klinicko-patologické korelace imunohistochemické a molekulární klasifikace high grade karcinomů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP081 The Cell-Nanomaterial Interactions and Their Application in Biomedicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDDP285 Osteosyntéza osteoporotických zlomenin zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ001 Technology Transfer Manager - Junior (TTM-J) letní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ002 Course in Medical Statistics letní doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ003 Course in Computer Technology letní Mgr. Martin Navrátil letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ004 Course in the ABC of Scientific Work letní doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDKAJ005 Course in Health Informatics letní PhDr. Dana Zdeňková letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPECH001 Anestezie v animálním experimentu zimní doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPECH002 Farmakogenomika nádorových onemocnění a onkogenomika zimní RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPECH003 Úvod do tkáňového inženýrství zimní RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPLB001 Vybrané kapitoly z molekulární patologie a translační mediciny zimní doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPLB002 Buněčné linie ve výzkumu onkologické léčby zimní doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPLM001 Moderní postupy v klinické mikrobiologii zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPLM002 DNA/RNA Sequencing Technology and Bioinformatics zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDPLM003 Molekulární epidemiologie infekčních agens zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail EDP067 Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail EDP1255 Biologie spermie a oocytu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ001 Diferenciální diagnostika vzácných lézí endokrinního systému zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ002 Alergologie a klinická imunologie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ003 Moderní markery oránového poškození v klinické praxi: vliv standardizované zátěže na hladinu kardiálních troponinů zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ004 Výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi - toxicita, apoptóza zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ005 Vliv zevních faktorů na onkologická onemocnnění v Plzeňském kraji s důrazem na psychosociální faktory zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ006 Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost v onkologii zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ007 Diferenciální diagnostika vzácných lézí gastroinstestinálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ0075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ008 Vliv dietární expozice cizorodým látkám na komorbidity obezity zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ009 Obecná fyziologie, fyziologie kardiovaskulárního systému zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ010 Těhotenství a roztroušená skleróza zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ011 Nemoci pleury zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ012 Farmakologie a toxikologie - výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ013 Lékařská mikrobiologie - vyšetření citlivosti u ATB zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ014 Papilární renální karcinom: Diagnostika, terepie, klinické, histologické a genetické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ015 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba preeklampsie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ016 Komplexní problematika sepse zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ017 Méně invazivní aplikace exogenního surfakantu a její vliv na chronickou morbiditu u nedonošených novorozenců zimní doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ018 Prekangerózy a nádory děložního hrdla a těhotenství zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ019 Vědní základy oboru radiologie se zaměřením na problematiku plicních nádorů zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ020 Vliv zevních faktorů na onkoloigická onemocnění v Plzeňském kraji s důrazem na nutriční faktory zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ021 Diferenciální diagnostika vzácných lézí urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ022 Vzácné nádory ledvin - cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ023 Patologie urogenitálního traktu, difernciální diagnostika, genetické změny zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ024 Kmenové buňky v jaterní chirurgii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ025 Lékařská mikrobiologie - klinická bakteriologie, vyšetření citlivosti zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ026 Možnosti přístupu chirurgického řešení u onkologicky nemocných v oblasti pharyngu zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ027 Vývoj a morfologie dočasných a stálých lidských zubů zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ028 Gynekologické malignity v těhotenství zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ029 Korelace molekulárně genetických a morfologických znaků karcinomu slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ031 Ontogeneze a histofyziologie myokardu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ032 Úloha biomarkerů v diagnostice endometriózy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ033 Monitorování charakteristik a kinetiky imunitního systému u pacientů s onkoligickými a imunopatologickými onemocněními zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ034 Diagnostické metody a prognostické faktory karcinomu endometria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ035 Epidemiologie HIV / AIDS zimní doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ036 Etapové resekce jater, využití kmenových buněk - pro a proti zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ037 Předoperační diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ038 Onkochirurgická léčba plicních metastáz zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ039 Akutní srdeční selhání zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ040 Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ041 Úloha farmakogenetiky a farmakogenomiky v optimamizaci léčby nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ042 Morfologie neobvyklých tumorů kůže a měkkých tkání s důrazem zejména na adnexální nádory zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ043 Funkční hodnocení výsledků léčby pacientů s pes equinovarus congenitus zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ044 Ischemická choroba srdeční zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ045 Vliv chirurgické korekce mitrální vady u nemocných s náhradou aortální chlopně zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ046 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba předčasného porodu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ047 Respirační a metabolická funkce plicního parenchymu zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ048 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ049 Studium regulace buněčného cyklu - monitorování dvouřetězových zlomů DNA u rizikové a zdravé populace zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ050 In vivo uplatnění biomateriálů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ051 Psoriáza a přidružené choroby, jejich výskyt a vliv na léčbu zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ052 Radiodiagnostika a zobrazovací metody zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ053 Biomechanická studie přenosu sil v oblasti periprotetické zlomeniny distálního femuru u jednotlivých typů osteosyntézy s aplikací do praxe zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ054 Endoteliální dysfunkce jako časný projev aterosklerózy - metody invazivní a neinvazivní detekce aterosklerotických změn se zaměřením na dětský věk zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ055 Radiologické, histochemické a histologické změny m. erector spinae u pacientů se zlomeninou torakomunální páteře léčenou otevřenou a miniinvazivní stabilizací zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ056 Možnosti chirurgického řešení intrakraniální hypertenze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ057 Využití dentálních implantátů v protetické rehabilitaci zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ058 Nové trendy v léčbě ischemické choroby DK, využití kmenových buněk zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ059 Možnosti zlepšení kvality ledvinných štěpů od NHBD dárců užitím ihned zahájené pulzatilní oxygenové perfuze ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ060 Interakce buněk s nanomateriály v závislosti na ledovaných parametrech zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ061 Prekancerózy a karcinomy vulvy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ062 Srovnání výsledků léčby pacientů po artroskopické operaci femoroacetabulárního impingement syndromu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ063 Studium interakce buněk s biomimetickým materiálem a jeho využití v biomedicíně zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ064 Srovnání operační a konzervativní léčby primoluxací glenohumereálního kloubu u mladých dospělých zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ065 Korelace morfologických a molekulárně-genetických znaků u karcinomu prsu mladých žen zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ066 Hrudní onkologie zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ067 Onkologická problematika trávicího traktu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ068 Myokarditis zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ069 Méně invazivní monitorace hemodynamiky v anestezii a intenzivní medicíně zimní doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ070 Epidemiologie, patofyziologie a prevence srdečního rytmu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ071 HPV asociované karcinomy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulárně biologická korelace zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ072 Možnosti ovlivnění radikality výkonu při endoskopické endonazální resekci adenomů hypofýzy na úrovni současné vědy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ073 Vnitřní lékařství zimní prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ074 Alergologie a klinická imunologie zimní prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail EDSZ076 Farmakologie a toxikologie - výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ077 Biologické chování, morfologie a molekulární genetika nádorů ledivn zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ078 Fyziologie a patologická fyziologie zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ079 Diagnostika změny šíře kanálu páteřního a diagnostika změny funkce míšních drah v závislosti na změně osy krční páteře zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ080 Rehabilitace po anatomických rekonstrukcích předního zkříženého vazu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ081 Patologie urogenitálního traktu se zaměřením na onkologickou problematiku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ082 Sepse a multiorgánové selhání zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ083 Onkogenní translokace v karcinomech slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ084 Role biomarkerů v managementu ischemických iktů zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ085 Endoskopické metody v onkogynekoligii zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ086 Fyziologie člověka a fyziologie kardiovaskulárního systému zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ087 Mnohočetný myelom zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ088 Transplantace ledviny zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ089 Možnosti urychlení vhojování a ligamentizace štěpů při anatomické rekonstrukci LCA zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ090 Vliv typu anestezie na kognitivní dysfunkce zimní doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ091 Management morfologické diagnostiky molekulárně-geneticky definovaných tumorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ092 Degenerativní onemocnění centrálního nervového systému, aktuální stav se zaměřením na diagnostiku, možnosti léčby a reparace zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ093 Mikro a makroanatomie GIT zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ094 Artroskopické nálezy po aloplastice kyčelního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ095 Cytologie a histologie GIT - markery normálního, nádorového a metastatického růstu a korelace s klinickým vývojem onemocnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ096 Histologie a embryologie - imunologická a molekulárně biologická charakterizace mesenchymálních kmenových buněk (MSC) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ097 Morfologie, molekulární biologie a klinický význam neurologie centrálního nervového systému (CNS) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ098 Fyziologie a patologická fyziologie zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ099 Příčiny a možnosti léčby spasticity u dětských pacientů zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ100 Urogynekologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ101 Imunopatologie chronických zánětlivých a fibrotizujících nemocí plic a průdušek zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ102 Biomarkery u nádorových onemocnění CNS, jejich diagnostika a význam zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ103 Výživa v prevenci a léčbě obezity, význam energetické bilance a jednotlivých faktorů zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ104 Rejekce štěpu - kostní dřeň zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ105 Radiodiagnostika mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ106 Artroskopické nálezy po alopastice kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ107 Kolorektální karcinom - chirurgická léčba ve vztahu k moderním diagnostickým metodám zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ108 Klinická mikrobiologie speciální zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ110 D vitamin - léčba zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ111 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ112 Gynekologie a porodnictví - fetomaternální medicína zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ113 Roztroušená skleróza, klinický obraz zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ114 Zlomeniny čelistí, zákonitosti růstu alveolární kosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ115 Posturální vady: příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a léčby ve specifických populačních skupinách zimní prof. MUDr. Václav Zeman, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ116 Molekulární genetika nádoru urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ117 Ontogeneze, histofyziologie a morfologie mikrocév zimní doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ118 Kardiorenální syndrom zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ119 Cytologie a buněčné dělení zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ120 Genetika nádorů žaludku s ohledem na léčbu karcinomu žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ121 Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ122 Diagnostika, management a operační lléčení zlomenin pávevního kruhu zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ123 Klinické a genetické aspekty diabetu mellitu v dětském věku zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ125 Circulating tumor cells zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ126 Diagnostika a léčba urogenitálních malignit zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ127 Anatomie, histologie a embryologie tlustého střeva a konečníku. Obecná biologie, mikroRNA, polymorfismy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ128 Možnosti prevence ischemie v současné cévní neurochirurgii zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ129 Prognostické faktory u ovariálních a cervikálních karcinomů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ130 Státní zkouška z fyziologie zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ131 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ132 Nové možnosti a trendy detekce a následného zpracování lymfatických uzlin využívané v onkogynekologii v oblasti klinické praxe a výzkumu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ133 Rekonstrukce alveolárního výběžku u pacientů s rozštěpem zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ134 Molekulární patologie v nádorech slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ135 Diferenciální diagnostika lézí urogenitálního a gynekologického traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ136 Štítná žláza a osteoporóza zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ137 Mechanizmy oplození a techniky asistované reprodukce zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ138 Metabolické změny při extrémní sportovní zátěži zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ139 Možnosti léčby astmatu dle jednotlivých fenotypů/endotypů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ140 Vztah orálního zdraví ke kardiovaskulárním onemocněním zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ141 Využití metod imunohistochemie a molekulární genetiky v diagnostice nádorů měkkých tkání zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ142 Chirurgie prekanceróz dolního genitálního traktu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ143 Obecná a buněčná fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ144 Role fibroblastů v regulaci procesu hojení rány zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ145 Mesenchymal stem cells in liver regeneration – presentation of experimental results zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ146 Onkochirurgie plic a mediastina zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ147 Rizikové faktory,medikace a onemocnění vedoucí k osteonekróze čelisti, návrh mezi oborové spolupráce s obory zabývajícími se léčbou skeletu a vytvoření komplexního preventivního a léčebného postupu v návaznosti doporučené postupy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ148 Gamety – jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ149 Etiopatogeneze kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ150 Prognoza u pacientů s kolorektálním karcinomem zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ151 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ152 Léčba ICHDK zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ153 Výsledky srovnání jednotlivých ASK technik ošetření chrupavky a labra u FAI syndromu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ154 Krevní tlak a další rizikové faktory KV onemocnění zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ155 Chirurgická léčba primárních a sekundárních plicních nádorů zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ157 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ158 Urogynekologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ159 Expoziční terapie při léčbě závislosti zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ160 Etiopatogenetické aspekty a rizikové faktory rozvoje idiopatických střevních zánětů zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ161 Brainphysiology and pathophysiology zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ162 Clinicopathological and molecular biological characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ163 Ovlivnění tlakových sil aplikací dynamické neuromuskulární stabilizace u ploché nohy dospělého člověka zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ164 Alloplastika velkých kloubů, komplikace a možnosti řešení zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ170 Augmentace osteoporotických zlomenin páteře zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ188 Srovnání výsledků jednotlivých technik ošetření chondrozálních lézí kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ189 Anatomie jater člověka a nejčastějších animálních modelů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ190 Dermatoskopie v diferenciální diagnostice kožních nádorů zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ191 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ192 Fyziologie a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ193 Fyzioloige a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ194 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ195 Diagnostické metody v mikrobiologii zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ196 Farmakochemie antibiotik zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ197 Endoteliální glykokalyx a jeho význam v akutní medicíně zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ198 Moderní diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ199 Lékařská farmakologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ200 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ201 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ202 Státní zkouška zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ203 Státní zkouška zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ204 Léčba diabetu 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ205 Sepse jako příčina kritického stavu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ206 Dieta v kontextu léčby inzulínem a pohybem u osob s diabetem 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ207 Hrudní onkologie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ208 Sociální lékařství, veřejné zdravotnictví, právní gramotnost v medicíně zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ209 Státní zkouška zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ210 State examination in dentistry zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ211 Imunoterapie u gynekologických malignit se zaměřením na karcinom ovaria prsu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ212 Sledování strukturální geometrie kyčle u pacientů po zlomenině femuru a její ovlivnění vitaminem D zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ213 Prediktivní a prognostické faktory v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ214 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ215 Kolorektální karcinom zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ216 Hereditární nádory ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ217 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ218 Sagitální profil krční páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ219 Molekulární mechanismy karcenogeneze u solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ220 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ221 Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ222 Mikroanatomie a fyziologie reprodukčního systému zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ223 Experimentální modely jaterních onemocnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ224 Komorbidity puchýřnatých chorob zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ225 Hodnocení léčeb v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ226 Osteosyntéza proximálního femuru s augmentací zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ227 Molekulární mechanismy karcinogeneze u solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ228 Státní doktorská zkouška zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ229 Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ230 Problematika léčby SAS zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ231 Hematopoeza, klinicko-fyziologický pohled zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ232 Septická porucha mikro a makrohemodynamiky zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ233 Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ234 Výsledky a zhodnocení sutury LCA a jeho augmentace Internal Brace systémem zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ235 Experimentální modely v chirurgii střeva zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ236 MikroRNA a jejich role v regulaci buněk myokardu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ237 Umělá plicní ventilace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ238 Komorbidita posttraumatické stresové poruchy PTSD a schizofrenie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ239 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ240 Fyziologie a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ241 Venerologie - problematika STI zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ242 Korelace molekulárně-biologických, imunohistochemických a morfologických nálezů v nádorech hlavy a krku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ243 Imunologické aspekty poruch plodnosti zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ244 Nádory hepato-pankreato-biliární oblasti a jejich léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ245 Transplantace ledviny zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ246 Ortopedie zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ247 Současný stav prevence kardiovaskulárních nemocí zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ248 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ249 Optimalizace terapie diabetu mellitu 2. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ250 Molecular subtypes of colorectal cancer zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ251 Neurochirurgie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ252 Physiology and pathophysiology zimní doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ253 Embryologie a prenatální diagnostika zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ254 Perinatologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ255 Gamety - jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ256 Gamety - jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ257 Lékařská farmakologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ258 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ259 Role psychického traumatu, copingových strategií a attachmentu u jedinců s psychotickými symptomy - nejnovější poznatky zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ260 Dopady xenobiotik na lidské zdraví v epidemiologických studiích zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ261 Zlomeniny proximálního femuru zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ262 Patologie zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ263 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ264 Perinatologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ265 Maxilofaciální chirurgie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ266 Význam informovanosti pacienta v průběhu léčby zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ267 Nervosvalová onemocnění zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ268 Třmenové náhrady v horní čelisti nesené implantáty zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ269 Návykové choroby zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ270 Moderní léčba diabetu mellitu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ271 Patofyziologie chronického srdečního selhání a možnosti jejího ovlivnění resynchronizační terapií zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ272 Histologické hodnocení chirurgckých experimentů u zvířecích modelů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ273 Behaviorální změny v důsledku psychogenního stresu zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ274 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ275 Principy hemodynamické léčby kriticky nemocných zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ276 Předpokládany dopad implementace nových prognostických faktorů na individualizovaný přístup iupacientek s karcinomem endometria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ277 Psychologie v medicíně zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ278 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ279 Využití viskoelastických metod k řešení koagulačních poruch v akutních stavech zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ280 Karcinom hrdla děložního zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ281 Diagnostika a léčba karcinomu jater zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ282 Vnitřní lékařství zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ283 Krevní destičky ve zdraví a nemoci zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ284 Stomatologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ285 Zlomeniny proximálního humeru zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ286 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ287 Fluidní biopsie kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ289 Význam kostních markerů v etiopatogenezi nádorových onemocnění zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ290 Léčba kožních nádorů melanomového typu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail EDSZ291 Physiology and Pathophysiology zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0000001 Anglický jazyk letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0000002 Německý jazyk zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0000005 Kurz-Zdravotnická informatika zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0000006 Kurz lékařské statistiky zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0000842 Státní zkouška oba 0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0000875 Základy fyziologie a patofyziologie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0000878 Lékařská farmakologie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0000894 Gynekologie a porodnictví zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0001000 Onkologie a radioterapie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001001 Stomatologická chirurgie zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0001002 Maxilofaciální chirurgie zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001082 Anatomie, fyziologie a patologie tlustého střeva letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001083 Nádorová onemocnění tlustého střeva letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001084 Role onkomarkerů u kolorektálního karcinomu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0001099 Svalové dysbalance letní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003000 Anglický jazyk letní Mgr. Alena Holá, Katja Kulhánková letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED00030001 Kurz-Zdravotnická informatika letní PhDr. Dana Zdeňková letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED00030004 Kurz - Úvod do vědeckovýzkumné práce a publikační činnosti letní doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0003001 Transfer znalostí a technologií - Technology Transfer Manager - Senior (TTM-J) zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0003002 Kurz-Lékařská statistika letní doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0003003 Kurz-PC letní Mgr. Martin Navrátil letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0003004 Transfer znalostí a technologií - Technology Transfer Manager - Junior (TTM-J) letní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0003043 Farmakologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003046 Diagnostika a terapie následků úrazů stálých zubů letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003047 Dentální traumatologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003048 Fraktury kořene stálých zubů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003050 Dentoalveolární traumatologie u dětí letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003051 Problematika současné endodoncie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003052 Problematika úrazů stálých zubů u dětí letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003053 Dětská stomatologie letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003054 Contemporary metods of treatment of injuries and their complications in immature permanent teeth in children letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003055 Metodiky histochemie, imunohistochemie a el. mikroskopie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003056 Morfologie pseudotumorů a nádorů dýchacích cest letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003057 Diferenciální diagnostika pseudotumorů plic letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003058 Diferenciální diagnostika vybraných vzácnějších benigních nádorů plic a pleury letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003059 Metody molekulární biologie v diagnostice nádorů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003060 Patologie adnexálních kožních a salivárních nádorů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003061 Korelace fenotypu a genotypu nádorů letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003062 Korelace morfologických a molekulárně genetických vlastností vybraných nádorů letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003063 Angiogeneze letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003064 Kontrola efektu léčby pomocí nádorových markerů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003065 Nádory trávicího ústrojí letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003066 Význam stanovení nádorových markerů angiogeneze pro prognózu kolorektálního karcinomu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003068 Metody výzkumu inzulínové rezistence se zaměřením na clampovací techniky letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003069 Inzulínová rezistence letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003071 Vztah metabolismudeprese a inzulínové rezistence letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003072 Biologické hypotézy deprese letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003073 Psychofarmaka a metabolický syndrom letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003074 Vliv léčby sertralinem na vybrané metabolické a antropometrické parametry depresivních osob letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003075 Léčba kontinuální inzulínovou infuzí letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003076 Metody stanovení inzulínové rezistence letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003077 Metabolický syndrom letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003079 Autoimunní principy polyglandulárních onemocnění letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003080 Onemocnění štítné žlázy v dětském věku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003081 Autoimunitní onemocnění endokrinních orgánů v dětském věku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003082 Juvenilní lymfocytární thyreoiditis s současný výskyt infekce Helicobacter pylori letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003084 Obecná a speciální psychiatrie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003085 Poruchy osobnosti a chování letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003086 Borna disearse virus (BDV), detekce cirkulujících imunokomplexů (CIC) v séru pacientů s psychickými poruchami letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003087 Má stanovování nádorových markerů u nádorů ovaria v kontextu posledních negativních závěrů prací i nadále nějaký význam? zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003088 3. průběžná zkouška letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003089 Radioterapie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003090 Radioterapie gynekologických nádorů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003091 Možnosti nových přístupů v adjuvantní léčbě karcinomu prsu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003092 Léčba ovariálního karcinomu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003093 Vliv Gastrointestinálního traktu na kompenzaci diabetes mellitus typu 1 v dětském věku. Gastrointestinální hormony. letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003094 Význam zobrazení koronární aterosklerózy pomocí CT angiografie letní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003096 Úloha lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení letní MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003097 Vliv neuroprotekce na mozkové metabolické parametry a kognitivní funkce při karotické endarterektomii letní MUDr. Milan Choc, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003098 Význam stanovení S100B proteinu u pacientů s poraněním centrálního nervového letní MUDr. Milan Choc, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003099 Současné možnosti miniinvazivní chirurgické léčby nádorů ledvin letní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003100 Určení jádra mozkového infarktu pomocí zdrojových řezů výpočetní letní MUDr. Milan Choc, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003101 Imunopatologické a imunogenetické aspekty transplantací letní prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003102 Identifikace nových biomarkerů a cílových molekul pro komplexmí léčbu (drug-target) pomocí proteopické anylázi tělních tekutin a tkání letní prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003103 Preeklampsie a některé její imunogenetické faktory letní prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003104 Možnosti dlouhodobé kultivace embryonálních a kmenových buněk letní doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003105 Nové trendy v diagnostice a terapii preeklampsie letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003106 Embryologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003107 Genetika letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003108 Diabetes mellitus I. typu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003109 Diabetes mellitus v dětském věku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003110 Patofyziologie onemocnění trávícího traktu u dětí letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003111 Klinický význam biomarkerů pro posouzení agresivity a prognozu nemalobuněčného karcinomu plic letní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003112 Problematika a perspektivy sociálního zabezpečení v ČR letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003113 Metody studia zdravotního stavu obyvatelstva letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003114 Veřejné zdravotnictví letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003115 Miniinvazivní léčba nádorů ledvin letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003116 Nádory ledvin letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003117 Možnosti laparoskopie včetně robotiky v urologii letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003118 Vaskulopatie u diabetiků letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003119 Kardiovaskulární chirurgie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003120 Anatomie srdce letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003121 Mitrální a aortální vady letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003122 Fyziologie srdce letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003123 Akutní koronární syndrom letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003124 Hemodynamika kriticky nemocných dětí letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003125 Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003126 Renopulmonární interakce v průběhu umělé plicní ventilace letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003127 Problematika multiorgánové dysfunkce letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003128 Inzulinu podobné a jiné růstové faktory a nádory letní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003129 Léčba sepse a multiorgánové dysfunkce letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003130 Patofyziologie šokových stavů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003131 Imunopatologie a imunogenetika transplantací krvetvorných buněk a solidních orgánů letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003132 Patologie transplantací orgánů a buněk letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003133 Klasifikace hematologických malignit letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003134 Kraniocerebrální poranění, patofyziologie, léčba, prognóza letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003135 Patofyziologie mozkového poranění letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003136 Možnosti léčby mozku po traumatu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003137 Možnosti komplexní monitorace po traumatu mozku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003138 Prognostické faktory mozkového traumatu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003139 Náhlé cévní mozkové příhody letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003140 Patofyziologie mozkového krevního průtoku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003141 Farmakologické a nefarmakologické formy neuroprotekce letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003142 Vazospazmy mozkového řečiště letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003143 Traumatické postižení mozku letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003144 Patofyziologie edemu mozku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003145 Současné možnosti sledování perfúzních parametrů mozku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003146 Chirurgické a konzervativní metody léčby nitrolební hypertenze letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003147 Nové trendy v kultivaci embryonálních a kmenovıch buněk letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003149 Možnosti diagnostiky genetickıch chorob letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003150 Dětská hematoonkologie letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003152 Pediatrie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003153 Nádorové markery v diagnostice a monitorování léčby se zaměřením na dětskou onkologii letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003154 Paraneoplastické syndromy u karcinomu plic letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003155 Angiogeneze letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003156 Nádorové markery letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003157 Onemocnění štítné žlázy letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0003158 Principy imunoanalýzy letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003159 IGF- 1 a nádorová onemocnění letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003160 Patogeneze a možnosti medikamentozního ovlivnění aortální stenózy letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003161 Možnosti a význam dlouhodobé kultivace embryonálních buněk různých živočišných druhů letní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003162 Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a perioperační medicíně letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003202 Rizikové faktory aortální stenózy letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0003203 Metody a mechanismy fototerapie a jejich praktické využití v dermatologii letní prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D. letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0003204 Základní typy cévních protéz letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004000 Fyziologie a patologická fyziologie endokrinního a imunitního systému. Embryonální a dospělé kmenové buňky letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004001 Embryologie a metody asistované reprodukce letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004002 Patofyziologie endokrinního systému letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004003 Rizikové a prognostické faktory nádoru děložního těla letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004004 Možnosti uchování reprodukční funkce v onkogynekologii letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004005 Problematika karcinomu endometria v současnosti letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004006 Diagnostika karcinomu prsu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004007 Hormonální léčba karcinomu prsu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004008 Prognostické a prediktivní faktory karcinomu prsu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004009 Patofyziologie primárního a sekundárního poranění mozku a úloha biochemických markerů v prognóze vývoje letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004010 Zásady a možnosti monitorace metabolismu mozku po traumatu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004011 Patofyziologie a možnosti léčby edému mozku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004012 Benigní a maligní nádory prsu, moderní diagnostika letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004013 Maligní nádorová onemocnění letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004014 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba ca prsu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004015 Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a perioperační medicíně letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004016 Septický šok letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004017 Nové možnosti léčby septického šoku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004018 Působení mikroorganismů na etiologii nádorů letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004019 Patologie nádorů ve vztahu k virovým infekcím letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004020 Radiální přístup ke koronárním katetrizacím a intervencím letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004021 Molekulárně biologické technologie využitelné k detekci mikroorganismů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004022 Molekulárně biologická detekce virových a bakteriálních patogenů a jejich vztah k nádorovým a pseudonádorovým jednotkám letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004023 Invazivní metody zobrazení myokardu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004024 Trendy invazivní kardiologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004025 Hodnocení velikosti ložiska infarktu myokardu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004026 Diagnostika močové inkontinence letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004027 Urogynekologické operace v současnosti letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004028 Uplatnění urogynekologie v onkogynekologii letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004029 Vliv snížení radikality onkochirurgické léčby karcinomu děložního hrdla na snížení morbidity urogenitálního traktu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004030 Prognostické a prediktivní faktory u karcinomu prsu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004031 Genetické změny adnexálních nádorů kůže letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004032 Benigní a maligní nádory kůže letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004033 Základní přehled patologie kůže letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004034 Možnosti a význam detekce sentinelových lymfatických uzlin //u karcinomů endometria letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004035 Prognostický význam sledování hladin markerů poškození CNS u nemocných po poranění letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004036 Perioperační prognostické faktory karcinomu prsní žlázy letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004037 Zdraví a sociální situace osob vyššího věku letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004038 Vývoj morfologie patra a tvaru zubního oblouku u pacienta s rozštěpem letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004039 Účinky vybraných přírodních látek na antioxidační systém organismu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004040 Analýza poruch acidobazické rovnováhy u pacientů s chronickým selháním ledvin léčených peritoneální dialýzou podle Stewartova – Fenclova principu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004041 Hemodynamika malých tepen a koronárního systému letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004042 Obecná anatomie cévního systému letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004043 Diabetes mellitus 1. typu a deprese. Psychopatologie u somatických chorob. letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004044 Etiologické souvislosti diabetu a deprese letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004045 Diabetes a deprese letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004046 Psychické potíže časté u diabetiků letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004047 3. průběžná zkouška letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004048 Hodnocení pooperačních lymfedemů u různě radikálních operací karcinomu vulvy a děložního hrdla letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004049 Hojení chronických ran letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004050 Morfologie aneurysmatu abdominální aorty letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004051 Sledování imunogenních vlastností lidské spermie letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004060 Současná diagnostika a terapie Pierre – Robinna syndromu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004061 Ortodoncie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004062 Embryologie a teratologie orofaciální soustavy letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004063 Lymfatický systém děložního hrdla letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004064 Léčba a její komplikace u karcinomu děložního hrdla letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004065 Léčba a její komplikace u karcinomu vulvy letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004066 Ateroskleróza a patogeneze aneuryzmatu břišní aorty AAA letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004067 Obecné faktory patogeneze změn aneuryzmatu břišní aorty AAA letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004068 Metodiky morfologického vyšetřování cévní stěny letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004069 Endogenní markery v etiopatogenezi aneuryzmatu břišní aorty letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004070 Nové diagnostické metody v dermatologii: neinvazivní diagnostika nemelanomových nádorů kůže letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004071 Změny metabolismu železa a jeho regulace u nemocných v konečné fázi onemocnění ledvin léčených hemodialýzou a transplantací ledviny letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0004072 Příčiny mužské neplodnosti letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004073 Reprodukční imunologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004074 Lékařská genetika v gynekologii a porodnictví zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004075 Diferenciální diagnostika chronických ran letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004076 Chronická žilní insuficience, bércové vředy letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004077 Proces hojení ran letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0004078 Patogeneze chronických ran letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004079 Patogeneze chronických ran letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0004148 Fertilizace a faktory, které jí ovlivňují letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005001 Infekční komplikace po transplantaci ledviny - obecně zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005002 Zánětlivá kardiomyopatie zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005003 Patofyziologe šokových stavů zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005050 Chirurgie kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005051 Karcinom prsu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005055 Biologická aktivita melanomu letní letní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005117 High-grade karcinomy slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005119 Neuropsychologie. Diagnostika kognitivních funkcí v psychologickém vyšetření. zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005121 Mikroskopická imunodetekce při hojení ran zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005122 Obecná histologie - kmenové buňky hemopoetické a mesenchymální (MSC) - jejich dělení, funkce, charakteristika, regulace zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005125 Mikro a makro anatomie hepatopankreatobiliální oblasti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005126 Nádory urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005129 Intraoperační navigace a zobrazovací metody v neurochirurgii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005130 Nádory hypofýzy - charakteristika a možnosti léčby zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005131 Kraniocerebrální poranění zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005132 Anatomie a fyziologie krční páteře a míchy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005133 Perioperační stabilita krevního tlaku - monitorace, léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005134 Monitorování funkce mozku v anestezii a intenzivní péči zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005135 Specifikace anestezie u recekčních operací jater a jejich vliv na hemodynamiku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005136 Minimálně invazivní metody hemodynamické monitorace a jejich využití v preioprační péči zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005137 Patologická anatomie, patologie nádorů zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005138 Infekční komplikace při chronickém selhání ledvin zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005149 Kongres EAACI v Londýně - prezentace výsledků výzkumu: Epidemiologie a patogeneze dětsckých alergických onemocnění zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005151 Genetika nádorů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005152 Diagnostika a léčba maligního melanomu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005153 Biologická aktivita tumoru letní letní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0005156 Traumatologie cévního systému zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005157 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba aneuryzmatu břišní aorty zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005158 Degenerativní onemocnění cévního systému zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005159 Význam cytokinů v etiopatogenezi AAA zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005160 Cirkulující nádorové buňky zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005161 Změny metabolismu železa a jeho regulace u nemocných v konečné fázi onemocnění ledvin léčených hemodialýzou a transplantací ledviny zimní zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005162 Degenerativní onemocnění CNS letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005163 Karcinom prsu letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005164 Operační léčba nádorů ledvin letní letní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005165 Cévní příhody mozkové letní letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005166 Systémová a plicní hypertenze letní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005167 Anatomie oběhové soustavy letní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005168 Vznik a rekonstrukce CT obrazu letní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005169 Farmakokinetika kontrastních látek letní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. letní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005170 Maligní léze zevního genitálu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005171 Reprodukční medicína v gynekologii a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005172 Mechanismus vaginálního porodu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005173 Mikrobiologie dolního genitálního traktu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005174 Tumorové markery a jejich význam v gynekologii zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005175 Screening a prevence gynekologických zhoubných nádorů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005176 Ovariální karcinom a problematika jeho diagnostiky zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005177 Onkologie dnes – její problematika a závažnost z pohledu diagnostiky, léčby a následného sledování pacientek zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005186 Biomarkery epiteliálních nádorů ovaria a endometria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005187 Význam trombofilních a imunologických faktorů v lidské reprodukci zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005188 Mikrocurkulace u syndromu diabetické nohy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005189 Nefarmakologická léčba bradyarytmií zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005195 Anatomie, fyziologie a patofyziologie žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005196 Diagnostika a léčba nádorů žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005197 Možnosti onkologické léčby nádorů žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005205 Imunohistochemie nádorových mikrocév zimní doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005206 Současné možnosti a limity statické a funkční diagnostiky zimní prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005210 Biochemie a patobiochemie zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005212 Myelom - recentní možnosti léčby zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005213 Myelom - diagnostika zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005214 Karcinom prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005215 Anatomie plic a mediastina, primární a sekundární nádory plic zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005217 Náhlé příhody břišní zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005220 Moderní histopatologické a cytogenetické metody a jejich využití v uroonkologii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005221 Komplexní problematika nádorů ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005227 Obezitologie zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005228 Úloha angiogeneze u degenerativních onemocnění centrálního nervového systému zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005230 Dětská mozková obrna zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005231 Patofyziologie a patogeneze endoteliální dysfunkce zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005233 Prezentace výsledků práce: 19. konference českých a slovenských patofyziologů s mezinárodní účastí, Brno - Bohunice, Univerzitní kampus zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005234 Možnosti diagnostiky myokarditis zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005235 Léčba sepse a mutliorgánová dysfunkce zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005236 Patologie nádorů GIT zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005238 Možnosti biologické léčby karcinomů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005240 Patologie nenádorových lézí trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005249 Praktický kurz konfokální mikroskopie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED0005267 Embryologie - gamety, fertilizace, implantace blastocyty - morfologické aspekty, regulační mechanismy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005270 Anatomická rekonstrukce předního zkříženého vazu single-bundle versus double-bundle technikou zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005271 HIV infekce genitálu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005272 Radiologie a zobrazovací metody zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005273 Arytmie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005274 Využití hemodynamické monitorace k optimalizaci pacientů podstupujících rozsáhlé operační výkony zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005275 Cytogenetické vlastnosti nádorů ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005276 Tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický faktor prognózy kolorektálního karcinomu po radikální chirurgické léčbě zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005277 Vliv ischémie na funkci ledviny - klinický model resekce tumoru solitární ledviny zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005278 Operační léčba nádorů ledvin zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005279 Nádory ledvin - 56. Výroční konference České urologické společnosti zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005280 Poruchy funkcí štítné žlázy po radioterapii nádorů hlavy a krku zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005282 Molekulárně genetické profilování urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005283 Možnosti stabilizace a zesílení funkční spinální jednotky a obratlových těl zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005284 Patologie gynekologických nádorů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005285 Molekulární genetika u tumorů ovaria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005286 Anatomie a biomechanika páteře zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005287 Degenerativní onemocnění páteře a jeho chirurgická léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005288 Biomechanika páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005289 Patofyziologické stenózy bederní zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005290 Akutní pankreatida zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005291 Pankreatická umělá výživa a léčba probiotiky a antibiotiky u akutní pankreatitidy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005292 Porucha mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005293 Vyšetřovací metody mikrocirkulace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005294 Benigní a maligní nádory jater zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005295 Patofyziologie a anatomie jater zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005296 Regenerace jaterního parenchymu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005297 Opakované potracení a antikoagulační léčba zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005298 Prezentace na celostátní konferenci "Sekundární osteoporóza SMS ČSL JEP", 13.-15.2012, Plzeň zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005299 Vaginální porod zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005300 Anatomie pánve zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005301 Obecná neurologie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005302 Metody molekulární biologie a molekulární biologie nádorů zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005303 Etiopatogeneze karcinomu prsu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005304 Nové zkušenosti diagnostiky karcinomu prsu pomocí nádorových markerů a zobrazovacích metod zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005305 Diferenciální diagnostika mozkových a míšních poruch zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005306 Prezentace na 8th EADV Spring Symposium Karlovy Vary, 16.4.2011 zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005307 Kožní nežádoucí účinky onkologické léčby - výskyt, mechanismy vzniku, klinický obraz, terapie, prognóza zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005308 Akutní poškození ledvin- patofyziologie, léčba zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005309 Patofyziologie a léčba sepse a multiorgánové dysfunkce zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005310 Prezentace na XIV. česko-slovenském kongresu o infekčních nemocech, Pec pod Sněžkou, 8.-11.6.2010 zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005311 2. průběžná zkouška zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005312 Molekulární genetické metody v mikrobiologii zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005314 Prognostické faktory u AML zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005315 Význam transplantace v léčbě akutní myleoidní leukémie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005316 Akutní myeloidní leukémie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005317 Perianální nemoc zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005318 Idiopatické záněty střevní v graviditě zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005319 Monitorace MRN u hematoonkologických malignit zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005320 Klasifikace a diagnostika hematoonkologických malignit zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005321 Možnosti ovlivnění ischemie volného laloku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005322 Ischemické markery v rekonstrukční chirurgii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005323 Anatomie volých laloků zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005324 Nádorové markery - prevence, predikce zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005325 Význam NOR současnosti zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005326 Obecná psychiatrie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005327 Speciální psychiatrie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005328 Deprese u somaticky nemocných zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005329 Základy vědecké práce v chirurgii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005330 Prezentace přednášky: Etiopatogeneze karcinomu prsu. 13. mamografické sympozuium, Praha, 19. - 20.11.2009 zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005331 Dysfunkce gastrointestinálního traktu u kriticky nemocných zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005332 Patofyziologie přechodu ze spontánního dýchání na umělou ventilaci zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005333 Ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005334 Karcinom hrdla děložního zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005335 Diagnostika karcinomu hrdla děložního zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005336 Biologie buňky zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005337 Gynekologická endoskopie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005338 Patologie děložního hrdla zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005339 Choroby vulvy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005340 Anatomie pánevního dna zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005341 Vaginální operace zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005342 Nádorové markery zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005343 Léčba kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005344 Fyziologie a patofyziologie endokrinního systému zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005345 Fyziologie a patofyziologie nervového systému zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005346 Nové směry v proteomice zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005347 Enzymatický preparát mitochondrie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005348 Matle cell lymphoma zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005349 Klasifikace hematologických malignit zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005350 Nodální a extranodální lymfomy zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005351 Insulinová rezistence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005352 Metabolický syndrom zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005353 Léčba diabetu 2. typu inzulínem zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005354 Základy klinické farmakologie zimní doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005355 Úvod do toxikologie - biologické membrány, průchod látek zimní doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005356 Úvod do toxikologie - typy nežádoucích účinků, kvantitativní a kvantální typ zimní doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005357 Dysfunkce GIT zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005358 Léčba kyslíkem u kritických stavů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005359 Inhibiny v reprodukci zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005360 Výskyt a řešení svalových dysbalancí u sportující a nesportující populace se zaměřením na objektivizaci a řešení rehabilitací u populace s nespecifickými bolestmi zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005361 Multiplexní imunoanalýza u kriticky nemocných dětí zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005362 Vliv silymarinu, naringinu a resveratrolu na jaterní poškození vyvolané vybranými xenobiotiky zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005363 Pediatrie zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005364 Pediatrie - systémová odpověď na umělou plicní ventilaci zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005365 Vnitřní nemoci zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED0005366 Cévní příhody mozkové II zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED0005367 Ovlivnění hladiny nejpoužívanějších nádorových markerů a jejich intepretace (ovlivnění systémovými a zánětlivými onemocněními) zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005368 Význam stanovení proliferačních nádorových markerů v onkologii zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005369 Význam stanovení proliferačních nádorových markerů v onkologii zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005370 Klinickopatologické a molekulárně genetické vlastnosti nádorů urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0005371 Analýza složení močových konkrementů pomocí výpočetní tomografie s duální energií záření zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Dise [HT] 14-260 11140
detail ED0006000 Státní doktorská zkouška zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] 14-260 11140
detail ED005273 Arytmie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1LM001 Moderní postupy v klinické mikrobiologii zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Z [HT] 14-260 11140
detail ED1P001 Patologie endokrinního systému zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P002 Aktivní účast na konferenci: Pediatric Allergy and Asthma Meetingv Berlíně, 15.-17.10.2015 zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P005 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, sociální zapezpečení zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P006 Zdravotně orientovaná zdatnost, způsoby jejího hodnocení zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P007 Patologie gastrointestinálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P008 Lipofilní perzistující látky v potravinách zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P009 Laboratorní metody klinické biochemie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P010 Péče o těhotnou s roztroušenou sklerózou zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P011 Možnosti léčby pleurálních nemocí zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P012 Molekulární onkologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P013 Prezentace na konferenci - 27. ECCMID, Vídeň, Rakousko, 22. 4. 2017 zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P014 Nádory ledvin zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P015 Diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P016 Patofyziologie šokových stavů zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P017 Syndrom dechové tísně u nedonošených novorozeňat zimní doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P018 Fertilitu zachovávající operace zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P019 Patologická anatomie plicních nádorů zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P020 Výživa populace, metody sledování výživového stavu a stravovacích zvyklostí zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P021 Patologie genitourinárního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P022 Nádory ledvin zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P023 Patologie nádorových lézí urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P024 Diagnostika a léčba nádorů jater zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P025 Diagnostické metody v klinické mikrobiologii zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P026 Anatomie hlavy a krku s ohledem na možnosti robotické chirurgie zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P027 Anatomie zubů zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P028 Karcinom děložního hrdla zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P029 Patologie a molekulární genetika nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P031 Imunohistochemie v nekroptické diagnostice zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P032 Molekulárně genetické aspekty endometrózy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P033 Obecná histologie - hemopoetický a imunitní systém zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P034 Endometriální karcinom a problamatika jeho klinického stagingu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P035 1. Průběžná zkouška zimní doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P036 Fyziologie a patofyziologie jaterních funkcí zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P039 Kardogenní šok zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P041 Cytologie, buněčný cyklus, buněčná membrána a kaskády - vybrané mechanismy klíčové pro fungování protinádorových léčiv zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P042 Lynchův syndrom a jeho fenotypická varianta Muirův - Torreův syndrom zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P043 Anatomie a biomechanika hlezna a nohy zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P044 Přednáška na XXIV. Sjezdu ČKS zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P045 Možnosti chirurgické korekce mitrální vady zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P048 Konference The 18th ECCO-40th ESMO European Cancer Congress, Vídeň, Rakousko - aktivní účast zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P049 Mechanismy regulace buněčného cyklu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P051 Psoriáza, etiopatogeneza, přidružené choroby zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P052 Patologická anatomie jaterních nádorů zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P053 Anatomie a biomechanika kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P054 Endoteliální dysfunkce zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P055 Anatomie a biomechanika páteře zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P057 Dentální implantologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P060 Pokroky v molekulární biologii a genetice zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P062 Anatomie a biomechanika kyčelního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P063 Pokroky v molekulární biologii a genetice (SIS kod MPGS0034) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P064 Anatomie a biomechanika ramenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P066 Genetický podklad NSCLC zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P067 Doporučené postupy při vyšetřování NM při onemocnění trávicího traktu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P070 Maligní arytmie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P073 Aktivní účast na XXXII. Konferenci české společnosti pro hypertenzi, Mikulov, říjen 2015 zimní prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P074 Diagnostické a terapeutické možnosti alergických chorob zimní prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P075 Principy kardiovaskulární prevence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P076 Fyziologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P077 Klasifikace nádorů urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P078 Neurofyziologie a neuropatofyziologie zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P079 Degenerativní onemocnění krční páteře zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P080 Anatomie kolene zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P083 Aplikace molekulární genetiky v diagnostice a klasifikaci nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P084 Cévní onemocnění CNS zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P085 Gynekologie a porodnictví, poruchy ovulace, porodnická krvácení zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P086 Prezentace na konferenci 39th Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiolgy, Miláno, Itálie, 21.-24.6.2015 zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P087 Virové infekce po transplantaci ledvin zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P089 Anatomie předního zkříženého vazu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P090 Pooperační kognitivní dysfunkce - prevence, diagnostika, léčba zimní doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P091 Patologie nádorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P093 Fyziologie a patofyziologie hepatopankreatobiliární oblasti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P094 Artroskopická anatomie kyčelního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P095 Makroskopická a mikroskopická anatomie GIT zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P096 Diagnostické a výzkumné metody pro tkáňové kultury zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P097 Histopatologická klasifikace nádorů CNS zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P101 Alergie a nemoci plic a průdušek - prezentace na ERS Annual Congress Amsterdam 2011 zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P102 Intrakraniální nádory zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P103 Nutriční epidemiologie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P104 Toxicita přípravných předtransplantačních režimů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P105 Neurofunkční anatomie mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P106 Anatomie a biomechanika kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P108 Mikrobiologická diagnostika mykobakterií zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P109 Molekulárně genetické markery karcinomů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P110 Metabolismus D vitaminu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P111 Morfologie a funkce mitochondrií zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P112 Lékařská genetika v gynekologii a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P113 Psychoterapie a rehabilitace kognitivních funkcí u vybraných poruch zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P114 Mechanismy funkční adaptace kosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P116 Klasifikace nádorů urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P118 Kardiorenální syndrom zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P119 Cytologie - regulační mechanismy buněčného dělení zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P122 Anatomie a biomechanika pánve zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P123 Metabolismus glukózy zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P125 Cytology - biological properties of circulating tumor cells zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P126 Laboratorní diagnostika časného karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P127 Polymorfismy v genech nekódujících RNA a jejich cílových místech jako rizikové faktory sporadického kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P128 Principy flowmetrie v cévní chirurgii zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P129 Nová teorie patogeneze vzniku ovariálních epiteliálních karcinomů a přínos pro praxi zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P130 Patofyziologie paměti a učení zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P131 Patologie zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P132 Anatomie lymfatického řečiště ženského genitálu v klinických souvislostech zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P133 Stomatologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P134 Význam genetických změn v klasifikaci nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P135 Genetika nádorů genitourinárního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P136 Zobrazovací metody v osteologii zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P137 Gamety – jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P138 Reakce organismu sportovce na stupňovanou zátěž do maxima zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P139 Charakteristika jednotlivých fenotypů astmatu a CHOPN zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P140 Endodoncie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P141 Využití imunohistochemie v diagnostice reaktivních histiocytárních proliferací zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P142 Kolposkopie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P143 Morfologie a funkce mitochondrií zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P144 Fyziologie a patologie hojení rány zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P145 Liver disease and the cell-based therapeutical approaches zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P146 Anatomie a fyziologie plic zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P147 Klasifikace osteonekróz podle etiologie a možnosti diagnostiky zobrazovacím metodami zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P148 Gamety – jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P149 Invazivita kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P150 Biomarkery kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P151 Změny funkcí orgánů u traumatu zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P152 Etiopatogeneze a rizikové faktory aterosklerózy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P153 Artroskopická anatomie a patofyziologie u femoroacetabulárního impingement syndromu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P154 Hodnoty krevního tlaku a další rizikové faktory ICHS u potomků pacientů po předčasném infarktu myokardu, XXXII. konference České společnosti pro hypertenzi, XXIV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a XX. konference pracovní skup zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P155 Anatomie a fysiologie gastrointestinálního traktu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P156 Farmakoterapie bolesti zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P157 Technické aspekty výpočetní tomografie a jeijch vliv na klinické využití zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P158 Anatomie malé pánve zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P159 Speciální psychiatrie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P160 Současný pohled na diagnostiku a léčbu idiopatických střevních zánětů v pediatrii zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P161 Pathophysiology of neurodegenerative disorders zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P162 Clinicopathological and molecular biological characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P163 Plochá noha - etiologie, klinický obraz, diagnostika včetně zobrazovacích metod, klasifikace, skórovací systémy, ortopedické aspekty léčby, operační výkony zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P164 Osteoartroza zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P188 Anatomie a biomechanika kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P189 Vývoj a morfologie orgánů břicha u člověka zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P190 Základní principy hodnocení dermatoskopického obrazu zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P191 Interakce mozečku a hipokampu v kognitivních procesech - prezentace tématu zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P192 Funkční aspekty cerebelárních degenerací - prezentace tématu disertační práce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P193 Mechanismy srdečních arytmií zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P194 Mitochondriální dysfunkce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P195 Lékařská mikrobiologie speciální zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P196 Speciální lékařská mikrobiologie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P197 Endoteliální glykokalyx a mikrocirkulace - možnosti monitorace a modulace zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P198 Karcinom prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P199 Farmakologie přírodních látek zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P200 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, funkce profesních komor v čase zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P201 Sociální lékařství a veřejné zdrvotnictví, poskytování zdravotní péče v EU a práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P202 Základní mechanismy cévního stárnutí a jak je kvantifikovat zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P203 Principy kardiovaskulární prevence v akutní a chronické fázi po infarktu myokardu a jak je ověřit zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P204 Moderní technologie a léčba diabetu 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P205 Změny farmakokinetiky léčiv vyplývající z kritického stavu pacienta, zejména v souvislosti se selháním ledvin zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P206 Odhadování dávek sacharidů v dietě diabetika 1. typu. Glykemický index potravy. Význam odhadu sacharidů pro léčbu diabetu. Kalkulovaný bolus zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P207 Protinádorová imunoterapie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P208 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, právní gramotnost v medicíně zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P209 Mezioborová spolupráce chirurgie a ortodoncie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P210 Lasers in dentistry zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P211 Systémová léčba zhoubných nádorů ovaria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P212 Zobrazovací metody v osteologii zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P213 Význam BRCA mutace karcinomu prsu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P214 Determinanty zdraví, jejich kategorizace a společenská podmíněnost zdraví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P215 Prediktivní a prognostické faktory u kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P216 Komplexní problematika nádorů ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P217 Systém sociálního zabezpečení zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P218 Parametry sagitálního profilu páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P219 Nádory plic - histologie, molekulární biologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P220 Problematika zdravotní péče o mladou generaci zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P221 Anatomie a fyziologie gastrointestinálního traktu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P222 Biologie spermie a oocytu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P223 Histopatologické markery v hodnocení mikroskopické stavby jater zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P224 Puchýřnaté nemoci - přehled zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P225 Doporučení postupy léčby zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P226 Klasifikace, indikace a patofyziologie zlomenin proximálního femuru zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P227 Kolorektální karcinom a nádory pankreatu - histologie, molekulární biologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P229 Molekulární nádorové markery zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P230 Diagnostika SAS u dospělých zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P231 Diagnostické metody v hematoonkologii (cytologie, cytometrie, genetika) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P232 Septická porucha makro a mikrocirkulace zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P233 Rizikové těhotenství zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P234 Rekonstrukce LCA - nejnovější poznatky, principy zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P235 Anatomická a histologická stavba střeva u zvířecích modelů používaných v experimentlání chirurgii a jejich porovnání s člověkem zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P236 Myokard, histologie, molekulární biologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P237 Možnosti léčby respiračního selhání zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P238 Vrozené a získané faktory psychických poruch I. zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P239 Buněčná elektrofyziologie srdce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P240 Fyzická aktivia, obohacené prostředí a jejich vliv na nervovou plasticitu u modelů cerebelárních degenerací zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P241 Možnosti diagnostiky antimikrobiální rezistence zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P242 Význam molekulárních alterací v diferenciální diagnóze sinonasálních nádorů zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P243 Imunologie a imunopatologie ženského pohlavního systému zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P244 Anatomie a fyziologie hepato-pankreato-biliární oblasti zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P245 Infekční komplikace u dialyzovaných a transplatovaných pacientů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P246 Anatomie zápěstí zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P247 Prezentace vlastních výsledků na sjezdu České společnosti pro hypertenzi zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P248 Systém zdravotnictví v ČR, modely zdravotnických systémů ve světě zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P249 Indikace a optimalizace terapie inzulinem u diabetu mellitu 2. typu. zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P250 Relation of signaling pathways deregulation to altered cellular morphology in colorectal cancer zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P251 Postavení chirurgie v prevenci mozkové ischemie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P252 Experimental cell and regenerative therapy of cerebellar degenerations – presentation of the topic zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P256 Biologie spermie a oocytu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P257 Buněčné a molekulární aspekty působení látek v organismu zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P258 Mitochondrie ve stáří a stárnutí zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P259 Speciální psychiatrie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P260 Xenobiotika v potravinách a způsoby kontroly zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P261 Anatomie kyčelního kloubu zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P262 Morfologie a imunohistochemie renálních tumoru zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P263 Problematika dlouhodobé péče zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P264 Anatomie malé pánve zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P265 Ortognátní operace zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P266 Komunikace mezi lékařem a pacientem zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P267 Periferní nervový systém zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P268 Stomatologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P269 Biologická podstata návykových chorob zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P270 Diabetická neuropatie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P271 Elektrofyzilogie myokardu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P272 Histochemické prokázání tkáňových komponentů a antigenů v cévách u potkanů, myší a prasat zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P273 Regulace příjmu stravy na centrální úrovni zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P274 Gerontologie a teorie stárnutí zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P275 Srdce v sepsi zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P276 Karcinom endometria a jeho prognostické faktory - přehled, význam, klinické uplatnění zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P277 Lékařská psychologie zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P278 Systém zdravotní a sociální péče o seniory zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P279 Krevní srážlivost a aktuální pohled na ní zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P280 Radioterapie karcinomu hrdla děložního zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P281 Biomarkery karcinomu jater zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P282 Účast na kongresu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P283 Možnosti vyšetřování funkce krevních destiček zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P284 Příčiny, léčby a následky neléčené obstrukční spánkové apnoe zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P285 Anatomie ramenního kloubu zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P286 Systém zdravotnictví a úloha pracovně lékařských služeb zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P287 Fluidní biopsie v diagnostice, prognóze a predikci nádorových onemocnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P289 FGF23 a jeho význam v organizmu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P290 Nádorové markery a jejich význam v léčbě zhoubných nádorů zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P291 Project presentation zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED1P93 Histologické metody pro zobrazení hepatopankreatobiliární oblasti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P001 Základy molekulární genetiky nádorů endokrinního systému zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P002 Potravinové alergie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P005 Onkologie ve vztahu k vnějším determinantům se zaměřením na psychosociální faktory zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P006 Onkologická onemocnění ve vztahu k fyzické aktivitě zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P007 Základy molekulární genetiky nádorů gastrointenstinálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P008 Obezita a obezogeny zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P009 Fyziologie srdce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P010 Teratogenicita léků v terapii roztroušené sklerózy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P011 Parapneumonický fluidothorax, pyothorax zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P012 Odborná způsobilost k práci se zvířaty dle §15d, odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P013 Klinická bakteriologie zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P014 Využití genetiky v onkourologii zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P015 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba preeklampsie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P016 Principy léčby kriticky nemocných zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P017 Akutní chronická morbidita vyplývající z nezralosti tkáně u nedonošených novorozenců zimní doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P018 Předčasný porod zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P019 Diagnostika a léčba plicních nádorů zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P020 Onkologie ve vztahu k výživě zimní doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P021 Základy molekulární genetiky nádorů urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P022 Využití cytogenetiky v onkourologii zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P023 Cytogenetika nádorů urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P024 Anatomie, fyziologie jater a portálního systému zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P025 Prezentace na kongresu 26th ECCMID, Amsterdam, Nizozemí, 9. 4. 2016 zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P026 Robotická chirurgie - principy, fyzikální podstata, technika práce zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P027 Histologie a embryologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P028 Karcinom prsu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P029 Onkogenní translokace karcinomů slinných žláz a možnosti biologické léčby zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P031 Technika a zpracování endomyokardiálních bioptických vzorků ve vztahu k diagnostice kardiomyopatií zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P032 Farmakologie a farmakoterapie pacientek s endometriózou zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P033 Diagnostické a výzkumné metody v cytologii a imunologii zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P034 Diagnostické, prediktivní a prognostické biomarkery v onkogynekologii zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P035 Průběžná zkouška č. 2 zimní doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P036 Regenerace jater u nemocných po jaterních resekcích zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P037 Moderní zobrazovací metody u karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P038 Primární a sekundární plicní nádory zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P039 Hemodynamické monitorování v kardiologické intenzivní péči zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P040 Molekulárně genetický podklad karcinomových syndromů zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P041 Metody analýzy genové exprese, genetické variability zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P042 Kožní a měkkotkáňové tumory asociované s dědičnými syndromy zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P043 Způsoby léčby PEC - operační a konverzační terapie, historie a současnost zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P044 Intervenční léčba v kardiologii zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P045 Chirurgie aortální chlopně zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P046 Patofyziologie předčasného porodu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P049 Molekulární mechanismy nádorové transformace zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P050 Mechanické vlastnosti biomateriálů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P051 Aktivní účast na konferenci, Praha, říjen 2015 zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P052 Chirurgie jater zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P053 Mechanimus vzniku, klasifikace a medoty léčby periprotetických zlomenin distálního femuru zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P055 Zlomeniny páteře, jejich klasifikace a léčba zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P056 Intrakraniální hypertenze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P057 Metody stanovení kompatibility dentálních materiálů zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P058 Ischemická choroba DK - klasifikace, diagnostika a léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P059 Program NHBD - pro a proti zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P060 Mikroskopické metody v biomedicíně zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P062 Rehabilitační léčba po artroskopických operacích KYK zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P063 Mikroskopické metody v biomedicíně zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P064 Radiodiagnostické metody ramenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P065 Patologie karcinomu prsu u mladých žen zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P066 Diagnostika a terapie NSCLC zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P067 Optimalizace a monitorace léčby nádorů trávicího ústrojí zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P069 Monitorování hemodynamiky v anestezii a intenzivní péče zimní doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P070 Nefarmakologická léčba poruch srdečního rytmu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P071 Role infekce v karcinomech hlavy a krku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P073 Interní lékařství - metabolický syndrom zimní prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P074 Aktivní účast na konferenci: European Academy of Allergy and Clinical Immunilogy, Vídeň, 2016 zimní prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P075 Prezentace na XXIV. sjezdu České kardiologické společnosti zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P077 Korelace molekulárně genetických a morfologických vlastností nádorů ledvin zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P078 Aktivní účast na 20. konferenci patologické a klinické fyziologie: Dynamická aktivace paměťové stopy zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P080 Biomechanika kolene zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P085 Gynekologická endoskopie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P086 Fyziologie srdce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P087 Funkční morgologie normálních a nádorových mikrocév zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P089 Možnosti ovlivnění vhojování a ligamentizace štěpu při ACLR zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P094 Diagnostika uvolnění implantátů po aloplastikách velkých kloubů se zaměřením na kyčelní kloub zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P095 Buněčný cyklus a jeho regulace se zvláštním zřetelem na kolorektální karcinom - regulační kaskády a jejich význam v biologii nádorového růstu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P097 Prezentace vědecké práce na mezinárodní konferenci v Chicagu, USA - "National Academy for Clinical Biochemistry (NACB) award zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P098 Neurofyziologie a neuropatofyziologie zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P099 Bolesti hlavy u dětí zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P100 Anatomie pánve zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P101 Autoimunity a nemoci plic a průdušek zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P102 Aktuální poznatky a patologie nádorů NS zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P104 GvHD a možnosti jejího ovlivnění zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P105 Patologická anatomie nádorů mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P106 Artroskopie velkých kloubů zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P107 Anatomie a fyziologie gastrointenstinálního traktu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P108 Aktivní účast na zahraniční konferenci: ECCMID 2017, Vídeň zimní doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P109 Klasifikace nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P110 D vitamin a nádorová onemocnění zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P111 43. konference Komise experimentální kardiologie, Buchlov 2015 - aktivní účast zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P114 Vývoj tvrdých tkání hlavy člověka zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P115 Fyziologie a patofyziologie podpůrně pohybového systému zimní prof. MUDr. Václav Zeman, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P116 Molekulárně genetické metody použivané k charakterizaci nádorů zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P117 Molekulární biologie angiogeneze a vaskulogeneze zimní doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P118 Patofyziologie krevního oběhu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P119 Diagnostické a výzkumné metody v molekulární biologii zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P122 Moderní trendy v léčbě pánevních traumat zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P123 Klinické a genetické aspekty diabetu melluti v dětském věku zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P125 Histological and molecular characteristics of epithelo-mesenchymal transition zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P126 Kastračně rezistentní karcinom prostaty zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P127 MicroRNA v onkogenetice zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P128 Současná léčba mozkových aneurysmat zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P129 Individualizace operační léčby cerivkálních karcinomů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P130 Neuropsychiatrie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P131 Chirurgie jater zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P132 Aktivní účast na kongresu s mezinárodní účastí - XXXVII. Imunoanalytické dny v Plzni zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P133 Ortodoncie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P134 Molekulární genetika pleomorfního adenomu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P135 Genetika nádorů gynekologického traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P136 Vliv poruch funkce štítné žlázy na kost zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P137 Základní metody histologického, cytologického a molekulárně biologického studia ženského reprodukčního systému a gamet zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P138 Reakce a adaptace organismu sportovce na dlouhodobou vytrvalostní zátěž zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P139 Biomarkery a jejich korelace s predikcí úspěšnosti léčby u nemocí s bronchiální obstrukcí zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P140 Onemocnění marginálního parodontu zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P141 Diferenciální diagnostika epiteliálních neoplazií anogenitální oblasti zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P142 Cytodiagnostika děložního hrdla zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P143 Konference MitoFit Science Camp 2016, Kühtai, Rakousko - aktivní účast zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P144 Dermální fibroblasty jako in vitro model výzkumu chronické rány - včetně prezentace vlastních výsledků zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P145 The potential of mesenchymal stem cells in regenerative medicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P146 Primární a sekundární plicní tumory zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P147 Osteonekróza čelisti, etiologie,patogeneze, prevence,rizikové faktory a možnosti chirurgické a medikamentozní léčby s ohledem na kostní metabolismus zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P148 Základní metody histologického, cytologického, genetického a molekulárně biologického studia ženského reprodukčního systému a gamet zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P149 Etiopatogeneze kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P150 Korelace biomarkerů a histologického obrazu u kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P151 Chirurgická léčba polytraumat zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P152 Rozdělení a možnosti terapeutického využití kmenových buněk zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P153 Techniky ASK ošetření chrupavky a labra acetabula kyčelního kloubu u FAI syndromu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P154 Možnosti měření krevního tlaku zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P155 Náhlé příhody břišní zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P156 Fyziologie bolesti zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P157 Možnosti redukce a optimalizace radiační zátěže ve výpočetní tomografii zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P158 Sonografie v urogynekologii zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P159 Expoziční terapie (KBT) zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P161 Mechanisms of Learning and Memory in the Brain and its Disorders zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P162 Clinicopathological and molecular biological characteristics of selected cutaneous nonepithelial tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P163 Plochá noha - patologická anatomie, rehabilitační náhled a aspekty léčby zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P164 Léčba osteoartrozy se zaměřením na možnosti a indikace operační léčby zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P188 Současný přehled technik ošetření chrupavky kolenního kloubu zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P189 Stereologie a statistická analýza získaných dat zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P190 Maligní melanom zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P191 Fyziologie a patofyziologie mozečku a hipokampu zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P192 Fyziologie a patofyziologie mozečku - řízení a poruchy chování zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P193 Buněčná elektrofyziologie srdce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P194 Fyziologie a patofyziologie ledvin zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P195 Molekulárně-genetická diagnostika v mikrobiologii zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P196 Prezentace na 27. kongresu ECCMID, Vídeň, Rakouska, 22. 4. 2017 zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P197 Význam mikro a makrocirkulačních parametrů pro individualizaci péče v akutní medicíně zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P198 Nové vyšetřovací metody v diagnostice karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P199 Kurz na ochranu a proti týrání zvířat zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P200 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, specifika ČLK v ČR zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P201 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, systém zdravotního pojištění v ČR a zdravotní pojištění cizinců zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P202 Mikro- a makrovaskulární aspekty poruchy glukozového metabolismu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P203 Aktivní účast na konferenci: XXXV. Konference české společnosti pro hypertenzi,Český Krumlov 2018 zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P204 Fyzická aktivita, příjem stravy a dávkování inzulinu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P205 Antimikrobiální léčba v managementu kritického onemocnění zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P206 Metody měření a způsoby výpočtů glykemického indexu potravin. Kontinuální monitoring glykémie. zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P207 Systémová a kombinovaná léčba plicních nádorů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P208 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, prameny zdravotnického práva zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P209 Terapeutický plán u skeletálních anomálií s využíváním 3D technologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P210 Pigmented lesions of oral cavity zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P211 Systémová léčba karcinomu prsu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P212 Vliv hladiny vitamínu D na kortikální a trabekulární kost zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P213 Imunoterapie v léčbě solidních nádorů zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P214 Podpora zdraví a zdravotní výchova. Úrazy u dětí, prevence. zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P215 Cílená léčba u kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P216 Současné využití a budoucnost genetiky v onkourologii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P217 Dávky ze systému sociální pomoci zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P218 Degenerativní onemocnění krční páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P219 Neoplastická transformace plicní tkáně a možnosti jejího ovlivnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P220 Zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P221 Náhlé příhody břišní zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P222 Metody histologického, cytologického a molekulárně biologického studia gamet a embryí zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P223 Experimentální modely jaterních onemocnění a jejich histologické hodnocení zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P224 Puchýřnaté choroby, léčba a její nežádocí účinky zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P225 HTA v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P226 Průběžné výsledky srovnávání osteosyntéz prostých a s augmentací zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P227 Programovaná buněčná smrt - možnosti jejího ovlivnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P229 Úloha taxanů v terapii solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P230 Diagnostika SAS dětí zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P231 Monitorace po alogenní transplantaci kostní dřeně (principy, reziduální nemoc, imunoterapie) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P232 Možnosti ovlivnění hemodynamiky u sepse / septického šoku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P233 Experimentální transplantace dělohy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P234 Principy sutury a hojení LCA v aktuní a semiakutní poúrazové době zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P235 Histologická reakce na biomateriály používané v břišní chirurgii zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P236 Nukleové kyseliny, biogeneze a funkce zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P237 Neinvazivní ventilace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P238 Vrozené a získané faktory psychických poruch II. zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0 Zk [HT] 14-260 11140
detail ED2P239 Interakce fyzické zátěže a kardiovaskulárního systému zimní p