PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
PhDr. Taťána Petrasová, CSc.
Adresa: Husova 4, Praha 1
Sídlo: Ústav dějin umění AV ČR v.v.i.
Telefon: 222221646
Fax:
E-Mail: petrasova@udu.cas.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1558446642760026
 
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Ústav pro dějiny umění (21-UDU) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK