PředmětyPředměty(verze: 901)
Vyučované předměty, akademický rok 2021/2022
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst
detail PDIP007 Diplomový seminář zimní zimní s.:4/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK015 Systémová koncepce sportovního tréninku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK017 Body image v kinantropologických vědních oborech letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK018 Inovace ve školní TV zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK019 Multikulturní výchova prostřednictvím sportu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK020 Psychomotorika v prevenci a léčbě psychických poruch letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK025 Psychologie zdraví letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK029 Pedagogický výzkum v kinantropologii letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK034 Analýza časových řad ve sportu, modelování vývoje výkonů zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK044 Identifikace sportovního talentu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK045 Sportovní příprava dětí letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK048 Vývojová porucha motoriky: kinantropologické aspekty letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK049 Olympijská výchova letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK050 Senzomotorické učení zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK051 Vůle a sebekontrola v pohybové činnosti oba 0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK052 Negativní sociálně psychologické jevy ve sportu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK053 Psychologie sportu a životního stylu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK054 Socializace osobnosti v pohybové aktivitě zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK055 Sociální prostředí a výkon ve sportu z pohledu kinantropologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK060 Sportovní trénink v hypoxickém prostředí zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK065 Sport osob s mentálním postižením letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK066 Základy prognózování ve sportu letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK095 Pohyb a psychika v životním stylu populace zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK121 Stres a úzkost: koncepty, koreláty a způsoby měření zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK513 Psychodiagnostika zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK514 Psychohygiena letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK531 Metodologie výzkumu v pedagogice sportu zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK539 Tendence v současném sportovním tréninku letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK548 Tendence v současném sportovním tréninku zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK550 Kinezioterapie: psychika a pohyb letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK551 Body Image: interkulturní diference zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK554 Gender and body letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK559 Osobnostní charakteristika učitele TV a jeho vyučovací činnost letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PDSK581 Dartfish Movement Analysis letní letní s.:0/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail POPP049 Venkovní praxe letní letní s.:0/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPDB001 Zadání bakalářské práce (PPD) letní letní s.:0/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPDB002 Bakalářská práce - obhajoba letní letní s.:0/0 Dipl [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPDB003 Kolokvium k bakalářské práci (PPD) letní letní s.:0/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPDB003T Kolokvium k bakalářské práci (PPD) letní letní s.:0/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPDD001 Diplomová práce - zadání (PPD) letní letní s.:0/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPDD002 Diplomová práce - obhajoba letní letní s.:0/0 Dipl [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPDD003 Kolokvium k diplomové práci (PPD) letní letní s.:0/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPDD003N Kolokvium k diplomové práci (PPD) letní letní s.:0/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPDD009N Kolokvium k diplomové práci (PPD) letní letní s.:0/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD001 Pedagogika pro fyzioterapeuty zimní zimní s.:2/0 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD001C Pedagogika pro fyzioterapeuty zimní zimní s.:2/0 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD016C Odborná praxe I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD017 Hospitační praxe ve sportu zimní zimní s.:0/2 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD021 Psychologie odolnosti letní letní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD023 Sportovní příprava dětí a mládeže /TR/ letní letní s.:1/1 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD023LHA Sportovní příprava dětí a mládeže oba 11/0 KZ [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD023TSA Sportovní příprava dětí a mládeže oba 6/0 Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD024TSA Identifikace a diagnostika sportovních talentů oba 1/2 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD032 Odborná praxe v tělovýchově II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD032C Odborná praxe II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD033 Odborná praxe ve sportu zimní zimní s.:0/28 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD037 Základy speciální pedagogiky letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD041 Pedagogika zimní zimní s.:6/0 KZ [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD051 Psychologie odolnosti letní letní s.:1/1 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD058 Základy sportovního tréninku zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD067 Sportovní příprava dětí a mládeže /TR/ zimní zimní s.:6/0 KZ [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD070 Obecná psychologie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD070C Obecná psychologie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD071 Psychologie letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD072 Informace o sportovních odvětvích zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD073 Tělesné sebepojetí letní letní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD074 Pedagogika, pedagogika sportu zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD076C Pedagogická praxe letní letní s.:0/2 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD083 Pedagogika, pedagogika sportu zimní zimní s.:6/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD084 Psychologie zimní zimní s.:6/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD084LHA Psychologie zimní zimní s.:12/0 Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD084TSA Psychologie oba 14/0 Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD090N Senzomotorické učení zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD090NC Sensomotor learning zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD093C Sportovní trénink zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD101 Hospitační praxe ve škole zimní zimní s.:0/0 KZ [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD102 Didaktika TV zimní zimní s.:6/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD111N Senzomotorické učení zimní zimní s.:6/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD113 Tělesné sebepojetí zimní zimní s.:0/6 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD113N Didaktika školní TV zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD113NC Teaching School PE zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD114N Didaktika školní TV zimní zimní s.:6/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD116N Sociální psychologie, psychologie sportu letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD118C Pedagogy of sport letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD118N Pedagogika sportu zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD121N Pedagogika sportu zimní zimní s.:6/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD122C Teaching practice in P.S. letní letní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD122N Pedagogická praxe na ZŠ letní letní s.:0/4 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD122NC Pedagogická praxe na ZŠ letní letní s.:0/4 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD123N Pedagogická praxe na ZŠ zimní zimní s.:0/3 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD128N Identifikace sportovních talentů /TR/ zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD129N Identifikace sportovních talentů /TR/ zimní zimní s.:6/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD132 Pedagogika zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD132LHA Pedagogika zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD132TSA Pedagogika zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD133 Psychologie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD134 Sportovní trénink letní letní s.:2/0 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD134LHA Sportovní trénink zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD134TSA Sportovní trénink zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD135 Psychologie sportu zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD135TSA Specifika rozvoje koordinace oba 3/3 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD136 Didaktika TV letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD137 Hospitační praxe ve škole letní letní s.:0/2 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD138 Hospitační praxe ve sportu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD139 Stress management zimní zimní s.:2/0 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD140 Psychologie sportu zimní zimní s.:6/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD140N Sociální psychologie, psychologie sportu zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD140NC Sociální psychologie, psychologie sportu zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD141N Pedagogická praxe na SŠ zimní zimní s.:0/3 Z [TS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD141NC Pedagogická praxe na SŠ zimní zimní s.:0/3 Z [TS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD142N Pedagogika, pedagogika sportu letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD143N Mezinárodní sportovní organizace zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD144N Pedagogická praxe na ZŠ letní letní s.:0/2 Z [TS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD145 Výkon a trénink ve sportu /TR/ zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD146N Seminář sportovního treninku /TR/ letní letní s.:1/1 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD148N Sociální dovednosti a psychologie koučování zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD150N Pedagogická diagnostika letní letní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD151N Pedagogická psychologie letní letní s.:2/0 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD152 Výkon a trénink ve sportu /TR/ zimní zimní s.:6/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD153N Seminář sportovního treninku /TR/ zimní zimní s.:6/0 Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD155LHA Koučing oba 4/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD155N Sociální dovednosti a psychologie koučování zimní zimní s.:6/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD155TSA Koučing oba 4/0 --- [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD156TSA Koučink a sportovní praxe oba 1/2 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD157 Základy speciální pedagogiky pro ortotiky zimní zimní s.:6/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD157N Pedagogická diagnostika zimní zimní s.:0/6 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD158N Pedagogická psychologie zimní zimní s.:6/0 KZ [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD159 Odborná praxe v tělovýchově II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD161N Trénink ve vyšší nadmořské výšce letní letní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD161TSA Trénink ve vyšší nadmořské výšce oba 3/3 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD162N Trénink ve vyšší nadmořské výšce zimní zimní s.:6/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD165N Pedagogická praxe na SŠ zimní zimní s.:0/3 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD166 Pedagogika zimní zimní s.:6/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD167 Sportovní trénink zimní zimní s.:6/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD168N Sociální psychologie, psychologie sportu zimní zimní s.:10/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD169N Sport a tréninkové zatížení OSP zimní zimní s.:4/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD170 Základy speciální pedagogiky letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD172N Psychologie hromadného chování zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD173N Psychologie hromadného chování zimní zimní s.:6/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD177 Základy speciální pedagogiky letní letní s.:2/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD177C Základy speciální pedagogiky letní letní s.:2/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD179N Psychologie hromadného chování zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD181 Praxe ve speciálních zařízeních pro OSP letní letní s.:0/6 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD182N Odborná praxe ve speciálních zařízeních pro OSP zimní zimní s.:0/8 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD184 Pedagogika a pedagogika sportu zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD185 Psychologie a psychologie sportu zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD186 Základy didaktiky letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD187 Pedagogická praxe letní letní s.:0/2 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD188N Pedagogická praxe na SŠ zimní zimní s.:0/4 Z [TS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD189N Teorie a aplikace motorického učení zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD189NC Theory and application of motor learning zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD189NK Teorie a aplikace motorického učení zimní zimní s.:12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD190N Pedagogická praxe na střední škole zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD190NC Student Teaching at Secondary School zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD190NK Pedagogická praxe na střední škole zimní zimní s.:16/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD191N Pedagogická psychologie a psychologie sportu zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD191NC Pedagogic psychology and Sports Psychology zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD191NK Pedagogická psychologie a psychologie sportu zimní zimní s.:12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD192N Pedagogická praxe na základní škole letní letní s.:0/4 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD192NC Pedagogická praxe na základní škole letní letní s.:0/4 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD192NK Pedagogická praxe na základní škole letní letní s.:16/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD193N Pedagogická diagnostika v TV zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD193NC Pedagogic diagnostics in Physical Education zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD193NK Pedagogická diagnostika v TV zimní zimní s.:12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD194 Olympijská výchova letní letní s.:1/0 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD194K Olympijská výchova letní letní s.:4/0 KZ [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD195 Sportovní trénink letní letní s.:2/0 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD195K Sportovní trénink letní letní s.:8/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD196 Hospitační praxe ve sportu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD196K Hospitační praxe ve sportu zimní zimní s.:8/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD197 Odborná praxe II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD197K Odborná praxe II zimní zimní s.:8/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD198 Výkon a trénink ve sportu zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD198K Výkon a trénink ve sportu zimní zimní s.:8/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD199 Sportovní příprava dětí a mládeže letní letní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD199K Sportovní příprava dětí a mládeže letní letní s.:8/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD200N Sociální psychologie a rozvoj sociálních dovedností zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD200NC Social psychology and development of social skills zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD200NK Sociální psychologie a rozvoj sociálních dovedností zimní zimní s.:8/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD201 Odborná praxe II_Výchova ke zdraví zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD201K Odborná praxe II_Výchova ke zdraví zimní zimní s.:8/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD201NC Student Teaching in Sport II_Health Education letní letní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD202N Seminář sportovního tréninku letní letní s.:1/1 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD202NK Seminář sportovního tréninku letní letní s.:8/0 Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD203N Identifikace sportovních talentů zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD203NK Identifikace sportovních talentů zimní zimní s.:8/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD204N Trénink ve vyšší nadmořské výšce letní letní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD204NK Trénink ve vyšší nadmořské výšce letní letní s.:8/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD205 Pedagogika zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD205K Pedagogika zimní zimní s.:8/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD206 Základy speciální pedagogiky letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD206K Základy speciální pedagogiky letní letní s.:12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD207 Praxe ve speciálních zařízeních_blok letní letní s.:6/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD208 Praxe v organizacích pro OSP_blok zimní zimní s.:6/0 Z [DS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD209 Pedagogika, pedagogika sportu zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD209C Pedagogy, Pedagogy of Sport zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD209K Pedagogika, pedagogika sportu zimní zimní s.:12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD209N Sociální psychologie a psychologie sportu zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD209NK Sociální psychologie a psychologie sportu zimní zimní s.:12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD209TS Pedagogika, pedagogika sportu oba 12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD210 Psychologie, psychologie sportu letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD210C Psychology, psychology of sport letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD210K Psychologie, psychologie sportu letní letní s.:12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD210N Sportovní trénink OSP zimní zimní s.:2/0 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD210NK Sportovní trénink OSP zimní zimní s.:8/0 KZ [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD210TS Psychologie, psychologie sportu oba 12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD211 Sportovní trénink zimní zimní s.:4/0 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD211C Sport training zimní zimní s.:4/0 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD211K Sportovní trénink zimní zimní s.:16/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD211N Praxe v TVS OSP zimní zimní s.:6/0 Z [DS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD211TS Sportovní trénink oba 16/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD212 Didaktika sportu zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD212C Didactics of Sport zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD212K Didaktika sportu zimní zimní s.:10/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD212TS Didaktika sportu oba 10/0 Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD213 Trénink dětí a mládeže letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD213C Children and Youth Sports Training letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD213K Trénink dětí a mládeže letní letní s.:10/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD213TS Trénink dětí a mládeže oba 16/0 Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD214 Hospitační praxe ve sportu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD214C Student Teaching in Sport I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD214K Hospitační praxe ve sportu zimní zimní s.:10/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD215 Psychologie koučování ve sportu - mentální trénink letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD215C Psychology of Coaching in Sport - Mental Training letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD215K Psychologie koučování ve sportu - mentální trénink letní letní s.:12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD216 Psychologie letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD217 Základy sportovního tréninku zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD219N Sociální psychologie, psychologie sportu letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD219NC Sociální psychologie, psychologie sportu letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD220N Pedagogika, pedagogika sportu letní letní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD221N Sociální dovednosti – psychologie koučování zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD223 Pedagogika a pedagogika sportu zimní zimní s.:2/0 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD223K Pedagogika a pedagogika sportu zimní zimní s.:12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD224 Psychologie a psychologie sportu letní letní s.:2/0 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD224K Psychologie a psychologie sportu letní letní s.:8/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD225 Základy didaktiky letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD225K Základy didaktiky letní letní s.:8/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD226 Pedagogická praxe ve škole letní letní s.:0/2 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD226K Pedagogická praxe ve škole letní letní s.:8/0 KZ [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD227N Didaktika školní TV zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD227NC Teaching School PE zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD227NK Didaktika školní TV zimní zimní s.:12/0 Z+Zk [HS] 51-400200 11510 ne
detail PPPD228 Stress management zimní zimní s.:2/0 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD230N Aplikovaná psychologie sportu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD230NC Applied psychology of sport zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD231N Sociální dovednosti – psychologie koučování zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD231NC Social skills, psychology of coaching zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD232 Psychologie letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD233 Základy sportovního tréninku zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD612 Children and Sports Training letní letní s.:2/0 KZ [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD628 Sport Talent Selection oba 1/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD697 Kinesiotherapy letní letní s.:1/0 Z [HT] 51-400200 11510 ne
detail PPPD700 Sport Training Principles letní letní s.:0/0 Z [HS] 51-400200 11510 ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK