PředmětyPředměty(verze: 928)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrMax.počet studentů:Minimální obsazenost:Vyučován:Jen pro pgs:Garant(i)Rozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst
detail DA0108028 Sports Medicine zimní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. zimní s.:0/30, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail DA0108067 Rehabilitation zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. zimní s.:0/30, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail DS005 Funkční vyšetření a terapie pacientů s bolestmi pohybového aparátu oba vyučován ne prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS006 Fyziologické základy funkčního vyšetření a pohybové terapie u pacientů s civilizačními chorobami oba vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS007 Individuální ortoticko protetické pomůcky oba vyučován ne Ing. Pavel Černý, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS008 Kineziologie dolní končetiny a chůze oba vyučován ne doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS009 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví WHO (MKF) oba vyučován ne doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS011 Patofyziologie a léčba bolesti oba vyučován ne doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS012 Pohybová aktivita u pacientů s obezitou oba vyučován ne prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 0/0, Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail DS013 Pokroky v interprofesním přístupu k vyšetření a rehabilitaci pacientů po poškození mozku oba vyučován ne doc. MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS014 Pokroky ve vyšetření a multidisciplinární terapii pacientů po poškození míchy oba vyučován ne doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS015 Postupy a výsledky recentního výzkumu v oborech kineziologie a rehabilitace oba vyučován ne prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. 0/0, Z [HT] 13-432 11130 ne
detail DS016 Principy neurorehabilitace oba vyučován ne doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS017 Respirační fyzioterapie v klinických souvislostech oba vyučován ne doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS018 Vyšetření a léčba u pacientů s Parkinsonovou nemocí oba vyučován ne MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS019 Vyšetření a rehabilitace pacientů s poruchami stability oba vyučován ne doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS020 Vyšetření a terapie pacientů se spastickou parézou oba vyučován ne MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS021 Vývojová kineziologie oba vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS022 Funkční vyšetření a rehabilitace dětí oba vyučován ne PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DS023 Centrální mechanismy řízení motoriky oba vyučován ne MUDr. Jan Vacek, Ph.D. 0/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DV00001 VP - Posilování ve fyzioterapii I zimní vyučován ne Mgr. Zdeněk Čech zimní s.:0/20, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DV00002 VP - Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním zimní vyučován ne Mgr. Marie Vitujová zimní s.:0/20, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DV00003 VP - Základy sportovní výživy zimní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. zimní s.:0/20, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DV00005 VP - Posilování ve fyzioterapii II letní vyučován ne Mgr. Zdeněk Čech letní s.:0/20, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DV00009 VP - Edukace správné běžecké techniky oba vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. 0/20, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DV00014 VP - Úvod do sonografie hybného systému zimní vyučován ne Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. zimní s.:0/20, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DV03001 VP - Hipoterapie letní vyučován ne Jana Kulichová letní s.:0/20, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DV03003 VP - Data management zimní vyučován ne MUDr. Kryštof Slabý zimní s.:0/20, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DV03007 VP - Jóga a její využití v rehabilitaci zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. zimní s.:0/20, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DV07002 VP - Taiji I letní vyučován ne Mgr. Libuše Čadová, Ph.D. letní s.:0/20, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail DV07004 VP - Taiji II zimní vyučován ne Mgr. Libuše Čadová, Ph.D. zimní s.:0/20, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D0108028 Tělovýchovné lékařství zimní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. zimní s.:0/30, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0108067 Rehabilitace zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. zimní s.:0/30, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0305028 Tělovýchovné lékařství zimní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0305201 Ergoterapie zimní vyučován ne Mgr. Helena Hlochová zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0305202 Klinická psychologie zimní vyučován ne doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0305207 Tělesná výchova a sport zdravotně postižených zimní vyučován ne PhDr. Josef Kábele, Ph.D. zimní s.:1/1, Z [HT] 13-432 11130 ne
detail D0305214 Sociální rehabilitace zimní vyučován ne Mgr. Šárka Slavíková, DiS. zimní s.:1/1, Z [HT] 13-432 11130 ne
detail D0305227 Speciální pedagogika zimní vyučován ne PhDr. Lenka Petelíková zimní s.:2/0, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0305306 Speciální fyzioterapie zimní vyučován ne prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. zimní s.:1/4, Z [HT]
letní s.:1/4, Z+Zk [HT]
13-432 11130 ne
detail D0305308 Seminář k bakalářské práci II zimní vyučován ne Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
13-432 11130 ne
detail D0305317 Klinická praxe II zimní vyučován ne Mgr. Lenka Babková zimní s.:0/7, Z [HT]
letní s.:0/3, Z [HT]
13-432 11130 ne
detail D0305606 Metody kinezioterapie II zimní vyučován ne PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. zimní s.:1/3, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0306108 Souvislá klinická praxe letní vyučován ne Mgr. Klára Kučerová letní s.:0/0, Z [HT] 13-432 11130 ne
detail D0306401 Patofyziologie a tělovýchovné lékařství (SZ) letní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D0306402 Kineziologie a funkční anatomie (SZ) letní vyučován ne prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D0306403 Fyzioterapie (SZ) letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D0306404 Psychologie a speciální pedagogika (SZ) letní vyučován ne doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D0306405 Obhajoba bakalářské práce letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:0/0, Dipl [HT] 13-432 11130 ne
detail D0701006 TV a sport zdravotně postižených zimní vyučován ne PhDr. Josef Kábele, Ph.D. zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0701014 Zátěžová fyziologie a patofyziologie zimní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0701015 Postupy myoskeletální medicíny zimní vyučován ne doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0701301 Obecné metody fyzioterapie zimní vyučován ne PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. zimní s.:2/2, Z [HT]
letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
13-432 11130 ne
detail D0701303 Kineziologie zimní vyučován ne doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. zimní s.:2/1, Z [HT]
letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
13-432 11130 ne
detail D0701309 Fyzioterapeutické metodiky zimní vyučován ne PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. zimní s.:4/3, Z [HT]
letní s.:4/4, Z+Zk [HT]
13-432 11130 ne
detail D0702004 Sociální rehabilitace letní vyučován ne Mgr. Šárka Slavíková, DiS. letní s.:2/0, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0702011 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii letní vyučován ne Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0702013 Klinická praxe I letní vyučován ne Mgr. Lenka Babková letní s.:0/5, Z [HT] 13-432 11130 ne
detail D0702014 Letní odborná praxe letní vyučován ne Mgr. Klára Kučerová letní s.:0/0, Z [HT] 13-432 11130 ne
detail D0703003 Speciální pedagogika zimní vyučován ne PhDr. Lenka Petelíková zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0703005 Psychosomatika zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D. zimní s.:2/0, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0703006 Balneologie a fyzikální terapie zimní vyučován ne Mgr. Júlia Demeková zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0703008 Klinická psychologie zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D. zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0703016 Diplomový seminář zimní vyučován ne doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/5, Z [HT]
13-432 11130 ne
detail D0703017 Speciální metody fyzioterapie zimní vyučován ne PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. zimní s.:3/3, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0703021 Fyzioterapie v klinických oborech zimní vyučován ne PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. zimní s.:2/4, Z [HT]
letní s.:2/4, Z+Zk [HT]
13-432 11130 ne
detail D0703023 Diplomová specializace zimní vyučován ne Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/5, Z [HT]
13-432 11130 ne
detail D0703030 Tělovýchovné lékařství zimní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0704002 Patofyziologie a terapie bolesti letní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0704011 Aplikovaná neurologie letní vyučován ne prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 13-432 11130 ne
detail D0704012 Klinická praxe II letní vyučován ne Mgr. Klára Kučerová letní s.:0/0, Z [HT] 13-432 11130 ne
detail D0704031 Obhajoba diplomové práce letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:0/0, Dipl [HT] 13-432 11130 ne
detail D0704032 Fyzioterapie v klinických oborech (SZ) letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D0704033 Balneologie a fyzikální terapie (SZ) letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D0704035 Obecné metody fyzioterapie (SZ) letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D0704038 Tělovýchovné lékařství, zátěžová fyziologie a patofyziologie (SZ) letní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D0806001 Rehabilitační ošetřovatelství v dětském a v dospělém věku letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:2/2, Z [HT] 13-432 11130 ne
detail D0905004 Rehabilitační ošetřovatelství zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. zimní s.:6/12, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1301162 Rehabilitační propedeutika zimní vyučován ne Mgr. Klára Kučerová zimní s.:14/28, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1301302 Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody zimní vyučován ne doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. zimní s.:14/42, Z [HS]
letní s.:14/42, Z+Zk [HS]
13-432 11130 ne
detail D1301337 Fyziologie zimní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. zimní s.:28/28, Z [HS]
letní s.:28/28, Z+Zk [HS]
13-432 11130 ne
detail D1302012 Základy metodologie vědeckého výzkumu a data managementu zimní vyučován ne MUDr. Kryštof Slabý zimní s.:14/14, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1302102 Letní odborná praxe I letní vyučován ne Mgr. Klára Kučerová letní s.:0/120, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1302261 Základy neurofyziologie letní vyučován ne prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. letní s.:28/0, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1302603 Základy masážních technik letní vyučován ne PhDr. Michaela Málková, Ph.D. letní s.:14/14, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1302604 Fyzikální terapie I letní vyučován ne prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., Mgr. Júlia Demeková letní s.:14/14, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1303213 Patologická fyziologie zimní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. zimní s.:28/28, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1303305 Obecná metodika fyzioterapie zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Mgr. Klára Kučerová zimní s.:14/70, Z [HS]
letní s.:42/42, Z+Zk [HS]
13-432 11130 ne
detail D1303307 Biomechanika a kineziologie zimní vyučován ne doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1303317 Klinická praxe I zimní vyučován ne Mgr. Lenka Babková zimní s.:0/70, Z [HS]
letní s.:0/70, Z [HS]
13-432 11130 ne
detail D1303604 Fyzikální terapie II zimní vyučován ne prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., Mgr. Júlia Demeková zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1304018 Seminář k bakalářské práci I letní vyučován ne Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. letní s.:0/14, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1304103 Letní odborná praxe II letní vyučován ne Mgr. Klára Kučerová letní s.:0/120, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1304606 Metody kinezioterapie I letní vyučován ne PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. letní s.:14/70, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1304609 Zdravotní tělesná výchova letní vyučován ne Mgr. Zdeněk Čech letní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1304616 Funkční vyšetření v klinických oborech letní vyučován ne prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. letní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1305028 Tělovýchovné lékařství zimní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1305201 Ergoterapie zimní vyučován ne Mgr. Helena Hlochová zimní s.:28/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1305202 Klinická psychologie zimní vyučován ne doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. zimní s.:28/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1305207 Tělesná výchova a sport zdravotně postižených zimní vyučován ne PhDr. Josef Kábele, Ph.D. zimní s.:14/14, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1305214 Sociální rehabilitace zimní vyučován ne Mgr. Šárka Slavíková, DiS. zimní s.:14/14, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1305228 Základy pedagogiky a speciální pedagogika zimní vyučován ne PhDr. Lenka Petelíková zimní s.:28/0, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1305306 Speciální fyzioterapie zimní vyučován ne Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D. zimní s.:14/56, Z [HS]
letní s.:14/56, Z+Zk [HS]
13-432 11130 ne
detail D1305308 Seminář k bakalářské práci II zimní vyučován ne Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. zimní s.:0/14, Z [HS]
letní s.:0/28, Z [HS]
13-432 11130 ne
detail D1305317 Klinická praxe II zimní vyučován ne Mgr. Lenka Babková zimní s.:0/98, Z [HS]
letní s.:0/42, Z [HS]
13-432 11130 ne
detail D1305606 Metody kinezioterapie II zimní vyučován ne PhDr. Petr Bitnar, Ph.D. zimní s.:14/42, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1306108 Souvislá klinická praxe letní vyučován ne Mgr. Klára Kučerová letní s.:0/120, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1306401 Patofyziologie a tělovýchovné lékařství (SZ) letní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D1306402 Kineziologie a funkční anatomie (SZ) letní vyučován ne prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D1306403 Fyzioterapie (SZ) letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D1306404 Psychologie a speciální pedagogika (SZ) letní vyučován ne doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D1306405 Obhajoba bakalářské práce letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:0/0, Dipl [HT] 13-432 11130 ne
detail D1701001 Dynamic Neuromuscular Stabilization zimní vyučován ne prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. zimní s.:14/28, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1701006 TV a sport zdravotně postižených zimní vyučován ne PhDr. Josef Kábele, Ph.D. zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1701014 Zátěžová fyziologie a patofyziologie zimní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1701015 Postupy myoskeletální medicíny I. zimní vyučován ne doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. zimní s.:14/54, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1701301 Obecné metody fyzioterapie I. zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. zimní s.:28/28, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1701302 Obecné metody fyzioterapie II. letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:28/28, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1701303 Kineziologie I. zimní vyučován ne doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. zimní s.:28/14, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1701304 Kineziologie II. letní vyučován ne doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. letní s.:28/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1701308 Fyzioterapie v pediatrii a v neonatologii letní vyučován ne PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. letní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1701309 Fyzioterapeutické metodiky I. zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. zimní s.:56/42, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1701310 Fyzioterapeutické metodiky II. letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:56/56, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1702011 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii letní vyučován ne Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. letní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1702013 Klinická praxe I letní vyučován ne Mgr. Lenka Babková letní s.:0/80, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1702014 Letní odborná praxe letní vyučován ne Mgr. Lenka Babková letní s.:0/160, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1702015 Postupy myoskeletální medicíny II. letní vyučován ne doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. letní s.:0/54, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1702300 Ortotika, protetika, adjuvatika letní vyučován ne Ing. Pavel Černý, Ph.D. letní s.:14/0, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1703000 Vojtova reflexní lokomoce zimní vyučován ne PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. zimní s.:6/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1703003 Speciální pedagogika zimní vyučován ne PhDr. Lenka Petelíková zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1703006 Balneologie a fyzikální terapie zimní vyučován ne Mgr. Júlia Demeková zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1703008 Klinická psychologie a psychosomatika zimní vyučován ne MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D. zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1703016 Diplomový seminář zimní vyučován ne Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. zimní s.:0/14, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1703017 Speciální metody fyzioterapie zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. zimní s.:42/42, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1703021 Fyzioterapie v klinických oborech I. zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. zimní s.:28/56, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1703022 Fyzioterapie v klinických oborech II. letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:14/42, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1703023 Diplomová specializace I. zimní vyučován ne Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. zimní s.:0/14, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1703024 Diplomová specializace II. letní vyučován ne Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. letní s.:0/70, Z [HS] 13-432 11130 ne
detail D1703030 Tělovýchovné lékařství zimní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. zimní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1704002 Patofyziologie a terapie bolesti letní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. letní s.:14/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1704011 Aplikovaná neurologie letní vyučován ne prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. letní s.:28/14, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1704012 Klinická praxe II letní vyučován ne Mgr. Klára Kučerová letní s.:0/240, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D1704031 Obhajoba diplomové práce letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:0/0, Dipl [HT] 13-432 11130 ne
detail D1704032 Fyzioterapie v klinických oborech (SZ) letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D1704035 Obecné metody fyzioterapie (SZ) letní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D1704038 Tělovýchovné lékařství, zátěžová fyziologie a patofyziologie (SZ) letní vyučován ne doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. letní s.:0/0, SZ [HT] 13-432 11130 ne
detail D1905004 Rehabilitační ošetřovatelství zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. zimní s.:6/12, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
detail D2905004 Léčebně rehabilitační péče zimní vyučován ne prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. zimní s.:6/12, Z+Zk [HS] 13-432 11130 ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK