PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D.
Adresa:
Sídlo: KSOC FF UK
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1577164365732036
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Telefon:
E-mail:
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK