PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail KDOK003 Státní doktorská zkouška z kanonického práva oba 0/0, SZ [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KDOK023 Státní doktorská zkouška z Kanonického a konfesního práva oba 0/0, SZ [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL004 Filozofická etika letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL009 Filozofická antropologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL014 Dějiny novověké filozofie (evropská kultura) letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL018 Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura) zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL020 Dějiny antické filozofie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL021 Dějiny středověké filozofie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL022 Dějiny novověké filozofie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL023 Dějiny filozofie 19. a 20. století letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL024 Dějiny antické a středověké filosofie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL025 Dějiny novověké filosofie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL026 Logika a epistemologie zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL027 Metafyzika letní letní s.:3/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL031 Filosofický proseminář zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL034 Aplikovaná etika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL039 Filosofická argumentace a rétorika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL040 Psaní vědeckého textu zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL041 Četba filosofických textů I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL042 Četba filosofických textů II letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL045 Četba textů filosofické etiky I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL046 Četba textů filosofické etiky II letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL049 Dějiny etiky letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL054 Metaetika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL056 Etika vědy a techniky letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL058 Diplomní seminář zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL059 Seminář z filosofické četby letní letní s.:2/0, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL060 Etika pomáhajících profesí letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL061 Aktuální problémy aplikované etiky zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL062 Ethics of Media letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL063 Dějiny politické etiky zimní zimní s.:2/0, Zk [TS] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL064 Systematické otázky politické etiky letní letní s.:2/0, Zk [TS] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL065 Hospodářská etika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL070 Četba klasických textů filosofické etiky letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL100 Základy křesťanství: krédo a praxe letní letní s.:0/0, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL144 Seminář filosofie 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL146 Vztah víry (teologie) a rozumu (filosofie) 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL251 Úvedení do studia aplikované etiky zimní zimní s.:8/0, Z [HS] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL252 Antropologická východiska etiky zimní zimní s.:9/0, --- [HS]
letní s.:9/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL253 Filosofická a křesťanská etika zimní zimní s.:10/0, --- [HS]
letní s.:10/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL254 Politická etika zimní zimní s.:14/0, --- [HS]
letní s.:8/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL255 Morální psychologie zimní zimní s.:5/0, --- [HS]
letní s.:5/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL256 Hospodářská etika zimní zimní s.:16/0, Zk [HS] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL257 Etika ekvity zimní zimní s.:12/0, Zk [HS] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL258 Aktuální problémy aplikované etiky zimní zimní s.:12/0, Zk [HS] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL302 Četba klasických textů filosofické etiky zimní zimní s.:0/5, --- [HS]
letní s.:0/5, Z [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL303 Četba současných autorů politické filosofie zimní zimní s.:0/5, --- [HS]
letní s.:0/5, Z [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL304 Četba textů vybraných protikřesťanských myslitelů 19.-20. stol. zimní zimní s.:0/5, --- [HT]
letní s.:0/5, Z [HT]
26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL305 Četba textů aplikované etiky I oba 0/10, Z [HS] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL312 Četba klasických textů filosofické etiky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL313 Četba současných autorů politické filosofie letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL314 Četba textů vybraných protikřesťanských myslitelů 19.-20. stol. zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL316 Četba textů aplikované etiky II letní letní s.:0/2, --- [HS] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL403 Teodicea zimní zimní s.:5/0, --- [HS]
letní s.:5/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL404 Filosofická antropologie a etika zimní zimní s.:7/0, --- [HS]
letní s.:7/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL501 Základní doktorský seminář zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL502 Specializační doktorský seminář zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL503 Individuální doktorský seminář zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KFIL800 Atestace z filozofie oba 0/1, KZ [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KHIS057 Církevní a obecné dějiny starověku zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS008 Konfesní právo zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS009 Kanonické právo 1 letní letní s.:3/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS010 Kanonické právo 2 zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS011 Teorie práva zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS013 Seminář kanonického práva zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS014 Seminář konfesního a civilního práva letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS016 Seminář z dějin práva 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS017 Základy práva zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS018 Etika managementu a osobního rozvoje zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS019 Etika managementu a etika řízení oba 10/0, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS100 Kanonické právo zimní zimní s.:6/0, --- [HS]
letní s.:6/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS401 Manželské právo zimní zimní s.:6/0, --- [HS]
letní s.:6/0, Z [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS402 Kanonické právo 1 zimní zimní s.:6/0, --- [HS]
letní s.:6/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS403 Kanonické právo 2 zimní zimní s.:6/0, --- [HS]
letní s.:6/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS800 Seminář kanonického práva I zimní zimní s.:0/1, KZ [HT]
letní s.:0/1, KZ [HT]
26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS801 Seminář kanonického práva II zimní zimní s.:0/1, KZ [HT]
letní s.:0/1, KZ [HT]
26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS802 Seminář kanonického práva III zimní zimní s.:0/1, KZ [HT]
letní s.:0/1, KZ [HT]
26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS803 Atestace z kanonického práva oba 0/1, KZ [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS804 Atestace z konfesního práva oba 0/1, KZ [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS805 Atestace z teorie a filozofie práva oba 0/1, KZ [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KIUS850 Kanonické právo zimní zimní s.:2/0, Jiné [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KKFIL003 Filosofický proseminář zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KKFIL0211 Dějiny středověké filozofie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KKFIL054 Metaetika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KKFIL055 Morální psychologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KKFIL315 Četba textů aplikované etiky I zimní zimní s.:0/2, --- [HS] 26-KFP 11260 ne ne
detail KKVAR056 Příprava bakalářské práce oba 0/0, Z [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KRIG010 Kanonické právo letní letní s.:0/0, RZ [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KRIG019 Kanonické a konfesní právo letní letní s.:0/0, RZ [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KRIG610 Souborná zkouška z kanonického práva letní letní s.:0/0, Zk [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KSFE001 Dějiny filosofie, Systematická filosofie, Etika letní letní s.:0/0, SZ [HT] 26-KFP 11260 ne ne
detail KSTE305 Hospodářská etika zimní zimní s.:8/0, --- [HS]
letní s.:8/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KSTE321 Antropologická východiska křesťanské etiky zimní zimní s.:9/0, --- [HS]
letní s.:9/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KSTE323 Politická etika I.: Základy politické etiky zimní zimní s.:9/0, --- [HS]
letní s.:9/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KSTE324 Politická etika II: Etické otázky mezinárodní politiky zimní zimní s.:8/0, --- [HS]
letní s.:8/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
detail KSTE335 Environmentální etika zimní zimní s.:15/0, Zk [HS] 26-KFP 11260 ne ne
detail KSTE336 Bioetika a lékařská etika zimní zimní s.:14/0, --- [HS]
letní s.:8/0, Zk [HS]
26-KFP 11260 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK