PředmětyPředměty(verze: 873)
Vyučované předměty, akademický rok 2015/2016
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 32-UIAV NAV Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. 1
detail 32-IUUK NI Informatický ústav Univerzity Karlovy 30
detail 32-KMF NF Katedra makromolekulární fyziky 78
detail 32-KTIML NI Katedra teoretické informatiky a matematické logiky 109
detail 32-UTIAAV NAV Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. 2
detail 32-KCHFO NF Katedra chemické fyziky a optiky 151
detail 32-KFKL NF Katedra fyziky kondenzovaných látek 127
detail 32-SISAL NI Středisko informatické sítě a laboratoří 9
detail 32-STUD ND Studijní oddělení 15
detail 32-FUUK NF Fyzikální ústav UK 98
detail 32-KAM NI Katedra aplikované matematiky 84
detail 32-KDSS NI Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů 40
detail 32-KFNT NF Katedra fyziky nízkých teplot 46
detail 32-KFPP NF Katedra fyziky povrchů a plazmatu 91
detail 32-KJP N5 Katedra jazykové přípravy 64
detail 32-KA NM Katedra algebry 194
detail 32-KFA NF Katedra fyziky atmosféry 82
detail 32-KPMS NM Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky 288
detail 32-MUUK NM Matematický ústav UK 110
detail 32-UTF NF Ústav teoretické fyziky 62
detail 32-KDF NF Katedra didaktiky fyziky 166
detail 32-KG NF Katedra geofyziky 84
detail 32-KMA NM Katedra matematické analýzy 191
detail 32-KNM NM Katedra numerické matematiky 111
detail 32-KSI NI Katedra softwarového inženýrství 67
detail 32-KTV N5 Katedra tělesné výchovy 10
detail 32-KVOF NF Kabinet výuky obecné fyziky 137
detail 32-MUAV NAV Matematický ústav AV ČR, v.v.i. 19
detail 32-AUUK NF Astronomický ústav UK 35
detail 32-KFM NF Katedra fyziky materiálů 51
detail 32-UCJF NF Ústav částicové a jaderné fyziky 108
detail 32-#PRX N#EXT Blíže nespecifikované praxe 4
detail 32-KDM NM Katedra didaktiky matematiky 170
detail 32-KSVI NI Katedra softwaru a výuky informatiky 80
detail 32-UFAL NI Ústav formální a aplikované lingvistiky 51
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK