PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Miriama Dědková, DiS.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1065873419319129
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Telefon: 225374131
E-mail: miriama.dedkova@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK