PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučující, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Adresa: Benátská 2, Praha 2
Sídlo: PřF UK, Ústav pro životní prostředí
Telefon: 1902
Fax:
E-Mail: frouz@natur.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=942479
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Doktorský obor Environmentální studia (24-DES)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK