PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Adresa: Benátská 2, Praha 2
Sídlo: PřF UK, Ústav pro životní prostředí
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=942479
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Doktorský program Environmentální studia (24-DES) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Telefon:
E-mail:
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK