PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 11-00260 BVSEOL Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 7
detail 11-00410 BBIOCHEM Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze 39
detail 11-00700 BKAR Klinika anesteziologie a resuscitace a intenzívní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze 14
detail 11-00701 BCHIRURG Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol 1
detail 11-00790 BGYNEKOLOG Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 61
detail 11-00864 BKAR Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha 2
detail 11-00870 BINTERNA Pneumologická klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice 6
detail 11-00200 BHYG Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN 25
detail 11-00380 BUTL Ústav tělovýchovného lékařství 1.LF UK a VFN v Praze 6
detail 11-00610 BPSYCH Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze 36
detail 11-00770 BSTOMATOL Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN 117
detail 11-00863 BCHIRURG Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha 1
detail 11-00866 BINF Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze 8
detail 11-00110 BANATOM Anatomický ústav 1. LF UK v Praze 52
detail 11-00120 BHISTOL Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze 20
detail 11-00180 BPATOL Ústav patologické fyziologie 1. LF UK v Praze 45
detail 11-00210 BUTV Ústav tělesné výchovy 1. LF UK v Praze 20
detail 11-00250 BOSETRO Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze 104
detail 11-00520 BINTERNA II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze 18
detail 11-00560 BNEMPO Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze 2
detail 11-00590 BGERI Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 7
detail 11-00710 BORTOPED Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 8
detail 11-00740 BFONI Foniatrická klinika 1.LF a VFN v Praze 1
detail 11-00890 BUVI Ústav vědeckých informací 1. LF UK v Praze a VFN 10
detail 11-00922 BDEK1 Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 4
detail 11-00020 BOSTAT Institut klinické a experimentální medicíny 1
detail 11-00140 BBIOCHEM Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze 4
detail 11-00170 BBIOF Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze 25
detail 11-00430 BPEDIATR Pediatrická klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice 10
detail 11-00437 BGYNEKOLOG Gynekologická-porodnická klinika 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce 4
detail 11-00530 BINTERNA III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze 149
detail 11-00570 BINTERNA I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN v Praze 3
detail 11-00600 BNEURO Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 17
detail 11-00611 BPSYCH Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze 322
detail 11-00620 BRADIODIAG Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 15
detail 11-00690 BCHIRURG II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie 1.LF a VFN v praze 7
detail 11-00862 BOCNI Oční klinika 1.LF UK a ÚVN Praha 2
detail 11-00131 BIOCEV BIOCEV, 1. LF UK 7
detail 11-00280 BVZMP Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lF UK v Praze 23
detail 11-00330 BUNM Ústav nukleární medicíny 1. lF UK a VFN v Praze 5
detail 11-00433 BORTOPED Ortopedická klinika 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce 7
detail 11-00640 BPSYCHREH Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze 185
detail 11-00650 BPEDIATR Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF a VFN v Praze 27
detail 11-00730 BORL Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole 8
detail 11-00099 BOSTAT externí pracoviště 2
detail 11-00190 BFARMAK Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze 33
detail 11-00220 BJAZYKY Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze 59
detail 11-00360 BSOUD Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze 14
detail 11-00434 BCHIRURG Chirurgická klinika 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce 2
detail 11-00540 BINTERNA IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze 34
detail 11-00630 BONKOLOG Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 15
detail 11-00720 BUROL Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 4
detail 11-00750 BOCNI Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze 2
detail 11-00860 BNCHK Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 2
detail 11-00861 BINTERNA Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 2
detail 11-00048 BOSTAT Akademie věd ČR 4
detail 11-00240 BPSYCHREH Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK v Praze 41
detail 11-00292 BCAPI Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK 1
detail 11-00310 BPATOL Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze 24
detail 11-00510 BINTERNA I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN 11
detail 11-00511 BINTERNA Klinika nefrologie 1. LF a VFN v Praze 4
detail 11-00580 BDERM Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 6
detail 11-00641 BINTERNA Revmatologická klinika 1. LF UK v Praze a Revmatologický ústav 2
detail 11-00660 BCHIRURG I. chirurgická klinika-břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze 14
detail 11-00900 BDEK1 Děkanát 5
detail 11-00150 BFYZIO Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze 49
detail 11-00160 BBIOL Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN v Praze 20
detail 11-00351 BIMUNO Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze 41
detail 11-00436 BCHIRURG Klinika plastické chirurgie 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce 2
detail 11-00680 BCHIRURG III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol v Praze 10
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK