PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.
Adresa: Ruská 2411/87, Praha 10
Sídlo: Ústav biochemie 3.LF UK
Telefon: 267102407
Fax:
E-Mail: eva.samcova@lf3.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1789447811819907
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra analytické chemie (31-230) - externí pracovník
Mateřský ústav: neakademické pracoviště (zrušeno) (31-999)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK