PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
Adresa: Ke Karlovu 2, Praha 2
Sídlo: KDDL 1. LF UK a VFN
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1135924761937420
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra biochemie (31-250)
Telefon:
E-mail:
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK