PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
MUDr. Tomáš Vařeka
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1723254265002049
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN (11-00540)
: 224962565
: tomas.vareka@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK