PředmětyPředměty(verze: 873)
Vyučující, akademický rok 2020/2021
  
Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D.
Adresa:
Sídlo: KTF UK v Praze, pracovna 1067
Telefon: 220 181 538
Fax:
E-Mail: senovsky@ktf.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1658056705857809
 
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Katedra: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Konzultační hodiny: Středa 16:00–17:00 (nejlépe ohlášení předem e-mailem); kabinet 1067
Předměty   Rozvrh   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK