PředmětyPředměty(verze: 873)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 21-DEK AX Děkanát 968
detail 21-KLOG ALG Katedra logiky 76
detail 21-SIAS AFG Středisko ibero-amerických studií 102
detail 21-UCJTK AFG Ústav českého jazyka a teorie komunikace 194
detail 21-UCNK AX Ústav českého národního korpusu 28
detail 21-UHSD AHS Ústav hospodářských a sociálních dějin 272
detail 21-UISK AIS Ústav informačních studií a knihovnictví 129
detail 21-UPRAV AHS Ústav pro archeologii 99
detail 21-USD AHS Ústav světových dějin 282
detail 21-USJ AFG Ústav srovnávací jazykovědy 14
detail 21-UVES AFG Ústav východoevropských studií 438
detail 21-ZO AX Zahraniční oddělení 487
detail 21-KSES AFG Katedra středoevropských studií 277
detail 21-UCD AHS Ústav českých dějin 609
detail 21-ULING AFG Ústav obecné lingvistiky 82
detail 21-UPOL APO Ústav politologie 127
detail 21-UTRL APT Ústav translatologie 385
detail 21-CKOM AFG Centrum komparatistiky 3
detail 21-JCI ASZ Jazykové centrum - italština 5
detail 21-JCS ASZ Jazykové centrum - španělština 14
detail 21-KJBS AFG Katedra jihoslovanských a balkanistických studií 210
detail 21-KSOCP ASP Katedra sociální práce 109
detail 21-UAA AAA Ústav anglistiky a amerikanistiky 17
detail 21-UAJD AAA Ústav anglického jazyka a didaktiky 154
detail 21-UCLK AFG Ústav české literatury a komparatistiky 226
detail 21-UJKN AFG Ústav jazyků a komunikace neslyšících 125
detail 21-UKAR AHS Ústav pro klasickou archeologii 87
detail 21-URS AFG Ústav románských studií 514
detail 21-UTKL AFG Ústav teoretické a komputační lingvistiky 29
detail 21-VOSIS AIS Vyšší odborná škola informačních služeb 1
detail 21-KDV AUK Katedra divadelní vědy 73
detail 21-KSOC ASG Katedra sociologie 174
detail 21-UALK AAA Ústav anglofonních literatur a kultur 234
detail 21-UFAR AFS Ústav filosofie a religionistiky 177
detail 21-UISKNM AIS Ústav informačních studií - studia nových médií 38
detail 21-URLS AFG Ústav řeckých a latinských studií 264
detail 21-FU AFG Fonetický ústav 211
detail 21-JCA ASZ Jazykové centrum - angličtina 28
detail 21-JCF ASZ Jazykové centrum - francouzština 14
detail 21-KBV AFG Katedra Blízkého východu 160
detail 21-KEST AUK Katedra estetiky 73
detail 21-KPED APD Katedra pedagogiky 359
detail 21-KTV ASZ Katedra tělesné výchovy 53
detail 21-KFS AUK Katedra filmových studií 106
detail 21-JCL ASZ Jazykové centrum - latina 12
detail 21-KANPR APD Katedra andragogiky a personálního řízení 94
detail 21-KPS APS Katedra psychologie 295
detail 21-KPVHAS AHS Katedra PVH a archivního studia 213
detail 21-UAS AFG Ústav asijských studií 252
detail 21-UDU AUK Ústav pro dějiny umění 200
detail 21-UETN AHS Ústav etnologie 127
detail 21-CEGU AHS Český egyptologický ústav 79
detail 21-JCN ASZ Jazykové centrum - němčina 23
detail 21-JCR ASZ Jazykové centrum - ruština 12
detail 21-KSI AFG Katedra sinologie 93
detail 21-UBS AFG Ústav bohemistických studií 126
detail 21-UGS AFG Ústav germánských studií 401
detail 21-UHV AUK Ústav hudební vědy 125
detail 21-USVS AFG Ústav slavistických a východoevropských studií 2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK