PředmětyPředměty(verze: 920)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrGarant(i) + VyučujícíRozsah, examinacePočet nekontaktních hodinKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst
detail EDDP002 Prediktivní a prognostické faktory nádoru žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP003 Ischemie volných laloků zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP004 Molekulárně genetické znaky nádorů slinných žláz v diferenciální diagnostice a predikci prognózy zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP005 Nodální a extranodální lymfomy: klinickopatologická, imunohistochemická, molekulárně-biologická charakteristika zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP006 Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP007 Rizika a limity laparoskopie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP010 Biokompatibilita peritoneálních dialyzačních roztoků zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP011 Mesenchymal stem cells and their regenerative and immunomodulatory potential zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP012 Alternativní možnosti získání autologních cévních náhrad v kardiovaskulární chirurgii zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP013 Neobvyklé tumory kůže a měkkých tkání zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP014 Infekční komplikace po transplantaci ledviny zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP015 Diagnostika a terapie mnohočetného myelomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP016 Prognostic and predictive biomarkers of glial tumors of the central nervous system in the context of personalized medicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP018 Biologická aktivita karcinomu prsní žlázy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP019 Regenerace jaterního parenchymu pomocí aplikace hematopoetických progenitorových buněk po embolizaci portálního řečiště u nemocných s primárně inoperabilními metastázami kolorektálního karcinomu do jater. zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP020 Akutní poškození ledvin u kriticky nemocných: experimentální a klinické přístupy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP021 Analýza a identifikace proteinů při orgánových dysfunkcích pomocí proteomických metod zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP022 Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeliodní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP023 Studium morfologických a funkčních změn autonomní inervace srdce a cév a jejich příčin u chronických chorobných stavů zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP024 Využití robotické chirurgie v otorinolaryngologii zimní doc. MUDr. David Slouka, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP025 HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP026 HPV Asociované karcinomy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulárně biologická korelace zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP027 Molekulárně biologické mechanismy progrese kolorektálního karcinomu ve vztahu k individualizované onkochirurgické léčbě zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP028 Hemodynamická optimalizace u jaterních resekcí zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP029 Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP031 Aspirace žaludečního obsahu a respirační selhání u dětí - proteomická analýza séra a bronchiálního aspirátu zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP032 Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizace léčby nádorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP033 Prevence posturálních vad v populaci zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP034 Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP035 Vzácné nádory urogenitálního traktu, jejich biologické chování, morfologie a cytogenetika zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP036 Elektrofyziologie myokardu ve zdraví a nemoci zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP037 Molekulární biologie nádorů ledvin v klinickém využití zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP038 Biocompatibility of Implantable Materials zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP039 Study of cell interactions with biomimetic material and its application in biomedicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP040 Idiopatické střevní záněty a těhotenství zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP041 Mikroskopická stavba a mechanické vlastnosti aorty a plicnice zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP042 Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP043 Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP044 Molekulární genetika nádoru urogenitálního traktu a jeji vztah k biologickému chování zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP045 Vzácné nádory trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP046 Cirkulující nádorové buňky zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP047 Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP048 Papilární renální karcinom zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP049 Papilární renální karcinom zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP050 Kožní nežádoucí účinky cílené onkologické léčby zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP051 Correlation of Immunohistochemistry and Molecular Biologic Methods in The Diagnosis of Tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP052 Korelace molekulárně-genetických a morfologických znaků vzácných nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP053 Možnosti zlepšení vlastnostní ledvinných štěpů od nebijících dárců pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP054 Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP055 Systémové a lokální alergické reakce po bodnutí hmyzem z hlediska epidemiologického, diagnostického a terapeutického zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP056 Regulace genové exprese v nádorové tkáni zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP057 Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP058 Development and Validation of Methods for Typing of Bacteria by MALDI-TOF Mass Spectrometry zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP059 Molecular epidemiological analysis of carbapenem resistant isolates of Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp. zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP060 Zánětlivé a fibrózní postižení myokardu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP061 Funkční zobrazovací metody karcinomu plic zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP062 Hodnocení účinků léčby jaterních nádorů pomocí zobrazovacích metod zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP063 Imaging Methods in the Evaluation of the Effects of Liver Tumours Therapy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP064 Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP065 Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP066 Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP067 Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP068 Předoperační diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP069 Praktická aplikace imunohistochemických a molekulárně - genetických metod v diferenciální diagnostice lézí urogenitálního a gynekologického traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP070 Využití molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) při vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP071 Poruchy dýchání ve spánku u rizikových gravidit zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP072 Moderní markery orgánového poškození v klinické praxi zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP073 Chirurgické možnosti léčby degenerativního onemocnění thorakolumbální páteře: Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP074 Vyhledávání a hodnocení závažnosti endoteliální dysfunkce u dětí s chronickým autoimunitním onemocněním zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP075 Experimentální studie mechanismů neurodegenerace za různých podmínek zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP076 Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP077 Imunologické markery z krve, sputa, BALTe a plicních biopsií při posuzování aktivity a cílenosti léčby chronických zánětlivých a fibrotizujících nemocích plic a průdušek zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP078 Hemodynamika kardiostimulace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP079 Korelace imunohistochemických a molekulárně biologických metod v diagnostice nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP080 Klinicko-patologické korelace imunohistochemické a molekulární klasifikace high grade karcinomů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP081 The Cell-Nanomaterial Interactions and Their Application in Biomedicine zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP082 Chromosomal damage and shortening of telomeres in cancer patients and healthy subjects zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP083 Význam orálního zdraví u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP084 Indikace a prognostický význam zobrazovacích metod u polytraumat zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP085 Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenčních ablací zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP086 Optimalizace expozičních hodnot při Výpočetní tomografii. Perfuzní CT mozku zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP087 Epignetic Modifications of the Sperm and the Application in Clinical Practice of Human Assisted Reproduction Therapy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP088 Technické aspekty druhé doby porodní zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP089 Úloha buněčného metabolismu v karcinogenezi. Molekulární patofyziologie chemorezistence karcinomu močového měchýře zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP090 Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP091 Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP092 Obezita a obezogeny zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP093 Vybrané nutrienty v etiologii, prevenci a léčbě obezity zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP094 Nové možnosti prevence a monitorování u kacrinomu prsu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP095 Chirurgická problematika mozkové ischemie. Flowmetrie v klinické praxi a experimentu. zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP096 Modality ovlivňující radikalitu výkonu při endoskopické endonazální transsfenoidální resekci adenomu hypofýzy. zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP097 Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP098 Nejasnosti v diagnostice a terapii zánětlivých afekcí pleurálního prostoru zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP099 Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP100 Kardiovaskulární rizika u chronického onemocnění dýchacích cest v dětském věku zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1000 Kvantifikace mikrocév v histologii. Stereologie mikrocév cévní stěny a mozku. zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1001 Osteoplastická dekompresivní kraniotomie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1002 Vztahy mezi echokardiografickými veličinami a glomerulární a tubulární funkcí ledvin u kardiologických pacientů zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1003 Vliv vybraných patologických stavů na funkci mitochondrií v savčích buňkách a tkáních zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1004 Epidemiologické a klinické aspekty potravinové alergie zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1005 Biomechanická studie přenosu sil v oblasti periprotetické zlomeniny distálního femuru u jendotlivých typů osteosyntézy s aplikací do praxe zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1006 Management morfologické diagnostiky molekulárně-geneticky definovaných tumorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1007 Roztroušená skleroza a těhotenství zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1008 Ultrazvukem navigovaná biopsie a její využití v managementu ovariálního karcinomu zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1009 Využití imunologických markerů v managementu předčasného porodu zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP101 Radiální přístup v léčbě ischemické choroby srdeční zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1010 Prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených cílenou léčbou zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1011 Možnosti ovlivnění vhojování a ligamentizace štěpu při anatomické rekonstrukci předního zkříženého vazu - zhodnocení krátkodobých klinických výsledků prospektivní randomizované studie zimní prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1012 Porovnání metod exkluze ouška levé srdeční síně při chirurgické ablaci pro fibrilaci síní zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1014 Využití kmenových buněk v jaterní chirurgii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1015 Úloha mikroRNA v progresi kardiovaskulárních chorob zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1016 Post-Translational Modifications of Nuclear and Non-Nuclear Proteins in Spermatozoa zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1017 Histologické hodnocení chirurgických experimentů u zvířecích modelů zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1018 Vliv vybraných environmentálních polutantů na gametogenezi a časný embryonální vývoj zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1019 Vztah funkce míšních drah a šíře kanálu páteřního v závislosti na změně osy krční páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP102 Role of Fibroblasts in Regulation of Wound Healing zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1020 A Model for Optimizing Comprehensive Care for People With HIV Infection zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1021 Psychiatric-relevant impairments in mouse models of spinocerebellar ataxias zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1022 Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1023 Histologické hodnocení experimentálních modelů onemocnění jater zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1024 Imunitní monitorace a imunoterapie po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk zimní prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1025 Mozkové oscilace a časová struktura aktivace prostorové paměti zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1026 Prediktivní faktory prekanceróz vulvy - optimalizace diagnosticko-terapeutického managementu zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP103 Náhrada a podpora funkce životně důležitých orgánů v sepsi: patofyziologické a léčebné aspekty zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP104 Metabolické determinanty tuhosti centrálních tepen zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP105 Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP106 Interactions of cells with nanoparticles for bio-medical applications zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP107 Radiologické, histochemické a histologické změny m. erector spinae u pacientů se zlomeninou torakolumbální páteře léčenou otevřenou a miniinvazivní stabilizací zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP1070 Výskyt fibrilace síní jako rizikového faktoru u nemocných po oběhové zástavě pro fibrilaci komor zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP122 Spinopelvická fixace při řešení zlomenin pánevního kruhu (typy fixace, indikace, funkční výsledky, mechanické charakteristiky) zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP129 Prognostické faktory ovlivňující efekt chemoterapie u cervikálních a ovariálních karcinomů zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP139 Fenotypicky řízená léčba pacientů s těžkým astma bronchiale v ČR zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP146 Detekce mikrometastáz v hilových a mediastinálních lymfatických uzlinách u primárních a sekundárních plicních nádorů metodami OSNA a imunohistochemie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP153 Přínos provedení mikrofraktur při artroskopické terapii chondrálních defektů acetabula u femoroacetabulárního impingement syndromu: dvouleté klinické výsledky multicentrické prospektivní randomizované studie zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP155 Prognostické markery chirurgické léčby maligních plicních nádorů zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP189 Anatomie jater prasete domácího jako modelového orgánu v biomedicíně zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP196 Development and Validation of Methods for Rapid Detection of β-lactamases Using MALDI-TOF Mass Spectrometry for the Early Detection of Infectious Disease Agents and Their Antibiotic Resistance zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP202 Metabolické a genetické faktory cévního stárnutí zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP213 Význam genetických mutací u karcinomu prsu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP216 Chromofóbní renální karcinom zimní prof. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP219 Predikce efektu léčby u solidních nádorů zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP221 Use of Nanomaterials in Fortification of Anastomoses on the Gastrointestinal Tract zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP233 Význam ultrazvukového vyšetření v managementu experimentální transplantace dělohy zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP242 Využití imunohistochemických a molekulárně genetických metod v patologii hlavy a krku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP244 Možnosti rekonstrukce portálního řečiště v rámci chirurgického řešení pokročilého karcinomu pankreatu - experiment na velkém zvířeti zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP264 Vaginální porod po císařském řezu zimní prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP267 Ultrazvuková korelace středně těžkého až těžkého syndromu karpálního tunelu zimní prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDDP285 Osteosyntéza osteoporotických zlomenin zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail EDKAJ001 Technology Transfer Manager - Junior (TTM-J) letní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. letní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDKAJ002 Course in Medical Statistics letní doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc. letní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDKAJ003 Course in Computer Technology letní Mgr. Martin Navrátil letní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDKAJ004 Course in the ABC of Scientific Work letní prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. letní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDKAJ005 Course in Health Informatics letní PhDr. Dana Zdeňková letní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDKEXCH1 Anestezie v animálním experimentu zimní prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDKEXCH2 Farmakogenetika nádorových onemocnění a onkonenomika zimní prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDKEXCH3 Úvod do tkáňového inženýrství zimní prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDKLBI2 Buněčné linie ve výzkumu onkologické léčby zimní doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail EDPECH001 Anestezie v animálním experimentu zimní prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. zimní s.:6/0, Z [HS] 14-260 11140 ne
detail EDPECH0011 Anesthesia in Animal Experiment zimní prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDPECH002 Farmakogenomika nádorových onemocnění a onkogenomika zimní RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D. zimní s.:4/0, Z [HS] 14-260 11140 ne
detail EDPECH0021 Pharmacogenomics of Cancer Diseases and Oncogenomics zimní RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D. zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDPECH003 Úvod do tkáňového inženýrství zimní RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D. zimní s.:3/0, Z [HS] 14-260 11140 ne
detail EDPECH0031 Introduction to Tissue Engineering zimní RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D. zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDPLB001 Vybrané kapitoly z molekulární patologie a translační medicíny letní doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. letní s.:4/0, Z [HS] 14-260 11140 ne
detail EDPLB002 Buněčné linie ve výzkumu onkologické léčby zimní doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. zimní s.:3/3, Z [HS] 14-260 11140 ne
detail EDPLM001 Modern Procedures in Clinical Microbiology zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:6/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDPLM002 DNA/RNA Sequencing Technology and Bioinformatics zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:6/3, Z [HS] 14-260 11140 ne
detail EDPLM003 Molecular Epidemiology of Infectious Agents zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:6/3, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail EDP067 Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDP1255 Biologie spermie a oocytu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail EDP198 Diagnostický algoritmus karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZAHE1 Státní doktorská zkouška - Anatomie, histologie a embryologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZAHE1E State Doctoral Exam - Anatomy, Histology and Embryology zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZBP1 SDZ - Biochemie a patobiochemie zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZDER1 SDZ - Dermatovenerologie zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZEXCH1 Státní doktorská zkouška - Experimentální chirurgie zimní prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZEXCH1E State Doctoral Exam - Experimental Surgery zimní prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZGP1 Státní doktorská zkouška - Gynekologie a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZGP1E Státní doktorská zkouška - Gynekologie a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZHYG1 Státní doktorská zkouška - Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZCHIR1 Státní doktorská zkouška - Chirurgie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZLBI1 Státní doktorská zkouška - Lékařská biologie a genetika zimní doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZLFA1 Státní doktorská zkouška - Lékařská farmakologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZLMI1 Státní doktorská zkouška - Lékařská mikrobiologie zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZLMI1E State Doctoral Exam - Medical Microbiology zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZNP1 Státní doktorská zkouška - Neurologie a psychiatrie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZORL1 SDZ - Otorinolaryngologie zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZOR1 Státní doktorská zkouška - Ortopedie zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZPAT1 Státní doktorská zkouška - Patologie zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZPAT1E State Doctoral Exam - Pathological Anatomy zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZPE1 Státní doktorská zkouška - Pediatrie zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZSL1 Státní doktorská zkouška - Sociální lékařství zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZST1 Státní doktorská zkouška - Stomatologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZVN1 Státní doktorská zkouška - Vnitřní nemoci zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZZM1 SDZ - Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZZM1E State Doctoral Exam - Imaging Methods in Medicine zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ001 Diferenciální diagnostika vzácných lézí endokrinního systému zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ002 Alergologie a klinická imunologie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ003 Moderní markery oránového poškození v klinické praxi: vliv standardizované zátěže na hladinu kardiálních troponinů zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ004 Výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi - toxicita, apoptóza zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ005 Vliv zevních faktorů na onkologická onemocnnění v Plzeňském kraji s důrazem na psychosociální faktory zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ006 Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost v onkologii zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ007 Diferenciální diagnostika vzácných lézí gastroinstestinálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ0075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ008 Vliv dietární expozice cizorodým látkám na komorbidity obezity zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ009 Obecná fyziologie, fyziologie kardiovaskulárního systému zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ010 Těhotenství a roztroušená skleróza zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ011 Hrudní onkologie zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ012 Farmakologie a toxikologie - výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ013 Lékařská mikrobiologie - vyšetření citlivosti u ATB zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ014 Papilární renální karcinom: Diagnostika, terepie, klinické, histologické a genetické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ015 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba preeklampsie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ016 Komplexní problematika sepse zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ017 Méně invazivní aplikace exogenního surfakantu a její vliv na chronickou morbiditu u nedonošených novorozenců zimní doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ018 Prekangerózy a nádory děložního hrdla a těhotenství zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ019 Vědní základy oboru radiologie se zaměřením na problematiku plicních nádorů zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ020 Vliv zevních faktorů na onkoloigická onemocnění v Plzeňském kraji s důrazem na nutriční faktory zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ021 Diferenciální diagnostika vzácných lézí urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ022 Vzácné nádory ledvin - cystické nádory ledvin zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ023 Patologie urogenitálního traktu, difernciální diagnostika, genetické změny zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ024 Kmenové buňky v jaterní chirurgii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ025 Lékařská mikrobiologie - klinická bakteriologie, vyšetření citlivosti zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ026 Možnosti přístupu chirurgického řešení u onkologicky nemocných v oblasti pharyngu zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ027 Vývoj a morfologie dočasných a stálých lidských zubů zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ028 Gynekologické malignity v těhotenství zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ029 Korelace molekulárně genetických a morfologických znaků karcinomu slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ031 Ontogeneze a histofyziologie myokardu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ032 Úloha biomarkerů v diagnostice endometriózy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ033 Monitorování charakteristik a kinetiky imunitního systému u pacientů s onkoligickými a imunopatologickými onemocněními zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ034 Role ultrazvukové vyšetření a minimálně invazivních metod v diagnostice karcinomu ovaria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ035 Epidemiologie HIV / AIDS zimní doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ036 Etapové resekce jater, využití kmenových buněk - pro a proti zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ037 Předoperační diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ038 Onkochirurgická léčba plicních metastáz zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ039 Akutní srdeční selhání zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ040 Klinickopatologické aspekty a diferenciální diagnóza Lynchova syndromu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ041 Úloha farmakogenetiky a farmakogenomiky v optimamizaci léčby nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ042 Morfologie neobvyklých tumorů kůže a měkkých tkání s důrazem zejména na adnexální nádory zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ043 Funkční hodnocení výsledků léčby pacientů s pes equinovarus congenitus zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ044 Ischemická choroba srdeční zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ045 Porovnání metod exkluze ouška levé síně při chirurgické ablaci pro fibrilaci síní zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ046 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba předčasného porodu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ047 Respirační a metabolická funkce plicního parenchymu zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ048 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ049 Studium regulace buněčného cyklu - monitorování dvouřetězových zlomů DNA u rizikové a zdravé populace zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ050 In vivo uplatnění biomateriálů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ051 Psoriáza a přidružené choroby, jejich výskyt a vliv na léčbu zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ052 Radiodiagnostika a zobrazovací metody zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ053 Biomechanická studie přenosu sil v oblasti periprotetické zlomeniny distálního femuru u jednotlivých typů osteosyntézy s aplikací do praxe zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ054 Endoteliální dysfunkce jako časný projev aterosklerózy - metody invazivní a neinvazivní detekce aterosklerotických změn se zaměřením na dětský věk zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ055 Radiologické, histochemické a histologické změny m. erector spinae u pacientů se zlomeninou torakomunální páteře léčenou otevřenou a miniinvazivní stabilizací zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ056 Možnosti chirurgického řešení intrakraniální hypertenze zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ057 Využití dentálních implantátů v protetické rehabilitaci zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ058 Nové trendy v léčbě ischemické choroby DK, využití kmenových buněk zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ059 Možnosti zlepšení kvality ledvinných štěpů od NHBD dárců užitím ihned zahájené pulzatilní oxygenové perfuze ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ060 Interakce buněk s nanomateriály v závislosti na sledovaných parametrech zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ061 Prekancerózy a karcinomy vulvy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ062 Srovnání výsledků léčby pacientů po artroskopické operaci femoroacetabulárního impingement syndromu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ063 Studium interakce buněk s biomimetickým materiálem a jeho využití v biomedicíně zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ064 Srovnání operační a konzervativní léčby primoluxací glenohumereálního kloubu u mladých dospělých zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ065 Korelace morfologických a molekulárně-genetických znaků u karcinomu prsu mladých žen zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ066 Hrudní onkologie zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ067 Onkologická problematika trávicího traktu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ068 Myokarditis zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ069 Méně invazivní monitorace hemodynamiky v anestezii a intenzivní medicíně zimní doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ070 Epidemiologie, patofyziologie a prevence poruch srdečního rytmu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ071 HPV asociované karcinomy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulárně biologická korelace zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ072 Možnosti ovlivnění radikality výkonu při endoskopické endonazální resekci adenomů hypofýzy na úrovni současné vědy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ073 Vnitřní lékařství zimní prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ074 Alergologie a klinická imunologie zimní prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ075 Aktuální přístupy primární a sekundární prevence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ076 Farmakologie a toxikologie - výzkum přírodních látek a jejich uplatnění v klinické praxi zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ077 Biologické chování, morfologie a molekulární genetika nádorů ledivn zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ078 Fyziologie a patologická fyziologie zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ079 Diagnostika změny šíře kanálu páteřního a diagnostika změny funkce míšních drah v závislosti na změně osy krční páteře zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ080 Rehabilitace po anatomických rekonstrukcích předního zkříženého vazu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ081 Patologie urogenitálního traktu se zaměřením na onkologickou problematiku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ082 Sepse a multiorgánové selhání zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ083 Onkogenní translokace v karcinomech slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ084 Role biomarkerů v managementu ischemických iktů zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ085 Endoskopické metody v onkogynekoligii zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ086 Fyziologie člověka a fyziologie kardiovaskulárního systému zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ087 Mnohočetný myelom zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ088 Transplantace ledviny zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ089 Možnosti urychlení vhojování a ligamentizace štěpů při anatomické rekonstrukci LCA zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ090 Vliv typu anestezie na kognitivní dysfunkce zimní doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ091 Management morfologické diagnostiky molekulárně-geneticky definovaných tumorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ092 Degenerativní onemocnění centrálního nervového systému, aktuální stav se zaměřením na diagnostiku, možnosti léčby a reparace zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ093 Mikro a makroanatomie GIT zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ094 Artroskopické nálezy po aloplastice kyčelního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ095 Cytologie a histologie GIT - markery normálního, nádorového a metastatického růstu a korelace s klinickým vývojem onemocnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ096 Histologie a embryologie - imunologická a molekulárně biologická charakterizace mesenchymálních kmenových buněk (MSC) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ097 Morfologie, molekulární biologie a klinický význam neurologie centrálního nervového systému (CNS) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ098 Fyziologie a patologická fyziologie zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ099 Příčiny a možnosti léčby spasticity u dětských pacientů zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ100 Urogynekologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ101 Imunopatologie chronických zánětlivých a fibrotizujících nemocí plic a průdušek zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ102 Biomarkery u nádorových onemocnění CNS, jejich diagnostika a význam zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ103 Výživa v prevenci a léčbě obezity, význam energetické bilance a jednotlivých faktorů zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ104 Rejekce štěpu - kostní dřeň zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ105 Radiodiagnostika mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ106 Artroskopické nálezy po alopastice kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ107 Kolorektální karcinom - chirurgická léčba ve vztahu k moderním diagnostickým metodám zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ108 Klinická mikrobiologie speciální zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ110 D vitamin - léčba zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ111 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ112 Gynekologie a porodnictví - fetomaternální medicína zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ113 Roztroušená skleróza, klinický obraz zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ114 Zlomeniny čelistí, zákonitosti růstu alveolární kosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ115 Posturální vady: příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a léčby ve specifických populačních skupinách zimní prof. MUDr. Václav Zeman, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ116 Molekulární genetika nádoru urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ117 Ontogeneze, histofyziologie a morfologie mikrocév zimní doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ118 Kardiorenální syndrom zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ119 Cytologie a buněčné dělení zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ120 Genetika nádorů žaludku s ohledem na léčbu karcinomu žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ121 Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ122 Diagnostika, management a operační léčení zlomenin pánevního kruhu zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ123 Klinické a genetické aspekty diabetu mellitu v dětském věku zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ125 Circulating tumor cells zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ126 Diagnostika a léčba urogenitálních malignit zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ127 Anatomie, histologie a embryologie tlustého střeva a konečníku. Obecná biologie, mikroRNA, polymorfismy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ128 Možnosti prevence ischemie v současné cévní neurochirurgii zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ129 Prognostické faktory u ovariálních a cervikálních karcinomů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ130 Státní zkouška z fyziologie zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ131 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ132 Nové možnosti a trendy detekce a následného zpracování lymfatických uzlin využívané v onkogynekologii v oblasti klinické praxe a výzkumu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ133 Rekonstrukce alveolárního výběžku u pacientů s rozštěpem zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ134 Molekulární patologie v nádorech slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ135 Diferenciální diagnostika lézí urogenitálního a gynekologického traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ136 Štítná žláza a osteoporóza zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ137 Mechanizmy oplození a techniky asistované reprodukce zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ138 Metabolické změny při extrémní sportovní zátěži zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ139 Možnosti léčby astmatu dle jednotlivých fenotypů/endotypů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ140 Vztah orálního zdraví ke kardiovaskulárním onemocněním zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ141 Využití metod imunohistochemie a molekulární genetiky v diagnostice nádorů měkkých tkání zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ142 Chirurgie prekanceróz dolního genitálního traktu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ143 Obecná a buněčná fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ144 Role fibroblastů v regulaci procesu hojení rány zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ145 Mesenchymal stem cells in liver regeneration – presentation of experimental results zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ146 Onkochirurgie plic a mediastina zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ147 Rizikové faktory,medikace a onemocnění vedoucí k osteonekróze čelisti, návrh mezi oborové spolupráce s obory zabývajícími se léčbou skeletu a vytvoření komplexního preventivního a léčebného postupu v návaznosti doporučené postupy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ148 Gamety – jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ149 Etiopatogeneze kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ150 Prognoza u pacientů s kolorektálním karcinomem zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ151 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ152 Léčba ICHDK zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ153 Výsledky srovnání jednotlivých ASK technik ošetření chrupavky a labra u FAI syndromu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ154 Krevní tlak a další rizikové faktory KV onemocnění zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ155 Chirurgická léčba primárních a sekundárních plicních nádorů zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ157 Zobrazovací metody v lékařství zimní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ158 Urogynekologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ159 Expoziční terapie při léčbě závislosti zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ160 Etiopatogenetické aspekty a rizikové faktory rozvoje idiopatických střevních zánětů zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ161 Brainphysiology and pathophysiology zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ162 Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ163 Ovlivnění tlakových sil aplikací dynamické neuromuskulární stabilizace u ploché nohy dospělého člověka zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ164 Alloplastika velkých kloubů, komplikace a možnosti řešení zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ170 Augmentace osteoporotických zlomenin páteře zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ188 Srovnání výsledků jednotlivých technik ošetření chondrozálních lézí kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ189 Anatomie jater člověka a nejčastějších animálních modelů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ190 Dermatoskopie v diferenciální diagnostice kožních nádorů zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ191 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ192 Fyziologie a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ193 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ194 Lékařská fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ195 Diagnostické metody v mikrobiologii zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ196 Farmakochemie antibiotik zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ197 Endoteliální glykokalyx a jeho význam v akutní medicíně zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ198 Moderní diagnostika karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ199 Lékařská farmakologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ200 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ201 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ202 Státní doktorská zkouška - Vnitřní nemoci zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ203 Státní zkouška zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ204 Léčba diabetu 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ205 Sepse jako příčina kritického stavu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ206 Dieta v kontextu léčby inzulínem a pohybem u osob s diabetem 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ207 Hrudní onkologie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ208 Sociální lékařství, veřejné zdravotnictví, právní gramotnost v medicíně zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ209 Státní zkouška zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ210 State examination in dentistry zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ211 Imunoterapie u gynekologických malignit se zaměřením na karcinom ovaria prsu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ212 Sledování strukturální geometrie kyčle u pacientů po zlomenině femuru a její ovlivnění vitaminem D zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ213 Prediktivní a prognostické faktory v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ214 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ215 Kolorektální karcinom zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ216 Chromofóbní renální karcinom zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ217 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ218 Sagitální profil krční páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ219 Molekulární mechanismy karcenogeneze u solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ220 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ221 Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ222 Mikroanatomie a fyziologie reprodukčního systému zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ223 Experimentální modely jaterních onemocnění zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ224 Komorbidity puchýřnatých chorob zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ225 Hodnocení léčeb v onkologii zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ226 Osteosyntéza proximálního femuru s augmentací zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ227 Molekulární mechanismy karcinogeneze u solidních nádorů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ228 Státní doktorská zkouška zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ229 Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ230 Problematika léčby SAS zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ231 Hematopoeza, klinicko-fyziologický pohled zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ232 Septická porucha mikro a makrohemodynamiky zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ233 Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ234 Výsledky a zhodnocení sutury LCA a jeho augmentace Internal Brace systémem zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ235 Experimentální modely v chirurgii střeva zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ236 MikroRNA a jejich role v regulaci buněk myokardu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ237 Umělá plicní ventilace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ238 Komorbidita posttraumatické stresové poruchy PTSD a schizofrenie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ239 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ240 Fyziologie a patofyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ241 Venerologie - problematika STI zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ242 Korelace molekulárně-biologických, imunohistochemických a morfologických nálezů v nádorech hlavy a krku zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ243 Imunologické aspekty poruch plodnosti zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ244 Nádory hepato-pankreato-biliární oblasti a jejich léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ245 Transplantace ledviny zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ246 Ortopedie zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ247 Současný stav prevence kardiovaskulárních nemocí zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ248 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ249 Optimalizace terapie diabetu mellitu 2. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ250 Molecular subtypes of colorectal cancer zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ251 Neurochirurgie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ252 Physiology and pathophysiology zimní doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ253 Embryologie a prenatální diagnostika zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ254 Perinatologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ255 Gamety - jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ256 Gamety - jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ257 Lékařská farmakologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ258 Fyziologie a patologická fyziologie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ259 Role psychického traumatu, copingových strategií a attachmentu u jedinců s psychotickými symptomy - nejnovější poznatky zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ260 Dopady xenobiotik na lidské zdraví v epidemiologických studiích zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ261 Zlomeniny proximálního femuru zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ262 Patologie zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ263 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ264 Perinatologie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ265 Maxilofaciální chirurgie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ266 Význam informovanosti pacienta v průběhu léčby zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ267 Nervosvalová onemocnění zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ268 Třmenové náhrady v horní čelisti nesené implantáty zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ269 Návykové choroby zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ270 Moderní léčba diabetu mellitu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ271 Patofyziologie chronického srdečního selhání a možnosti jejího ovlivnění resynchronizační terapií zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ272 Histologické hodnocení chirurgických experimentů u zvířecích modelů zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ273 Behaviorální změny v důsledku psychogenního stresu zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ274 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ275 Principy hemodynamické léčby kriticky nemocných zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ276 Předpokládany dopad implementace nových prognostických faktorů na individualizovaný přístup iupacientek s karcinomem endometria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ277 Psychologie v medicíně zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ278 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ279 Využití viskoelastických metod k řešení koagulačních poruch v akutních stavech zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ280 Karcinom hrdla děložního zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ281 Diagnostika a léčba karcinomu jater zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ282 Vnitřní lékařství zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ283 Krevní destičky ve zdraví a nemoci zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ284 Stomatologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ285 Zlomeniny proximálního humeru zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ286 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ287 Fluidní biopsie kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ289 Význam kostních markerů v etiopatogenezi nádorových onemocnění zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ290 Léčba kožních nádorů melanomového typu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail EDSZ291 State Doctoral Exam - Physiology and Pathophysiology zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0000002 Německý jazyk zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0000006 Kurz lékařské statistiky zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0000842 Státní zkouška oba 0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0000875 Základy fyziologie a patofyziologie zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0000878 Lékařská farmakologie zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0000894 Gynekologie a porodnictví zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0001000 Onkologie a radioterapie zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0001001 Stomatologická chirurgie zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0001002 Maxilofaciální chirurgie zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0001082 Anatomie, fyziologie a patologie tlustého střeva letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0001083 Nádorová onemocnění tlustého střeva letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0001084 Role onkomarkerů u kolorektálního karcinomu letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0001099 Svalové dysbalance letní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003000 Anglický jazyk zimní Mgr. Alena Holá zimní s.:0/3, Z+Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED00030001 Kurz-Zdravotnická informatika letní PhDr. Dana Zdeňková letní s.:2/0, Z [HS] 14-260 11140 ne
detail ED00030004 Kurz-Úvod do vědeckovýzkumné práce a publikační činnosti letní prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. letní s.:0/3, Z [HS] 14-260 11140 ne
detail ED0003001 Transfer znalostí a technologií - Technology Transfer Manager - Senior (TTM-S) zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003002 Kurz-Lékařská statistika letní doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc. letní s.:0/16, Z [HS] 14-260 11140 ne
detail ED0003003 Kurz-PC letní Mgr. Martin Navrátil letní s.:0/6, Z [HS] 14-260 11140 ne
detail ED0003004 Transfer znalostí a technologií - Technology Transfer Manager - Junior (TTM-J) letní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. letní s.:0/10, Z [HS] 14-260 11140 ne
detail ED0003043 Farmakologie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003046 Diagnostika a terapie následků úrazů stálých zubů letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003047 Dentální traumatologie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003048 Fraktury kořene stálých zubů letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003050 Dentoalveolární traumatologie u dětí letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003051 Problematika současné endodoncie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003052 Problematika úrazů stálých zubů u dětí letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003053 Dětská stomatologie letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003054 Contemporary metods of treatment of injuries and their complications in immature permanent teeth in children letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003055 Metodiky histochemie, imunohistochemie a el. mikroskopie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003056 Morfologie pseudotumorů a nádorů dýchacích cest letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003057 Diferenciální diagnostika pseudotumorů plic letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003058 Diferenciální diagnostika vybraných vzácnějších benigních nádorů plic a pleury letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003059 Metody molekulární biologie v diagnostice nádorů letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003060 Patologie adnexálních kožních a salivárních nádorů letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003061 Korelace fenotypu a genotypu nádorů letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003062 Korelace morfologických a molekulárně genetických vlastností vybraných nádorů letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003063 Angiogeneze letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003064 Kontrola efektu léčby pomocí nádorových markerů letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003065 Nádory trávicího ústrojí letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003066 Význam stanovení nádorových markerů angiogeneze pro prognózu kolorektálního karcinomu letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003068 Metody výzkumu inzulínové rezistence se zaměřením na clampovací techniky letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003069 Inzulínová rezistence letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003071 Vztah metabolismudeprese a inzulínové rezistence letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003072 Biologické hypotézy deprese letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003073 Psychofarmaka a metabolický syndrom letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003074 Vliv léčby sertralinem na vybrané metabolické a antropometrické parametry depresivních osob letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003075 Léčba kontinuální inzulínovou infuzí letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003076 Metody stanovení inzulínové rezistence letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003077 Metabolický syndrom letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003079 Autoimunní principy polyglandulárních onemocnění letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003080 Onemocnění štítné žlázy v dětském věku letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003081 Autoimunitní onemocnění endokrinních orgánů v dětském věku letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003082 Juvenilní lymfocytární thyreoiditis s současný výskyt infekce Helicobacter pylori letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003084 Obecná a speciální psychiatrie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003085 Poruchy osobnosti a chování letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003086 Borna disearse virus (BDV), detekce cirkulujících imunokomplexů (CIC) v séru pacientů s psychickými poruchami letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003087 Má stanovování nádorových markerů u nádorů ovaria v kontextu posledních negativních závěrů prací i nadále nějaký význam? zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003088 3. průběžná zkouška letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003089 Radioterapie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003090 Radioterapie gynekologických nádorů letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003091 Možnosti nových přístupů v adjuvantní léčbě karcinomu prsu letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003092 Léčba ovariálního karcinomu letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003093 Vliv Gastrointestinálního traktu na kompenzaci diabetes mellitus typu 1 v dětském věku. Gastrointestinální hormony. letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003094 Význam zobrazení koronární aterosklerózy pomocí CT angiografie letní prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003096 Úloha lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení letní MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003097 Vliv neuroprotekce na mozkové metabolické parametry a kognitivní funkce při karotické endarterektomii letní MUDr. Milan Choc, CSc. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003098 Význam stanovení S100B proteinu u pacientů s poraněním centrálního nervového letní MUDr. Milan Choc, CSc. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003099 Současné možnosti miniinvazivní chirurgické léčby nádorů ledvin letní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003100 Určení jádra mozkového infarktu pomocí zdrojových řezů výpočetní letní MUDr. Milan Choc, CSc. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003101 Imunopatologické a imunogenetické aspekty transplantací letní prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003102 Identifikace nových biomarkerů a cílových molekul pro komplexmí léčbu (drug-target) pomocí proteopické anylázi tělních tekutin a tkání letní prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003103 Preeklampsie a některé její imunogenetické faktory letní prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003104 Možnosti dlouhodobé kultivace embryonálních a kmenových buněk letní doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003105 Nové trendy v diagnostice a terapii preeklampsie letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003106 Embryologie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003107 Genetika letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003108 Diabetes mellitus I. typu letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003109 Diabetes mellitus v dětském věku letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003110 Patofyziologie onemocnění trávícího traktu u dětí letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003111 Klinický význam biomarkerů pro posouzení agresivity a prognozu nemalobuněčného karcinomu plic letní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003112 Problematika a perspektivy sociálního zabezpečení v ČR letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003113 Metody studia zdravotního stavu obyvatelstva letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003114 Veřejné zdravotnictví letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003115 Miniinvazivní léčba nádorů ledvin letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003116 Nádory ledvin letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003117 Možnosti laparoskopie včetně robotiky v urologii letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003118 Vaskulopatie u diabetiků letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003119 Kardiovaskulární chirurgie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003120 Anatomie srdce letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003121 Mitrální a aortální vady letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003122 Fyziologie srdce letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003123 Akutní koronární syndrom letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003124 Hemodynamika kriticky nemocných dětí letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003125 Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003126 Renopulmonární interakce v průběhu umělé plicní ventilace letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003127 Problematika multiorgánové dysfunkce letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003128 Inzulinu podobné a jiné růstové faktory a nádory letní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003129 Léčba sepse a multiorgánové dysfunkce letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003130 Patofyziologie šokových stavů letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003131 Imunopatologie a imunogenetika transplantací krvetvorných buněk a solidních orgánů letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003132 Patologie transplantací orgánů a buněk letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003133 Klasifikace hematologických malignit letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003134 Kraniocerebrální poranění, patofyziologie, léčba, prognóza letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003135 Patofyziologie mozkového poranění letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003136 Možnosti léčby mozku po traumatu letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003137 Možnosti komplexní monitorace po traumatu mozku letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003138 Prognostické faktory mozkového traumatu letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003139 Náhlé cévní mozkové příhody letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003140 Patofyziologie mozkového krevního průtoku letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003141 Farmakologické a nefarmakologické formy neuroprotekce letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003142 Vazospazmy mozkového řečiště letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003143 Traumatické postižení mozku letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003144 Patofyziologie edemu mozku letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003145 Současné možnosti sledování perfúzních parametrů mozku letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003146 Chirurgické a konzervativní metody léčby nitrolební hypertenze letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003147 Nové trendy v kultivaci embryonálních a kmenovıch buněk letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003149 Možnosti diagnostiky genetickıch chorob letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003150 Dětská hematoonkologie letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003152 Pediatrie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003153 Nádorové markery v diagnostice a monitorování léčby se zaměřením na dětskou onkologii letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003154 Paraneoplastické syndromy u karcinomu plic letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003155 Angiogeneze letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003156 Nádorové markery letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003157 Onemocnění štítné žlázy letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003158 Principy imunoanalýzy letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003159 IGF- 1 a nádorová onemocnění letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003160 Patogeneze a možnosti medikamentozního ovlivnění aortální stenózy letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003161 Možnosti a význam dlouhodobé kultivace embryonálních buněk různých živočišných druhů letní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003162 Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a perioperační medicíně letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003202 Rizikové faktory aortální stenózy letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003203 Metody a mechanismy fototerapie a jejich praktické využití v dermatologii letní prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D. letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003204 Základní typy cévních protéz letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0003205 Modern Topics in Medical and Life Sciences oba doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D., Dr. Phanindra Babu Kasi, Ph.D. 0/2, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004000 Fyziologie a patologická fyziologie endokrinního a imunitního systému. Embryonální a dospělé kmenové buňky letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004001 Embryologie a metody asistované reprodukce letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004002 Patofyziologie endokrinního systému letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004003 Rizikové a prognostické faktory nádoru děložního těla letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004004 Možnosti uchování reprodukční funkce v onkogynekologii letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004005 Problematika karcinomu endometria v současnosti letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004006 Diagnostika karcinomu prsu letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004007 Hormonální léčba karcinomu prsu letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004008 Prognostické a prediktivní faktory karcinomu prsu letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004009 Patofyziologie primárního a sekundárního poranění mozku a úloha biochemických markerů v prognóze vývoje letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004010 Zásady a možnosti monitorace metabolismu mozku po traumatu letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004011 Patofyziologie a možnosti léčby edému mozku letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004012 Benigní a maligní nádory prsu, moderní diagnostika letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004013 Maligní nádorová onemocnění letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004014 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba ca prsu letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004015 Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a perioperační medicíně letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004016 Septický šok letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004017 Nové možnosti léčby septického šoku letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004018 Působení mikroorganismů na etiologii nádorů letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004019 Patologie nádorů ve vztahu k virovým infekcím letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004020 Radiální přístup ke koronárním katetrizacím a intervencím letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004021 Molekulárně biologické technologie využitelné k detekci mikroorganismů letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004022 Molekulárně biologická detekce virových a bakteriálních patogenů a jejich vztah k nádorovým a pseudonádorovým jednotkám letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004023 Invazivní metody zobrazení myokardu letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004024 Trendy invazivní kardiologie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004025 Hodnocení velikosti ložiska infarktu myokardu letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004026 Diagnostika močové inkontinence letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004027 Urogynekologické operace v současnosti letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004028 Uplatnění urogynekologie v onkogynekologii letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004029 Vliv snížení radikality onkochirurgické léčby karcinomu děložního hrdla na snížení morbidity urogenitálního traktu letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004030 Prognostické a prediktivní faktory u karcinomu prsu letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004031 Genetické změny adnexálních nádorů kůže letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004032 Benigní a maligní nádory kůže letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004033 Základní přehled patologie kůže letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004034 Možnosti a význam detekce sentinelových lymfatických uzlin //u karcinomů endometria letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004035 Prognostický význam sledování hladin markerů poškození CNS u nemocných po poranění letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004036 Perioperační prognostické faktory karcinomu prsní žlázy letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004037 Zdraví a sociální situace osob vyššího věku letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004038 Vývoj morfologie patra a tvaru zubního oblouku u pacienta s rozštěpem letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004039 Účinky vybraných přírodních látek na antioxidační systém organismu letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004040 Analýza poruch acidobazické rovnováhy u pacientů s chronickým selháním ledvin léčených peritoneální dialýzou podle Stewartova – Fenclova principu letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004043 Diabetes mellitus 1. typu a deprese. Psychopatologie u somatických chorob. letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004044 Etiologické souvislosti diabetu a deprese letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004045 Diabetes a deprese letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004046 Psychické potíže časté u diabetiků letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004047 3. průběžná zkouška letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004048 Hodnocení pooperačních lymfedemů u různě radikálních operací karcinomu vulvy a děložního hrdla letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004049 Hojení chronických ran letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004050 Morfologie aneurysmatu abdominální aorty letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004051 Sledování imunogenních vlastností lidské spermie letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004060 Současná diagnostika a terapie Pierre – Robinna syndromu letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004061 Ortodoncie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004062 Embryologie a teratologie orofaciální soustavy letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004063 Lymfatický systém děložního hrdla letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004064 Léčba a její komplikace u karcinomu děložního hrdla letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004065 Léčba a její komplikace u karcinomu vulvy letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004066 Ateroskleróza a patogeneze aneuryzmatu břišní aorty AAA letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004067 Obecné faktory patogeneze změn aneuryzmatu břišní aorty AAA letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004068 Metodiky morfologického vyšetřování cévní stěny letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004069 Endogenní markery v etiopatogenezi aneuryzmatu břišní aorty letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004070 Nové diagnostické metody v dermatologii: neinvazivní diagnostika nemelanomových nádorů kůže letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004071 Změny metabolismu železa a jeho regulace u nemocných v konečné fázi onemocnění ledvin léčených hemodialýzou a transplantací ledviny letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004072 Příčiny mužské neplodnosti letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004073 Reprodukční imunologie letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004074 Lékařská genetika v gynekologii a porodnictví zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004075 Diferenciální diagnostika chronických ran letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004076 Chronická žilní insuficience, bércové vředy letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004077 Proces hojení ran letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004078 Patogeneze chronických ran letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004079 Patogeneze chronických ran letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0004148 Fertilizace a faktory, které jí ovlivňují letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005002 Zánětlivá kardiomyopatie zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005003 Patofyziologe šokových stavů zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005050 Chirurgie kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005051 Karcinom prsu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005055 Biologická aktivita melanomu letní letní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005117 High-grade karcinomy slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005119 Neuropsychologie. Diagnostika kognitivních funkcí v psychologickém vyšetření. zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005125 Mikro a makro anatomie hepatopankreatobiliální oblasti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005129 Intraoperační navigace a zobrazovací metody v neurochirurgii zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005130 Nádory hypofýzy - charakteristika a možnosti léčby zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005131 Kraniocerebrální poranění zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005132 Anatomie a fyziologie krční páteře a míchy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005133 Perioperační stabilita krevního tlaku - monitorace, léčba zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005134 Monitorování funkce mozku v anestezii a intenzivní péči zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005138 Infekční komplikace při chronickém selhání ledvin zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005149 Kongres EAACI v Londýně - prezentace výsledků výzkumu: Epidemiologie a patogeneze dětsckých alergických onemocnění zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005151 Genetika nádorů letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005152 Diagnostika a léčba maligního melanomu letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005153 Biologická aktivita tumoru letní letní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005156 Traumatologie cévního systému zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005157 Etiopatogeneze, diagnostika a léčba aneuryzmatu břišní aorty zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005158 Degenerativní onemocnění cévního systému zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005159 Význam cytokinů v etiopatogenezi AAA zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005160 Cirkulující nádorové buňky zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005161 Změny metabolismu železa a jeho regulace u nemocných v konečné fázi onemocnění ledvin léčených hemodialýzou a transplantací ledviny zimní zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005162 Degenerativní onemocnění CNS letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005163 Karcinom prsu letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005164 Operační léčba nádorů ledvin letní letní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005165 Cévní příhody mozkové letní letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005166 Systémová a plicní hypertenze letní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005167 Anatomie a fyziologie cévního systému letní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. letní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005170 Maligní léze zevního genitálu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005171 Reprodukční medicína v gynekologii a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005173 Mikrobiologie dolního genitálního traktu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005174 Tumorové markery a jejich význam v gynekologii zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005175 Screening a prevence gynekologických zhoubných nádorů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005176 Ovariální karcinom a problematika jeho diagnostiky zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005177 Onkologie dnes – její problematika a závažnost z pohledu diagnostiky, léčby a následného sledování pacientek zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005186 Biomarkery epiteliálních nádorů ovaria a endometria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005187 Význam trombofilních a imunologických faktorů v lidské reprodukci zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005188 Mikrocurkulace u syndromu diabetické nohy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005189 Nefarmakologická léčba bradyarytmií zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005195 Anatomie, fyziologie a patofyziologie žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005197 Možnosti onkologické léčby nádorů žaludku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005205 Imunohistochemie nádorových mikrocév zimní doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005206 Současné možnosti a limity statické a funkční plicní diagnostiky zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005210 Biochemie a patobiochemie zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005215 Anatomie plic a mediastina, primární a sekundární nádory plic zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005217 Náhlé příhody břišní zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005227 Obezitologie zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005228 Úloha angiogeneze u degenerativních onemocnění centrálního nervového systému zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005230 Dětská mozková obrna zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005231 Patofyziologie a patogeneze endoteliální dysfunkce zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005233 Prezentace výsledků práce: 19. konference českých a slovenských patofyziologů s mezinárodní účastí, Brno - Bohunice, Univerzitní kampus zimní doc. MUDr. František Vožeh, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005234 Možnosti diagnostiky myokarditis zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005235 Léčba sepse a mutliorgánová dysfunkce zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005240 Patologie nenádorových lézí trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005249 Praktický kurz konfokální mikroskopie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Z [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005267 Embryologie - gamety, fertilizace, implantace blastocyty - morfologické aspekty, regulační mechanismy zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005270 Anatomická rekonstrukce předního zkříženého vazu single-bundle versus double-bundle technikou zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005271 HIV infekce genitálu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005272 Radiologie a zobrazovací metody zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005273 Arytmie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005274 Využití hemodynamické monitorace k optimalizaci pacientů podstupujících rozsáhlé operační výkony zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005275 Cytogenetické vlastnosti nádorů ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005276 Tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický faktor prognózy kolorektálního karcinomu po radikální chirurgické léčbě zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005277 Vliv ischémie na funkci ledviny - klinický model resekce tumoru solitární ledviny zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005280 Poruchy funkcí štítné žlázy po radioterapii nádorů hlavy a krku zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005282 Molekulárně genetické profilování urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005283 Možnosti stabilizace a zesílení funkční spinální jednotky a obratlových těl zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005284 Patologie gynekologických nádorů zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005286 Anatomie a biomechanika páteře zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005292 Porucha mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005293 Vyšetřovací metody mikrocirkulace zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005294 Benigní a maligní nádory jater zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005297 Opakované potracení a antikoagulační léčba zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005298 Prezentace na celostátní konferenci "Sekundární osteoporóza SMS ČSL JEP", 13.-15.2012, Plzeň zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005299 Vaginální porod zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005300 Anatomie pánve zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005301 Obecná neurologie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005302 Metody molekulární biologie a molekulární biologie nádorů zimní prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005303 Etiopatogeneze karcinomu prsu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005304 Nové zkušenosti diagnostiky karcinomu prsu pomocí nádorových markerů a zobrazovacích metod zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005305 Diferenciální diagnostika mozkových a míšních poruch zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005306 Prezentace na 8th EADV Spring Symposium Karlovy Vary, 16.4.2011 zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005307 Kožní nežádoucí účinky onkologické léčby - výskyt, mechanismy vzniku, klinický obraz, terapie, prognóza zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005309 Patofyziologie a léčba sepse a multiorgánové dysfunkce zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005310 Prezentace na XIV. česko-slovenském kongresu o infekčních nemocech, Pec pod Sněžkou, 8.-11.6.2010 zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005311 2. průběžná zkouška zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005312 Molekulární genetické metody v mikrobiologii zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005316 Akutní myeloidní leukémie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005319 Monitorace MRN u hematoonkologických malignit zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005320 Klasifikace a diagnostika hematoonkologických malignit zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005321 Možnosti ovlivnění ischemie volného laloku zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005324 Nádorové markery - prevence, predikce zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005325 Význam NOR současnosti zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005326 Obecná psychiatrie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005327 Speciální psychiatrie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005328 Deprese u somaticky nemocných zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005331 Dysfunkce gastrointestinálního traktu u kriticky nemocných zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005333 Ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005334 Karcinom hrdla děložního zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005335 Diagnostika karcinomu hrdla děložního zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005337 Gynekologická endoskopie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005338 Patologie děložního hrdla zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005339 Choroby vulvy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005340 Anatomie pánevního dna zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005341 Vaginální operace zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005342 Nádorové markery zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005343 Léčba kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005350 Nodální a extranodální lymfomy zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005351 Insulinová rezistence zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005352 Metabolický syndrom zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005353 Léčba diabetu 2. typu inzulínem zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005354 Základy klinické farmakologie zimní doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005357 Dysfunkce GIT zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005358 Léčba kyslíkem u kritických stavů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005359 Inhibiny v reprodukci zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005360 Výskyt a řešení svalových dysbalancí u sportující a nesportující populace se zaměřením na objektivizaci a řešení rehabilitací u populace s nespecifickými bolestmi zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005361 Multiplexní imunoanalýza u kriticky nemocných dětí zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005362 Vliv silymarinu, naringinu a resveratrolu na jaterní poškození vyvolané vybranými xenobiotiky zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005363 Pediatrie zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005365 Vnitřní nemoci zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005366 Cévní příhody mozkové II zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005367 Ovlivnění hladiny nejpoužívanějších nádorových markerů a jejich intepretace (ovlivnění systémovými a zánětlivými onemocněními) zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005368 Význam stanovení proliferačních nádorových markerů v onkologii zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005369 Význam stanovení proliferačních nádorových markerů v onkologii zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005370 Klinickopatologické a molekulárně genetické vlastnosti nádorů urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0005371 Analýza složení močových konkrementů pomocí výpočetní tomografie s duální energií záření zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, Dise [HT] 14-260 11140 ne
detail ED0006000 Státní doktorská zkouška zimní zimní s.:0/0, SZ [HT] 14-260 11140 ne
detail ED005273 Arytmie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P001 Patologie endokrinního systému zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P002 Aktivní účast na konferenci: Pediatric Allergy and Asthma Meeting v Berlíně, 15.-17.10.2015 zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P005 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, sociální zapezpečení zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P006 Zdravotně orientovaná zdatnost, způsoby jejího hodnocení zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P007 Patologie gastrointestinálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P008 Lipofilní perzistující látky v potravinách zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P009 Laboratorní metody klinické biochemie zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P010 Péče o těhotnou s roztroušenou sklerózou zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P011 Možnosti léčby pleurálních nemocí zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P012 Molekulární onkologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P013 Prezentace na konferenci - 27. ECCMID, Vídeň, Rakousko, 22. 4. 2017 zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P014 Nádory ledvin zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P015 Diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P016 Patofyziologie šokových stavů zimní prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P017 Syndrom dechové tísně u nedonošených novorozeňat zimní doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P018 Fertilitu zachovávající operace zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P019 Patologická anatomie plicních nádorů zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P020 Výživa populace, metody sledování výživového stavu a stravovacích zvyklostí zimní prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P022 Nádory ledvin zimní prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P023 Patologie nádorových lézí urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P024 Diagnostika a léčba nádorů jater zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P025 Diagnostické metody v klinické mikrobiologii zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P027 Anatomie zubů zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P028 Karcinom děložního hrdla zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P029 Patologie a molekulární genetika nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P031 Imunohistochemie v nekroptické diagnostice zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P032 Molekulárně genetické aspekty endometrózy zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P033 Obecná histologie - hemopoetický a imunitní systém zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P034 Endometriální karcinom a problamatika jeho klinického stagingu zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P035 1. Průběžná zkouška zimní doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P036 Fyziologie a patofyziologie jaterních funkcí zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P039 Kardogenní šok zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P043 Anatomie a biomechanika hlezna a nohy zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P044 Přednáška na XXIV. Sjezdu ČKS zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P045 Možnosti chirurgické korekce mitrální vady zimní prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P048 Konference The 18th ECCO-40th ESMO European Cancer Congress, Vídeň, Rakousko - aktivní účast zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P049 Mechanismy regulace buněčného cyklu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P051 Psoriáza, etiopatogeneza, přidružené choroby zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P052 Patologická anatomie jaterních nádorů zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P053 Anatomie a biomechanika kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P054 Endoteliální dysfunkce zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P055 Anatomie a biomechanika páteře zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P057 Dentální implantologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P062 Anatomie a biomechanika kyčelního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P063 Pokroky v molekulární biologii a genetice (SIS kod MPGS0034) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P064 Anatomie a biomechanika ramenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P070 Maligní arytmie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P073 Aktivní účast na XXXII. Konferenci české společnosti pro hypertenzi, Mikulov, říjen 2015 zimní prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P074 Diagnostické a terapeutické možnosti alergických chorob zimní prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P076 Fyziologie zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P077 Klasifikace nádorů urogenitálního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P078 Neurofyziologie a neuropatofyziologie zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P079 Degenerativní onemocnění krční páteře zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P080 Anatomie kolene zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P084 Cévní onemocnění CNS zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P085 Gynekologie a porodnictví, poruchy ovulace, porodnická krvácení zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P089 Anatomie předního zkříženého vazu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P090 Pooperační kognitivní dysfunkce - prevence, diagnostika, léčba zimní doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P091 Patologie nádorů trávicího traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P093 Fyziologie a patofyziologie hepatopankreatobiliární oblasti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P094 Artroskopická anatomie kyčelního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P095 Makroskopická a mikroskopická anatomie GIT zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P101 Alergie a nemoci plic a průdušek - prezentace na ERS Annual Congress Amsterdam 2011 zimní prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P102 Intrakraniální nádory zimní MUDr. Jiří Polívka, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P103 Nutriční epidemiologie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P104 Toxicita přípravných předtransplantačních režimů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P105 Neurofunkční anatomie mozku zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P106 Anatomie a biomechanika kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P108 Mikrobiologická diagnostika mykobakterií zimní prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P110 Metabolismus D vitaminu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P111 Morfologie a funkce mitochondrií zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P112 Lékařská genetika v gynekologii a porodnictví zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P113 Psychoterapie a rehabilitace kognitivních funkcí u vybraných poruch zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P114 Mechanismy funkční adaptace kosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P118 Kardiorenální syndrom zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P119 Cytologie - regulační mechanismy buněčného dělení zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P122 Anatomie a biomechanika pánve zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P123 Metabolismus glukózy zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P125 Cytology - biological properties of circulating tumor cells zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P126 Laboratorní diagnostika časného karcinomu prostaty zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P127 Polymorfismy v genech nekódujících RNA a jejich cílových místech jako rizikové faktory sporadického kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P128 Principy flowmetrie v cévní chirurgii zimní doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P129 Nová teorie patogeneze vzniku ovariálních epiteliálních karcinomů a přínos pro praxi zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P130 Patofyziologie paměti a učení zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P131 Patologie zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P132 Anatomie lymfatického řečiště ženského genitálu v klinických souvislostech zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P133 Stomatologie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P134 Význam genetických změn v klasifikaci nádorů slinných žláz zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P135 Genetika nádorů genitourinárního traktu zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P136 Zobrazovací metody v osteologii zimní prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P137 Gamety – jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P138 Reakce organismu sportovce na stupňovanou zátěž do maxima zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P139 Charakteristika jednotlivých fenotypů astmatu a CHOPN zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P140 Endodoncie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P141 Využití imunohistochemie v diagnostice reaktivních histiocytárních proliferací zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P142 Kolposkopie zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P143 Morfologie a funkce mitochondrií zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P144 Fyziologie a patologie hojení rány zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P145 Liver disease and the cell-based therapeutical approaches zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P146 Anatomie a fyziologie plic zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P147 Klasifikace osteonekróz podle etiologie a možnosti diagnostiky zobrazovacím metodami zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P148 Gamety – jejich morfologické a fyziologické vlastnosti zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P149 Invazivita kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P150 Biomarkery kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P152 Etiopatogeneze a rizikové faktory aterosklerózy zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P153 Artroskopická anatomie a patofyziologie u femoroacetabulárního impingement syndromu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P154 Hodnoty krevního tlaku a další rizikové faktory ICHS u potomků pacientů po předčasném infarktu myokardu, XXXII. konference České společnosti pro hypertenzi, XXIV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a XX. konference pracovní skup zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P155 Anatomie a fysiologie gastrointestinálního traktu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P156 Farmakoterapie bolesti zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P158 Anatomie malé pánve zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P159 Speciální psychiatrie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P160 Diagnostika a léčba idiopatických střevních zánětů (ISZ) zimní prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P161 Pathophysiology of neurodegenerative disorders zimní doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P162 Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P163 Plochá noha - etiologie, klinický obraz, diagnostika včetně zobrazovacích metod, klasifikace, skórovací systémy, ortopedické aspekty léčby, operační výkony zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P164 Osteoartroza zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P188 Anatomie a biomechanika kolenního kloubu zimní prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P189 Vývoj a morfologie orgánů břicha u člověka zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P190 Základní principy hodnocení dermatoskopického obrazu zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P191 Interakce mozečku a hipokampu v kognitivních procesech - prezentace tématu zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P192 Funkční aspekty cerebelárních degenerací - prezentace tématu disertační práce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P193 Mechanismy srdečních arytmií zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P194 Mitochondriální dysfunkce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P195 Lékařská mikrobiologie speciální zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P196 Speciální lékařská mikrobiologie zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P197 Endoteliální glykokalyx a mikrocirkulace - možnosti monitorace a modulace zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P198 Karcinom prostaty zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P199 Farmakologie přírodních látek zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P200 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, funkce profesních komor v čase zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P201 Poskytování zdravotní péče v EU a práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P202 Základní mechanismy cévního stárnutí a jak je kvantifikovat zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P203 Principy kardiovaskulární prevence v akutní a chronické fázi po infarktu myokardu a jak je ověřit zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P204 Moderní technologie a léčba diabetu 1. typu zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P205 Změny farmakokinetiky léčiv vyplývající z kritického stavu pacienta, zejména v souvislosti se selháním ledvin zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P206 Odhadování dávek sacharidů v dietě diabetika 1. typu. Glykemický index potravy. Význam odhadu sacharidů pro léčbu diabetu. Kalkulovaný bolus zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P207 Protinádorová imunoterapie zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P208 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, právní gramotnost v medicíně zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P209 Mezioborová spolupráce chirurgie a ortodoncie zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P210 Lasers in dentistry zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P211 Systémová léčba zhoubných nádorů ovaria zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P212 Zobrazovací metody v osteologii zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P213 Význam BRCA mutace karcinomu prsu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P214 Determinanty zdraví, jejich kategorizace a společenská podmíněnost zdraví zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P215 Prediktivní a prognostické faktory u kolorektálního karcinomu zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P216 Komplexní problematika nádorů ledvin zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P217 Systém sociálního zabezpečení zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P218 Parametry sagitálního profilu páteře zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P219 Nádory plic - histologie, molekulární biologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P220 Problematika zdravotní péče o mladou generaci zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P221 Anatomie a fyziologie gastrointestinálního traktu zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P222 Biologie spermie a oocytu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P223 Histopatologické markery v hodnocení mikroskopické stavby jater zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P224 Puchýřnaté nemoci - přehled zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P225 Doporučení postupy léčby zimní prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P226 Klasifikace, indikace a patofyziologie zlomenin proximálního femuru zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P227 Kolorektální karcinom a nádory pankreatu - histologie, molekulární biologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P229 Molekulární nádorové markery zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P230 Diagnostika SAS u dospělých zimní doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P231 Diagnostické metody v hematoonkologii (cytologie, cytometrie, genetika) zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P232 Septická porucha makro a mikrocirkulace zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P233 Rizikové těhotenství zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P234 Rekonstrukce LCA - nejnovější poznatky, principy zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P235 Anatomická a histologická stavba střeva u zvířecích modelů používaných v experimentlání chirurgii a jejich porovnání s člověkem zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P236 Myokard, histologie, molekulární biologie zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P237 Možnosti léčby respiračního selhání zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P238 Vrozené a získané faktory psychických poruch I. zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P239 Buněčná elektrofyziologie srdce zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P240 Fyzická aktivia, obohacené prostředí a jejich vliv na nervovou plasticitu u modelů cerebelárních degenerací zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P241 Možnosti diagnostiky antimikrobiální rezistence zimní prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P242 Význam molekulárních alterací v diferenciální diagnóze sinonasálních nádorů zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P243 Imunologie a imunopatologie ženského pohlavního systému zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P244 Anatomie a fyziologie hepato-pankreato-biliární oblasti zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P245 Infekční komplikace u dialyzovaných a transplatovaných pacientů zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P246 Anatomie zápěstí zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P247 Prezentace vlastních výsledků na sjezdu České společnosti pro hypertenzi zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P248 Systém zdravotnictví v ČR, modely zdravotnických systémů ve světě zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P249 Indikace a optimalizace terapie inzulinem u diabetu mellitu 2. typu. zimní prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P250 Relation of signaling pathways deregulation to altered cellular morphology in colorectal cancer zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P251 Postavení chirurgie v prevenci mozkové ischemie zimní prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P252 Experimental cell and regenerative therapy of cerebellar degenerations – presentation of the topic zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P256 Biologie spermie a oocytu zimní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P257 Buněčné a molekulární aspekty působení látek v organismu zimní doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P258 Mitochondrie ve stáří a stárnutí zimní prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P259 Speciální psychiatrie zimní doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P260 Xenobiotika v potravinách a způsoby kontroly zimní prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P261 Anatomie kyčelního kloubu zimní doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P262 Morfologie a imunohistochemie renálních tumoru zimní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P263 Problematika dlouhodobé péče zimní doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P264 Anatomie malé pánve zimní doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne
detail ED1P265 Ortognátní operace zimní doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. zimní s.:0/0, Zk [HT] 14-260 11140 ne