PředmětyPředměty(verze: 920)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.
Adresa: Viničná 7, Praha 2
Sídlo: Katedra zoologie PřF UK
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1897170965311290
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra zoologie (31-170)
: 221951853
: zuzansterbova@gmail.com
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK