PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 32-#PRX N#EXT Blíže nespecifikované praxe 4
detail 32-KDM NM Katedra didaktiky matematiky 113
detail 32-KMA NM Katedra matematické analýzy 107
detail 32-KSVI NI Katedra softwaru a výuky informatiky 105
detail 32-KVOF NF Kabinet výuky obecné fyziky 110
detail 32-MUUK NM Matematický ústav UK 75
detail 32-KAM NI Katedra aplikované matematiky 91
detail 32-KDF NF Katedra didaktiky fyziky 192
detail 32-KFPP NF Katedra fyziky povrchů a plazmatu 100
detail 32-KMF NF Katedra makromolekulární fyziky 69
detail 32-KNM NM Katedra numerické matematiky 55
detail 32-SISAL NI Středisko informatické sítě a laboratoří 11
detail 32-UCJF NF Ústav částicové a jaderné fyziky 100
detail 32-KDSS NI Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů 46
detail 32-KFKL NF Katedra fyziky kondenzovaných látek 114
detail 32-KFNT NF Katedra fyziky nízkých teplot 56
detail 32-KSI NI Katedra softwarového inženýrství 62
detail 32-UTIAAV NAV Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. 1
detail 32-AUUK NF Astronomický ústav UK 34
detail 32-KCHFO NF Katedra chemické fyziky a optiky 136
detail 32-KFM NF Katedra fyziky materiálů 52
detail 32-UFAL NI Ústav formální a aplikované lingvistiky 60
detail 32-KA NM Katedra algebry 164
detail 32-KFA NF Katedra fyziky atmosféry 99
detail 32-KPMS NM Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky 194
detail 32-UTF NF Ústav teoretické fyziky 72
detail 32-IUUK NI Informatický ústav Univerzity Karlovy 42
detail 32-KG NF Katedra geofyziky 77
detail 32-KJP N5 Katedra jazykové přípravy 85
detail 32-KTIML NI Katedra teoretické informatiky a matematické logiky 96
detail 32-KTV N5 Katedra tělesné výchovy 9
detail 32-MUAV NAV Matematický ústav AV ČR, v.v.i. 9
detail 32-FUUK NF Fyzikální ústav UK 107
detail 32-STUD ND Studijní oddělení 257
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK