PředmětyPředměty(verze: 941)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
Adresa: V Úvalu 84, Praha 5 - Motol
Sídlo: Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=730958
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
:
: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK