PředmětyPředměty(verze: 902)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.
Adresa: Albertov 4, Praha 2
Sídlo: 1. LF UK, Ústav biologie a lékařské genetiky
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1315728841775712
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN (11-00160)
: 224968047
: marie.korabecna@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK