PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.
Adresa: Rozvojová 263, Praha 6
Sídlo: Ústav Experimentální Botaniky AVČR, v.v.i.
Telefon:
Fax:
E-Mail: podlipna@ueb.cas.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=12242
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK