PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Adresa: Ke Karlovu 11, Praha 2
Sídlo: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Telefon:
Fax:
E-Mail: HANA.PAPEZOVA@LF1.CUNI.CZ
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1473288318671910
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Klinika psychiatrická (14-390)
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK