PředmětyPředměty(verze: 877)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrMax.počet studentů:Minimální obsazenost:Rozsah, examinaceKatedraFakulta
detail DA0108028 Sports Medicine zimní zimní s.:0/30 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail DA0108067 Rehabilitation zimní zimní s.:0/30 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail DS005 Funkční vyšetření a terapie pacientů s bolestmi pohybového aparátu oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS006 Fyziologické základy funkčního vyšetření a pohybové terapie u pacientů s civilizačními chorobami oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS007 Individuální ortoticko protetické pomůcky oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS008 Kineziologie dolní končetiny a chůze oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS009 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví WHO (MKF) oba 0/0 Kv+Zk [HS] 13-432 11130
detail DS010 Myoskeletální postupy v moderní rehabilitaci oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS011 Patofyziologie a léčba bolesti oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS012 Pohybová aktivita u pacientů s obezitou oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS013 Pokroky v interprofesním přístupu k vyšetření a rehabilitaci pacientů po poškození mozku oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS014 Pokroky ve vyšetření a multidisciplinární terapii pacientů po poškození míchy oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS015 Postupy a výsledky recentního výzkumu v oborech kineziologie a rehabilitace oba 0/0 Zk [HT] 13-432 11130
detail DS016 Principy neurorehabilitace oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS017 Respirační fyzioterapie v klinických souvislostech oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS018 Vyšetření a léčba u pacientů s Parkinsonovou nemocí oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS019 Vyšetření a rehabilitace pacientů s poruchami stability oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS020 Vyšetření a terapie pacientů se spastickou parézou oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS021 Vývojová kineziologie oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS022 Funkční vyšetření a rehabilitace dětí oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DS023 Centrální mechanismy řízení motoriky oba 0/0 Zk [HS] 13-432 11130
detail DV00001 VP - Posilování ve fyzioterapii I letní letní s.:1/1 Z [HT] 13-432 11130
detail DV00002 VP - Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním letní letní s.:0/20 Z [HT] 13-432 11130
detail DV00003 VP - Základy sportovní výživy zimní zimní s.:0/20 Z [HT] 13-432 11130
detail DV00005 VP - Posilováni ve fyzioterapii II zimní zimní s.:0/20 Z [HT] 13-432 11130
detail DV00006 VP - Posilováni ve fyzioterapii III zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 13-432 11130
detail DV00009 VP - Edukace správné běžecké techniky zimní zimní s.:0/20 Z [HT] 13-432 11130
detail DV00014 VP - Úvod do sonografie hybného systému zimní zimní s.:0/20 Z [HT] 13-432 11130
detail DV03001 VP - Hipoterapie letní letní s.:1/1 Z [HT] 13-432 11130
detail DV03003 VP - Data management zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 13-432 11130
detail DV03007 VP - Jóga a její využití v rehabilitaci zimní zimní s.:0/20 Z [HT] 13-432 11130
detail DV07002 VP - Taiji I letní letní s.:1/1 Z [HT] 13-432 11130
detail DV07004 VP - Taiji II zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 13-432 11130
detail DV07006 VP - Komunikace a vztah jako nástroje fyzioterapeuta oba 0/20 Z [HT] 13-432 11130
detail DV07014 VP - Psychosociální faktory ve fyzioterapii se zaměřením na komunikaci a vztah I. zimní zimní s.:0/20 Z [HT] 13-432 11130
detail D0108028 Tělovýchovné lékařství zimní zimní s.:0/30 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0108067 Rehabilitace zimní zimní s.:0/30 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0302102 Letní odborná praxe I letní letní s.:0/0 Z [HT] 13-432 11130
detail D0303213 Patologická fyziologie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0303305 Obecná metodika fyzioterapie zimní zimní s.:1/5 Z [HT]
letní s.:3/3 Z+Zk [HT]
13-432 11130
detail D0303307 Biomechanika a kineziologie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0303317 Klinická praxe I zimní zimní s.:0/5 Z [HT]
letní s.:0/5 Z [HT]
13-432 11130
detail D0303604 Fyzikální terapie II zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0304018 Seminář k bakalářské práci I letní letní s.:0/1 Z [HT] 13-432 11130
detail D0304103 Letní odborná praxe II letní letní s.:0/0 Z [HT] 13-432 11130
detail D0304606 Metody kinezioterapie I letní letní s.:1/5 Z [HT] 13-432 11130
detail D0304609 Zdravotní tělesná výchova letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0304616 Funkční vyšetření v klinických oborech letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0305028 Tělovýchovné lékařství zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0305201 Ergoterapie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0305202 Klinická psychologie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0305207 Tělesná výchova a sport zdravotně postižených zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 13-432 11130
detail D0305214 Sociální rehabilitace zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 13-432 11130
detail D0305227 Speciální pedagogika zimní zimní s.:2/0 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0305306 Speciální fyzioterapie zimní zimní s.:1/4 Z [HT]
letní s.:1/4 Z+Zk [HT]
13-432 11130
detail D0305308 Seminář k bakalářské práci II zimní zimní s.:0/1 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
13-432 11130
detail D0305317 Klinická praxe II zimní zimní s.:0/7 Z [HT]
letní s.:0/3 Z [HT]
13-432 11130
detail D0305606 Metody kinezioterapie II zimní zimní s.:1/3 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0306108 Souvislá klinická praxe letní letní s.:0/0 Z [HT] 13-432 11130
detail D0306401 Patofyziologie a tělovýchovné lékařství (SZ) letní letní s.:0/0 SZ [HT] 13-432 11130
detail D0306402 Kineziologie a funkční anatomie (SZ) letní letní s.:0/0 SZ [HT] 13-432 11130
detail D0306403 Fyzioterapie (SZ) letní letní s.:0/0 SZ [HT] 13-432 11130
detail D0306404 Psychologie a speciální pedagogika (SZ) letní letní s.:0/0 SZ [HT] 13-432 11130
detail D0306405 Obhajoba bakalářské práce letní letní s.:0/0 Dipl [HT] 13-432 11130
detail D0701006 TV a sport zdravotně postižených zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0701014 Zátěžová fyziologie a patofyziologie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0701015 Postupy myoskeletální medicíny zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0701301 Obecné metody fyzioterapie zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Z+Zk [HT]
13-432 11130
detail D0701303 Kineziologie zimní zimní s.:2/1 Z [HT]
letní s.:2/1 Z+Zk [HT]
13-432 11130
detail D0701309 Fyzioterapeutické metodiky zimní zimní s.:4/3 Z [HT]
letní s.:4/4 Z+Zk [HT]
13-432 11130
detail D0702004 Sociální rehabilitace letní letní s.:2/0 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0702011 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0702013 Klinická praxe I letní letní s.:0/5 Z [HT] 13-432 11130
detail D0702014 Letní odborná praxe letní letní s.:0/0 Z [HT] 13-432 11130
detail D0703003 Speciální pedagogika zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0703005 Psychosomatika zimní zimní s.:2/0 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0703006 Balneologie a fyzikální terapie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0703008 Klinická psychologie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0703016 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/1 Z [HT]
letní s.:0/5 Z [HT]
13-432 11130
detail D0703017 Speciální metody fyzioterapie zimní zimní s.:3/3 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0703021 Fyzioterapie v klinických oborech zimní zimní s.:2/4 Z [HT]
letní s.:2/4 Z+Zk [HT]
13-432 11130
detail D0703023 Diplomová specializace zimní zimní s.:0/1 Z [HT]
letní s.:0/5 Z [HT]
13-432 11130
detail D0703030 Tělovýchovné lékařství zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0704002 Patofyziologie a terapie bolesti letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0704011 Aplikovaná neurologie letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D0704012 Klinická praxe II letní letní s.:0/0 Z [HT] 13-432 11130
detail D0704031 Obhajoba diplomové práce letní letní s.:0/0 Dipl [HT] 13-432 11130
detail D0704032 Fyzioterapie v klinických oborech (SZ) letní letní s.:0/0 SZ [HT] 13-432 11130
detail D0704033 Balneologie a fyzikální terapie (SZ) letní letní s.:0/0 SZ [HT] 13-432 11130
detail D0704035 Obecné metody fyzioterapie (SZ) letní letní s.:0/0 SZ [HT] 13-432 11130
detail D0704038 Tělovýchovné lékařství, zátěžová fyziologie a patofyziologie (SZ) letní letní s.:0/0 SZ [HT] 13-432 11130
detail D0806001 Rehabilitační ošetřovatelství v dětském a v dospělém věku letní letní s.:2/2 Z [HT] 13-432 11130
detail D0905004 Rehabilitační ošetřovatelství zimní zimní s.:6/12 Z+Zk [HS] 13-432 11130
detail D1301162 Rehabilitační propedeutika zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D1301302 Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody zimní zimní s.:1/3 Z [HT]
letní s.:1/3 Z+Zk [HT]
13-432 11130
detail D1301337 Fyziologie zimní zimní s.:2/2 Z [HT]
letní s.:2/2 Z+Zk [HT]
13-432 11130
detail D1302102 Letní odborná praxe I letní letní s.:0/0 Z [HT] 13-432 11130
detail D1302261 Základy neurofyziologie letní letní s.:2/0 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D1302603 Základy masážních technik letní letní s.:1/1 Z [HT] 13-432 11130
detail D1302604 Fyzikální terapie I letní letní s.:1/1 Z [HT] 13-432 11130
detail D1303213 Patologická fyziologie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D1303305 Obecná metodika fyzioterapie zimní zimní s.:1/5 Z+Zk [HT]
letní s.:3/3 Z+Zk [HT]
13-432 11130
detail D1303307 Biomechanika a kineziologie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D1303317 Klinická praxe I zimní zimní s.:0/5 Z [HT]
letní s.:0/5 Z [HT]
13-432 11130
detail D1303604 Fyzikální terapie II zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D1304018 Seminář k bakalářské práci I letní letní s.:0/1 Z [HT] 13-432 11130
detail D1304103 Letní odborná praxe II letní letní s.:0/120 Z [HT] 13-432 11130
detail D1304606 Metody kinezioterapie I letní letní s.:1/5 Z [HT] 13-432 11130
detail D1304609 Zdravotní tělesná výchova letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
detail D1304616 Funkční vyšetření v klinických oborech letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 13-432 11130
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK