PředmětyPředměty(verze: 802)
Vyučované předměty, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrJazyk výuky:Rozsah, examinaceE-KredityKatedraPovolen pro zápis po webu
detailYMO001Obhajoba diplomové práceobačeština 0/0 Dipl [HT]024-KOHSDne
detailYMO002Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějinobačeština 0/0 SZ [HT]024-KOHSDne
detailYMO003Soudobé dějiny v českém a mezinárodním kontextuobačeština 0/0 SZ [HT]024-KOHSDne
detailYMO004Orální historie a metodologie studia soudobých dějinletníčeštinaletní s.:0/0 Zk [HT]1024-KOHSDne
detailYMO005Interdisciplinární studium soudobých dějin - české a světové dějiny (1945 - současnost)zimníčeštinazimní s.:0/0 Zk [HT]1024-KOHSDne
detailYMO006Příprava diplomové práceobačeština 0/0 Z [HT]2424-KOHSDne
detailYMO007Diplomový seminář I.letníčeštinaletní s.:0/2 Z [HT]224-KOHSDne
detailYMO008Diplomový seminář II.zimníčeštinazimní s.:0/2 Z [HT]224-KOHSDne
detailYMO009Diplomový seminář III.letníčeštinaletní s.:0/2 Z [HT]224-KOHSDne
detailYMO010Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968)zimníčeštinazimní s.:2/0 Zk [HT]424-KOHSDne
detailYMO011Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989)letníčeštinaletní s.:2/0 Zk [HT]424-KOHSDne
detailYMO012Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice)zimníčeštinazimní s.:2/0 Zk [HT]424-KOHSDne
detailYMO013Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminářzimníčeštinazimní s.:0/2 KZ [HT]224-KOHSDne
detailYMO014Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - seminářletníčeštinaletní s.:0/2 Z [HT]224-KOHSDne
detailYMO015Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice) - seminářzimníčeštinazimní s.:0/2 Z [HT]224-KOHSDne
detailYMO016Orální historie ve výzkumu soudobých dějinzimníčeštinazimní s.:2/0 Zk [HT]324-KOHSDne
detailYMO017Analýza a interpretace narativních pramenůletníčeštinaletní s.:1/1 Zk [HT]324-KOHSDne
detailYMO019Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika)letníčeštinaletní s.:2/0 Zk [HT]324-KOHSDne
detailYMO0203Terénní praxezimníčeštinazimní s.:0/3 Z [DS]1024-KOHSDne
detailYMO022Ostrůvky svobody - mladá generace v 80. letechzimníčeštinazimní s.:3/0 Z [DS]324-KOHSDne
detailYMO028Historiografie a metodologie historické vědyzimníčeštinazimní s.:2/0 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO033Exil, emigrace a reemigrace ve 20. století: český případ v historických souvislostechzimníčeštinazimní s.:3/0 Z [DS]324-KOHSDne
detailYMO036Kvalitativní výzkum v orální historiiletníčeštinaletní s.:2/0 KZ [HT]324-KOHSDne
detailYMO045Studentská vědecká konference v oboru orální historie a soudobé dějinyletníčeštinaletní s.:3/0 KZ [HT]424-KOHSDne
detailYMO047Laboratoř orální historieletníčeštinaletní s.:0/2 KZ [DS]324-KOHSDne
detailYMO048Cestování napříč 20. stoletím: český případ v historické perspektivěletníčeštinaletní s.:3/0 Z [DS]324-KOHSDne
detailYMO053Dějiny konzumu v českých zemích I. (1948 - 1968)zimníčeštinazimní s.:2/0 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO054Ideologické obrazy a česká společnost v letech 1945 - 2010letníčeštinaletní s.:3/0 Z [DS]324-KOHSDne
detailYMO055Dějiny konzumu v českých zemích II. (1969 - 1989)letníčeštinaletní s.:2/0 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO062Přestavba a její prosazování v zemích východního blokuletníčeštinaletní s.:2/0 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO070Archivy, badatelské instituce a muzea v bádání o soudobých dějináchletníčeštinaletní s.:0/2 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO072Hospodářské a sociální dějiny Československa (1945–1989)zimníčeštinazimní s.:2/0 Zk [HT]324-KOHSDne
detailYMO073Námořní plavba v Československu od druhé světové války do roku 1989zimníčeštinazimní s.:2/0 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO079Zlatá šedesátá!? Předpoklady, příčiny, průběh a porážka pokusu o reformu socialismu v Československu v šedesátých letech 20. století III.zimníčeštinazimní s.:2/0 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO080Zlatá šedesátá!? Předpoklady, příčiny, průběh a porážka pokusu o reformu socialismu v Československu v šedesátých letech 20. století IV.letníčeštinaletní s.:2/0 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO081Biografický přístup ve výzkumu soudobých dějinzimníčeštinazimní s.:0/2 KZ [HT]324-KOHSDne
detailYMO082Folk mezi undergroundem a oficiální hudební scénou v době tzv. normalizacezimníčeštinazimní s.:2/0 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO085Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) I.zimníčeštinazimní s.:2/0 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO086Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) II.letníčeštinaletní s.:2/0 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO087Komunikační dovednosti v orálně-historickém výzkumuzimníčeštinazimní s.:0/2 Z [HT]224-KOHSDne
detailYMO088Orálněhistorické sbírky - cvičeníletníčeštinaletní s.:0/2 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO101Thesis Defenceobaangličtina 0/0 Dipl [HT]024-KOHSDne
detailYMO102Contemporary History Research: Theory and Practiceobaangličtina 0/0 SZ [HT]024-KOHSDne
detailYMO103Contemporary History in the Czech and International Contextobaangličtina 0/0 SZ [HT]024-KOHSDne
detailYMO104Oral History and the Methodology of Research in Contemporary Historyletníangličtinaletní s.:0/0 Zk [HT]1024-KOHSDne
detailYMO105Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective (Czech and World History, 1945 - present)zimníangličtinazimní s.:0/0 Zk [HT]1024-KOHSDne
detailYMO106Master's Thesis Preparationobaangličtina 0/0 Z [HT]2424-KOHSDne
detailYMO107Master's Thesis Seminar I.letníangličtinaletní s.:0/2 Z [HT]224-KOHSDne
detailYMO108Master's Thesis Seminar II.zimníangličtinazimní s.:0/2 Z [HT]224-KOHSDne
detailYMO109Master's Thesis Seminar III.letníangličtinaletní s.:0/2 Z [HT]224-KOHSDne
detailYMO110Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective I. (Czech and World History, 1945 - 1968)zimníangličtinazimní s.:0/2 Zk [HT]424-KOHSDne
detailYMO111Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective II. (Czech and World History, 1968 - 1989)letníangličtinaletní s.:0/2 Zk [HT]424-KOHSDne
detailYMO112Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective III. (Czech and World History, the Transition Period)zimníangličtinazimní s.:0/2 Zk [HT]424-KOHSDne
detailYMO113Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective I. (Czech and World History, 1945 - 1968) - Seminarzimníangličtinazimní s.:0/2 KZ [HT]224-KOHSDne
detailYMO114Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective II. (Czech and World History, 1968 - 1989) - Seminarletníangličtinaletní s.:0/2 Z [HT]224-KOHSDne
detailYMO115Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective III. (Czech and World History, the Transition Period) - Seminarzimníangličtinazimní s.:0/2 Z [HT]224-KOHSDne
detailYMO116Oral History in Contemporary History Researchzimníangličtinazimní s.:0/2 Zk [HT]324-KOHSDne
detailYMO117Analysis and Interpretation of Narrative Sourcesletníangličtinaletní s.:0/2 Zk [HT]324-KOHSDne
detailYMO118Prolegomena to Contemporary History (Paradigms, Methods, Sources, Specific Features)letníangličtinaletní s.:0/2 Zk [HT]324-KOHSDne
detailYMO120Historiography and Methodology in Historical Sciencezimníangličtinazimní s.:0/2 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO121Islands of Freedom - The 1980s Young Generationzimníangličtinazimní s.:3/0 Z [DS]324-KOHSDne
detailYMO122Exile, Emigration and Reemigration in the 20th Century: The Czech Historical Perspectivezimníangličtinazimní s.:3/0 Z [DS]324-KOHSDne
detailYMO123Oral History in Contemporary History Research: Guided Readingobaangličtina 0/2 Kv [HT]324-KOHSDne
detailYMO124Oral History Laboratoryletníangličtinaletní s.:0/2 KZ [DS]324-KOHSDne
detailYMO125Travelling throughout the 20th Century: The Czech Historical Perspectiveletníangličtinaletní s.:3/0 Z [DS]324-KOHSDne
detailYMO126Ideological Images and Czech Society in the Years 1945 - 2010letníangličtinaletní s.:3/0 Z [DS]324-KOHSDne
detailYMO129Perestroika and Its Enforcement in Eastern Bloc Countriesletníangličtinaletní s.:0/2 Z [HT]324-KOHSDne
detailYMO130Qualitative Research in Oral Historyletníangličtinaletní s.:0/2 KZ [HT]324-KOHSDne
detailYMO131Student Scientific Conference in Oral History - Contemporary Historyletníangličtinaletní s.:3/0 KZ [HT]424-KOHSDne
detailYMO132Czechoslovak Economic and Social History (1945–1989)zimníangličtinazimní s.:0/2 Zk [HT]324-KOHSDne
detailYMO139Fieldworkzimníangličtinazimní s.:0/3 Z [DS]1024-KOHSDne
detailYMO140Biographical Approach to Research of Contemporary Historyzimníangličtinazimní s.:0/2 KZ [HT]324-KOHSDne
detailYMO141Folk Music between Underground and Official Music Scene during the So-called Normalization Erazimníangličtinazimní s.:0/2 Z [HT]324-KOHSDne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK