PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 21-DEK AX Děkanát 896
detail 21-KLOG ALG Katedra logiky 70
detail 21-SIAS AFG Středisko ibero-amerických studií 95
detail 21-UCJTK AFG Ústav českého jazyka a teorie komunikace 192
detail 21-UCNK AX Ústav českého národního korpusu 27
detail 21-UHSD AHS Ústav hospodářských a sociálních dějin 254
detail 21-UISK AIS Ústav informačních studií a knihovnictví 116
detail 21-UPRAV AHS Ústav pro archeologii 149
detail 21-USD AHS Ústav světových dějin 288
detail 21-USJ AFG Ústav srovnávací jazykovědy 17
detail 21-UVES AFG Ústav východoevropských studií 291
detail 21-ZO AX Zahraniční oddělení 437
detail 21-KSES AFG Katedra středoevropských studií 177
detail 21-UCD AHS Ústav českých dějin 498
detail 21-ULING AFG Ústav obecné lingvistiky 83
detail 21-UPOL APO Ústav politologie 131
detail 21-UTRL APT Ústav translatologie 436
detail 21-CKOM AFG Centrum komparatistiky 3
detail 21-JCI ASZ Jazykové centrum - italština 5
detail 21-JCS ASZ Jazykové centrum - španělština 13
detail 21-KJBS AFG Katedra jihoslovanských a balkanistických studií 252
detail 21-KSOCP ASP Katedra sociální práce 111
detail 21-UAA AAA Ústav anglistiky a amerikanistiky 22
detail 21-UAJD AAA Ústav anglického jazyka a didaktiky 143
detail 21-UCLK AFG Ústav české literatury a komparatistiky 226
detail 21-UJKN AFG Ústav jazyků a komunikace neslyšících 126
detail 21-UKAR AHS Ústav pro klasickou archeologii 81
detail 21-URS AFG Ústav románských studií 433
detail 21-UTKL AFG Ústav teoretické a komputační lingvistiky 35
detail 21-VOSIS AIS Vyšší odborná škola informačních služeb 1
detail 21-KDV AUK Katedra divadelní vědy 89
detail 21-KSOC ASG Katedra sociologie 180
detail 21-UALK AAA Ústav anglofonních literatur a kultur 226
detail 21-UFAR AFS Ústav filosofie a religionistiky 195
detail 21-UISKNM AIS Ústav informačních studií - studia nových médií 37
detail 21-URLS AFG Ústav řeckých a latinských studií 255
detail 21-FU AFG Fonetický ústav 174
detail 21-JCA ASZ Jazykové centrum - angličtina 25
detail 21-JCF ASZ Jazykové centrum - francouzština 12
detail 21-KBV AFG Katedra Blízkého východu 145
detail 21-KEST AUK Katedra estetiky 67
detail 21-KPED APD Katedra pedagogiky 317
detail 21-KTV ASZ Katedra tělesné výchovy 51
detail 21-KFS AUK Katedra filmových studií 90
detail 21-JCL ASZ Jazykové centrum - latina 14
detail 21-KANPR APD Katedra andragogiky a personálního řízení 83
detail 21-KPS APS Katedra psychologie 258
detail 21-KPVHAS AHS Katedra PVH a archivního studia 148
detail 21-UAS AFG Ústav asijských studií 148
detail 21-UDU AUK Ústav pro dějiny umění 196
detail 21-UETN AHS Ústav etnologie 125
detail 21-CEGU AHS Český egyptologický ústav 61
detail 21-JCN ASZ Jazykové centrum - němčina 21
detail 21-JCR ASZ Jazykové centrum - ruština 11
detail 21-KSI AFG Katedra sinologie 241
detail 21-UBS AFG Ústav bohemistických studií 147
detail 21-UGS AFG Ústav germánských studií 430
detail 21-UHV AUK Ústav hudební vědy 108
detail 21-USVS AFG Ústav slavistických a východoevropských studií 2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK