PředmětyPředměty(verze: 877)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 31-110 MB Katedra antropologie a genetiky člověka 65
detail 31-280 MC Katedra učitelství a didaktiky chemie 78
detail 31-360 MZ Katedra demografie a geodemografie 75
detail 31-550 MO Ústav pro životní prostředí 121
detail 31-MFF MX Matematicko-fyzikální fakulta UK 15
detail 31-VSCHT MX Vysoká škola chemicko-technologická 5
detail 31-101 MB Sekce biologie 44
detail 31-130 MB Katedra experimentální biologie rostlin 77
detail 31-451 MG Oddělení hydrologie a inž.geologie (zrušeno) 1
detail 31-AVCR MX Akademie věd ČR 5
detail 31-CZU MX Česká zemědělská univerzita 1
detail 31-FF MX Filosofická fakulta UK 14
detail 31-180 MB Katedra učitelství a didaktiky biologie 78
detail 31-640 MT Studijní oddělení 235
detail 31-UJOP MX Ústav jazykové a odborné přípravy UK 15
detail 31-107 MB Katedra filosofie a dějin přírodních věd 275
detail 31-120 MB Katedra botaniky 193
detail 31-230 MC Katedra analytické chemie 119
detail 31-240 MC Katedra anorganické chemie 67
detail 31-301 MZ Sekce geografie 27
detail 31-340 MZ Katedra sociální geografie a region. rozvoje 286
detail 31-370 MZ Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie 56
detail 31-430 MG Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 115
detail 31-650 MS Oddělení podpory vědy 206
detail 31-710 MS Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky 38
detail 31-730 MS Katedra tělesné výchovy 10
detail 31-140 MB Katedra genetiky a mikrobiologie 96
detail 31-151 MB Katedra buněčné biologie 134
detail 31-152 MB Katedra fyziologie 55
detail 31-161 MB Katedra parazitologie 66
detail 31-162 MB Katedra ekologie 82
detail 31-250 MC Katedra biochemie 98
detail 31-401 MG Sekce geologie 16
detail 31-410 MG Laboratoře geologických ústavů 3
detail 31-UK MX jiná pracoviště UK 2
detail 31-260 MC Katedra fyzikální a makromol. chemie 128
detail 31-330 MZ Katedra fyzické geografie a geoekologie 157
detail 31-170 MB Katedra zoologie 147
detail 31-270 MC Katedra organické chemie 73
detail 31-201 MC Sekce chemie 20
detail 31-420 MG Ústav geologie a paleontologie 173
detail 31-440 MG Ústav petrologie a strukturní geologie 47
detail 31-450 MG Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky 146
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK