PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 12-3INK CKIO Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV 43
detail 12-ANAT CX Ústav anatomie 3. LF UK 153
detail 12-DERM CX Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV 21
detail 12-GEN CKBO Ústav lékařské genetiky 3. LF UK 39
detail 12-GYN CKGP Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV 34
detail 12-INF CKIO Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FNB 20
detail 12-KDCH CKCHO Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN 2
detail 12-KNL CEXT Centrum PATOS KNL, a.s.(Kraj. nem. Liberec) 2
detail 12-MIK CKBO Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ 34
detail 12-NEUR CMNV Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV 46
detail 12-OFTK CX Oftalmologická klinika 3. LF UK a FNKV 17
detail 12-SZU CEXT Státní zdravotní ústav 1
detail 12-ULBI CX Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK 60
detail 12-HIST CKBO Ústav histologie a embryologie 3. LF UK 38
detail 12-IMUN CKBO Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF 66
detail 12-KPL CX Katedra preventivního lékařství 17
detail 12-ORL CX Klinika otorinolaryngologická 3. LF UK a FNKV 33
detail 12-PNEU CKIO Klinika pneumologie 3. LF UK a FNB 25
detail 12-PRAC CKPL Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV 58
detail 12-UFYP CX Ústav patofyziologie 3. LF UK 69
detail 12-ULEO CX Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 11
detail 12-2INK CKIO Interní klinika 3. LF UK a FNKV 117
detail 12-BIOC CKBO Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK 66
detail 12-EPID CKPL Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK 52
detail 12-INTTN CEXT Interní klinika 3. LF UK a FTN 2
detail 12-KBPL CKPL Kabinet praktického lékařství 3. LF UK 9
detail 12-NEUTN CEXT Neurologická klinika 3. LF UK a FTN 2
detail 12-UBCH CX Ústav biochemie a patobiochemie 5
detail 12-UET CX Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK 70
detail 12-UPMD CKGP Ústav pro péči o matku a dítě 50
detail 12-HYG CKPL Ústav hygieny 3. LF UK 228
detail 12-JINE CEXT Mimofakultní pracoviště 24
detail 12-OAVV CX Děkanát - oddělení administrativy vědy a výzkumu 10
detail 12-OPP CKPL Oddělení primární péče 1
detail 12-PATTN CEXT Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN 1
detail 12-FARM CX Ústav farmakologie 3. LF UK 61
detail 12-IHK CKIO Hematologická klinika 3. LF a FNKV 7
detail 12-RADK CX Klinika radiologie a nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV 59
detail 12-REHA CX Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV 114
detail 12-ULMI CX Ústav lékařské mikrobiologie 9
detail 12-USOL CX Ústav soudního lékařství 3. LF UK a FNKV 8
detail 12-ARO CKCHO Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV 119
detail 12-CHIR CKCHO Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV 41
detail 12-CZP CX Centrum pro zdravotnické právo 9
detail 12-DEJL CX Kabinet dějin lékařství 3. LF UK 3
detail 12-GPB CX Gynekologicko porodnická klinika - oddělení molekulární biologie a patologie buňky 5
detail 12-KDD CX Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV 37
detail 12-NEUCH CKCHO Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV 12
detail 12-PLAS CKCHO Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV 22
detail 12-POP CKCHO Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV 24
detail 12-UFYN CX Ústav fyziologie 3. LF UK 60
detail 12-URO CKCHO Urologická klinika 3. LF UK a FNKV 42
detail 12-UTVY CX Ústav tělesné výchovy 82
detail 12-VNORL CX Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN 4
detail 12-KARD CKCHO Kardiochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV 3
detail 12-PCHI CMNV Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ 131
detail 12-STOM CX Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV 112
detail 12-UFYZ CX Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (ZRUŠEN 2015) 32
detail 12-UOS CX Ústav ošetřovatelství 3. LF UK 278
detail 12-UROTN CKCHO Urologická klinika 3. LF UK a FTN 8
detail 12-IKEM CEXT IKEM 6
detail 12-KVZ CX Kabinet veřejného zdravotnictví 3. LF UK 71
detail 12-ONB CKGP Gynekologicko-porodnická klinika - oddělení nádorové biologie 1
detail 12-ONKO CX Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV 15
detail 12-ORTO CKCHO Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV 45
detail 12-PATO CX Ústav patologie 3. LF UK a FNKV 39
detail 12-STUD CX Děkanát - studijní oddělení 252
detail 12-UCJA CX Ústav jazyků a lékařské terminologie 3. LF UK 87
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK