PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D.
Adresa: U Nemocnice 2, Praha 2
Sídlo: I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1233997131458160
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)
Telefon: 224962347
E-mail: pavel.otahal@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK