PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraVyučován:E-Kredityseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceRozsah za akademický rok (navíc):Počet nekontaktních hodinMinimální obsazenost:Max.počet studentů:Povinnost zajišťující výuku:Jazyk výuky:Předmět je možno zapsat mimo plánPovolen pro zápis po webuPři zápisu přednost, je-li ve stud. plánuStudent může plnit i v dalších letechVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail OBUZ03103 Český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OBUZ03104 Český jazyk pro obor psychologie 11410 41-KCJ nevyučován 2 oba 0/0, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V01 Základy praslovanštiny a staroslověnštiny 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V02 Historické kořeny vyučování češtiny 11410 41-KCJ vyučován 1 oba 0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V03 Reklamní komunikace 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V04 Potřeby integrovaného žáka v běžné hodině českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V05 Příčiny neúspěchu v českém jazyce 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V06 RWCT v komunikační a slohové výchově 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V07 Žák-cizinec v české škole 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V08 Praha a okolí z filologického pohledu 11410 41-KCJ nevyučován 4 oba 0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V09 Výroba hmatových knížek pro hodiny ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 4 oba 0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V10 Základy tvorby odborného textu 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V11 Praktická rétorika 11410 41-KCJ vyučován 4 oba 0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V12 Repetitorium základů bohemistické lingvistiky 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V13 Žáci se specifickými poruchami učení ve vyučovacím předmětu český jazyk 11410 41-KCJ vyučován 4 oba 0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303V14 Čeština pro vzdělávací praxi 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303005 Syntax českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303006 Nauka o textu a stylu 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] OB2303407 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303008 Syntax českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2, Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303009 Historická mluvnice českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303011 Historická mluvnice českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303012 Onomastika 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303200 Proseminář z českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 0 [H] OB2303400 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303201 Fonetika a fonologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:2/0, Z [HT] OB2303401 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303202 Morfologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2, Zk [HT] OB2303403 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303203 Lexikologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2, Zk [HT] OB2303404 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303204 Rétorika a základy jazykové kultury 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303205 Syntax českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:2/2, Z [HT] OB2303005 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303206 Nauka o textu a stylu 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2, Z [HT] OB2303407 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303207 Základy slavistiky a staroslověnštiny 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Zk [HT] OB2303409 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303208 Syntax českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2, Z+Zk [HT] OB2303008 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303209 Historická mluvnice českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:1/2, Z [HT] OB2303009 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303210 Teorie a vývoj spisovné češtiny 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] OB2303413 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303211 Historická mluvnice českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/1, Zk [HT] OB2303011 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303212 Sémantika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303213 Český národní korpus 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303214 Pražský lingvistický kroužek 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303215 Úvod do slovanského jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303216 Historicko-lexikální sémantika 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303217 Aktuální otázky současné bohemistiky 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303218 Jazyk regionu 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303219 Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303220 Psycholingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Zk [HT] OB2303408 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303221 Lexikografie - historie a současnost 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303301 Úvod do bohemistiky a fonetika 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303313 Kritické čtení a myšlení II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303314 Tvůrčí psaní II. 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303316 Lexikologie a Český národní korpus 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303317 Komplexní jazykové rozbory 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303400 Proseminář z českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] OPBC2C101A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303401 Fonetika a fonologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303402 Rétorika a základy jazykové kultury 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303403 Morfologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:1/2, Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303404 Lexikologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303405 Syntax českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 4 zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] OPBC2C110A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303406 Sémantika 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303407 Nauka o stylu a textu 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303408 Psycholingvistika 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303409 Základy slavistiky a staroslověnštiny 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303410 Historický vývoj českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 4 zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303411 Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303412 Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303413 Teorie a vývoj spisovné češtiny 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303414 Pragmalingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB2303415 Syntax českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB7303118 Kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:1/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB7303119 Český jaz. v předškol. vzděl. 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:1/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB7303233 Tvorba souvislých jazykových projevů 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OB7303234 Čeština pro děti cizinců 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCDC23SS19 Úvod do didaktiky českého jazyka a literatury 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HS] 20 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCDC23SS20 Úvod do didaktiky českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HS] 20 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCDC23SS22 Úvod do didaktiky komunikační a mediální výchovy 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HS] 20 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCDC23SS41 Didaktika českého jazyka a literatury 11410 41-KCJ vyučován 0 letní letní s.:0/0, Zk [HS] 60 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCDC23SS42 Didaktika českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 letní letní s.:0/0, Zk [HS] 60 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCDC23SS43 Didaktika českého jazyka a literatury 11410 41-KCJ vyučován 0 letní letní s.:0/0, Zk [HS] 60 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCDC23SS44 Didaktika komunikační a mediální výchovy 11410 41-KCJ vyučován 0 letní letní s.:0/0, Zk [HS] 60 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCRN17UC02 Český jazyk I s didaktikou 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCRN17UC17 Český jazyk II s didaktikou 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCRN17UC27 Český jazyk III s didaktikou 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z+Zk [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCRN17UC37 Český jazyk IV s didaktikou 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 7 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCRN20UC02 Rozvoj jazykové kompetence žáka mladšího školního věku 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCRN20UC16 Didaktická řešení kritických bodů gramatiky češtiny pro mladší školáky 11410 41-KCJ vyučován 0 letní letní s.:0/0, Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCRN20UC24 Komunikační výchova v českém jazyce na 1. st. ZŠ 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OCRN20UC36 Komplexní pojetí vzdělávání žáka v českém jazyce na 1. st. ZŠ 11410 41-KCJ vyučován 0 letní letní s.:0/0, Z [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ODSZCJ1 Státní doktorská zkouška (CJ) 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, SZ [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ODSZ0DISCJ Disertační práce 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Dise [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303100 Syntax současné češtiny z hlediska didaktického 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303101 Základní psycholingvistická témata 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303102 Český jazyk a jeho vyučování v 19. století 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303103 Český jazyk a jeho vyučování v období let 1918 - 1939 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303104 Vývojové tendence českého tvarosloví z hlediska didaktického 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303105 Současný pohled na vývoj a teorii spisovného jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303106 Didaktika českého jazyka pro SŠ a školy s odborným zaměřením 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303107 Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303108 Hodnocení a klasifikace v ČJ na ZŠ a SŠ 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303109 Pražský lingvistický kroužek 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303110 Problémy lexikální sémantiky 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303111 Bohemistika a její lingvodidaktika 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303112 Novinky v současné lexikologii a jejich vliv na vyučování českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303113 Stylistika a textová lingvistika 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303114 Cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština) 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303115 Didaktika českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303116 Pedagogika a pedagogická psychologie 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303117 Metodologický kurz 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303118 Komunikační dovednosti a jejich rozvoj 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303119 Psychodidaktické přístupy v didaktice českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303120 Informační technologie ve výuce českému jazyku 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303121 Teorie médií a mediální diskurz 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303122 Dynamická stabilita jazykového systému češtiny 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303123 Proměny a inovace vyjadřovacích dovedností z hlediska kognitivního a verbálního vývoje dítěte 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303124 Současné lingvistické bádání, edukační lingvistika a lingvistická edukace 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303125 Didaktika českého jazyka ve vývojové perspektivě 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303126 Přirozené a didaktické situace ve vyučování češtině 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303127 Aktuální tendence v didaktickém výzkumu I (se zaměřením na 1. stupeň ZŠ) 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303128 Aktuální tendence v didaktickém výzkumu II (se zaměřením na 2. a 3. stupeň) 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303129 Aktuální tendence v didaktickém výzkumu III (se zaměřením na češtinu jako jazyk cizí/druhý) 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OD2303130 Aktuální otázky obecné a bohemistické lingvistiky 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OEBCC1701Z Introduction to Psycholinguistics 11410 41-KCJ vyučován 5 oba 0/2, Zk [HT] angličtina ne ne ne ne ne ne
detail OEBCC1702Z Introduction to Pragmatics 11410 41-KCJ vyučován 5 oba 0/1, Zk [HT] angličtina ne ne ne ne ne ne
detail OEBCC1703Z Conversation in Czech 11410 41-KCJ vyučován 5 oba 0/1, Zk [HT] angličtina ne ne ne ne ne ne
detail OEBCC1704Z The Fundaments of Czech Grammar 11410 41-KCJ vyučován 5 oba 0/1, KZ [HT] angličtina ne ne ne ne ne ne
detail OEBCC2105Z Pragmatics in Czech 11410 41-KCJ vyučován 5 oba 1/1, Zk [HT] OEBCC1702Z angličtina ne ne ne ne ne ne
detail OEBCC2107Z Psycholinguistics 11410 41-KCJ vyučován 5 oba 1/1, Zk [HT] OEBCC1701Z angličtina ne ne ne ne ne ne
detail OEBCC2109Z Czech for beginners 11410 41-KCJ vyučován 5 oba 0/2, Zk [HT] 2 angličtina ne ne ne ne ne ne
detail OEBCC2110Z Czech for intermediate 11410 41-KCJ vyučován 5 oba 0/2, Zk [HT] 2 angličtina ne ne ne ne ne ne
detail OENCC2106Z Pragmatics in Czech 11410 41-KCJ vyučován 5 oba 1/1, Zk [HT] OEBCC1702Z angličtina ne ne ne ne ne ne
detail OENCC2108Z Psycholinguistics 11410 41-KCJ vyučován 5 oba 1/1, Zk [HT] OEBCC1701Z angličtina ne ne ne ne ne ne
detail OIBZ1C009B Rétorika 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OIBZ1C010B Profesní rozvoj hlasu 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OINZ1C032B Prezentační a komunikační dovednosti 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OINZ1C037B Media Education 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C101A Proseminář z českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C102A Úvod do studia jazyka a teorie komunikace 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C105A Fonetika a fonologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C106A Morfologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 5 letní letní s.:0/0, Zk [HT] 16 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C109A Lexikologie českého jazyka a sémantika 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 16 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C110A Syntax českého jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C112A Syntax českého jazyka II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0, Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C113A Souvislá pedagogická praxe na SŠ s reflektivním seminářem – český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C114A Historický vývoj jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C115A Stylistika a teorie textu 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C116B Didaktika českého jazyka pro žáky s SVP 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C117A Historický vývoj jazyka II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0, Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C117B Didaktika českého jazyka jako jazyka druhého 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C118A Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0, Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C118B Aktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů I (didaktické zaměření) 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C120B Psycholingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C121B Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C122B Kognitivní lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C123B Mediální výchova 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC2C124B Korpusová lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C0V1C Jazyk v politických souvislostech 20. století 11410 41-KCJ nevyučován 2 oba 0/0, Z [HT] 5 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C0V2C Praha z pohledu filologického 11410 41-KCJ nevyučován 2 oba 0/0, Z [HT] 5 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C0V3C Žák-cizinec v české škole 11410 41-KCJ nevyučován 2 oba 0/0, Z [HT] 5 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C0V4C Praktická rétorika 11410 41-KCJ nevyučován 2 oba 0/0, Z [HT] 5 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C0V5C Repetitorium základů bohemistické lingvistiky 11410 41-KCJ nevyučován 2 oba 0/0, Z [HT] 5 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C0V6C Žáci se specifickými potřebami učení ve vzdělávacím předmětu český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 2 oba 0/0, Z [HT] 5 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C0V7C Čeština pro vzdělávací praxi 11410 41-KCJ nevyučován 2 oba 0/0, Z [HT] 5 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C011A Proseminář českého jazyka, úvod do studia a základy jazykovědy 11410 41-KCJ nevyučován 6 zimní zimní s.:0/0, Z+Zk [HT] 20 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C021A Fonetika a fonologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/0, Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C022A Morfologie českého jazyka a variační sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 5 letní letní s.:0/0, Z+Zk [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C031A Lexikologie a sémantika českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 5 zimní zimní s.:0/0, Z+Zk [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C032A Ontogenetický vývoj řeči a základy didaktiky jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z+Zk [HT] 5 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C042A Oborová praxe 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C043A Syntax českého jazyka a textová lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 5 letní letní s.:0/0, Z+Zk [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C051A Vývoj českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 4 zimní zimní s.:0/0, Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C052A Stylistika českého jazyka a teorie jazykové kultury 11410 41-KCJ nevyučován 5 zimní zimní s.:0/0, Z+Zk [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBC4C053A Dějiny české literatury III 11410 41-KCJ nevyučován 5 zimní zimní s.:0/0, Z+Zk [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBV1C107A Český jazyk a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/0, Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBV3C023A Český jazyk a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 6 zimní zimní s.:14/0, Zk [HS] 14 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBZ0C133C Rétorika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBZ1C009B Rétorika 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKBZ1C010B Profesní rozvoj hlasu 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKB01C1H2B Tvorba souvislých jazykových projevů 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKB01C1H4B Čeština pro děti jiných národností 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0, Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKB01C107A Kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, KZ [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKB01C114A Český jazyk v předškolním vzdělávání 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKB03C602C Didaktika češtiny jako druhého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 6 letní letní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKB7303118 Kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HS] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKB7303119 Český jaz. v předškol. vzděl. 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HS] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKB7303233 Tvorba souvislých jazykových projevů 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HS] 6 [H] OKB01C1H2B čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKB7303234 Čeština pro děti cizinců 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HS] 6 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKMN0C107A Úvod do studia českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKMN0C108A Řečové dovednosti učitele 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKMN0C116A Současný český jazyk I 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0, Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKMN0C127A Současný český jazyk II 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKMN0C146A Historické kořeny současné češtiny 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKMN0C159A Didaktika českého jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKMN0C166A Didaktika českého jazyka s praxí II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0, KZ [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKMN0C173A Čeština jako jazyk druhý 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKMN0C291C Mediální výchova 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 0/0, Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C101A Didaktika českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C102A Rétorika a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C105A Didaktika českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C109A Didaktika českého jazyka III 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C110A Lingvistická pragmatika 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C113A Souvislá pedagogická praxe na SŠ s reflektivním seminářem – český jazyk 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C114A Česká jazyková situace a jazyková kultura 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C116B Didaktika českého jazyka pro žáky s SVP 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C117B Didaktika českého jazyka jako jazyka druhého 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C118B Aktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů I (didaktické zaměření) 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C120B Psycholingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C121B Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C122B Kognitivní lingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C123B Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC2C124B Korpusová lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C012A Vybrané problémy kontrastivní lingvistiky a psycholingvistiky 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:10/0, Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C013A Integrovaná didaktika českého jazyka a literatury 11410 41-KCJ nevyučován 5 zimní zimní s.:15/0, Z+Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C014A Integrovaná didaktika českého jazyka a literatury pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:12/0, Z+Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C016A Integrovaná náslechová praxe z českého jazyka a literatury pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané s reflexí 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:12/0, Z [HS] 24 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C021A Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:15/0, Z+Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C022A Základy slovanských jazyků pro bohemisty 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:15/0, Z+Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C024A Didaktika českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 5 letní letní s.:18/0, Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C026A Souvislá praxe z českého jazyka a literatury na ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané s reflexí 11410 41-KCJ vyučován 4 letní letní s.:10/0, Z [HS] 24 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C030A Seminář k přípravě diplomové práce (český jazyk) 11410 41-KCJ vyučován 2 oba 5/0, Z [HS] OKNC4C035A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C031A Rétorika a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C033A Didaktika českého jazyka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:10/0, Z+Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C035A Souvislá praxe z českého jazyka a literatury na SŠ s reflexí 11410 41-KCJ nevyučován 4 zimní zimní s.:10/0, Z [HS] 24 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C040A Příprava a odevzdání diplomové práce (český jazyk) 11410 41-KCJ vyučován 11 letní letní s.:10/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C041B Specifické poruchy učení v psycholingvistickém pohledu jako edukační výzva 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:12/0, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C042B Lingvistická východiska výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:12/0, Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC3C043B Lingvistická východiska výuky žáků s odlišným mateřským jazykem 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:12/0, Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C012A Integrovaná didaktika českého jazyka a literatury 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:15/0, Z+Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C013A Integrovaná náslechová praxe z českého jazyka s reflexí 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:10/0, Z [HS] 24 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C021A Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 10/0, Z+Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C031A Rétorika a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C032A Didaktika českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 4 oba 10/0, Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C033A Souvislá praxe na SŠ s reflexí 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:10/0, Z [HS] 24 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C034A Příprava a odevzdání diplomové práce (český jazyk) 11410 41-KCJ vyučován 11 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C035A Seminář k přípravě diplomové práce (český jazyk) 11410 41-KCJ vyučován 2 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C041B Kognitivní lingvistika 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:10/0, Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C042B Psycholingvistika 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:10/0, Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C043B Linguistic pragmatics 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:10/0, Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C044B Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:10/0, Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C045B Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:10/0, Zk [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C101C Potřeby integrovaného žáka v běžné hodině českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C102C Žák-cizinec v české škole 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C103C Žáci se specifickými potřebami učení ve vzdělávacím předmětu český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C104C Historické kořeny vyučování českému jazyku 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C105C Čtení s porozuměním 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C106C Reklamní komunikace 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C107C Teorie a vývoj spisovného jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C108C Současná jazyková situace 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C109C Mediální výchova 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNC4C110C Pragmalingvistika 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 5/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNS1C112A Český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 1 oba 0/0, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNUZ03103 Český jazyk - univerzitní základ 11410 41-KCJ nevyučován 1 oba 0/0, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNZ0C139A Český jazyk 11410 41-KCJ vyučován 1 oba 0/0, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNZ1C032B Prezentační a komunikační dovednosti 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:10/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKNZ1C037B Mediální výchova 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:10/0, Z [HS] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKN01C109A Současné pojetí rozvoje jazykové gramotnosti 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HS] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKN03C204A Současné pojetí rozvoje jazykové gramotnosti 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0, Z [HT] 9 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKN03C405C Základy psycholingvistiky v předškolním vzdělávání 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0, Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKN03C406C Základy pragmatiky v předškolním vzdělávání 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0, Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKO131121 Český jazyk a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ nevyučován 5 letní letní s.:0/0, KZ [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OKSOZ1CJ Souborná odborná zkouška z českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 1 oba 0/0, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0303104 Český jazyk A (fonetika, fonologie, morfologie) 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/0, Z+Zk [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0303105 Český jazyk B (lexikologie) 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/0, Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0303207 Český jazyk C (skladba + stylistika) I 11410 41-KCJ nevyučován 4 zimní zimní s.:0/0, Z [HT]
letní s.:0/0, Z+Zk [HT]
8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0303208 Český jazyk C (skladba a stylistika) II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z+Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0303307 Český jazyk D (komunikativní dovednosti učitele) 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0303308 Kultura řeči 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0303418 Didaktika Čj v předškolním vzdělávání 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0403102 Český jazyk I s didaktikou 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0403202 Český jazyk II s didaktikou I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0403203 Český jazyk II s didaktikou II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z+Zk [HT] 16 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0403302 Český jazyk III s didaktikou 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 7 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0503118 Současné pojetí rozvoje jazykové gramotnosti 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603V01 Vybrané problémy z vývoje českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603V02 Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/0, Z [HS] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603XXX Čeština v alternativních školách 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603026 Současný český jazyk II 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z+Zk [HT] 10 [H] OKMN0C127A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603027 Vývoj českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 5 [H] OKMN0C146A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603102 Rétorika I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 5 [H] OKMN0C108A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603105 Úvod do studia ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, KZ [HT] 4 [H] OKMN0C107A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603106 Pragmatika pro učitele 1.stupně ZŠ I 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603118 Rétorika II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 5 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603125 Současný český jazyk I 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z+Zk [HT] 10 [H] OKMN0C116A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603149 Didaktika ČJ s praxí I 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603150 Didaktika ČJ s praxí II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0, KZ [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603249 Pragmatika pro učitele 1. stupeň ZŠ II 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603250 Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603279 Specifika přípravy na hodinu ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603283 Čeština jako druhý jazyk 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/0, Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603503 Píšeme dopis 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603504 Práce s chybou v hodinách ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603505 Práce s učebním a odborným textem 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603523 Dlouhodobé hry v hodinách českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603623 Integrovaný žák v běžné hodině ČJ 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603625 Techniky didaktického výzkumu v ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603626 Jazykové hry v ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603627 Pomůcky v hodině ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603628 Čtení s porozuměním 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603629 Kritické myšlení v jazykové a komunikační výchově 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603630 Didaktické metody při tvorbě psaných komunikátů 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603631 Projektové vyučování a průřezová témata v aplikaci do předmětu český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OK0603636 Tvorba učebního textu 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ONUZ03103 Český jazyk - univerzitní základ 11410 41-KCJ nevyučován 1 oba 0/0, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON23031P2 Souvislá pedagogická praxe II 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 2 [T] OPNC2C113A čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303100 Základy jazykovědy 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:1/0, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303101 Didaktika českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] OPNC2C101A čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303102 Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303103 Četba staroslověnských rukopisů 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303104 Aktuální otázky současné lingvistiky 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303105 Jazykový obraz světa 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303106 Teorie komunikace 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303107 Kapitoly z pragmatiky I 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303108 Didaktika českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] OPNC2C105A čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303109 Čtení s porozuměním I 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303110 Četba starých českých textů 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303111 Interpretace nejnovějších textů současné bohemistické a obecné lingvistiky 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303112 Asertivní komunikace 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303113 Mediální výchova a její výuka na ZŠ a SŠ 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303114 Didaktika českého jazyka III 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] OPNC2C109A čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303115 Kapitoly z pragmatiky II 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303116 Aktuální problémy výuky českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303117 Humanistická čeština, jazyk baroka 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303118 Komplexní jazykové rozbory II 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303119 Komunikace ve škole 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303120 Manipulativní komunikace 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303121 Didaktika češtiny jako druhého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] OPNC2C117B čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303122 Lingvistická charakteristika učebního textu 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303123 Jazyková situace od národního obrození po současnost 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303124 Frazeologie 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303125 Interpretace nejnovějších textů pragmatické lingvistiky 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail ON2303126 Čtení s porozuměním II 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C101A Proseminář z českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C102A Úvod do studia jazyka a teorie komunikace 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C105A Fonetika a fonologie českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/2, Zk [HT] OPBC4C021A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C106A Morfologie českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 5 letní letní s.:2/2, Zk [HT] OPBC4C022A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C109A Lexikologie českého jazyka a sémantika 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:1/3, Zk [HT] OPBC4C031A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C110A Syntax českého jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:1/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C112A Syntax českého jazyka II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C113A Souvislá pedagogická praxe na SŠ s reflektivním seminářem – český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/3, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C114A Historický vývoj jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C115A Stylistika a teorie textu 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C116B Didaktika českého jazyka pro žáky s SVP 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C117A Historický vývoj jazyka II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C117B Didaktika českého jazyka jako jazyka druhého 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C118A Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/3, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C118B Aktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů I (didaktické zaměření) 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C120B Psycholingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C121B Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C122B Kognitivní lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C123B Mediální výchova 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC2C124B Korpusová lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C011A Proseminář českého jazyka, úvod do studia a základy jazykovědy 11410 41-KCJ vyučován 6 zimní zimní s.:0/4, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C021A Fonetika a fonologie českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/2, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C022A Morfologie českého jazyka a variační sociolingvistika 11410 41-KCJ vyučován 5 letní letní s.:0/3, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C031A Lexikologie a sémantika českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:0/3, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C032A Ontogenetický vývoj řeči a základy didaktiky jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/1, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C034A Seminář k přípravě bakalářské práce (čeština) 11410 41-KCJ vyučován 2 oba 0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C042A Oborová praxe s reflexí 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C043A Syntax českého jazyka a textová lingvistika 11410 41-KCJ vyučován 4 letní letní s.:1/2, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C051A Vývoj českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C052A Stylistika českého jazyka a teorie jazykové kultury 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:0/3, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C054A Příprava a odevzdání bakalářské práce (čeština) 11410 41-KCJ vyučován 9 letní letní s.:0/0, Z [HS] 5 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C101C Jazyk v politických souvislostech 20. století 11410 41-KCJ vyučován 4 oba 0/1, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C102C Praha z pohledu filologického 11410 41-KCJ vyučován 4 oba 0/2, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C103C Žák-cizinec v české škole 11410 41-KCJ nevyučován 4 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C104C Praktická rétorika 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C105C Repetitorium základů bohemistické lingvistiky 11410 41-KCJ nevyučován 5 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C106C Žáci se specifickými potřebami učení ve vzdělávacím předmětu český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 4 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBC4C107C Čeština pro vzdělávací praxi 11410 41-KCJ nevyučován 5 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBZ0C133C Rétorika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBZ1C009B Rétorika 11410 41-KCJ vyučován 2 oba 0/2, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPBZ1C010B Profesní rozvoj hlasu 11410 41-KCJ vyučován 2 oba 0/2, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPB01C1H2B Tvorba souvislých jazykových projevů 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:1/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPB01C1H4B Čeština pro děti jiných národností 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:1/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPB01C107A Kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPB01C114A Český jazyk v předškolním vzdělávání 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPB03C602C Didaktika češtiny jako druhého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 6 letní letní s.:1/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C001A Didaktika českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C001B Metody pedagogického výzkumu v didaktice českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C002A Disciplína odborného lingvistického základu 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C002B Metodologický kurz 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C003A Pedagogika a pedagogická psychologie 11410 41-KCJ vyučován 0 letní letní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C003B Korpus jako výzkumný nástroj didaktiky jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C004B Specifika blízce příbuzných jazyků ve vyučování češtiny jako druhého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C005B Komunikační dovednosti a jejich rozvoj 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C006B Psychodidaktické přístupy v didaktice českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C007B Česká věta v pohledu pragmatické lingvistiky 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C008B Informační technologie ve výuce českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C009B Teorie médií a mediální diskurz 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C010B Dynamická stabilita jazykového systému češtiny 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C011A Seminář k disertační práci I 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C011B Proměny a inovace vyjadřovacích dovedností z hlediska kognitivního a verbálního vývoje dítěte 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C012A Seminář k disertační práci II 11410 41-KCJ vyučován 0 letní letní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C012B Didaktika českého jazyka ve vývojové perspektivě 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C013A Seminář k disertační práci III 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C013B Přirozené a didaktické situace ve vyučování češtině 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C014A Seminář k disertační práci IV 11410 41-KCJ vyučován 0 letní letní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C014B Aktuální tendence v didaktickém výzkumu I 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C015A Seminář k disertační práci V 11410 41-KCJ vyučován 0 letní letní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C015B Aktuální tendence v didaktickém výzkumu II 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C016A Seminář k disertační práci VI 11410 41-KCJ vyučován 0 letní letní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C016B Aktuální tendence v didaktickém výzkumu se zaměřením na češtinu jako jazyk druhý 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C017B Didaktika mediální výchovy ve vyučovacím předmětu český jazyk 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C018B Vývoj morfologické kompetence z psycholingvistické perspektivy 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C019B Vývoj syntaktické kompetence z psycholingvistické perspektivy 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C020B Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C021B Teorie lingvistických afázií a vývojová dysfázie u dítěte a žáka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDC1C022B Moderní teorie hodnocení v didaktice českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Zk [HS] 36 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDZ1C006A Účast na konferenci - souhrn 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDZ1C007A Publikace - souhrn 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDZ1C008A Stáže - souhrn 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDZ1C009A Odborná akce - souhrn 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDZ1C010A Zahraniční stáž - souhrn 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDZ1C011A Pedagogická činnost - souhrn 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPDZ1C012A Návrh projektu (GAUK, GAČR apod.) 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0, Jiné [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPMN0C107A Úvod do studia českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:1/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPMN0C108A Řečové dovednosti učitele 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPMN0C116A Současný český jazyk I 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:1/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPMN0C127A Současný český jazyk II 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPMN0C146A Historické kořeny současné češtiny 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:1/0, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPMN0C159A Didaktika českého jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:0/3, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPMN0C166A Didaktika českého jazyka s praxí II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/3, KZ [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPMN0C173A Čeština jako jazyk druhý 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:1/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPMN0C368C Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C101A Didaktika českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C102A Rétorika a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C105A Didaktika českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C109A Didaktika českého jazyka III 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C110A Lingvistická pragmatika 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:1/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C113A Souvislá pedagogická praxe na SŠ s reflektivním seminářem – český jazyk 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/3, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C114A Česká jazyková situace a jazyková kultura 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C116B Didaktika českého jazyka pro žáky s SVP 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C117B Didaktika českého jazyka jako jazyka druhého 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C118B Aktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů I (didaktické zaměření) 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] angličtina ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C120B Psycholingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] OPNC4C042B čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C121B Sociolingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C122B Kognitivní lingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C123B Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC2C124B Korpusová lingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C012A Vybrané problémy kontrastivní lingvistiky a psycholingvistiky 11410 41-KCJ nevyučován 4 zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C013A Integrovaná didaktika českého jazyka a literatury 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] 0 [H] OPNC4C012A čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C014A Integrovaná didaktika českého jazyka a literatury pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 11410 41-KCJ nevyučován 5 zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C016A Integrovaná náslechová praxe z českého jazyka a literatury pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané s reflexí 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 24 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C021A Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C024A Didaktika českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 5 letní letní s.:1/2, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C026A Souvislá praxe na ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané s reflexí 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/1, Z [HT] 24 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C030A Seminář k přípravě diplomové práce (český jazyk) 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C031A Rétorika a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C033A Didaktika českého jazyka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/2, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C035A Souvislá praxe z českého jazyka a literatury na SŠ s reflexí 11410 41-KCJ nevyučován 4 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 24 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C040A Příprava a odevzdání diplomové práce (český jazyk) 11410 41-KCJ nevyučován 11 oba 0/0, Z [HS] 5 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C041B Specifické poruchy učení v psycholingvistickém pohledu jako edukační výzva 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C042B Lingvistická východiska výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC3C043B Lingvistická východiska výuky žáků s odlišným mateřským jazykem 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C012A Integrovaná didaktika českého jazyka a literatury 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C013A Integrovaná náslechová praxe z českého jazyka s reflexí 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C021A Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C031A Rétorika a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C032A Didaktika českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 1/2, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C033A Souvislá praxe na SŠ s reflexí 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 24 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C034A Příprava a odevzdání diplomové práce (český jazyk) 11410 41-KCJ vyučován 11 oba 0/0, Z [HS] 5 čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C035A Seminář k přípravě diplomové práce (český jazyk) 11410 41-KCJ vyučován 2 oba 0/1, Z [HT] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C041B Kognitivní lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C042B Psycholingvistika 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C043B Linguistic pragmatics 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C044B Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C045B Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2, Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C101C Potřeby integrovaného žáka v běžné hodině českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 0/1, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C102C Žák-cizinec v české škole 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 0/1, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C103C Žáci se specifickými potřebami učení ve vzdělávacím předmětu český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 0/1, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
detail OPNC4C104C Historické kořeny vyučování českému jazyku 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/1, Z [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne ne ne
<