PředmětyPředměty(verze: 873)
Vyučované předměty, akademický rok 2012/2013
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 31-110 MB Katedra antropologie a genetiky člověka 79
detail 31-280 MC Katedra učitelství a didaktiky chemie 72
detail 31-360 MZ Katedra demografie a geodemografie 90
detail 31-550 MO Ústav pro životní prostředí 137
detail 31-MFF MX Matematicko-fyzikální fakulta UK 42
detail 31-VSCHT MX Vysoká škola chemicko-technologická 12
detail 31-101 MB Sekce biologie 29
detail 31-130 MB Katedra experimentální biologie rostlin 87
detail 31-451 MG Oddělení hydrologie a inž.geologie (zrušeno) 1
detail 31-999 MX neakademické pracoviště (zrušeno) 8
detail 31-AVCR MX Akademie věd ČR 5
detail 31-CZU MX Česká zemědělská univerzita 1
detail 31-FF MX Filosofická fakulta UK 12
detail 31-FTVS MX Fakulta tělesné výchovy a sportu UK 122
detail 31-180 MB Katedra učitelství a didaktiky biologie 49
detail 31-431 MG Oddělení geochemie a mineralogie (zrušeno) 4
detail 31-432 MG Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) 4
detail 31-640 MT Studijní oddělení 245
detail 31-UJOP MX Ústav jazykové a odborné přípravy UK 12
detail 31-107 MB Katedra filosofie a dějin přírodních věd 282
detail 31-120 MB Katedra botaniky 169
detail 31-230 MC Katedra analytické chemie 108
detail 31-240 MC Katedra anorganické chemie 81
detail 31-301 MZ Sekce geografie 28
detail 31-340 MZ Katedra sociální geografie a region. rozvoje 245
detail 31-370 MZ Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie 66
detail 31-430 MG Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 111
detail 31-650 MS Oddělení podpory vědy 2
detail 31-710 MS Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky 51
detail 31-730 MS Katedra tělesné výchovy 10
detail 31-CVUT MX České vysoké učení technické 1
detail 31-MU MX Masarykova univerzita 2
detail 31-140 MB Katedra genetiky a mikrobiologie 70
detail 31-151 MB Katedra buněčné biologie 80
detail 31-152 MB Katedra fyziologie 47
detail 31-161 MB Katedra parazitologie 43
detail 31-162 MB Katedra ekologie 58
detail 31-250 MC Katedra biochemie 88
detail 31-401 MG Sekce geologie 20
detail 31-410 MG Laboratoře geologických ústavů 3
detail 31-UK MX jiná pracoviště UK 4
detail 31-260 MC Katedra fyzikální a makromol. chemie 167
detail 31-330 MZ Katedra fyzické geografie a geoekologie 180
detail 31-170 MB Katedra zoologie 137
detail 31-270 MC Katedra organické chemie 107
detail 31-201 MC Sekce chemie 14
detail 31-420 MG Ústav geologie a paleontologie 161
detail 31-440 MG Ústav petrologie a strukturní geologie 82
detail 31-450 MG Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky 135
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK