PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.
Adresa: Viničná 5, Praha 2
Sídlo: Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK
Telefon:
Fax:
E-Mail: klara.grantz.saskova@natur.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1955097886763436
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK