PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 31-110 MB Katedra antropologie a genetiky člověka 65
detail 31-280 MC Katedra učitelství a didaktiky chemie 73
detail 31-360 MZ Katedra demografie a geodemografie 76
detail 31-550 MO Ústav pro životní prostředí 123
detail 31-MFF MX Matematicko-fyzikální fakulta UK 15
detail 31-VSCHT MX Vysoká škola chemicko-technologická 5
detail 31-101 MB Sekce biologie 42
detail 31-130 MB Katedra experimentální biologie rostlin 78
detail 31-451 MG Oddělení hydrologie a inž.geologie (zrušeno) 1
detail 31-AVCR MX Akademie věd ČR 5
detail 31-CZU MX Česká zemědělská univerzita 1
detail 31-FF MX Filosofická fakulta UK 14
detail 31-180 MB Katedra učitelství a didaktiky biologie 74
detail 31-640 MT Studijní oddělení 197
detail 31-UJOP MX Ústav jazykové a odborné přípravy UK 15
detail 31-107 MB Katedra filosofie a dějin přírodních věd 274
detail 31-120 MB Katedra botaniky 188
detail 31-230 MC Katedra analytické chemie 112
detail 31-240 MC Katedra anorganické chemie 66
detail 31-301 MZ Sekce geografie 28
detail 31-340 MZ Katedra sociální geografie a region. rozvoje 316
detail 31-370 MZ Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie 58
detail 31-430 MG Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 111
detail 31-650 MS Oddělení podpory vědy 207
detail 31-710 MS Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky 34
detail 31-730 MS Katedra tělesné výchovy 10
detail 31-140 MB Katedra genetiky a mikrobiologie 81
detail 31-151 MB Katedra buněčné biologie 144
detail 31-152 MB Katedra fyziologie 54
detail 31-161 MB Katedra parazitologie 49
detail 31-162 MB Katedra ekologie 82
detail 31-250 MC Katedra biochemie 96
detail 31-401 MG Sekce geologie 11
detail 31-410 MG Laboratoře geologických ústavů 3
detail 31-UK MX jiná pracoviště UK 2
detail 31-260 MC Katedra fyzikální a makromol. chemie 117
detail 31-330 MZ Katedra fyzické geografie a geoekologie 193
detail 31-170 MB Katedra zoologie 143
detail 31-270 MC Katedra organické chemie 77
detail 31-201 MC Sekce chemie 21
detail 31-420 MG Ústav geologie a paleontologie 163
detail 31-440 MG Ústav petrologie a strukturní geologie 50
detail 31-450 MG Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky 143
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK