PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrJazyk výuky:Způsob výuky:Rozsah, examinaceE-KredityKatedraPovolen pro zápis po webu
detail YMO001 Obhajoba diplomové práce oba čeština prezenční 0/0 Dipl [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO002 Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin oba čeština prezenční 0/0 SZ [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO003 Soudobé dějiny v českém a mezinárodním kontextu oba čeština prezenční 0/0 SZ [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO004 Orální historie a metodologie studia soudobých dějin letní čeština prezenční letní s.:0/0 Zk [HT] 10 24-KOHSD ne
detail YMO005 Interdisciplinární studium soudobých dějin - české a světové dějiny (1945 - současnost) zimní čeština prezenční zimní s.:0/0 Zk [HT] 10 24-KOHSD ne
detail YMO006 Příprava diplomové práce oba čeština prezenční 0/0 Z [HT] 24 24-KOHSD ne
detail YMO007 Diplomový seminář I. letní čeština prezenční letní s.:0/2 Z [HT] 2 24-KOHSD ne
detail YMO008 Diplomový seminář II. zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 Z [HT] 2 24-KOHSD ne
detail YMO009 Diplomový seminář III. letní čeština prezenční letní s.:0/2 Z [HT] 2 24-KOHSD ne
detail YMO010 Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-KOHSD ne
detail YMO011 Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) letní čeština prezenční letní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-KOHSD ne
detail YMO012 Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-KOHSD ne
detail YMO013 Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 2 24-KOHSD ne
detail YMO014 Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - seminář letní čeština prezenční letní s.:0/2 Z [HT] 2 24-KOHSD ne
detail YMO015 Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice) - seminář zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 Z [HT] 2 24-KOHSD ne
detail YMO016 Orální historie ve výzkumu soudobých dějin zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO017 Analýza a interpretace narativních pramenů letní čeština prezenční letní s.:1/1 Zk [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO019 Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika) letní čeština prezenční letní s.:2/0 Zk [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO0203 Terénní praxe zimní čeština prezenční zimní s.:0/3 Z [DS] 10 24-KOHSD ne
detail YMO028 Historiografie a metodologie historické vědy zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Z [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO036 Kvalitativní výzkum v orální historii letní čeština prezenční letní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO101 Thesis Defence oba angličtina prezenční 0/0 Dipl [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO102 Contemporary History Research: Theory and Practice oba angličtina prezenční 0/0 SZ [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO103 Contemporary History in the Czech and International Context oba angličtina prezenční 0/0 SZ [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO104 Oral History and the Methodology of Research in Contemporary History letní angličtina kombinovaný letní s.:0/0 Zk [HT] 10 24-KOHSD ne
detail YMO105 Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective (Czech and World History, 1945 - present) zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/0 Zk [HT] 10 24-KOHSD ne
detail YMO106 Master's Thesis Preparation oba angličtina kombinovaný 0/0 Z [HT] 24 24-KOHSD ne
detail YMO107 Master's Thesis Seminar I. letní angličtina kombinovaný letní s.:0/2 Z [HS] 2 24-KOHSD ne
detail YMO108 Master's Thesis Seminar II. zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/2 Z [HS] 2 24-KOHSD ne
detail YMO109 Master's Thesis Seminar III. letní angličtina kombinovaný letní s.:0/2 Z [HS] 2 24-KOHSD ne
detail YMO110 Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective I. (Czech and World History, 1945 - 1968) zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/2 Zk [HS] 4 24-KOHSD ne
detail YMO111 Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective II. (Czech and World History, 1968 - 1989) letní angličtina kombinovaný letní s.:0/2 Zk [HS] 4 24-KOHSD ne
detail YMO112 Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective III. (Czech and World History, the Transition Period) zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/2 Zk [HS] 4 24-KOHSD ne
detail YMO113 Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective I. (Czech and World History, 1945 - 1968) - Seminar zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/2 KZ [HS] 2 24-KOHSD ne
detail YMO114 Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective II. (Czech and World History, 1968 - 1989) - Seminar letní angličtina kombinovaný letní s.:0/2 Z [HS] 2 24-KOHSD ne
detail YMO115 Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective III. (Czech and World History, the Transition Period) - Seminar zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/2 Z [HS] 2 24-KOHSD ne
detail YMO116 Oral History in Contemporary History Research zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/2 Zk [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO117 Analysis and Interpretation of Narrative Sources letní angličtina kombinovaný letní s.:0/2 Zk [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO118 Prolegomena to Contemporary History (Paradigms, Methods, Sources, Specific Features) letní angličtina kombinovaný letní s.:0/2 Zk [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO120 Historiography and Methodology in Historical Science zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/2 Z [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO130 Qualitative Research in Oral History letní angličtina kombinovaný letní s.:0/2 KZ [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO139 Fieldwork zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/3 Z [HS] 10 24-KOHSD ne
detail YMO201 Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin zimní čeština prezenční zimní s.:0/0 SZ [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO202 Československé, české a světové soudobé dějiny letní čeština prezenční letní s.:0/0 SZ [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO203 Obhajoba diplomové práce letní čeština prezenční letní s.:0/0 Dipl [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO204 Orální historie ve výzkumu soudobých dějin zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO205 Československé soudobé dějiny (1945–1968) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO206 Světové soudobé dějiny (1945–1968) zimní čeština prezenční zimní s.:1/1 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO207 Orálněhistorický metodologický proseminář I. zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO208 Biografický přístup ve výzkumu soudobých dějin zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO209 Teorie a metodologie historických věd zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Z [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO210 Československé soudobé dějiny (1968–1989) letní čeština prezenční letní s.:2/0 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO211 Světové soudobé dějiny (1968–1989) letní čeština prezenční letní s.:1/1 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO212 Orálněhistorický metodologický proseminář II. letní čeština prezenční letní s.:0/2 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO213 Analýza a interpretace narativních pramenů letní čeština prezenční letní s.:1/1 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO214 Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika) letní čeština prezenční letní s.:2/0 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO215 Diplomový seminář I. letní čeština prezenční letní s.:0/2 Z [HT] 8 24-KOHSD ne
detail YMO216 Československé a české soudobé dějiny (po roce 1989) zimní čeština prezenční zimní s.:1/1 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO217 Světové soudobé dějiny (po roce 1989) zimní čeština prezenční zimní s.:1/1 Zk [HT] 5 24-KOHSD ne
detail YMO218 Diplomový seminář II. zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 Z [HT] 8 24-KOHSD ne
detail YMO219 Diplomový seminář III. letní čeština prezenční letní s.:0/2 Z [HT] 8 24-KOHSD ne
detail YMO220 Ostrůvky svobody – mladá generace v 80. letech zimní čeština kombinovaný zimní s.:14/0 Z [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO221 Ideologické obrazy a česká společnost v letech 1945–2010 letní čeština kombinovaný letní s.:14/0 Z [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO224 Exil, emigrace a reemigrace ve 20. století: český případ v historických souvislostech zimní čeština kombinovaný zimní s.:14/0 Z [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO225 Cestování napříč 20. stoletím: český případ v historické perspektivě letní čeština kombinovaný letní s.:14/0 Z [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO228 Základy akademického psaní – prezentace výsledků výzkumu letní čeština prezenční letní s.:1/1 KZ [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO229 Hospodářské a sociální dějiny Československa (1945–1989) zimní čeština prezenční zimní s.:1/1 Zk [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO230 Československá/Česká námořní plavba v letech 1948–1998 zimní čeština kombinovaný zimní s.:8/0 Z [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO231 Přestavba a její prosazování v zemích takzvaného východního bloku letní čeština prezenční letní s.:2/0 Z [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO232 Folk v době takzvané normalizace zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Z [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO234 Dějiny konzumu v českých zemích I. (1948–1968) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Z [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO235 Dějiny konzumu v českých zemích II. (1969–1989) letní čeština prezenční letní s.:2/0 Z [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO237 Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) I. zimní čeština kombinovaný zimní s.:14/0 Z [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO238 Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) II. letní čeština kombinovaný letní s.:14/0 Z [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO240 Setkávání tzv. malých a velkých dějin na příkladu rodiny Havlovy ve 20. století letní čeština prezenční letní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO242 Klíčové texty k orální historii – soudobým dějinám oba čeština prezenční 0/1 KZ [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO243 Crossroads of Contemporary Military and Oral History letní angličtina prezenční letní s.:1/1 Zk [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO244 Orální historie a média v digitálním věku letní čeština kombinovaný letní s.:0/10 KZ [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO245 Four Paradigm Shifts in Oral History zimní angličtina prezenční zimní s.:0/2 Zk [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO246 Teoretické modely pozdního socialismu letní čeština prezenční letní s.:0/2 Z [HT] 3 24-KOHSD ne
detail YMO301 Theory and Methodology of Contemporary History Research zimní angličtina prezenční zimní s.:0/0 SZ [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO302 Czechoslovak, Czech and World Contemporary History letní angličtina prezenční letní s.:0/0 SZ [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO303 Thesis Defence letní angličtina prezenční letní s.:0/0 Dipl [HT] 0 24-KOHSD ne
detail YMO304 Oral History in Contemporary History Research zimní angličtina kombinovaný zimní s.:5/0 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO305 Czechoslovak Contemporary History (1945–1968) zimní angličtina kombinovaný zimní s.:5/0 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO306 World Contemporary History (1945–1968) zimní angličtina kombinovaný zimní s.:5/0 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO307 Oral History Proseminar I. zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/5 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO308 Biographical Approach to Contemporary History Research zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/5 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO309 Theory and Methodology of Historical Science zimní angličtina kombinovaný zimní s.:1/0 Z [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO310 Czechoslovak Contemporary History (1968–1989) letní angličtina kombinovaný letní s.:5/0 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO311 World Contemporary History (1968–1989) letní angličtina kombinovaný letní s.:3/2 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO312 Oral History Proseminar II. letní angličtina kombinovaný letní s.:0/5 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO313 Analysis and Interpretation of Narrative Sources letní angličtina kombinovaný letní s.:3/2 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO314 Introduction to Study of Contemporary History (paradigms, methods, historical sources) letní angličtina kombinovaný letní s.:5/0 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO315 Diploma Seminar I. letní angličtina kombinovaný letní s.:0/5 Z [HS] 8 24-KOHSD ne
detail YMO316 Czechoslovak and Czech Contemporary History since 1989 zimní angličtina kombinovaný zimní s.:3/2 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO317 World Contemporary History since 1989 zimní angličtina kombinovaný zimní s.:3/2 Zk [HS] 5 24-KOHSD ne
detail YMO318 Diploma Seminar II. zimní angličtina kombinovaný zimní s.:0/5 Z [HS] 8 24-KOHSD ne
detail YMO319 Diploma Seminar III. letní angličtina kombinovaný letní s.:0/5 Z [HS] 8 24-KOHSD ne
detail YMO320 Introduction to Academic Writing – Presentation of Research Findings letní angličtina kombinovaný letní s.:1/2 KZ [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO321 Czechoslovak Economic and Social History (1945–1989) zimní angličtina kombinovaný zimní s.:2/1 Zk [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO323 Perestroika and Its Enforcement in So-Called Eastern Bloc Countries letní angličtina kombinovaný letní s.:3/0 Z [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO324 Folk Music during So-Called Czechoslovak Normalization Period zimní angličtina kombinovaný zimní s.:3/0 Z [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO326 Key Texts in Oral History and Contemporary History oba angličtina kombinovaný 0/1 KZ [HS] 3 24-KOHSD ne
detail YMO327 Large and Small History in the Havel Family letní angličtina kombinovaný letní s.:3/0 KZ [HS] 3 24-KOHSD ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK