PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail KBIB002 Úvod do Nového zákona zimní zimní s.:13/0, --- [HS]
letní s.:13/0, Zk [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2 letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB014 Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2 letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB015 Knihy prorocké a apokalyptické letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB016 Novozákonní epištoly 2 letní letní s.:2/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB022 Úvod do Bible 1 zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB023 Úvod do Bible 2 letní letní s.:3/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB024 Pentateuch a dějepisné knihy 1 zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB025 Knihy básnické a sapienciální zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB026 Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1 zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB027 Novozákonní epištoly 1 zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB030 Úvod do Starého zákona zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB031 Úvod do Nového zákona letní letní s.:2/0, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB106 Seminář NZ zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB107 Seminář SZ letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB109 Bibliodrama 1 zimní zimní s.:0/24, Z [HS] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB110 Bibliodrama 2 letní letní s.:0/24, Z [HS] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB123 The Bible and the Quran zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB124 Old Testament Stories in Czech Art letní letní s.:2/0, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB126 Seminář biblických věd 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB127 Seminář biblických věd 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB128 Covenant in the Old and in the New Testament letní letní s.:0/2, KZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB131 Biblical Ecclesiology zimní zimní s.:9/0, --- [HS]
letní s.:9/0, Zk [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB132 Biblická antropologie zimní zimní s.:9/0, --- [HS]
letní s.:9/0, Zk [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB133 Atestace z úvodu do Písma svatého zimní zimní s.:0/0, Z [HS]
letní s.:0/0, Z [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB305 Bible jako zdroj etické inspirace zimní zimní s.:5/0, --- [HS]
letní s.:5/0, Z [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB307 Bible jako zdroj etické inspirace zimní zimní s.:5/0, --- [HS]
letní s.:5/0, Z [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB409 Aktuální otázky biblických věd zimní zimní s.:9/0, --- [HS]
letní s.:9/0, Z [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB410 Starý zákon zimní zimní s.:12/0, --- [HS]
letní s.:12/0, Zk [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB411 Nový zákon zimní zimní s.:12/0, --- [HS]
letní s.:12/0, Zk [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB414 Seminář biblické antropologie 2 zimní zimní s.:6/0, --- [HS]
letní s.:6/0, Z [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB800 Seminář biblických věd I. zimní zimní s.:0/1, KZ [HT]
letní s.:0/1, KZ [HT]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB801 Seminář biblických věd II. zimní zimní s.:0/1, KZ [HT]
letní s.:0/1, KZ [HT]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB802 Seminář biblických věd III. zimní zimní s.:0/1, KZ [HT]
letní s.:0/1, KZ [HT]
26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB803 Atestace z biblických věd oba 0/1, KZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KBIB804 Biblické vědy oba 0/2, Jiné [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KDKU507 Antická literatura II. (římská) zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KDOK009 Státní doktorská zkouška z biblických věd oba 0/0, SZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ003 Latinská četba pro teology 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ007 Latinská četba pro teology 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ008 Zkouška z latinského jazyka zimní zimní s.:0/0, --- [HS]
letní s.:0/0, Zk [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ014 Zkouška z řeckého jazyka oba 0/0, Zk [HS] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ021 Novozákonní řečtina 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ022 Novozákonní řečtina 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ023 Novozákonní řečtina 3 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ024 Novozákonní řečtina 4 letní letní s.:0/2, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ025 Starořečtina 1 zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ026 Starořečtina 2 letní letní s.:1/1, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ030 Základy biblické hebrejštiny letní letní s.:1/1, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ031 Četba latinských textů I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ032 Četba latinských textů II letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ041 Latinský jazyk 1 (morfologie) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ042 Latinský jazyk 2 (morfologie) letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ043 Latinský jazyk 3 (syntax) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ044 Latinský jazyk 4 (syntax) letní letní s.:0/2, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ056 Latina syntax 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ057 Latina syntax 2 letní letní s.:0/2, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ058 Latinský jazyk 1 (morfologie) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ059 Latinský jazyk 2 (morfologie) letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ103 Četba hebrejských starozákonních textů zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ105 Latinský jazyk 1 (morfologie) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ106 Latinský jazyk 2 (morfologie) letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ107 Latinský jazyk 3 (syntax) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ118 Úvod do latinského jazyka 1 zimní zimní s.:0/18, --- [HS]
letní s.:0/18, Z [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ119 Úvod do latinského jazyka 2 zimní zimní s.:0/18, --- [HS]
letní s.:0/18, Z [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ121 Úvod do novozákonní řečtiny 1 zimní zimní s.:0/18, --- [HS]
letní s.:0/18, Z [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ124 Úvod do biblické hebrejštiny 1 zimní zimní s.:0/18, --- [HS]
letní s.:0/18, Z [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ125 Úvod do biblické hebrejštiny 2 zimní zimní s.:0/18, --- [HS]
letní s.:0/18, Z [HS]
26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ131 Seminář starých jazyků zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ143 Latinská duchovní poezie 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ147 Latinská duchovní poezie 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ152 Staroslověnská četba pokračovací letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ155 Latinská četba k dějinám umění 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ168 Latinský jazyk 4 (syntax) letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ169 Biblický překlad v průběhu staletí letní letní s.:2/0, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ170 Arabština 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ171 Arabština 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ182 Četba arabských textů 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ184 Četba arabských textů 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ199 Biblická hebrejština 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ801 Latina (Církevní a obecné dějiny) zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ805 Latina (Dějiny křesťanského umění) zimní zimní s.:0/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ806 Seminář z latiny (Církevní a obecné dějiny) oba 0/0, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ809 Ugaritština oba 0/0, KZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ810 Latina pro studenty teologie oba 0/0, KZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ811 Novozákonní řečtina oba 0/0, KZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ812 Biblická hebrejština oba 0/0, KZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ814 Akkadština oba 0/0, KZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KJAZ816 Biblická aramejština oba 0/0, KZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KRIG004 Biblické vědy letní letní s.:0/0, RZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KRIG604 Souborná zkouška z biblických věd letní letní s.:0/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KSKT001 Písmo svaté a biblická teologie letní letní s.:0/0, SZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KSKT008 Písmo svaté a biblická teologie letní letní s.:0/0, SZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KSNB008 Starý a Nový zákon letní letní s.:0/0, SZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KSNB010 Biblické vědy letní letní s.:0/0, SZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KSNM001 Písmo svaté letní letní s.:0/0, SZ [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KSTE171 Úvod do islámu zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KVAR132 Úvod do judaismu zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KVAR134 Culture od the Lands of the Bible letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KVAR204 Antická literatura 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
detail KVAR205 Antická literatura 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 26-KBV 11260 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK